avatar

Dr. Ridzwan Bin Ahmad

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

ridzwan@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2016
Latest Evaluation
Penilai pembentangan candidature defence bagi calon Ph.D, Hasanulddin bin Mohd (IHA090062) di Jabatan Fiqh Dan Usul, APIUM Penilai pembentangan candidature defence bagi calon Ph.D, Hasanulddin bin Mohd (IHA090062) di Jabatan Fiqh Dan Usul, APIUM
Penilai
Year - 2013
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
PG103-2013B
end
RG484-15HNE
end
P0008-2013B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali

2018

Aplikasi al-Istihalah dalam Industri Halal Semasa Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah

2017

Konsep Khultah dan Kesannya Dalam Mengembangkan Hasil Kutipan Zakat: Satu Analisis

2016

Keperluan Membuka Aurat Ketika Rawatan Antenatal Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari ah

2016

Maqasid al-Shari'ah: Konsep Dan Pendekatan

2016

Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan Dan Aplikasi

2013

Manhaj Fuqaha: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum dan Maqasid Syariah

2008

Research In Islamic Studies

2016

Kedudukan Nas (al-Quran Dan Hadis) Dalam Pengukuran Maqasid al-Shari'ah: Analisis Pandangan Beberapa Ulama Terpilih

2016

Aplikasi Metode Pemikiran Sistem Dalam Isu Polemik Antara Nass Syarak dan Maslahah: Kajian Menurut Perspektif Maqasid al-Shari h

2016

Salah Faham Terhadap Standard Maslahah Dan Mafsadah Dalam Menangani Isu-isu Semasa Di Malaysia

2016

Pemakaian Fiqh Imam Syafiƭ Dalam Hukum Halal barangan Kepenggunaan Di Malaysia: Analisis Pemakaiannya Dalam Isu al-Istihalah menurut Perspektif Maqasid al-ShariƔh