avatar

Mr. Azizi Bin Che Seman

Department Of Syariah And Economics

Academy Of Islamic Studies

azizi@um.edu.my
Latest Award
Pertandingan
Pertandingan
Year 2017
Latest Evaluation
Md Aleh Solihin bin SidikiMd Aleh Solihin bin Sidiki
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
LR001B-2013B
end
PG113-2014B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Pembiayaan Wakaf: Cadangan dan Pelaksanaan di Peringkat Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

2017

The Development Of Principles In The Fiqh Of Awqaf The Principle Of Perpetuity Versus Temporality

2017

Pelaksanaan Wakaf di Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) terpilih.

2017

Dimensi Islam Terhadap Konsep Pelaksanaan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (GST)

2015

Isu Kontemporari Agihan Zakat di Malaysia

2015

Isu Kontemporari Pengurusan dan Pembayaran Zakat di Malaysia

2012

� ���������� ���� ���� (��� ������

2008

Sistem Takaful di Malaysia; Isu-isu Kontemporari

2015

Kaedah Pengiraan dan Agihan Zakat Perniagaan di Institusi Perbankan Islam Terpilih

2013

Salah Laku Seksual Dalam Kalangan Remaja