avatar

DR. NOR FAHIMAH BINTI MOHD RAZIF

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

norfahimah@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2020
Latest Evaluation
Reviewer for Journal Contemporary Islamic Law Reviewer for Journal Contemporary Islamic Law
Reviewer
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
CSRG013-2020SS
on going
MO005-2016
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

Tanzim al-Bank al-Markazi al-Omani li al-Tarkib al-'Uqud al-Maliyyah fi Tamwil bi al-Murabahah

2021

The Effect of Technology on Islamic Ruling of Bitcoin

2020

Dawr al-Bank al-Markazi al-Ommani fi Dabt al-Hiyal fi al-Masarif al-Islamiyah

2020

Tanzim al-Bank al-Markazi al-'Ommani li Handasah Tarkib al-'Uqud al-Maliyyah fi al-Tamwil al-Islami bi al-Salami wa al-Salami wa al-Mawazi

2016

Maqasid al-Shari'ah: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat dan Kehartaan

2021

Aspek Maslahah al-Ammah Terhadap Operasi Premis Perniagaan Dalam Tempoh Kawalan Pergerakan (PKP) COVID-19

2019

Konsep Rahmatan lil 'Alamin melalui Implementasi Ibra' dalam Produk Perbankan Islam

2018

Analisis Instrumen Hibah Dalam Operasi Perbankan Islam: Tuntutan dan Kekangan

2018

Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura.