avatar

DATIN ASSOCIATE PROF. DR. NOOR NAEMAH BINTI ABDUL RAHMAN

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

naemah@um.edu.my
Latest Award
Kertas kerja terbaik
Kertas kerja terbaik
Year 2020
Latest Evaluation
penasihat akademik program diploma pengajian islam, universiti sultan azlan shah penasihat akademik program diploma pengajian islam, universiti sultan azlan shah
Advisory committee
Year 2020 - 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
FP025-2018A
on going
PG032-2013B
end
RG436-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Kelebihan al-'Aqd dalam Perniagaan Francais Terhadap Usahawan Berlainan Agama

2020

Common Conceptual Flaws in Realizing Maqāṣid al-Sharīʿah vis-à-vis Islamic Finance

2020

Tanzim al-Bank al-Markazi al-'Ommani li Handasah Tarkib al-'Uqud al-Maliyyah fi al-Tamwil al-Islami bi al-Salami wa al-Salami wa al-Mawazi

2020

Contemporary Studies on the Contributions of Classical ‎Maqāṣid Scholars: A Research Gap

2020

Ketum: Perubatan Moden dan Perubatan Islam

2019

Tidur Menurut Perspektif Sains Moden dan Sains Islam

2018

Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia

2017

Kaedah Interpretasi Teks Hukum Islam

2018

Panduan Hukum Bab Muamalat dan Ekonomi, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan: Satu Tinjauan Maslahah al-Mursalah

2018

Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura.

2018

Elemen Semasa Dalam Penentuan Fatwa: Satu Analisis

2018

Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz