avatar

Dr. Faizuri Bin Abd. Latif

Department Of Akidah And Islamic Thought

Academy Of Islamic Studies

fa72@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2018
Latest Evaluation
PEMIKIRAN TUAN MINAL DALAM AKIDAH KETUHANAN: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN PEMIKIRAN TUAN MINAL DALAM AKIDAH KETUHANAN: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN
Sorry, no accessible evaluation record found
Year 2004 - 2009
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Pengaruh Umm al-Barahin Karya al-Sanusi terhadap Bakurah al-Amani Karya Wan Ismail al-Fatani,

2018

Buzugh Fajr al-Islam fi Nigeria wa Wusul al-Nasraniyyah Ilayha

2018

Impact of Quran in Treatment of the Psychological Disorder and Spiritual Illness

2016

Khasais al-Hadarah al-Quraniyyah

2018

Abu Bakar Hamzah Tokoh Politik Islam Malaysia

2011

Islam Dan Faham-Faham Keagamaan

2013

Majalah Kaum Tua Dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan

2011

Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam

2011

Athar Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Hukm Khilafah al-Rasyidin: al-Siddiq wa al-Faruq r.a

2010

Elemen Satanisme Di kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra Disiplin dan Inter Disiplin Dalam Penyelidikan