avatar

DR. FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL HAMID

Department of Islamic History & Civilization

Academy of Islamic Studies

faisal@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2015
Latest Evaluation
Penilai Manuskrip : Konsep Pendidikan Dalam Tamadun Islam, Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Penilai Manuskrip : Konsep Pendidikan Dalam Tamadun Islam, Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
External examiner

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP008B-13SBS
end
RG449-13HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Analisa Perkembangan Dan Kearifan Tempatan: karya Fiqh Melayu Klasik

2020

Pola Penerbitan Joni Tamkin bin Borhan Dalam Bidang Ekonomi Islam: Kajian Biobibliometrik

2019

PENGKATEGORIAN ITEM PENULISAN DALAM KARYA FIQH MELAYU KLASIK: ANALISA AWAL

2019

Transformasi Perkembangan Kurikulum Dini Islami Rabi’ Thanawi Di Negeri Selangor Dari Tahun 1960-An Sehingga 1970-An

2015

Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian

2012

Nahw Iadah Syiaghah al-Bahs fi al-Dirasah al-Islamiah

2012

Tranformation of Reserch in Islamic Studies

2011

Islam and Education

2016

Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah

2016

Quranic Quidence on The Ways and Means To Restore The Vigorous Study of Natural Science In Contemporary Muslim Society

2015

Sumbangan Pertukangan Cina terhadap reka bentuk komponen luar masjid tertua di Melaka

2015

Sejarah Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan di YIK dan JAIS