avatar

Dr. Monika @ Munirah Binti Abd Razzak

Department Of Al-quran And Al-hadith

Academy Of Islamic Studies

munirahar@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2016
Latest Evaluation
Assessor PEMBENTANGAN 'CANDIDATURE DEFENCE' SITI SARAH BINTI IZHAM (IGB100043), Jabatan Al-Quran & Al-Hadith , Akademi Pengajian Islam, UMAssessor PEMBENTANGAN 'CANDIDATURE DEFENCE' SITI SARAH BINTI IZHAM (IGB100043), Jabatan Al-Quran & Al-Hadith , Akademi Pengajian Islam, UM
Assessor

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP008C-13SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Misunderstanding Of Hadith In The Society: A Study Of Islamic Lectures By Maulana Muhammad Asri

2016

Kajian Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Penyelidikan Berkaitan Delima: Ke Arah Penyelidikan Terkini Dalam Bidang Pengajian Islam

2016

Seyyed Hossein Nasr’s Perspective on the Theory of Islamization of Knowledge.

2016

Kekerapan Penerbitan di SCOPUS Menganai Flora-Flora dalam Al-Quran dan Al-Hadith

2016

Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi dan Saintifik

2015

Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian

2015

Kayu Sugi dan Kesihatan Mulut Menurut Perspektif Islam dan Sains Pergigian

2014

Al-Tajdid Fi al-Dirasat al-Quraniyyah

2017

Kegunaan dan Manfaat Halia Menurut Pengamal Perubatan Islam, Perubatan Klasik Melayu dan Perubatan Moden

2017

Pengajian Tafsir Menerusi Media Elektronik: Kajian Terhadap Rancangan Reflection Di TV AlHijrah

2017

Aplikasi Media Dalam Mentadabbur Al-Quran: Kajian Surah Al-Ikhlas Oleh Nouman Ali Khan

2016

Klasifikasi Sayur-sayuran Dalam al-Quran dan Khasiat Pemakanannya