avatar

ASSOCIATE PROF. DR. ABDUL KARIM BIN ALI

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

abdkarim@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2018
Latest Evaluation
Mohd Mustaffa bin Jusoh @ Yusoff. nazariyyah al-shaikh izz al-din bin abd al-salam fi al-tassarufat al-maliyyah fi kitabih qawaid al-ahkam fi masalih al-anam wa tatbiqatuha fi malizia.Mohd Mustaffa bin Jusoh @ Yusoff. nazariyyah al-shaikh izz al-din bin abd al-salam fi al-tassarufat al-maliyyah fi kitabih qawaid al-ahkam fi masalih al-anam wa tatbiqatuha fi malizia.
External examiner
Year 2014 - 2015
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP029A-15SBS
end
P0017-2013A
end
RG367-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Kupasan Historik Status Malaysia Sebagai Negara Islam

2017

Dinamika Hukum Islam Melalui Aplikasi Kaedah Umum Balwa dalam Isu Berkaitan Halal

2017

Idealism of Jihad and War from the Qurʾanic Perspective.

2016

From Undang-undang Melaka to federal constitution: the dynamics of multicultural Malaysia

2018

Islam Era Malaysia Baru-Dinamika Wacana Kepelbagaian Cabaran

2018

Risalah fi Bayan Hukm al-Bay' wa al-Riba- Konsep Maslahah dan Uruf

2017

6 Dekad Kemerdekaan Agenda menuju Ke Hadapan

2016

Maqasid al-Shariah wa tatbiqatuha al-muasirah.

2018

Bab 6: Pengurusan dan Kemasyarakatan

2018

Bab &: Wacana Ekonomi Era Malaysia Baharu

2018

KEWANGAN DAN KEHARTAAN ISLAM

2018

Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura.