avatar

Associate Prof. Dr. Sharifah Hayaati Binti Syed Ismail

Department Of Siasah Syar'iyyah

Academy Of Islamic Studies

sashsiaq@um.edu.my
Latest Award
Pendidikan
Pendidikan
Year 2017
Latest Evaluation
PhD thesis for University of Tun Hussain Onn candidate on Hajj curriculum model and management system in Bantam,Riau PhD thesis for University of Tun Hussain Onn candidate on Hajj curriculum model and management system in Bantam,Riau
External examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG487-15HNE
end
PV003-2015
end
FP002-2014A
end
PG096-2013B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

The Application of Siyasah and Maqasid Al-Shariah Concept in Public Policy: A Malaysian Case.Journal al-Tamaddun.(Submitted)

2017

Work-Friendly Policy for Family Balance: How does it governed under Malaysian Administration? (Submitted) (ISI-Indexed)

2017

Malaysian Islamic Quality Management System MS1900: An Implementation Steps at Malacca Zakat Center

2017

Human Sustainability, Al-Wasatiyyah and Job Performance.(Submitted) (Scopus-Indexed)

2016

Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif.

2015

Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif.

2013

Kualiti Perkhidmatan Awam Menurut Perspektif Islam

2010

Etika Penjawat Awam dari Perspektif Islam

2017

Pentadbiran &Pengurusan Menurut Perspektif al-Quran

2017

Peradaban & Nilai Kelestarian Insan Melalui Konsep Wasatiyyah Menurut Tokoh sarjana Islam

2016

Sumbangan Organisasi Cina-Muslim dlam Keharmonian Beragama di Malaysia: Tinjauan terhadap Peranan dan Cabaran PERKIM & MACMA

2012

Teras Pengurusan Islam