Curriculum Vitae

PERSONAL DETAILS

DR. FAISAL @ AHMAD FAISAL BIN ABDUL HAMID

 • Senior Lecturer

 • Department of Islamic History & Civilization
  Academy of Islamic Studies
 •    +603-79676056
 •   faisal@um.edu.my

BIOGRAPHY

Kerjaya akademik saya dimulai pada 05 Disember 2001 sebagai tutor di Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM. Setahun kemudian saya berjaya menyiapkan kajian peringkat Sarjana Usuluddin dalam bidang Sejarah Islam dengan disertasi bertajuk "Dato' Haji Ismail Yusof: Sumbangannya Dalam Pembangunan Islam di Kelantan". Setelah menamatkan pengajian di peringkat sarjana, saya ditugaskan sebagai pensyarah di jabatan yang sama pada 24/01/2003 sehingga kini. Pada tahun 2012, saya telah mendapat PhD dari jabatan yang sama setelah mengemukakan tesis kajian bertajuk "Majalah Pengasuh Selepas Merdeka: Kajian Terhadap Tema dan Pendekatan" di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Tatiana Denisova. Sepanjang karier sebagai seorang pensyarah di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, saya giat menulis berbagai artikel dalam bidang persuratan Islam, perkembangan tulisan jawi, sirah nabawiah dan ketamadun Islam disamping membentangkan kertaskerja di seminar samada peringkat kebangsaan atau antarabangsa. antara bidang penyelidikan yang telah dijalankan ialah mengenai tulisan Jawi, manuskrip Jawi-Islam, dan persuratan Islam, tokoh ulama semenanjung Tanah Melayu dan jalinan IPT Islam Malaysia dan Indonesia. Setakat ini saya telah menulis lebih dari 60 makalah dalam proseding seminar, 80 artikel yang telah diterbitkan dalam Jurnal peringkat kebangsaan dan antarabangsa, disamping berbagai aktiviti yang bersifat akademik, kemasyarakatan dan sebagainya. Kini saya telah diamanahkan untuk memimpin Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam sebagai Ketua Jabatan bermula dari Julai 2012 hingga 30 April 2020. Selain itu, saya juga dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Universiti Islam Malaysia sejak 2019 dan juga kini sebagai Ahli Senat UIM.

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role),(Level),(Duration)
 • Ahli Jawatankuasa Semakan Kurikulum , Faculty, 30/10/2020 to 19/05/2021
 • Manager, Faculty, 30/10/2020 to present
 • Programme Coordinator, Faculty, 18/08/2020 to present
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 02/04/2018 to 01/04/2020
 • Pengurus Jurnal al-Muqaddimah , University Malaya, 11/07/2013 to 31/12/2020
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/08/2016 to 30/06/2017
 • Penghulu NADI, Faculty, 01/09/2015 to 29/12/2017
 • Ahli Jawatankuasa Kantin APIUM, Faculty, 18/02/2015 to 18/12/2017
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/08/2014 to 31/07/2016
 • Pengurus Jurnal al-Tamaddun, Faculty, 02/07/2012 to 01/08/2016
 • Pengurus Jurnal al-Muqaddimah (Online), Faculty, 02/07/2012 to 04/08/2016
 • Penyelaras Hafazan al-Quran, Faculty, 01/06/2014 to 31/12/2015
 • penemuduga bagi kemasukan pelajar ke program ijazah pertama dan asasi sesi 2014/2015, University Malaya, 11/03/2014 to 13/05/2015
 • Tim. Ketua Edotor Jurnal Usuluddin, Faculty, 04/09/2013 to 30/09/2015
 • Penghulu NADI APIUM, University Malaya, 13/03/2013 to 31/08/2015
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/07/2014 to 31/07/2014
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/07/2012 to 30/06/2014
 • Penghulu Nadi, Akademi Pengajian Islam, University Malaya, 03/01/2011 to 31/12/2013
 • Moderator Main Presentation on International Conference on Islam in Malay World II, International, 06/11/2012 to 07/11/2012
ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification),(Field),(Institution),(Year)
 • PhD, TAMADUN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • MUs, USULUDDIN, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • BUs (Hons), USULUDDIN, UNIVERSITY OF AL-AZHAR, CAIRO
 • BIsEd, PENGAJIAN ISLAM, WIFAQ MADARIS OF SALAFI, HYDERABAT, PAKISTAN
MEMBERSHIPS
(Organisation),(Role),(Duration),(Level)
 • Universiti Islam Malaysia, Chairperson, 2021 to 2021 (University)
 • Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (Jawatankuasa Nadwah Ulama), Committee, 2021 to present (National)
 • Universiti Islam Malaysia, Assessment Panel, 2020 to 2021 (University)
 • Universiti Islam Malaysia, Academic Committee Member, 2019 to present (University)
 • Jurnal Usuluddin, Editorial Board, 2017 to present (University)
 • Journal of al-Tamaddun, Editorial Board, 2015 to present (University)
 • Bewan Bahasa dan Pustaka, Academic Member, 2019 to 2019 (National)
 • Lembaga Zakat Selangor, Academic Advisory Panel, 2018 to 2018 (National)
 • Dewan Bahasa Dan Pustaka, Panel Appointed, 2015 to present (University)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia, Ajk Sukatan Pelajaran Usuluddin, 2015 to present (National)
SPECIALIZATION
(Area)
Area of Expertise
 • MUSLIM HISTORY
 • HISTORICAL OF CIVILISATIONS
 • Biography of Malay Muslim Scholars
 • TEACHING
  (Course Title),(Level of Study),(Institution),(Academic Session)
  Teaching
 • IIQ2009 - Llibrary and Islamic History Texs Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • UFL1003 - Akhlak Dan Tasawuf, Diploma (If Applicable), UMCCeD (2019/2020)
 • IMX7001 - Research Methodology, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • IIX2010 - Conservation of Manuscripts, Jawi and Khat, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • IXEX1102 - Introduction to Usuluddin, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IVX8001 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IMX7001 - Research Methodology, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IIX1005 - Quranic Recitation and Memorization, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IIP3001 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IIQ3002 - Sirah Al-Rasul Wa Al-Khulafa' Al-Rashidin, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IIX1004 - Introduction to Usuluddin Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • ISEU2107 - Islamic Institutions, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • IXEU3104 - The History of Prophet and The Rightly Guided Chaliph, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • IIX2010 - Conservation of Manuscripts, Jawi and Khat, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • GII1004 - Islamic History and Civilization in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • ISEU2105 - Islamic Literature History, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • IIQ2009 - Llibrary and Islamic History Texs Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • IXEH3107 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • UFL1003 - Akhlak Dan Tasawuf, Diploma (If Applicable), UMCCeD (2019/2020)
 • IIK2002 - Islamic Institutions, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • IIX1004 - Introduction to Usuluddin Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • IXGX6111 - Advanced Research Methodology, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • IXEU3104 - The History of Prophet and The Rightly Guided Chaliph, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • ISEU3120 - Philology and Conservation of Arab-Jawi Manuscript, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • GII1004 - Islamic History and Civilization in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • ISEU3120 - Philology and Conservation of Arab-Jawi Manuscript, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017)
 • IIQ2009 - Llibrary and Islamic History Texs Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018)
 • ISEU3120 - Philology and Conservation of Arab-Jawi Manuscript, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018)
 • IIQ2009 - Llibrary and Islamic History Texs Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018)
 • IXEU3104 - The History of Prophet and The Rightly Guided Chaliph, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018)
 • IUS 104 - Sirah Rasulullah, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2017/2018)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018)
 • IIK2002 - Islamic Institutions, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • IIQ2009 - Llibrary and Islamic History Texs Studies, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • IOX7001 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019)
 • ISEU2105 - Islamic Literature History, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • IXEB1106 - Memorization, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • ISEU3280 - Project Paper, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • ISEU3120 - Philology and Conservation of Arab-Jawi Manuscript, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • IXEU3104 - The History of Prophet and The Rightly Guided Chaliph, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • IUD402 - Pendidikan Kekeluargaan, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2008/2009)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • Tasawuf, Sijil Pengajian Usuluddin, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009)
 • ISGU6328 - Issues On History and Islamic Civilization, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013)
 • Tasawuf, Sijil Pengajian Awam Usuluddin, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009)
 • ISEU2105 - Islamic Literature History, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013)
 • ISEU3332 - Sirah Nabawiyah and The Pious Caliphate, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013)
 • ISEU1109 - History of Umayyad and The Abbasids, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014)
 • ISEU3332 - Sirah Nabawiyah and The Pious Caliphate, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013)
 • IIK1003 - Islamic Civilisation During Ottoman Period, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • ISEU2105 - Islamic Literature History, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • IXEU3104 - The History of Prophet and The Rightly Guided Chaliph, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree (2014/2015)
 • ISEU3120 - Philology and Conservation of Arab-Jawi Manuscript, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015)
 • IXEU3104 - The History of Prophet and The Rightly Guided Chaliph, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015)
 • IYD605 - Praktikal Ibadah (Haji Dan Umrah), Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2008/2009)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008)
 • ISGU6123 - Historiography and Philosophy of Islamic History, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • ISEU3312 - Islamic Literature, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • ISEU2306 - Development in Islam, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • Adab Al-Ikhtilaf, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • GXEX1410 - Titas 1, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008)
 • Asas Akidah, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2007/2008)
 • ISEU3312 - Islamic Literature, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008)
 • ISEU2103 - Islamic Heritage in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008)
