avatar

DATIN ASSOCIATE PROF. DR. NOOR NAEMAH BINTI ABDUL RAHMAN

Department of Fiqh and Usul

Academy of Islamic Studies

naemah@um.edu.my
Latest Award
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Year 2019
Latest Evaluation
Maqasid syariah in taklif and its Effect in the Taharah Excuses: A study from the Perspective of Usul and its Application Maqasid syariah in taklif and its Effect in the Taharah Excuses: A study from the Perspective of Usul and its Application
Internal examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
FP025-2018A
on going
PG032-2013B
end
RG436-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Tri-parent Baby Technology and Preservation of Lineage: An Analysis from the Perspective of Maqasid al-Shari ah Based Islamic Bioethics

2019

Maqasid al-Shariah based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach

2019

Pembangunan Perniagaan Francais Dari Tinjauan al-'Urf

2019

Pengamalan Wanita Hamil dalam Masyarakat Melayu dari Perspektif Islam

2019

Tidur Menurut Perspektif Sains Moden dan Sains Islam

2018

Ke Arah Pengiktirafan Huffaz di Malaysia

2017

Kaedah Interpretasi Teks Hukum Islam

2016

Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan Dan Aplikasi

2018

Trend Masyarakat Terhadap Pendidikan Tahfiz

2018

Panduan Hukum Bab Muamalat dan Ekonomi, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan: Satu Tinjauan Maslahah al-Mursalah

2018

Elemen Semasa Dalam Penentuan Fatwa: Satu Analisis

2018

Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura.