avatar

ASSOCIATE PROF. DR. ILHAAMIE BINTI ABDUL GHANI AZMI

Department of Syariah and Management

Academy of Islamic Studies

amieazmi@um.edu.my
Latest Award
Pertandingan
Pertandingan
Year 2019
Latest Evaluation
Strategi Penstrukturan Semula Kajian Di Akademi Pengajian Islam Strategi Penstrukturan Semula Kajian Di Akademi Pengajian Islam
Reviewer

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RK005-2017
on going
CR005-2014
end
RP001B-14HNE
end
PG114-2013A
end
RP012C-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Job Stress and Nurses Well-being: Prayer and Age as Moderators

2019

ISO 9000 implementation steps in Malaysian Higher Education Institution

2019

The Nexus between Customer Equity and Brand Switching Behaviour of Millennial Muslim Consumers

2019

A cross-Cultural Study of Staying Reasons of American Brands: Analysis of Millennial Muslim Consumers

2018

Manual Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Di Sektor Perkhidmatan: Kearah kecemerlangan & Inovasi

2017

Prosiding Seminar Kebangsaan Wasatiyyah dan Tadbir Urus 2017

2017

Wasatiyyah dalam Perkhidmatan Awam: Konsep dan Aplikasi

2016

Amalan Pengurusan Sumber Manusia Mengikut al-Quran dan Hadis. Edisi ke 2

2017

Peradaban Melalui Pembangunan Kelestarian Insan Berterusan, Analisis Konsep Wasatiyyah Mengikut Pandangan Tokoh Sarjana Islam

2016

Hak-hak Pekerja Muslim

2016

Kepuasan Bekerja Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Agama Rakyat. MADRASAH

2015

Sistem Pengurusan Kualiti Islam MS 1900 Sebagai Program Inovasi Pentadbiran Awam Di Pusat Zakat Melaka (PZM)