 • ISEU1306 - Islamic Classical Malay Literature in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • GXEX1402 - Islamic Civilization and Asian Civilization (Paper I), First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Sistem Kekeluargaan Islam, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • Kemahiran Membaca Al-Quran, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Kemahiran Membaca Al-Quran, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • IXEB1106 - Memorization, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Kemahiran Membaca Al-Quran, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • ISEU1306 - Islamic Classical Malay Literature in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • GXEX1401 - Titas 2, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • Akhlak Dalam Islam, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2006/2007)
 • IXEU3105 - Contemporary Islamic Administration, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • ISGU6123 - Historiography and Philosophy of Islamic History, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • ISEU3312 - Kesusasteraan Islam, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • ISEU2105 - Islamic Literature History, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015)
 • ISEU2103 - Islamic Heritage in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • GXEX1401 - Titas 2, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Pengajian Al-Quran, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Pengajian Al-Quran, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • ISGU6325 - Research Methods and Bibliography in Islamic History, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Pengajian Al-Hadith, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Praktikal Ibadah (Haji Dan Umrah), Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2005/2006)
 • Kemahiran Membaca Al-Quran, Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • ISGU6123 - Historiography and Philosophy of Islamic History, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014)
 • Praktikal Ibadah (Haji Dan Umrah), Pre-Degree (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • ISEU2306 - Development in Islam, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • IXEU2206 - Research Methodology, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • Kemahiran Membaca Al-Quran, Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • ISEU2103 - Islamic Heritage in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • IIQ1006 - History of Islamic Intellectual and Education, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2020/2021)
 • IXEB1106 - Memorization, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • IXEB1107 - Recite Al- Quran With Tajwid, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • GXEX1402 - Islamic Civilization and Asian Civilization (Paper I), First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • ISEU2302 - Islamic Civilization in Malaysia, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • Praktikal Ibadah (Haji Dan Umrah), Diploma (If Applicable), UNIVERSITY MALAYA (2004/2005)
 • PUBLICATIONS
  (Title of publication in APA style)
  Refereed Journals
  2020
  • Mohd Puaad Abdul Malik, Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Rahimin Affandi Abd Rahim. (2020). "Analisa Perkembangan Dan Kearifan Tempatan: karya Fiqh Melayu Klasik". Jurnal Fiqh. Vol.17. No.1. 89-134 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Nurul Afiqah Hussin. (2020). "Pola Penerbitan Joni Tamkin bin Borhan Dalam Bidang Ekonomi Islam: Kajian Biobibliometrik". Journal of al-Tamaddun. Vol.15 (2). 163-175. (SCOPUS)
  2019
  • Saleh Muhammad Zeki Mahmood al-Leheabi, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2019. ( 1087 ) . Kuala Lumpur: Journal of Islamic Educational Research. Vol.3. No.1. 2019.h. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ahmad Farid Abd Jalal, Abdullah Yusuf, Ahmad Faisal Abd Hamid dan Rahimin Affandi Abd Rahim.(2019). Kesedaran muzium baru di Malaysia. JMS. Vol. 2. Issue 1. 93-111. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ahmad Farid Abd Jalal, Abdullah Yusuf, Ahmad Faisal Abd Hamid dan Rahimin Affandi Abd Rahim. 2019. "Muzium Masjid Sultan Abdullah, Pekan Pahang Dan Usaha Memperkasakan Pemikiran Islam Di Malaysia". Temali: Jurnal Pembangunan Sosial. Vol.2. No.1. 127-156 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru and Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2019. "The Movement of Uthman bin Foduye: An Examination of the Malacca Sultanate in Spreading Islam". UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2019). The Movement of Uthman bin Foduye in The Sokoto Caliphate in Nigeria: An Examination of The Malacca Sultanate in Spreading Islam in The Malay World. Tawarikh, Journal of Historical Studies. Vol. 11(1). October 2019. 15-28 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Puaad Bin Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Rahimin Affandi Abd. Rahim (2019), PENGKATEGORIAN ITEM PENULISAN DALAM KARYA FIQH MELAYU KLASIK: ANALISA AWAL, Journal al-Muqaddimah, vol. 7(1), Jan-Jun 2019. 55-76 (SCOPUS)
  • Zaihan Hairuzialani Mat Jusoh, Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Zaharah Hussin. (2019). Transformasi Perkembangan Kurikulum Dini Islami Rabi Thanawi Di Negeri Selangor Dari Tahun 1960-An Sehingga 1970-An. al-Muqaddimah. vo.7 (1) Jan-Jun 2019. 1-10 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Wan Zahari Wan Mahmud dan Ahmad Faisal Abdul Hamid. (2019). Sejarah Perjalanan Haji Orang Melayu Ke Mekah (1911-2017 Masihi). al-Muqaddimah. Vol.7 (1) Jan-Jun 2019. 37-54 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2019. Perbincangan Bibliometrik 12 Tahun Penerbitan Jurnal Usuluddin (2000-2011). Jurnal Usuluddin 47 (1) 2019: 97-121 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2019. "Jawi Writing System in The Manuscripts of Hikayat Raja Handak MS172 (1832M)". Journal of Al-Tamaddun, 14 (1), 2019, 129-136 (SCOPUS)
  2018
  • Ramdhan. M. Ramadhan Alahmar. Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2018. The Revolution of Abu Rakwah Against The Fatimids In Cyrenaica And His Attempt to Overthrow Their Rule in Egypt (395-397 H / 1004-1006 AD). Journal al-Muqaddimah. vol. 6(1). 42-61 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Wael Herodz. Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2018. Hizb Al-Tahrir: Founding And Determinants Of Cultural And Political Discourse. Journal al-Muqaddimah. vol. 6(1). 52-105 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Hamizul Abdul Hamid, Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Adibah Abdul Wahab. 2018. Development of Zakat Collection During Caliph Umar al-Khattab. Journal al-Muqaddimah. vol. 6(1). 28-41 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Neda Zoghi, Mohd Roslan Mohd Nor and Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2018. Art Under The Gun: The Role of Symbols Especially the Key in Contemporary Palestinian Art. Journal al-Muqaddimah. vol.6(1). 16-27 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. Penerbitan Majalah di kelantan: Analisis Tulisan Dato Yusoff Zaky Dalam Majalah Pengasuh. Jurnal al-Tamaddun. vol.13(2).121-131 (WoS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Hamidah jalani. 2018. "Haji Yusof Rawa dan Penerbitan Majalah al-Islah (1970-1974)". Jurnal Usuluddin. Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpurvol. 46(2), 1-21 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru, Ahmad Faisal Abdul Hamid and Aizan Ali Mat Zin. (2018). The Role of Uthman bn Foduye in Establishing Centre of Islamic Learning in Hausaland (Northern Nigeria): A Comparative Study of Pondok System in Kelantan, Malaysia. TAWARIKH: International Journal for Historical Studies. Issue 9(2).April. 2018. 125-136. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Meguellati Achour; Faisal Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid; Ahmed Raja Haj Ali; Che Zarrina Binti Sa'ari. 2018. "Religiosity and Subjective Well-Being among Muslim older adults in Malaysia", European Journal of Ageing, (WoS)
  • Isom Miloud Mihras and Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. "al-Mua'thirat al-Mutabadilah al-Hadariah fi al-'Alaqah al-Diplomasiyyah". Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches. Vol.4. Issue.2. April 2018. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Soleh Mumammad Zaki Mahmood and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. Ibn Abi Surur al-Bakri, Syuyukuhu wa Muallafatuhu. Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches. Vol. 4. Issue 2. April 2018. h. 164-191 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Saleh Muhammad Zaki Mahmood and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. Mawarid wa Uslub Ibn Abi Surur al-Bakri fi Kitabatihi. The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches. Vol.4. Issue 2. h.200-220. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Wan zahari Wan Mahmud dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. "Historical Development Of Pilgrimage From Malaya (1400-1900 Century)". journal al-Muqaddimah. vol.6(2). Julai - Dis 2018. 31-41 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Zaihan Hairuzialani dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. "History Of Development Of Traditional Islamic Curriculum In Selangor". Journal al-Muqaddimah. vol.6(2), julai - Disember 2018. 41-56 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Muhd Puaad Abdul Malik, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Rahimin Afandi Abdul Rahim. 2018. "Analyse Malay Fiqh Works Writing 1600-1800". Journal al-Muqaddimah. vol.6(2), julai - Disember 2018. 71-89 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Hamizul bin Abdul Hamid, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Adibah binti Abdul Wahab. 2018. "Development of Zakat Administration during Caliph Umar al-Khattab". Journal al-Muqaddimah, vol.6(2), Julai - Dis 2018. 1-14 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Assiri Ahmed Ibrahim and Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2018. al-Jaliat al-Islamiyyah fi al-'Arubba. Journal of Sharia fundamentals for Specialized Research. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2017
  • Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Mohd Puaad Bin Abdul Malik. 2017. Analisis Penulisan Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin dalam Kitab Ta'yid Tadhkrih Muttabi' al-Sunnah. Journal al-Tamaddun. Volume 12, 2017, Issue 1. h. 1-12 (WoS)
