avatar

Associate Prof. Dr. Ilhaamie Binti Abdul Ghani Azmi

Department Of Syariah And Management

Academy Of Islamic Studies

amieazmi@um.edu.my
Latest Award
Lain-lain
Lain-lain
Year 2017
Latest Evaluation
Strategi Penstrukturan Semula Kajian Di Akademi Pengajian Islam Strategi Penstrukturan Semula Kajian Di Akademi Pengajian Islam
Reviewer

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
CR005-2014
end
RP001B-14HNE
end
PG114-2013A
end
RP012C-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

The Potential of al-Wasatiyyah Value Concept for Human Sustainability (HS) in Civil Service

2017

Malaysian Islamic Quality Management System MS1900: An Implementation Steps at Malacca Zakat Center

2017

A conceptual paper: the effect of Islamic religiosity and impulse buying behavior.

2017

Muslim Women Entrepreneurs Motivation in SMEs: A Quantitative Study in Asia Pacific Countries

2016

Amalan Pengurusan Sumber Manusia Mengikut al-Quran dan Hadis. Edisi ke 2

2016

Buku Manual Kualiti : Pelaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif

2014

Entrepreneurs in the 21st Century:A Holistic Dimension

2013

Islamic Perspective on Management: Contemporary Issues

2017

Peradaban Melalui Pembangunan Kelestarian Insan Berterusan, Analisis Konsep Wasatiyyah Mengikut Pandangan Tokoh Sarjana Islam

2016

Hak-hak Pekerja Muslim

2016

Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Agama Rakyat. MADRASAH

2015

Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam Di Pusat Zakat Melaka (PZM)