avatar

DR. LUQMAN BIN HAJI ABDULLAH

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

luqmanabdullah@um.edu.my
Latest Award
Pameran
Pameran
Year 2019
Latest Evaluation
Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Universiti MalayaPelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Universiti Malaya
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
MO010-2016
end
RP019A-14SBS
end
P0004-2012B
end
RG429-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Asbab al Ikhtilaf 'ind Mutaakhirin al Shafi'iyyah

2019

Pertukaran sistem kepada patuh syariah sebagai alternatif kepada sistem perbankan dan institusi kewangan konvensional: pengalaman di Malaysia (Conversion into Syariah Compliance System as an Alternative to Conventional Banking System and Financial Institutions: The Experience of Malaysia)

2019

Muslim's trust property issues in Malaysia: a preliminary study

2019

Konflik Antara Fatwa-fatwa Zakat Ke atas Wang Caruman Dalam Kumpulan Wan Simpanan Pekerja (KWSP) Di Malaysia: Analisis Fiqh.

2019

Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk

2019

Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia

2016

Maqasid al-Sgariah:Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan

2016

Menelusuri Isu-isu Kontemporari Zakat

2019

Pemikiran Yususf al Qaradawi tentang kedudukan non Muslim dalam kalangan masyarakat Islam

2019

Faraid dan Falsafahnya Menurut al Quran dan Hadis

2018

Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura.

2018

Analisis Instrumen Hibah Dalam Operasi Perbankan Islam: Tuntutan dan Kekangan