  • Assiri Ahmed Ibrahim and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2017) . Barriers to Social Integration of Muslim In Europe From The Perspective of Murad Horfmann. Journal of al-Muqaddimah. vol.5 (1). Jan-Jun 2017. h.1-11 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Amira Mohamed Khalifa Eblao and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2017). Decorations in Islam: In The Perspective of The Holy Quran and The Prophet Hadith. journal al-Muqaddimah. vol.5 (1). Jan-Jun 2017. h. 12-20 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ramadhan al-Ahmar and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2017). The Revolution of Abu Rakwah Against the Fatimids In Cyrenaica And His Attempt to Overthrow Their Rule in Egypt. Journal al-Muqaddimah. vol.(5).1. h. 135-152 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Isam Miloud Mahrat and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2017). The Umayyad Caliphate in Andalusia: Its Diplomatic Relations with the German Empire (316-366 /929-976). Journal al-Muqaddimah. vol.(5).1. h. 72-78 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Suhear Mohammad Bataineh and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid.(2017). The Concept of fighting in Islam and Its Ethics in Islamic Sharia. Journal al-Muqaddimah. vol.(5).1. Jan-Jun 2017. h. 90-100 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ali B.R. Elhrabi and Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2017). The Tribal Fanaticism (Asabiyya): Individual Behavior Or Social Political Phenomenon. Journal al-Muqaddimah. vol (5).1. Jan-Jun 2017. 59-67 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • al-Shahrani Saaed Ali, Ahmad Faisal bin Abdul Hamid and Aizan binti Mat Zin. (2017). The Regime of Governance and Administration in The Saudi State and The Participation of The Shahran Tribe. Journal al-Muqaddimah. Vol (5). 1. Jan-Jun 2017. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Suad Mohamed Millad, Mohd Roslan bin Mohd Nor and and Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2017). Social Life in The Territory of The Three Cities During Roman Era. Journal al-Muqaddimah. vol (5).1. Jan-Jun 2017.h.119-134. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru, Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Mohd Roslan Bin Mohd Nor, Aizan Bt Ali @ Mat Zin. (2017). Uthman Bin Foduye And Ibn Khaldun: A Comparative Analysis Of Their Thoughts On The Decline Of States/Societies And Dynasties. Intellectual Discourse. IIUM, Vol.25 (2017), (SCOPUS)
  • Saleh Mohammad Zeki Mahmood and Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2017. Resources and The Style of Ibnabi Al-Suror Al-Bakri (D. 1087 AH) In His Book Nozhat Al-Absarwajahainat Al-Akhbar. al-Muqaddimah. vol.5 (2). Julai-Dis 2017.h. 31-43. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2016
  • Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Ainul Mardiah Ahmad Jahidi. 2016. "Pola Penerbitan Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff Dalam Bidang Al-Quran: Kajian Biobibliometrik". Journal of al-Tamaddun. Vol.11, Issue 2, h. 49-59 (WoS)
  • Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid, Shuaibu Umar Gokaru and Aizan Bt Ali @ Mat Zin. 2016. "Uthman bn Foduye (d.1817): An Analytical Study of his Ideas on the System of Islamic Government and its Ministers for the Contemporary Muslim Leaders". Journal of Islamic Studies. (WoS)
  • Ku Muhamad Asmadi bin Ku Mohd Saad, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2016). Analisisi Metode Pendidikan Ibn Abbas. AL-MUQADDIMAH: Journal of Postgraduate Studies In Islamic History and Civilization, Volume 4(2), ISSUE 2, 90-117 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Omar Gukaru, Ahmad Faisal Abdul Hamid & Aizan binti Ali. 2016. The Movement of Uthman bin Foduye in Changing Nigerian Society: A Discussion of Ibn Khaldun s Theory of Umran (Society). Journal Of Islamic Studies. (WoS)
  • Shuaibu Umar Gokarua*, Aizan Bt Ali @ Mat Zina & Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2016). The Methods of Uthman bin Foduye s Teaching and Preaching in Islamizing the Pre-Colonial Nigerian Society. Online Journal Research in Islamic Studies. Vol.3 (1). 2016. 15-28 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Omar Gukaro and Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2016. "The Political Situation in Nigeria and the Emergence of Boko Haram: A Comparative Analysis with the Malaysian State". KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities (SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru, Aizan Ali @ Mat Zin, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2016. "THE HISTORICAL BEDROCK TO UTHMAN BIN FODUYE'S NOTION ON SOCIETY BUILDING". AL-MUQADDIMAH: Journal of Postgraduate Studies In Islamic History and Civilization. Volume 4(1), ISSUE 1. h. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohamad Fakhrul Anuar bin Mohamed Ramli, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2016. "HAJI ISHAK BIN HAJI MUHAMMAD (PAK SAKO): PENGASAS JATIDIRI DAN INTEGRITI BANGSA". AL-MUQADDIMAH: Journal of Postgraduate Studies In Islamic History and Civilization. Volume 4(1), ISSUE 1. h. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru & Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2016. "The Movement of Uthman bin Foduye: An Examination of Malacca Sultanate in Spreading Islam". KEMANUSIAAN The Asian Journal of Humanities. (SCOPUS)
  2015
  • Ainul Mardiah Bt Ahmad Jahidi, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Asyikin binti Abdul Halim. 2015. "Penghasilan Karya Akademik: Isu dan Cabaran". Journal al-Muqaddimah. vol. 3 (3). 2015 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ku Muhamad Asmadi Bin Ku Mohd Saad, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid. 2015. Ibn Abbas dan Ketokohannya Dalam Pendidikan Islam. Journal al-Muqaddimah. vol.3(3).2015 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Wafirah Ilmi Mufidah, Aizan Ali @ Mat Zin, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid.2015. Konsep Seni Taman Dalam Islam: Kajian Literature Sarjana Barat dan Timur. Journal al-Muqaddimah. vol.3(3).2015 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Nik Nurul Syuhada Binti Muhamed, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Asyikin binti Abdul Halim. 2015. "Humor Dalam Kesusasteraan Islam". Journal al-Muqaddimah. vol.3(3).2015 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Saudah binti Hassan. 2015. 8 Tahun Penerbitan Jurnal al-Tamaddun (2005-2013). Jurnal al-Tamddun. vol.10(1) (WoS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Saudah binti Hassan. 2015. "Sejarah Penerbitan 4 Jurnal Awal di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya". Jurnal al-Tamaddun. bil.10 (2) 2015. (WoS)
  • Kamal Taher Rashid, Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Faris Ali Mustapha. 2015. al-Usrah al-Barzanjiyyah,Buzuruha wa Nyasatuha wa Ishamatuha. Journal al-Muqaddimah. Vol.3 (2) Special Issue. h.1-22 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Hanan Al-Thahir Al-Jarnazi And Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid. 2015. MASJID MUSTHAFA QARJI. Journal al-Muqaddimah. Vol.3(2): 46-51 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Dalal Al-Anwar Salamati Al-Israf And Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid. 2015. AL-ALAQAT AL-ISRAILIYYAT AL-AFRIQIYYAT. Journal al-Muqaddimah. vol.3(2): 34-45 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ainul Mardiah Ahmad Jahidi Dan Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2015. Budaya Ilmu Dalam Kalangan Ulama': Awal Kurun 1-4 Hijrah. Journal al-Muqaddimah. vol.3. (1). h. 1-15 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Nik Nurul Syuhada Binti Muhamed, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2015. Humor dan Manusia: Satu Perbincangan Awal. Journal al-Muqaddimah. Vol.3, Bil. 1, h. 8-19 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Noorzahidah Mohd zain dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2015. Perkembangan Tulisan Jawi: Perbincangan Dari Sudut Pandangan Tiga Sarjanan Awal Abad ke-20. Jurnal al-Muqadimah. vol.3, bil.1. 1-7 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Nuh Bin Ismail, Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid.2015. Pusat penyelarasan Tadika Selatan Thai (PERKASA) Dan Perananannya Dalam Memartabatkan Bahasa Melayu, di Selatan Thailand, Journal al-Muqaddimah. 3(3).2015 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2014
  • Syaimak Ismail, Abdullah Yusof dan Faisal Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2013. Motif dan Ornamentasi Cina : Kajian terhadap Tiga Buah Masjid Tertua di Melaka. Journal IKSEP. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Fasal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Mohd. Roslan bin Mohd Nor dan Kamel Taher. 2014. The Development of Education at the capital city of Suleymaniye, North Kurdistan during the period of Sheikh Mahmud Al- Barzanji 1811-1956. Jurnal al-Tamaddun. vo.9. issue 2. h.84-97 (WoS)
  • Ahmad Zahiruddin Muhamad Zabidi dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2015. "Membina Pengisian Berpengaruh Dalam Media Baharu Melalui Penulisan Dakwah". Jurnal HIKMAH. Jilid.6. No.2. 2014. 78-90 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ainul Mardiah Ahmad Jahidi dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid.2014. Produktiviti Penerbitan Pensyarah Jabatan Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, UKM. Jurnal al-Muqaddimah. bil.2 (2). 2014. 115-127 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Abd Latif & Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2014. Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Jurnal AFKAR 15: (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • A.Yusof, A.Ali Mat Zin, A.F.A Hamid, (2014). Islamic Nuance in Decorative-Ornament Architecture Art in Nusantara. The International Journal of Nusantara Islam, 2(1) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Faizuri bin Abdul latif. 2014. Teori Tulisan Jawi oleh Khang Keong Sik. Journal of al- Tamaddun. vol. 9, issue 2. h.45-49 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Syaimak Ismail, Abdullah Yusof dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. Motif dan Hiasan Cina Dalam Dekorasi Dalaman Masjid: Kajian Terhadap Masjid Tua di Melaka Pada Awal Abad ke-18. Jurnal Al-Muqaddimah. vol.2. issue 1. h.1-13 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Noorzahidah Mohd Zain dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. Sheikh Tahir Jalaluddin dan Karya Bertulisan Jawi Beliau di Arkib Negara Malaysia. Jurnal al-Muqaddimah. vol.2. issue 1. h.29-39 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Zahiruddin Zabidi dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. Membina Pengisian Berpengaruh dalam Media Baharu Melalui Penulisan Dakwah. Jurnal al-Hikmah. vol.6. no.2. h.78-90 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Norlida Abdul Salam dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. Cabaran Penulisan Sejarah Abad 20-an: Perbincangan Mengenai Majalah Guru. Jurnal Al-Muqaddimah. Vol.2 (1). issue 1. h.48-53 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Kamal Taher Rashid, Mohd. Roslan and Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2014. Sheikh Mahmoud Barzanji and his Efforts for the Establishment of the Kurdistan. Journal of Islam in Asia. Vol.11, No 2, Dis issue (2014). 76-115 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Saref Masae dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. Sheikh Daud bin Abdullah al-Fatani: Sumbangannya Dalam Pendidikan Islam di Pattani. Jurnal Al- Muqaddimah. vol.2. issue 2. h.102-113 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Nik Nurul Syuhada Binti Muhamed dan Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid. 2014. Humor In The Arts Malay- Muslim: Characters In Hikayat Abu Nawas. Jurnal Al- Muqaddimah. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2013
