avatar

Dr. Faizuri Bin Abd. Latif

Department Of Akidah And Islamic Thought

Academy Of Islamic Studies

fa72@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2018
Latest Evaluation
PEMIKIRAN TUAN MINAL DALAM AKIDAH KETUHANAN: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN PEMIKIRAN TUAN MINAL DALAM AKIDAH KETUHANAN: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN
Sorry, no accessible evaluation record found
Year 2004 - 2009
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Impact of Quran in Treatment of the Psychological Disorder and Spiritual Illness

2016

Khasais al-Hadarah al-Quraniyyah

2016

Konsep Penterjemahan Sifat Salbiyyah dan Ma`ani Menurut Sheikh Wan Ismail al-Fatani (Pak Da Ail) Dalam Matan Bakurah al-Amani

2014

Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi:Analisis Mengenai Teori Kang Kyoung Seok

2018

Abu Bakar Hamzah Tokoh Politik Islam Malaysia

2011

Islam Dan Faham-Faham Keagamaan

2013

Majalah Kaum Tua Dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan

2011

Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam

2011

Athar Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Hukm Khilafah al-Rasyidin: al-Siddiq wa al-Faruq r.a

2010

Elemen Satanisme Di kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra Disiplin dan Inter Disiplin Dalam Penyelidikan