avatar

Dr. Yusmini Binti Md Yusoff

Department Of Dakwah And Human Development

Academy Of Islamic Studies

yusmini@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2018
Latest Evaluation
Mohd Ayub Awaf - Peranan Ibu Bapa Terhadap Kewajipan Solat Fardhu Anak-Anak di SK Seri Mendapat, Merlimau, MelakaMohd Ayub Awaf - Peranan Ibu Bapa Terhadap Kewajipan Solat Fardhu Anak-Anak di SK Seri Mendapat, Merlimau, Melaka
External examiner
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP029A-16HNE
on going
RG384-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

The employability skills of Malaysian university students

2018

Identiti Profesional Pengamal Pemulihan Kes-kes Penyelewengan Agama Melampau: Suatu Analisis Naratif

2017

Pendekatan Konstruktivisme di Malaysia dan Brunei Darussalam: Satu Tinjauan Awal Terhadap Pengalaman Guru Pendidikan Islam

2017

Pembinaan Konsep Kendiri dari Perspektif Barat dan Islam

2016

Current Issues of Da'awah and Minority Group

2015

Isu-isu semasa media dan dakwah

2006

Dakwah Islam semasa: Konsep dan pelaksanaan

2006

Da'wah Islam In Malaysia

2017

Pendekatan tarbiyah Islamiah kepada mualaf memohon murtad (Islamic Education Approach to Apostate applicants)

2017

Pendekatan dakwah Majlis Agama Islam Selangor melalui zakat (The approach of dakwah at Islamic Religious of Selangor Council through zakat)

2017

Sokongan Sosial Kepada Remaja Bermasalah Pembelajaran Dalam Pengamalan Nilai-Nilai Islam

2016

Pengaruh wacana (discourse) dalam konteks kaunseling: Satu kajian kes transgender