  • Noorzahidah Mohd Zain, Tatiana A. Denisova dan Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2013. Arkib Negara Malaysia (ANM): Sejarah penubuhan dan Cabaran Masa kini. Journal al-Muqaddimah. 1. 44-58 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Niswa Noralina binti Abdullah, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2013. Pangkaedahan Tulisan Jawi Lama: Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad. Journal al-Muqaddimah. 1. 95-110 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Norlida Abdul Salam dan Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2013. Tulisan Mengenai Sejarah Islam dalam Majalah Guru: satu Sorotan. Jurnal al-Muqaddimah. 1. 1-14 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Asma Wardah Surtahman, Mohd Yusairi Mohd Yusof, Mohd Akmal Sidik, Abdullah Yusof, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Tarek Ladjal. 2013. Discovery of American Continent According to Islamic Civilization Knowledge Inandalusia: An Alternative View on European Navigation. Middle-East Journal of Scientific Research 14 (12): 1700-1707 (SCOPUS)
  • Selamat,A., Ishak,S., Munirah,A.R., M.Y.Zulkifli,M.Y., Mustaffa,A., Faisal,A.S., Fauzi,D., Khadher, A., M.Murshidi,M.N., Jilani,T.M., Sedek,A., Ahmad K. Kasar, M.Roslan,M.N. & Faisal,A.H. 2013, Islam and Muslim in Multi-religion Society: Realities and Challenges in Sabah, Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research 13(2):145-153 (SCOPUS)
  • Mustapha Kamal Ahmad Kassim, Zahiah Haris Harith, Abdullah Yusof, Aizan Ali Mat Zin, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid and Nurulwahidah Fauzi. 2013. The Role of Islamic Civilization in Teacher s Training Institute Malaysia (IPGM) towards Developing Teachers Human Capital. Middle-East Journal of Scientific Research 15 (1): 01-07 (SCOPUS)
  • Aizan Ali Mat Zin, Tarek Ladjal, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Nurulwahidah Fauzi and Fadila Grine. 2013. Al-Attas s Works and Contributions to the Islamic Architecture in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 14 (12): 1685-1690 (SCOPUS)
  • Fadila Grine, Mohd Roslan Mohd Nor, Tatiana A. Denisova, Tarek Ladjal and Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2013. The Intellectual Pre-Requisites of Historians in Light of Muslim Historical Criticism. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (3): 363-373 (SCOPUS)
  • Emhemmed Ab. Mohamed Mezwaghi, Tatiana Denisova, Mohd Roslan Bin Mohd Nor, Ahmad Faisal, Abdullah Bin Yusof. 2013. The Historical Trips and its Effect on the Arabic Life. The Middle East Journal for Scientific Research. (SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2013. Seruan Kebangkitan Islam Malajah Pengasuh oleh Tok Kenali dan Zaaba. Jurnal Usuluddin, bil. 37. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan faizuri bin Abdul Latif, 2013, Pemikiran Islah dalam Majalah Pengasuh Tahun 1918, Jurnal al-Tamaddun, 8(1), (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, 2013, Ustaz Mohd Mahayuddin bin Haji Abdullah: Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam di Kelantan. Jurnal al-Tamaddun. 8(2). 1-19 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Malay Muslim Historiography from 16 to the 19 cc. concerning the the Chinese in Malay World. The Middle east Journal for Scientific research. (SCOPUS)
  • Faizuri bin Abdul Latif dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, 2013, Kaedah pendalilan Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 dalam Kitab Aqidah al-Najin, Hurnal Darul Quran, bil.17, 91-118 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Emhemmed A.B. Mohamed Mezwaghi, Mohd Roslan Mohd Nor, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid and Abdullah Yusof. 2013. The Historical Trips and its Effect on the Arabs Life. Middle-East Journal of Scientific Research 13 (3): 397-401 (SCOPUS)
  2012
  • Mustaffa, A.,M.Y.Zulkifli M.Y., A.K.Kasar, Faisal, A.S., Ishak,S., Munirah A.R., Fauzi, D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., Selamat A.,Faisal A.H. & M.Roslan M.N.(2012), Sayyid Muhammad Rasyid Rida's Influence on Tafsir Studies in Malaysia. Middle East Journal Research 12(6):760-766, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS)
  • Mohd Roslan Mohd Nor, Abdullah Yusof, Md. Atikujjaman, M.Z. Mohd Zin, Ahmad Faisal Abdul Hamid, Ahamad Asmadi Sakat, Adi Yasran A.A and Saidatul Faiqah Samasu. 2012. "Comparative Analysis on Emergence of Islamic Education in Malaysia and Bangladesh". Journal of Applied Sciences Research. 8(7): 3308-3313 (SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid dan Nurul Wahidah binti Fauzi. 2012. Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak. Jurnal al-Tamaddun. bil.7 : 149-162 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri bin Abdul Latih dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2012. Kesederhanaan Akidah Sheikh Zainal Abidin al-Fatani Dalam Kitab Aqidah al-Najin. Jurnal al-Basirah. bil.2. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2012. Sumbangan Pengasuh Dalam Pemikiran Islah: Kajian Pada Tahun 1918. Jurnal al-Basirah. bil. 2. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri bin Abdul Latif dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2012. Perbahasan Mengenai Sifat-sifat Allah SWT: Analisis Pemikiran Tuna Minal. Ulum Islamiyyah Journal. Vol.8. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Hamidah binti Jalani. 2012. Tuan Haji Yusof Rawa: Biografi dan Sumbangannya. Jurnal KIAS. bil.VII. 2012 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Roslan Mohd Nor, Ahmad Zaki Berahim Ibrahimm, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Hamidah Jalani and Mhd Faizal Mhd Ramli. 2012. Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1238-1243 (SCOPUS)
  • Rahim Kaviani, Nafiseh Salehi, Ahmad Zaki Berahim Ibrahim,Mohd Roslan Mohd Nor, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid and Norhayati Hj Hamzah. 2012. The Significance of the Bayt Al-Hikma (House of Wisdom)in Early Abbasid Caliphate (132A.H-218A.H), Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1272-1277. (SCOPUS)
  • Asyiqin Abdul Halim, Mohd Roslan Mohd Nor, Ahmad Zaki Berahim Ibrahim and Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2012. Ibn Khaldun s Theory of Asabiyyah and its Application in Modern Muslim Society. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1232-1237. (SCOPUS)
  • Ahmad Zaki Berahim Ibrahim, Mohd Roslan Mohd Nor, Abdul Karim Ali, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid and Faizuri Bin Abdul Latif. 2012. Malay Text Minhat Al-Qarib by Tuan Tabal (D. 1891): A Reading on Fiqh munakahat and Ibadat. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1250-1256 (SCOPUS)
  • Faizuri Bin Abdul Latif, Faisal Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid and Mohd Roslan Mohd Nor. 2012. Linking Prophetic Tradition to Theological Issues as Discussed by Malay Ulama : A Study on `Aqidah Al-Najin. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1244-1249. (SCOPUS)
  2011
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2011. Dato' Mohammad bin Che Wook: Sumbangannya Dalam Pendidikan dan Pentadbiran Islam di Kelantan. al-Basirah Jurnal Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Nilam Puri. Bil. 1 (1) : 123-134. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Hamidah Jalani. 2012. Majalah al-Islah dan Masyarakat Melayu Tahun 70-an. Jurnal al-Tamaddun. bil. 6 : 123-142. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Hamidah binti Jalani. 2011. Kemunduran Masyarakat Melayu: Pandangan Majalah al-Islah. Jurnal Usuluddin. bil.35. , (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2010
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid.2010. "Pandangan Kritis Pengarang Majalah Pengasuh Terhadap Jatidiri Melayu-Islam", Jurnal KIAS, Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, bil.IV. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid & Hamidah Jalani, "Beberapa Pandangan Mengenai Islam Dari Perspektif Parti Politik Melayu", Jurnal al-Tamaddun, bil.5, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2009
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Abdul Halim bin Mat Diah, Rahimin Affandi bin Abd. Rahim, Jalinan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Di Malaysia dan Indonesia: Satu Analisis Teoritikal, Jurnal al-Turas, Bil.1, Vol. 14, Januari 2009, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah. (WoS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, 2009, Penguasaan Tulisan Jawi Di Kalangan Mahasiswa Islam: Kajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Tempatan, Jurnal al-Tamaddun, bil.4, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Prof. Dr. Abdul Halim bin Haji Mat Diah, Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim dan Faisal @ ahmad Faisal Abd. Hamid.2009. "Jalinan Institut Pendidikan Tinggi Islam Di Malaysia Dan Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pemerkasaan Pemikiran Islam Lestari", Jurnal IndoIslamika, UIN Jakarta, Indonesia. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Prof. Madya. Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Faisal @ Ahmad Faisal abd. hamid, Nor Adina Abd. Kadir dan Zulkifli Dahalan (2009),Pembangunan Sains Dan Teknologi di IPTA Islam di Malaysia : Satu Analisis Sejarah, Esteem Academic Journal, vol. 5, no. 2. Pulau Pinang: UITM. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri bin Abdul Latif & Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2009. Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu : Kajian Terhadap Kitab Aqidah Al-Najin. Jurnal Usuluddin, Bil.30, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. h.91-110 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2008
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Helwana Muhammad, Manuskrip Perubatan Melayu-Islam di Fatani: Ulasan Terhadap Manuskrip Kitab Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan Karya Syeikh Ahmad al-Fatani , Jurnal al-Tamaddun, Bil.3, Disember 2007, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM, h. 1-20. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2007
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, "Perkembangan Kaedah Tulisan Jawi: Analisa Beberapa Karya Raja Ali Haji Kelana", Jurnal al-Tamaddun, Bil.2, Julai 2007, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM, h. 12-36. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid (2007), "Drs. Abdul Ghani Azmi bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan Dan Penulisan Beliau Dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith", Jurnal Usuluddin. Bil.25. Julai 2007, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 61-72. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2005
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2005), "Beberapa Aspek Sejarah Dalam Majalah Pengasuh Sekitar Tahun 80-an" , Jurnal al-Tamaddun, Bil.1, Ogos 2005, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2005. Siri Khutbah Dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Tajuk dan Gaya Penulisan. Jurnal Usuluddin, Bil. 22: 121-136 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  Book
  2015
  • Khadher Ahmad, Faisal Ahmad Shah, Monika @ Munirah Abd Razzak. (ed.) 2015. Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al- Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM.
