avatar

DR. MUHAMMAD SAFWAN BIN HARUN

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

safone_15@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2020
Latest Evaluation
Proofreader bagi artikel bertajuk "Regulations of the Muslim governor's Economic Execution in Light of the Legal Policy". Proofreader bagi artikel bertajuk "Regulations of the Muslim governor's Economic Execution in Light of the Legal Policy".
Reviewer
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF072A-2020
on going
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

Social Change In The Time Of Covid-19: A Phenomenal Study In Malaysia From The Perspective Of Maqasid Al-Shari ah

2021

Ijtihad Semasa Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep Dan Keperluannya

2020

Analisis Prinsip al-Darurah Dalam Pinjaman Berasaskan Riba Bagi Tujuan Pemilikan Rumah Dalam Kalangan Minoriti Muslim

2020

Integrasi Metodologi Penyelidikan Hukum Islam Dengan Penyelidikan Kualitatif: Satu Tinjauan Awal

2021

Aplikasi Kerangka Fiqh al-Tawari' Shaykh 'Abd Allah bin Bayyah dalam Hukum Islam Semasa Wabak

2021

Analisis Aktiviti Keagamaan di Malaysia Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Berdasarkan Prinsip al-Darurah

2021

Ijtihad Tahqiq al-Manat dalam Isu Zakat Muallafah Qulubuhum di Malaysia

2020

Institusi Zakat di Malaysia: Realiti dan Sorotan Pemerkasaannya

2020

Konsep al-Thawabit dan al-Mutaghaiyirat dalam Inovasi Teknologi dari Perspektif Maqasid al-Shari'ah