avatar

ASSOCIATE PROF. DR. ABDUL KARIM BIN ALI

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

abdkarim@um.edu.my
Latest Award
Kertas kerja terbaik, kearifan tempatan menurut perspektif hukum islam
Kertas kerja terbaik, kearifan tempatan menurut perspektif hukum islam
Year 2018
Latest Evaluation
UM-APM-PhD. Pramono. Wacana maulid Nabi di Minankabau: kajian atas dinamikanya melalui naskhah karya ulama tempatanUM-APM-PhD. Pramono. Wacana maulid Nabi di Minankabau: kajian atas dinamikanya melalui naskhah karya ulama tempatan
Internal examiner
Year 2014
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP029A-15SBS
end
P0017-2013A
end
RG367-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Penentuan Arah Kiblat Menurut Sheikh Tahir Jalaluddin dalam Kitabnya Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma.

2019

Konsep Kearifan Tempatan Menurut Perspektif Hukum Islam

2019

Influence of Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad in Quranic Interpretation and Spreading of Qadiani Teaching in Sumatera,

2019

Aplikasi Peranti Pengawasan Elektronik dalam Perlaksanaan Hukuman Taghrib Semasa

2018

Islam Era Malaysia Baru-Dinamika Wacana Kepelbagaian Cabaran

2018

Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' wa al-Riba- Konsep Maslahah dan Uruf

2017

6 Dekad Kemerdekaan Agenda menuju Ke Hadapan

2016

Maqasid al-Shariah wa tatbiqatuha al-muasirah.

2019

Kerangka Fiqh al-Ta'ayush Menurut Perspektif Shaykh 'Ali Jumu'ah

2018

Bab &: Wacana Ekonomi Era Malaysia Baharu

2018

KEWANGAN DAN KEHARTAAN ISLAM

2018

Bab 6: Pengurusan dan Kemasyarakatan