  2012
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Wan Adli Wan Ramli dan Syahadatul Hafizah Abdullah (ed.). 2012. Tranformation of Reserch in Islamic Studies. Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  • Mustapha Abdullah, Ahmad Qasim Kassar, Nur Naemah binti Abdullah, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, et.al (ed.). 2012. Nahw Iadah Syiaghah al-Bahs fi al-Dirasah al-Islamiah. Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  2011
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (ed.). 2012. Islam and Nasionalism. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (ed.). 2011. Islam and Education. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Penhajian Islam, Universiti Malaya
  2006
  • Abdul Halim Bin Mat Diah & Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (ed)., Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Kuala Lumpur, Cetakan Pertama, 2006
  Book Chapter
  2016
  • Luqman Haji Abdullah dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. (2016). "Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah". Ridhwan Ahmad. Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan dan Aplikasi. (h.2-36). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM.
  • Shuaibu Umar Gokaru, Aizan binti Ali and Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid.2016. "Quranic Quidence on The Ways and Means To Restore The Vigorous Study of Natural Science In Contemporary Muslim Society". Zulkifly Yusoff and Ali Hanafiah (Eds). Quranic Research Interaction of Knowledge, Science and Civilisation. h. 239-250. Kuala Lumpur: Center of Quranic Research .
  2015
  • Syaimak Ismail, Nurulwahidah Fauzi, Abdullah Yusof dan Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2015. "Sumbangan Pertukangan Cina terhadap reka bentuk komponen luar masjid tertua di Melaka". dalam Nazaruddin Zalinan. Wacana Warisan, Pelancongan dan Seni dalam Kearifan Tempatan. Melaka.2015
  • Ku Muhamad Asmadi Bin Ku Mohd Saad dan Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abd Hamid. 2015. "Ilmu dan Faktor Asas Yang Membantu Kecemerlangan Pendidikan Mengikut Teori Sarjana Islam". dalam Abdullah Yusof. Isu-Isu dan Cabaran Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam. APIUM.
  • Masitah Binti Ramli dan Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2015. "Sejarah Tipologi Sekolah Agama di Malaysia: Satu Analisis Perbandingan di YIK dan JAIS". dalam Abdullah Yusof et.all. Isu-Isu dan cabaran Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun islam. APIUm>
  2014
  • Noorzahidah Mohd Zain, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Salina Sahri. 2014. Koleksi Persendirian Sheikh Tahir Jalaluddin di Arkib Negara Malaysia (ANM). Mohd Roslan Mohd Nor dan Khader Ahmad. Islam Dan Katamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Kuala Lumpur: Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.h. 225-238
  2013
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid & Faizuri bin Abdul Latif. 2013. Majalah Kaum Tua dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan. dlm. Mohd Roslan Mohd Nor & Kadher Ahmad (edi.). Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam. hlm. 161-174. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  2012
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2012. Sumbangan Masyarakat Terhadap Kelestarian Tulisan Jawi: Tinjauan Terhadap Rancangan "Mahir Jawi" di TV9 Dari Perspektif Murid S.R.I Seri al-Qari. Dlm. Khader Ahmad dan Sedek Ariffin (ed.). Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. hlm. 907-918. Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  2011
  • Siti Fathimah binti Abdul Halim dan Faisal@Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2011. Majalah Sebagai Medium Penyampai: Kajian Terhadap Majalah Al-Islah. Dlm. Ahmad Zaki Ibrahim (ed.) Tajdid & Islah. hlm. 117-138. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Rahimin Affandi Abd. Rahim, Zulkifli bin Dahalan dan Norhayati Md Dahlal. 2011. Merekonstruksi Sejarah Islam di Alam Melayu: Analisis Occidentalism. Dlm. Tatiana Denisova dan Norhyati Hamzah(ed.). Islamic Culture in Global Society. hlm. 95-120. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  • Faisal @ Ahmad Faisal Abd Hamid dan Nurulwahidah Fauzi. 2011. Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Hj Mustafa Pontianak. Dlm. Norkumala Haji Awang (pnyt).Pemakanan Yang Sihat Menurut Perspektif Islam, hlm. 95-117.Kuala Lumpur : Penerbit IKIM.
  2010
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid.2010. "Drs. Abdul Ghani Azmi Bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan beliau Dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Haduth", Tokoh-Tokoh Hadith Pasca Kurun Ke-13H; Kesarjanaan dan Sumbangan. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid.2010. "Kedudukan Wanita Dari Perspektif Islam dan Kristian: Tinjauan Terhadap Konsep Menutup Aurat", Faizuri Abdul latif ed. Akidah Islam Siri 3, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid & Niswa @ Noralina binti Abdullah.2010. "Idea-idea Pembentukan Negara Islam Dalam Majalah Melayu Era Kemerdekaan: Tinjauan Terhadap Tulisan Dari Indonesia", dlm Yusri Mohamad Ramli et.al (ed), Agama dan pemikiran Wacana Tradisi Kontemporari Malaysia-Indonesia, h. 128-136, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia
  2009
  • Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, 2009, "Membina Kembali Modal Insan Muslim", dalam Mohd Roslan Mohd Nor dan Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim, Pembangunan Modal Insan & Tamadun Dari Perspektif Islam, Kuala Lumpr: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, APIUM,h.1-17.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid .2009. "Ulama Kelantan Yang Menjadi Mufti Di Borneo : Satu Tinjauan Awal Sejarah", Jamil Haji Hamali, et.al (2009), "Islam Di Borneo : Sejarah, Perkembangan Dan Isu-Isu", Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA) Uitm Shah Alam, h.558-566.
  2007
  • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Mohd Anuar Ramli (2007), Islam Hadhari: Teori dan Aplikasi Di Malaysia, Muda @ Ismail Ab. Rahman, et.al, Agama Dan Pembangunan Dalam Perspektif Sosio-Budaya, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, h. 37-70. (WoS)
  2006
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Wan Adli bin Wan Ramli, Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim , dalam Abdul Halim Bin Mat Diah & Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (ed.), Islam Hadhari Dari Perspektif Intelektual Muslim, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya: Kuala Lumpur, 2006, h. 1-19.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2006), "Nilai Dalam Pembinaan Tamadun Islam" , Tamadun Islam Dan Tamadun Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Khadijah Mohd Khambali @ Hambali (2006),"Islam Hadhari Di Malaysia", Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2006),"Jihad Dalam Pembinaan Tamadun Islam", Tamadun Islam dan Tamadun Melayu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. (WoS)
  2005
  • Mohamad Khairi bin Haji Othman dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Pengajaran dan Pembelajaran Kursus TITAS di Institut Pengajian Tinggi, dalam Mohd Syariefudin Abdullah, Misnan Jemali ed., Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran TITAS, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris: Tanjung Malim, 2005, h. 143-158.
  Article in Proceedings
  2019
  • Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2019. Aplikasi Sunan Ilahiyyah Dalam Memahami Sirah Rasulullah. Kuala Lumpur: Proseding Seminar WOCIHAC 2019. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2016
  • Shuaibu Omar Gokaru, Ahmad Faisal bin Abdul Hamid & Aizan binti Ali. 2016. Qur'anic Guidance on The Way and Means To Restore The Vigorous Study of Natural Science in Contemporary Muslim Society. Prosiding Annual International Conference (MUQADDAS) 2016. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Faizuri bin Abdul latif & Ainul Mardiah binti Ahmad Jihadi. 2016. Metode Penyampaian Ceramah Agama di Masjid Kawasan Melayu Miskin Bandar. Prosing Seminat "The International Seminar on Empowering in Islam Educatiaon (MADRASAH 2016). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shuaibu Umar Gokaru, Aizan Bt Ali @ Mat zin and Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid.2016. "UTHMAN BN FODUYE (D.1817): AN ANALYTICAL STUDY OF HIS IDEAS ON THE SYSTEM OF ISLAMIC GOVERNMENT AND ITS MINISTERS FOR THE CONTEMPORARY MUSLIM WORLD". dalam The 1st International Conference on Islam and Contemporary Issues in the Muslim World: Challenges and the Way Forward (ICIC 2016). h.70-87. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2014
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Ainul Mardiah binti Jihadi. 2014. Keberkesanan Penyampaian Dakwah Terhadap Melayu Miskin Bandar: Satu Perbincangan Awal. (Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014, anjuran Akademi Pengajian Islam, Kolej Universiti Islam Melaka di Hotel Permaisuri, MITC Melaka. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. "Perbincangan Ketamadunan Islam Dalam Pembangunan Ummah". (Prosiding Seminar Kepentingan Tamadun Islam, anjuran Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Selangor, di Dewan Simpang Lima, Sg. Besar, Selangor pada 22hb. mei.2014)h. 1-7 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Faizuri bin Abdul Latif, Aizan binti Ali dan Nik Nurul Syuhada binti Muhamed. 2014. "Aplikasi Musik Dalam Pendidikan Islam di Sekolah Menengah". (Prosiding THE 2ND WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION : RISE AND FALL OF CIVILIZATION - CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS (WCIT2014) to be held in Casuarina Hotel @ MERU, Ipoh Perak, Malaysia, 18 19 August, 2014) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. "Guru Sebagai Pencetus Kreativiti dan Penjana Inovasi" (Prosiding Seminar Hari Guru Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) anjuran Jabatan Agama Islam Selangor di Dewan Aim Point, Kuala Langat, Selangor pada 17 Jun 2014). h.1-11 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri bin Abdul Latif dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. Pendekatan Ulama Melayu Mengenai Ikhtilaf dalam Persoalan Akidah. Proseding Seminar Pemikiran Islam IV. anjuran Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, APIUM. Kuala Lumpur. 9-10 Disember 2014. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Faizuri bin Abdul Latif. 2014. Pengunaan Perkataan berfikir dalam al-Quran dan Aplikasinya dalam Menanggani Perbezaan. (Proseding Seminar Pemikiran Islam IV. amuran Jabatan Akidah dan pemikiran Islam, APIUM, pada 9-10 Disember 2014 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur). h.100 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2014. Majalah Pengasuh Dalam persuratan Melayu. (Proceding Wacana Majalah Pengasuh. anjuran Majlis Agama Islam Kelantan dan Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Timur di Kota Bharu, Kelantan pada 27 November 2014). h.30-57 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2013
