avatar

DR. FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL HAMID

Department of Islamic History and Civilization

Academy of Islamic Studies

faisal@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2015
Latest Evaluation
Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Norhafizah binti Idris Kesenian Ghazal Melayu Johor: Kajian Di Yayasan Warisan Johor. Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Norhafizah binti Idris Kesenian Ghazal Melayu Johor: Kajian Di Yayasan Warisan Johor.
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Perbincangan Bibliometrik 12 Tahun Penerbitan Jurnal Usuluddin (2000-2011)

2019

Jawi Writing System in The Manuscripts of Hikayat Raja Handak MS172 (1832M)

2019

The Movement of Uthman bin Foduye: An Examination of the Malacca Sultanate in Spreading Islam

2019

Muzium Masjid Sultan Abdullah, Pekan Pahang Dan Usaha Memperkasakan Pemikiran Islam Di Malaysia

2015

Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian

2012

Nahw Iadah Syiaghah al-Bahs fi al-Dirasah al-Islamiah

2012

Tranformation of Reserch in Islamic Studies

2011

Islam and Education

2016

Quranic Quidence on The Ways and Means To Restore The Vigorous Study of Natural Science In Contemporary Muslim Society

2016

Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah

2015

Sejarah Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan di YIK dan JAIS

2015

Sumbangan Pertukangan Cina terhadap reka bentuk komponen luar masjid tertua di Melaka