avatar

Dr. Luqman Bin Haji Abdullah

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

luqmanabdullah@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2016
Latest Evaluation
Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam sessi 2005/06 Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam sessi 2005/06
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
MO010-2016
on going
RP019A-14SBS
on going
P0004-2012B
end
RG429-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Konflik hukum zakat pendapat:satu penilaian

2016

Senario Fatwa-fatwa zakat di Malaysia: Perspektif Maqasid Syariah,

2016

Agihan zakat terus kepada asnaf:analisis fiqh dan kedudukannnya di Malaysia

2015

Fatwa-fatwa zakat di Negeri Perak:Satu Analisis

2016

Maqasid al-Sgariah:Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan

2016

Konflik Fatwa di Malaysia

2017

Wakaf di Malaysia dalam Era Selepas Kemerdekaan

2017

Perkembangan Institusi Kewangan Islam di Malaysia dan Prospek Masa Hadapan

2017

Isu Pemilikan dalam Amalan Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam di Malaysia

2017

Persoalan Hukum Mengenai Arahan Perubatan Awal.