  • Syaimak ismail, Nurulwahidah Mohd Fauzi, Abdullah Yusof, Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2013. Sumbangan Pertukangan Cina Pada Abad ke-7 dalam Binaan Masjid di Nusantara amnya dan Melaka Khususnya. Persidangan Serantau kearifan Tempatan 2013 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2013. "Majalah Kaum Tua dan Kaum Muda di Malaysia: Perbincangan Mengenai Pendekatan Dakwah", dlm. Isu-isu Dakwah Semasa, Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan, anjuran Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada 15-16 Mei 2013, h. 261-287. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2012
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, 2012, "Batu Bersurat Terengganu (BBT): Perkembangan Persuratan Islam di Wilayah Timur", Seminar Batu Bersurat Terengganu 2012, Lembaga Muzium Negeri Terengganu, Kuala Terengganu, pada 25-26 Mac 2012. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Syaimak Ismail, Dr. Nurul Wahida Mohd Fauzi, Dr. Mohd Roslan Mohd Nor, Dr. Abdullah Yusof, Prof Madya Dr. Ahmad Zaki Berahim Ibrahim, Dr. Faisal Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2012. Motif dan Ornamentasi Cina dalam Binaan Masjid Awal di Melaka: Makna dan Simbolik. Prosiding World Conference on Islamic Thought and Civilization. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2011
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Hamidah binti Jalani. 2011. Isu-isu Kemiskinan Orang Melayu Era 70-an: Tinjauan Dari Majalah al-Islah. Prosiding National Conference 2011: Development Towards Sustainable Future. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2010
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid,2010, Islam Dalam Masyarakat Malaysia: Tinjauan Dari Perspektif Pendakwah, Prosiding Ijtima Guru-guru Takmir Wilayah Persekutuan, di Dewan Hadhari, Pusat Islam, Kuala Lumpur, h.1-13
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, "Mencari Jatidiri Melayu: Tinjauan Dari Pandangan Majalah Pengasuh", Proseding Seminar Keintelektualan Islam, Legasi Ulama Kelantan di Nusantara, anjuran Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi Mara Kelantan di Hotel Grand Riverview, Koata Bharu pada 31 Mei - 1 Jun 2010.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2010. "Peranan Ulama Dalam Kelestarian Penerbitan Majalah Pengasuh 1918-1996". (Prosiding Simposium Peranan Penulisan Dan Kewartawanan Dalam Pemikiran Islam di Kalangan Orang Melalyu (PIKOM), anjuran Universiti Teknologi Petronas di Tronoh, Perak pada 29hb. Jun 2010)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid.2010. "Pemikiran Aliran Wahabiah dan Beberapa Persoalannya", (Prosiding Bengkel Pentauliahan Amil Zakat Negeri Melaka, anjuran Pusat Zakat Negeri Melaka di Bandaraya Melaka, Melaka pada 2hb. Ogos 2010)
  • Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid.2010, "Metodologi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Ketuhanan: Analisis Dari Perspektif Ilmu Kalam Asha`irah", Prosiding Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan II anjuran Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur pada 20-22 Julai 2010)
  2009
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid & Niswa @ Noralina binti Abdullah. 2009. Idea-Idea Reformis Era 70 an : Bacaan Awal Terhadap Majalah Al-Islah, Prosiding Malaysia Conference On Arabic Studies And Civilization (MACASID), hlm 181-193
  • Rahimin Affandi Abd Rahim, Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid & Nor Adina Abdul Kadir. 2009. Jalinan Intelektual Antara IPT Islam Malaysia dan Indonesia Dalam Pembentukan Tamadun Melayu-Islam : Satu Analisis Sejarah. Prosiding Malaysia Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (MACASID), hlm. 559-582
  • Niswa @ Noralina Abdullah & Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2009. Pengkaedahan Tulisan Jawi Lama : Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad s.a.w.
  • Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid, Niswa @ Noralina Abdullah & Nurul Wahidah Fauzi. 2009. Kajian-Kajian Mengenai Manuskrip Melayu Islam Di Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya : Suatu Tinjauan Awal. Simposium Warisan dan Tamadun Islam 2009.
  2008
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Tulisan Mengenai Hadith Nabawi Dalam Majalah Pengasuh: Perbandingan Antara Tema Dan Pendekatan Dr Abdul Hayei dan Drs. Abdul Ghani Azmi, (Proseding Seminar Warisan al-Quran dan Hadith Nusantara (SIQAH) 2008, Anjuran Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Tulisan Khutbah Jumaat Dalam Majalah Pengasuh: Satu Tinjauan Terhadap Gaya Penulisan Dan Tajuk Khutbah, (Proseding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid, Pada 16-17hb Ogos 2008 Hotel Renaissance, Kota Bharu, Kelantan)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Sumbangan Awal Sarjana Islam Dalam Perkembangan Metode Kajian Sains Dan Teknologi Dalam Tamadun Islam, (Proseding Seminar Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi, Anjuran Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur)
  • Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid dan Nurul Wahidah Binti Fauzi, Kaedah Penyelidikan Ulama Melayu Dalam Karya Perubatan Tradisional : Tinjauan Terhadap Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Mustafa Pontianak, (Proceding Seminar Metodologi Penyelidikan Islam, anjuran USM, Pulau Pinang pada 15hb. Februari 2008) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid, Ulama Kelantan Yang Menjadi Mufti Di Borneo: Satu Tinjauan Awal Sejarah, (Proseding Seminar Serantau Perkembangan Islam Borneo 2008 pada 27-28hb. Februari 2008 Di Uitm Sarawak) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal Abdul Hamid, Nurulwahidah Fauzi. 2008.Kaedah Penyelidikan Ulama Melayu Dalam Karya Perubatan Tradisional : Tinjauan Terhadap Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Mustafa Pontianak.Prosiding Seminar Metodologi Penyelidikan Islam, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Pendekatan Islam Dalam Membina Shahsiah Muslim, (Proseding Seminar Kebangsaan Pendidikan Akhlak dan Moral, Anjuran Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya. Bertarikh 24-25 Julai 2008)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Faizuri bin Abdul Latif, "Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian Terhadap Kitab `Aqidah Al-Najin", (Proseding Seminar Warisan al-Quran dan Hadith Nusantara (SIQAH) 2008, Anjuran Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2008), "Kaedah Tulisan Jawi Lama: Analisis Terhadap Beberapa Karya Raja Ali Haji", (Proseding Seminar Kebangsaan Tulisan Jawi 2008, anjuran Universiti Pendidikan Sultan Idris pada 25-27 Ogos 2008 di Hotel Blue Wave, Shah Alam, Selangor)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid & Nurulwahida binti Fauzi (2008), "Perubatan Melayu berdasarkan Kitab Tibb Karangan Haji Mustafa Pontianak",(Proseding Bengkel Khasiat Herba dan Pemakanan Sempurna: Satu Sorotan Khazanah Islam anjuran IKIM pada 26-27 Ogos 2008)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2008), Siapakah Salaf, Siapakah Khalaf : Satu Perbincangan Sejarah.(Prosiding Seminar Pemurniaan Akidah 2008 Yang Dianjurkan Oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Pada 1 November 2008)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2008), Perpaduan Melayu Ke Arah Pembentukan Jati Diri Melayu-Islam, (Prosiding Kongres Kebangsaan Masa Depan Melayu Anjuran Badan Kebajikan Anak-Anak Melayu Negeri Sembilan Di Dewan Besar Wisma Persatuan Sejarah Malaysia, Kuala Lumpur Pada 21 dan 22 Oktober 2008)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid (2008), "Ciri-ciri Ajaran Sesat: Satu Perbincangan Dalam Amalan Kesufian", (Proseding Seminar Pemurnian Akidah, anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya)
  2007
  • Faisal @ Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid, Pembentukan Jatidiri Masyarakat Melayu Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Pandangan Tokoh-Tokoh Pengarang Majalah Pengasuh , (Prosiding Seminar Kebangsaan Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Ko-Kurikulum 2007 anjuran SKET, Universiti Malaya di Musium Seni Asia, Universiti Malaya pada 27-28hb. Februari 2007)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Tulisan Mengenai Hadith Nabawi Dalam Majalah Pengasuh: Satu Bacaan Awal Tentang Pendekatan dan Tema, (Prosiding The Conference on Prophetic Heritage 2007 di The Palm Garden Hotel, IOI Resort, Putrajaya pada 11-12hb. Julai 2007), h. 89-96.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Drs. Abdul Ghani Azmi bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau Dalam Majalah Pengasuh Mengenai Ilmu Hadith , (Prosiding Seminar Kebangsaan Tokoh-tokoh Hadith Pasca Kurun Ke-13: Kesarjanaan Dan Sumbangan di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang pada 28-29hb. Ogos 2007).
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Namuzaj 'An al-'Adalah al-Ijtimaiyyah Fi Ahd Umar Ibn Abd Aziz, (Prosiding International Seminar On Islamic Leadership III pada 10-11 Julai 2007 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Helwana binti Muhammad, Manuskrip Perubatan Melayu-Islam di Fatani: Ulasan Terhadap Manuskrip Kitab Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan Karya Syeikh Ahmad al-Fatani, dalam (Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Islam, di Akademi Pengajian Islam pada 25-26 Julai 2007)
  2006
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Etika Berpakaian Dan Konsep Poligami Dari Perspektif Islam Dan Kristian , (Prosiding Seminar Kebangsaan Perbandingan Agama di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pada 18-19 Januari 2006)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Pengaruh Islam Dalam Muzik Tradisional Melayu: Tumpuan Kepada Seni Kompang , (Prosiding Seminar Dakwah dan Kesenian yang diadakan di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia pada Ogos 2006), h. 268-309.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Membangun Kembali Modal Insan Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Syeikh Muhammad al-Ghazali , (Prosiding Seminar Tentang Pembangunan Modal Insan, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 26-27hb. Julai 2006.), h. 456-470.
