avatar

DR. MUHAMMED BIN YUSOF

Department of Dakwah and Human Development

Academy of Islamic Studies

my77@um.edu.my
Latest Award
Pendidikan
Pendidikan
Year 2018
Latest Evaluation
OUM EXTERNAL EXAMINEROUM EXTERNAL EXAMINER
External examiner
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Al-Tafkir al-‘Ilmi : Mafhumuh, Ahammiyatuh, Ahdafuh wa Khasaisuh fi Dhaw al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Dirasah Wasfiyyah Tahliliyyah

2018

The Role of Human Resources Development abd Training as an input to Improve Tehe Sustainable Performance of The Enterprise

2018

Wasait Taf’il al-Tafkir al-‘Ilmi wav al-‘Awamil al’muassirah ‘Alaiha

2018

Al-'Alaqah Baina al-Wala' al-Tanzimi wa al-'Awamil al-Shahsiyyah wa al-Ijtima'iyyah wa al-Tanzimiyyah min Manzur Islami Lada al-'Amilin bi al-Qita' al-Ta'limi fi Madinah al-Jail al-Sina;iyyah bi al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Saudiyyah

2018

The development of insan kamil in the millennium era

2016

Isu-isu semasa dakwah dan golongan minoriti

2015

Biografi Ulama Malaysia: Dato' Haji Muhammad Nor Ibrahim

2018

Pembangunan Insan Melalui Pematuhan Syariah Dalam Filem: Analisa Terhadap Filem Redha

2018

Pengimarahan Surau dan Musala di Sekolah-Sekolah KPM dan Impaknya Melalui Aspirasi Kemenjadian Murid,

2018

Strategi Pendakwah Selebriti Wanita Mempromosikan Keamanan

2018

Pembangunan Sosiologi Islam Dalam Filem Animasi Upin dan Ipin