avatar

ASSOCIATE PROF. DR. SHARIFAH HAYAATI BINTI SYED ISMAIL

Department of Siasah Syar'Iyyah

Academy of Islamic Studies

sashsiaq@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2019
Latest Evaluation
UNIVERSITY OF ISLAMIC SCIENCE MALAYSIA EXTERNAL REVIEWER FOR RESEARCH GRANT UNIVERSITY OF ISLAMIC SCIENCE MALAYSIA EXTERNAL REVIEWER FOR RESEARCH GRANT
Reviewer
Year 2019 - 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG487-15HNE
end
PV003-2015
end
FP002-2014A
end
PG096-2013B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Development of NGO Governance in Malaysia: Lessons from Islamic Countries.

2019

Searching Servant Leadership in Malaysian Islamic NGOs:Western & Islamic Perspective.

2019

Konsep dan Kepentingan Pengaduan Awam Daripada Perspektif Islam Dan Moden: Suatu Sorotan LIiteratur.

2019

Nilai-Nilai Islam Dalam Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000: Kajian Kes Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia

2019

Manual Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000 Di Sektor Perkhidmatan: Kearah kecemerlangan & Inovasi

2017

Wasatiyyah dalam Perkhidmatan Awam: Konsep dan Aplikasi

2016

Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif.

2015

Buku Panduan Manual Perlaksanaan Sistem Kualiti Berteraskan Syariah MS 1900 di IPT Malaysia: Ke arah Pengurusan Berkesan dan Inovatif.

2019

The Role of Chinese-Muslim Non-Governmental Organizations (CM-NGOs) in promoting Religious Harmony in Malaysia

2018

The Significance of Public Inputs in Governing Education Institution:An Experience of Oxford Center for Islamic Studies, Oxford University.

2018

Managing New Muslims:Understanding issues and challenges in Malaysia, A Literature Review

2017

Pengukuhan Kelestarian Insan Dalam tadbir Urus Di Malaysia:Usaha Pembinaan Indeks Nilai Wasatiyyah