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Penerbitan Majalah Pengasuh Di Kelantan Halangan Dan Cabaran , (Prosiding Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia di Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada 20-25 Mei 2006) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Dato Haji Ismail Yusoff Dan Sumbangannya Terhadap Perkembangan Islam di Kelantan , (Prosiding Seminar Nadwah Ulama Nusantara di Kepala Batas, Pulau Pinang pada 13-15 April 2006), h.828-843. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2005
  • Dr. Lokman Haji Abdullah dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah , (Prosiding Seminar Hukum Fiqh Semasa ke-IV di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, pada 28-29 September 2005)
  2004
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Pemikiran Gerakan Salafiah Dan Permasalahan Masa Kini , (Bengkel Peningkatan Profesional Pegawai JAWI, di Hotel Kuala Lumpur, pada Julai 2004)
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid dan Mohamad Khairi bin Haji Othman, Pengajaran Dan Pembelajaran Kursus TITAS Di Institusi Pengajian Tinggi: Perspektif Pelajar (Prosiding Seminar TITAS Kebangsaan Kali ke-III, di Cherating, Pahang pada Mac 2004). (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Jihad Dari Perspektif Taliban , (Kursus Pengurusan Pelampau Agama Pegawai Kanan Polis di Maktab Pegawai Kanan, Polis Diraja Malaysia, Cheras pada 19 Ogos 2003).
  Case Study/Tech. Report
  2006
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Sejarah Perkembangan Dan Analisis Tulisan Jawi Di Malaysia, (Laporan Penyelidikan tahun 2006)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Transliterasi, Anotasi Dan Kajian Semula Terhadap Teks Kitab Taj al-Salatin karangan Bukhari al-Jauhari, (Laporan Penyelidikan tahun 2006)
  2005
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Transliterasi Dan Kajian Teks Terhadap Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas: Karya Ketatanegaraan Melayu oleh Raja Ali Kelana Bin Sultan Muhammad Yusuf al-Ahmadi, (Laporan Penyelidikan tahun 2005).
  2004
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Transliterasi Dan Kajian Teks Terhadap Kitab Faridah Al-Faraid Fi Ilm Al-Aqaid Karangan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Zin Al-Fatani, (Laporan Penyelidikan tahun 2004).
  Mass Media(Newspaper,Radio,TV,Popular Magazine)
  2015
  • Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2015. Sejarah Perkembangan Majalah Pengasuh. Majalah Pengasuh. Kota Bharu: Majlis Agama Islam Kelantan. 641. Julai-Ogos. 5-13
  2008
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Bersikap Adil, Risalah Masjid Bangsar, Bil. 2/2008, Mac/April,h. 14-16.
  2007
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Modal Insan Muslim Yang Disia-siakan (sambungan) , dalam Suara Masjid at-Taqwa, Jilid.20, Februari 2007, h. 3-4.
  2006
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Modal Insan Muslim Yang Disia-siakan , dalam Suara Masjid at-Taqwa, Jilid. 19, September 2006, h. 4-5 dan 10.
  2004
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Syeikh Tahir Jalaluddin Al-Azhari (1869 1956) , Siaran Teladan Radio Satu, Bulan Jun 2004.
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Tok Kenali: Tokoh Ulama Kelantan , Siaran Teladan Radio Satu, Bulan Julai 2004.
  2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Dato Haji Muhammad Nor Bin Ibrahim Dalam Kenangan , Siaran Teladan Radio Satu bulan Mei 2004.
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Tajdid Dalam pembinaan Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 19hb. Ogos 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Konsep Jihad Dalam Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 26hb. Ogos 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Dasar Pembinaan Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 29hb. April 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 6hb. Mei 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Kebebasan Dalam Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 13hb. Mei 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Nilai Kemanusiaan Dalam Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 27hb. Mei 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Hubungan Antara Manusia Dan Tuhan skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 3hb. Jun 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Hubungan Antara Manusia Dan Tuhan skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 3hb. Jun 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Kebahagiaan Hidup Pada Pandangan Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 17hb. Jun 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Peranan Akhlak Dalam Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 24hb. Jun 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Peranan Akhlak Dalam Islam (sambungan) skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 1hb. Julai 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Kepentingan Ilmu Pengetahuan Dalam Kehidupan skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 15hb. Julai 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Konsep Zuhud Dalam Pembinaan Ummah skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 29hb. Julai 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, Ciri-ciri Utama Tamadun Islam skrip rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 5hb. Ogos 2003
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, "Pengenalan Tamadun Islam", (Skrip Rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 15hb. April 2003)
  • Faisal @ Ahmad Faisal b. Abdul Hamid, "Ciri-ciri Tamadun Islam", (Skrip Rancangan Tamadun Islam di Radio Islam Malaysia RTM pada 1hb. April 2003)
  Unpublished Writting Works
  2008
  • Dr. Lokman Haji Abdullah dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah , dalam Dr Saadan Bin Man, et.al, Aliran Pemikiran Hukum Islam Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (akan diterbitkan pada tahun 2008)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Etika Berpakaian Dari Perspektif Islam Dan Kristian , dalam Wan Zailan Kamaruddin bin Wan Ali et.al, Siri Akidah Dan Pemikiran Islam, Kuala Lumpur: Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2006
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Metodologi Penyelidikan Dalam Pengajian Islam , (Bengkel Penulisan Latihan Ilmiah 2006 anjuran Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 5hb. Ogos 2006)
  2005
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Objektif Kajian: Bagaimana Menentukan Dan Merealisasikan Agar Sesuai Dengan Tajuk Kajian , (Bengkel Pengukuhan Metodologi Calon Ijazah Tinggi di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 24hb. Sept 2005)
  Others
  2008
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, et. al (2008), Prosiding Seminar kebangsaan Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. - Penyuntingan
  2006
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Norhayati Haji Hamzah dan Ahmad Zaki Berahim @ Ibrahim (2006), Prosiding Seminar Tentang Pembangunan Modal Insan, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. - Penyuntingan
  2003
  • Abdul Halim bin Mat Diah (2003), Dunia Islam Kini, Kuala Lumpur: Salafi Group. (Non-WoS/Non-SCOPUS) - Penyuntingan
  2002
  • Abdul Halim bin Mat Diah (2002), Isu-isu Semasa di Dunia Islam, Kuala Lumpur: Salafi Group. (Non-WoS/Non-SCOPUS) - Penyuntingan
  RESEARCH PROJECT
  (Project title),(Role),(Duration),(Level)
  Private Funding
 • Penulisan Sejarah Islam oleh penulis-penulis Kelantan, Principal Investigator(PI), 2019 - 2021 (National)
 • Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 • Projek Penyelidikan Mengenai Peranan JAWI Dalam Menangani Gejala Sosial di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Principal Investigator(PI), 2017 - 2018 (National)
 • Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 • Projek Pendokumentasian APIUM-ALIM, Consultant, 2017 - 2019 (National)
 • NONE
 • Tipologi Karya-karya Agama di Tanah Melayu, Principal Investigator(PI), 2017 - 2018 (National)
 • Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan
 • Peranan JAWI Dalam Menangani Gejala Sosial di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Principal Investigator(PI), 2016 - 2017 (National)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
 • Sumber-sumber sejarah Melayu Tentang sejarah ekonomi Islam di alam melayu, Consultant, 2009 - 2010 (National)
 • Historiografi Kajian Barat Mengenai Sejarah Islam di Alam Melayu, Consultant, 2009 - 2010 (National)
 • Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
 • Penguasaan Kemahiran Tulisan Jawi Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran: Kajian Di Kalangan Pelajar-pelajar Pengajian Islam di IPTA di Malaysia , Principal Investigator(PI), 2008 - 2009 (National)
 • Dimensi Musik Islam Terhadap Nyayian dan Musik, Consultant, 2008 - 2009 (National)
 • Manuskrip Kitab al-Ihsan Fi Tibb al-Insan: Anotasi, Transliterasi Dan Analisis Teks , Consultant, 2007 - 2008 (National)
 • Manuskrip Perubatan Melayu Tradisional: Kajian Teks Terhadap Karya Ulama Pattani Dan Kelantan , Principal Investigator(PI), 2007 - 2008 (National)
 • Sejarah Perkembangan Majalah Pengasuh dan Sambutan Masyarakat Kelantan , Principal Investigator(PI), 2005 - 2005 (University)
 • Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
 • Polemik Isu-Isu Keagamaan di Malaysia : Kompilasi Dalil Dan Hujah , Consultant, 2008 - 2010 (National)
 • Sekolah Menengah Agama (SMKA) Di Malaysia: Kajian Terhadap Sejarah Dan Sumbangannya Dalam Sistem Pendidikan Negara , Consultant, 2007 - 2008 (National)
 • Jalian Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Malaysia dan Indonesia: Satu Analisis Teoritikal , Consultant, 2007 - 2009 (International)
