avatar

Associate Prof. Dr. Abdul Karim Bin Ali

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

abdkarim@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2016
Latest Evaluation
Mohd Mustaffa bin Jusoh @ Yusoff. nazariyyah al-shaikh izz al-din bin abd al-salam fi al-tassarufat al-maliyyah fi kitabih qawaid al-ahkam fi masalih al-anam wa tatbiqatuha fi malizia.Mohd Mustaffa bin Jusoh @ Yusoff. nazariyyah al-shaikh izz al-din bin abd al-salam fi al-tassarufat al-maliyyah fi kitabih qawaid al-ahkam fi masalih al-anam wa tatbiqatuha fi malizia.
External examiner
Year 2014 - 2015
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP029A-15SBS
end
P0017-2013A
end
RG367-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Dinamika Hukum Islam Melalui Aplikasi Kaedah Umum Balwa dalam Isu Berkaitan Halal

2017

Idealism of Jihad and War from the Qurʾanic Perspective.

2016

From Undang-undang Melaka to federal constitution: the dynamics of multicultural Malaysia

2016

Revival Thought of Sarfraz Khan in Muslim Reformist Political Thought, Revivalist, Modernists and Free Will in Accordance to the Framework of Egyptian Exegetes Thoughts

2017

6 Dekad Kemerdekaan Agenda menuju Ke Hadapan

2016

Maqasid al-Shariah wa tatbiqatuha al-muasirah.

2015

Kefahaman Islam Semasa di Malaysia: Cabaran dan realiti

2014

Tajdid-tinjauan isu-isu dan persepktif semasa

2017

Analisis karya-karya fiqh wanita di Malaysia tahun 2008 sehingga 2015,

2016

Maqasid al-Shariah: Konenp dan Pendekatan

2016

Fiqh kehartaan menurut Maqasid al-Shariah

2016

Maqasid al-Shariah dalam oenyelesaian kes kemalangan jalan raya di Malaysia: Analisis terhadap konsep tanggungan liabiliti beralih