avatar

ASSOCIATE PROF. DR. MUSTAFFA BIN ABDULLAH

Department of Al-Quran & Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

mustaffa@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2019
Latest Evaluation
Ahli lajnah bengkel pentashihan Tafsir Pedoman Muttaqin juzuk 27 dan juzuk 7
Reviewer
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
SG003C-18HNE
end
FP003-2014A
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

The Effect of an Islamic-Based Intervention on Depression and Anxiety in Malaysia

2022

Fawasil Aspect in the Terengganu Quran Manuscript IAMM 2012.13.6 and Implications on the Tafsir of Ayah in Surah Al-Baqarah

2022

The Effect of an Islamic-Based Intervention on Depression and Anxiety in Malaysia

2021

Parents’ Rights in The Light of the Qurʾan and the Bible: A Comparative Study. Al-Bayān – Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies 19 (2021) 367–391.

2021

Pemerkasaan Islam dalam Keluarga Malaysia

2021

Tafsiran al-Quran dan Hadis Salah Faham dan Penyelewengan

2020

Pemerkasaan Institusi Islamdi Malaysia

2020

Pemerdayaan Strategik ummah

2021

Pemikiran Pembaharuan Islam Tokoh Tafsir Indonesia dari Muhammad Yunus hingga M. Quraish Shihab

2018

Susunan al-Quran dan Rahsia Yang tersingkap

2016

Quranic interpretation in Thailand

2016

Tadabbur al-Quran Sebagai makanisme Pembangun Modal Insan Rabbani: Sorotan Pemikiran Sa`id Hawa