avatar

MADAM FARIDAH BINTI CHE HUSAIN

Centre for The Initiation of Talent and Industrial Training (CITRA)

Deputy Vice Chancellor(Academic & International) Office

irdina@um.edu.my
Latest Award
Pertandingan
Pertandingan
Year 2017
Latest Evaluation
Abstract and papers review for International Conference on Social Innovation (ICSI2016)Abstract and papers review for International Conference on Social Innovation (ICSI2016)
Scientific committee
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Pelaksanaan dan Persepsi Pelajar Terhadap Strategi Pembelajaran dan Kemahiran Insaniah dalam Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) di Universiti Malaya

2017

SOCIAL COHESION IN RUKUN TETANGGA (NEIGHBOURHOOD WATCH) IN HULU LANGAT, SELANGOR MALAYSIA

2017

The Impact of Teamwork Skills on Students in Malaysian Public Universities

2017

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Pengajian Malaysia: Kajian Tinjauan di Universiti Islam Antabangsa Selangor

2018

Keberkesanan Kursus Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Dalam Pembentukan Akhlak Dan Moral Pelajar Di Universiti Malaya.

2017

Research Overview of Women Entrepreneur's In Malaysia : How Far Have The Come

2016

Pelaksanaan Dan Persepsi Pelajar Terhadap Strategi Pembelajaran Dan kemahiran Insaniah Dalam Kursus Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (TITAS) Di Universiti Malaya

2016

Tahap Pengetahuan dan Penghayatan Agama dalam Golongan Pekerja Seks (Sex Worker) di Kuala Lumpur

2007

Pendekatan Individu Dalam Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam Bagi Pembinaan Akhlak Bangsa: Pengalaman Di Malaysia

2007

Pemerkasaan Kualiti Profesionalisme Pendidik Berteraskan Islam Hadhari

2006

Penghayatan Nilai-Nilai Murni Dalam Hubungan Etnik Ke Arah Pembinaan Modal Insan Berkualiti

2006

Aplikasi Kaunseling dalam Dakwah Bagi Pembentukan Modal Insan Yang Berkualiti