avatar

Associate Prof. Dr. Sharifah Hayaati Binti Syed Ismail

Department Of Siasah Syar'iyyah

Academy Of Islamic Studies

sashsiaq@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2016
Latest Evaluation
Book review title ` Mengurus Dasar & Strategi Organisasi Secara Islam'Book review title ` Mengurus Dasar & Strategi Organisasi Secara Islam'
Reviewer
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG487-15HNE
on going
PV003-2015
end
FP002-2014A
end
PG096-2013B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

The Application of Siyasah and Maqasid Al-Shariah Concept in Public Policy: A Malaysian Case.Journal al-Tamaddun.(Submitted)

2017

Work-Friendly Policy for Family Balance: How does it governed under Malaysian Administration? (Submitted) (ISI-Indexed)

2017

Human Sustainability and Job Performance: Potential Relationship Through Al-Wasatiyyah In Malaysia.(Submitted) (Scopus-Indexed)

2016

Studies on Inter-Faith Relations: Latest Input for Authority Management Review (AMR)in Malaysia.

2016

Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif.

2015

Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif.

2013

Kualiti Perkhidmatan Awam Menurut Perspektif Islam

2010

Etika Penjawat Awam dari Perspektif Islam

2017

Peradaban & Nilai Kelestarian Insan Melalui Konsep Wasatiyyah Menurut Tokoh sarjana Islam

2016

Sumbangan Organisasi Cina-Muslim dlam Keharmonian Beragama di Malaysia: Tinjauan terhadap Peranan dan Cabaran PERKIM & MACMA

2012

Teras Pengurusan Islam

2009

Memahami Konsep Adil dan Amanah Dalam Pemerintahan Kerajaan