avatar

Dr. Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid

Department Of Islamic History And Civilization

Academy Of Islamic Studies

faisal@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2015
Latest Evaluation
Disertasi Sarjana Usuluddin: Fatimah Binti Salleh Pendidikan Islam Di Kalangan Wanita Di Shah Alam: Kajian Di Masjid-Masjid. Disertasi Sarjana Usuluddin: Fatimah Binti Salleh Pendidikan Islam Di Kalangan Wanita Di Shah Alam: Kajian Di Masjid-Masjid.
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Ibn Abi Surur al-Bakri, Syuyukuhu wa Muallafatuhu

2018

al-Mua'thirat al-Mutabadilah al-Hadariah fi al-'Alaqah al-Diplomasiyyah

2018

Mawarid wa Uslub Ibn Abi Surur al-Bakri fi Kitabatihi.

2018

al-Jaliat al-Islamiyyah fi al-'Arubba.

2015

Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian

2012

Nahw Iadah Syiaghah al-Bahs fi al-Dirasah al-Islamiah

2012

Tranformation of Reserch in Islamic Studies

2011

Islam and Education

2016

Quranic Quidence on The Ways and Means To Restore The Vigorous Study of Natural Science In Contemporary Muslim Society

2016

Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah

2015

Ilmu dan Faktor Asas Yang Membantu Kecemerlangan Pendidikan Mengikut Teori Sarjana Islam

2015

Sejarah Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan di YIK dan JAIS