avatar

DR. RUSHDI BIN RAMLI

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

sufism@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2014
Latest Evaluation
Sebagai Penilai di dalam Candidature Defence di Jabatan Fiqh dan Usul. Sebagai Penilai di dalam Candidature Defence di Jabatan Fiqh dan Usul.
Sorry, no accessible evaluation record found
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Penglibatan Non Muslim Sebagai Peguam Syarie Di Malaysia : Satu Analisis.

2017

Pengambilkiraan Elemen Waqii dalam Fatwa berkaitan Non Muslim di malaysia : analisis Isu Terpilih.

2017

Konsep Kewarganegaraan Non Muslim : Satu analisis.

2017

Kewajipan Penggunaan Istilah Dhimmi Terhadap Non Muslim Di Malaysia : Satu Analisis.

2016

Maqasid Al-Shariah : Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan

2013

Manhaj Fuqaha: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum dan Maqasid al-Syariah

2012

Nahwa Iyaadah sighah al-bahth fi al-dirasat al-Islamiyyah, al-syariah wa al-buhuth al-Islamiyyah

2011

Khazanah Cinta Ilahi

2016

Ruqyah al-Syar`iyyah Sebagai Rawatan Islam Antara Bid`ah, Karut Marut dan Kewajarannya : Satu Penilaian Objektif Menurut Piawaian Maqasid Syariah.

2013

Imam Ahmad Ibn Taymiyyah: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah