avatar

DR. SHAHIDRA BINTI ABDUL KHALIL

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

shahidra@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2018
Latest Evaluation
Penilai bagi artikel dalam Journal of al-TamaddunPenilai bagi artikel dalam Journal of al-Tamaddun
Reviewer
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
MO008-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Aplikasi Peranti Pengawasan Elektronik dalam Perlaksanaan Hukuman Taghrib Semasa

2019

Kearifan Tempatan dalam Pendidikan Kanak-Kanak: Sorotan Terhadap Garis Panduan Hukuman Rotan di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)

2019

Hukuman Buang Daerah di Malaysia: Satu Sorotan dari Perspektif Kearifan Tempatan

2018

Penetapan Ganti Rugi Bagi Pelbagai Kecederaan Diri Menurut Perundangan Islam

2016

Maqasid al-Shari'ah; Aplikasi dalam Aspek Sosial dan Perundangan

2016

Maqasid al-Shari'ah dalam Penyelesaian Kes Kemalangan Jalan Raya di Malaysia: Analisis Terhadap Konsep Tanggungan Liabiliti Beralih

2013

Kemalangan Jalanraya dan Penyelesaiannya Mengikut Perundangan Islam