 • Peranan Lulusan Pengajian Islam Dari IPTA: Kajian Dari Persepektif Majikan , Consultant, 2006 - 2007 (National)
 • JALINAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI MALAYSIA DAN INDONESIA, Principal Investigator(PI), 15/10/2007 to 14/10/2009
 • HLCB University Malaya
 • Perjuangan Majalah Pengasuh Dalam Era Selepas Merdeka: Kajian Terhadap Tema Utama dan Pendekatannya. , Principal Investigator(PI), 2007 - 2008 (University)
 • Dewan Bahasa Dan Pustaka
 • Haji Abdul Samad Mohd Salleh (Taun Tabal) dan Karya-karyanya: Analisa Sejarah Dan Kajian Teks. , Consultant, 2007 - 2010 (National)
 • Sabatikal UM
 • Tokoh Persuratan Islam Di Kelantan: Kajian Biografi Ketua Pengarang Majalah Pengasuh, Principal Investigator(PI), 2006 - 2007 (National)
 • Persendirian
 • Perkembangan Dan Analisis Tulisan Jawi Di Malaysia , -Project Leader, 2006 - 2006 (University)
 • Transliterasi Dan Kajian Semula Terhadap Teks Kitab Taj al-Salatin karangan Bukhari al-Jauhari , -Project Leader, 2006 - 2006 (University)
 • Transliterasi Dan Kajian Teks Terhadap Kitab Kumpulan Ringkas Berbetulan Lekas: Karya Ketatanegaraan Melayu oleh Raja Ali Kelana Bin Sultan Muhammad Yusuf al-Ahmadi , -Project Leader, 2005 - 2005 (University)
 • Transliterasi Dan Kajian Teks Terhadap Kitab Faridah Al-Faraid Fi Ilm Al-Aqaid Karangan Syeikh Ahmad Bin Muhammad Zin Al-Fatani , -Project Leader, 2004 - 2004 (University)
 • Sumbangan Institusi Pondok Dalam Perkembangan Persuratan Islam di Kelantan , -Project Leader, 2003 - 2003 (University)
 • SLAB UM
 • Dato Haji Ismail Yusoff; Sumbangannya Terhadap Perkembangan Islam Di Kelantan , PROJECT LEADER, 2002 - 2002 (University)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society)
 • Perubahan Sikap Komuniti Melayu Miskin Bandar Di Lembah Kelang : Kajian Terhadap Keberkesanan Program Agama, Principal Investigator(PI), 20/12/2013 to 19/06/2016, Research University (Government)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics)
 • Malaysian-middle East Political Relations, Co-Researcher, 26/08/2013 to 25/02/2016, Research University (Government)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics)
 • Penerimaan Guru Pendidikan Islam Terhadap Aplikasi Hiburan Dan Muzik Dalam Pengajaran Subjek Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah, Principal Investigator(PI), 27/03/2013 to 27/09/2014, Research University (Government)
 • Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
 • SEJARAH PEMIKIRAN DAN TOKOH ISLAH DI ALAM MELAYU : KAJIAN TERHADAP MAJALAH AL-ISLAH, Main Supervisor, 15/04/2010 to 14/04/2011
 • MANUSKRIP KITAB AL-IHSAN FI TIBB AL-INSAN : ANOTASI, TRANSLITERASI DAN ANALISIS TEKS, Main Supervisor, 01/10/2007 to 30/09/2008
 • RU Geran
 • PENGUASAAN KEMAHIRAN TULISAN JAWI DAN APLIKASI PENGGUNAANNYA DALAM PEMBELAJARAN : KAJIAN DI KALANGAN PELAJAR-PELAJAR PENGAJIA ISLAM DI IPTA DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 15/07/2008 to 15/01/2010
 • MANUSKRIP PERUBATAN MELAYU TRADISIONAL : KAJIAN TEKS TERHADAP KARYA ULAMA PATTANI DAN KELANTAN, Principal Investigator(PI), 01/02/2007 to 31/01/2008
 • SUPERVISION
  Academic Adviser
  (Total of Student),(No. of Contact Hours),(Academic Session)
 • 140, 6, 2004/2005
 • 120, 4, 2003/2004
 • 160, 14, 2006/2007
 • 140, 9, 2005/2006
 • 90, 4, 2007/2008
 • 90, 3, 2013/2014
 • 17, 2, 2019/2020
 • 25, 4, 2019/2020
 • 50, 7, 2020/2021
 • External Supervision
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Ongoing
  • Amalan Terbaik Dalam Pengurusan Pusat Rawatan Pemulihan Dadah, Sabir Bin Abdul Ghani (Post Graduate Student)
  • A COMPARATIVE STUDY IN ACHIEVING SUSTAINABILITY OF EDUCATIONAL WAQF INSTITUTIONS THROUGH MANAGING, CREATING AND CO-CREATING VALUE, NUR AQIDAH BINTI SUHAILI (Post Graduate Student)
  • KEBERKESANAN PROGRAM ASNAF MUALLAF DI KELANTAN, RIDHWAN BIN ABDUL RAHMAN (Post Graduate Student)
  • PERBANDINGAN SISTEM OPERASI BAHAGIAN DAKWAH DI ANTARA ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG ISLAM (KEDAH DARUL AMAN) 2008 DAN UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH TAHUN 1962 KAJIAN DI JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH DARUL AMAN, MOHD IKMAL HAFIF BIN AZMI (Post Graduate Student)
  Postgraduate Student
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Ongoing
  • Proposed Topic: SEJARAH AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA (1965-1996): SATU ANALISIS, ASHIKIN AINI BINTI ABDULLAH, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Sejarah Penerbitan Buku-buku Agama Di tanah Melayu: Analisis Tahun 1900-1950, MOHD PUAAD BIN ABDUL MALIK, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Tiada, AHMAD MARZUK BIN SHAARY, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Karya Perubatan Islam di Nusantara: Kajian Terhadap Manuskrip Kitab Tib Pontianak, Mohd Jamil bin Harun, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Al-Sayuti Wa Mauqifuhu al-Maulud al-Nabawi: Dirasah Tahliliyah, Ibtisam Abdullah Ali al-Harbi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Proposed Topic: SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN, ZAIHAN HAIRUZIALANI MAT JUSOH, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Proposed Topic: SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH KERAJAAN, ZAIHAN HAIRUZIALANI MAT JUSOH, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Economic and Social Life in the West Tripoli and Barca during the Fatimid Era: A Historical study (297-443H)), RAMDAN M. RAMDAN ALAHMAR, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • SAMBUTAN MAULIDUR RASUL DALAM MASYARAKAT ISLAM: KAJIAN DI KAHERAH PADA ZAMAN AL-SUYUTI (1445-1505M) (Celebration of Maulidur Rasul in Muslim Society in Cairo: A Study on al-Suyuti's Period (1445-1505M)), ABDUL SALAM BIN ZULKIFLI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Modul Pengajaran Tulisan Jawi: Kajian Perbandingan Jawi Pak Mat Lob dan Kaedah Jawi Yang Disempurnakan, Mohd Amir @ Hamir b. Husin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Al-Sayid al-Badwi wa Ishamatuh Fi Bina' al-Mujtama' al-Misri: Dirasah Tahliliyyah, Malaseng Lahing, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • In Arabic, SALEM AHMED HUSAIN HAMED ALMANSOORI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Completed
  • THE ETHICS OF WAR IN ISLAM: A HISTORYCAL AND ANALYTICAL PERSPECTIVES IN EARLY ISLAMIC ERA (1-23 HIJRI), SUHAIR MOH'D DAIFALLAH BATAINEH, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Hizb al-Tahrir al-Islami and the Palestine Issue: Historical and Analytical Study, WAEL HERAZ, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • A Historical Study on the Relationship of the Libyan Tribes with the Immigrants to Libya from the Roman Era to the Beginning of the Islamic Conquest, SUAD MOHAMMED MEELAD ABDULQDIR, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Nature of the Relationship between Islamic and Western Civilization from the Perspective of Murad Hoffman: An Analytical Study, ASSIRI AHMAD IBRAHIM, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Umayyad caliphate in Andalusia and its diplomatic relationship with the kings of Europe, ISAM MILOUD, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Islamic Decorative Art during the Ottoman Ruling in Tripoli, Libya: A Study of its Educational Dimensions, AMIRA MOHAMED KHALIFA EBLAO, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PENCERITAAN PERISTIWA ISRA' DAN MI'RAJ OLEH SHEIKH DAUD AL-PATANI: KAJIAN TEKS DAN PENGARUHNYA DALAM MASYARAKAT ISLAM DI PATANI, THAILAND, SAREF MASAE, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • EFFORTS OF THE SHEIKH MAHMOOD BARZANJI IN ESTABLISHING THE KINGDOM OF SOUTH KURDISHTAN 1918-1924:HISTORICAL STUDIES, KAMAL TAHER RASHID, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Penyalah Gunaan Dadah Di Kalangan Remaja Negeri Kelantan: Kajian Khusus Di Pusat Serenti (W) Kemumin, Hassan bin Haji Mohamood, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Al-`Adalah al-Ijtimaiyyah Fi `Ahd `Umar Ibn `Abd `Aziz, Mahmud Talaat Ali Hassan, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • THE CONTRIBUTION OF UTHMAN BIN FODUYE (D.1817) IN CHANGING NIGERIAN SOCIETY: A DISCUSSION FROM THE PERSPECTIVE OF IBN KHALDUN'S CONCEPT OF 'UMRAN, SHUAIBU UMAR GOKARU, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Evolution of Customs and tribe Culture of the Kabilah al-Shahran in the Era of the Saudi State: The Historical Study, SAEED ALI A. ALSHAHRANI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • SEJARAH PERJALANAN HAJI ORANG MELAYU: KAJIAN TERHADAP TRAVELOG HAJI TERPILIH (1939-2017), WAN ZAHARI BIN WAN MAHMUD, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Manuscript of Nuzhat al-Absar wa Juhaynat al-Akhbar by Ibn Abi al-Surur al-Bakri (998 AH-1087 AH): Historical Study and Verification, SALEH MUHAMMAD ZEKI MAHMOOD, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PENGALAMAN PEMBELAJARAN IBN ABBAS (M. 68H): KAJIAN BERDASARKAN MUSNAD AHMAD BIN HANBAL, KU MUHAMAD ASMADI BIN KU MOHD SAAD, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Phenomenon of al-Asabiyyah in the Arab Peninsula: The Historical Study of its Political and Social Role in Early Islam, ALI B. R. ELHRABI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Urban and Architectural Development of Jerusalem in the Early Period of Islam (16-132H/637-750 C.E): A Historical Analytical Study, SHAREF A. M. ABUSHAMALLA, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pelaksanaan Kelas Fardhu Ain Kendalian Masyarakat Pendatang Champa di Kelantan, Sless Monira Sless Math, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pengaruh Budaya Terhadap Akhlak Remaja Islam: Satu Kajian di Kota Bharu., Mohd. Razali Deraman, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • SULAIMAN BASHA AL-BARUNI AND HIS REFORM EFF0RTS DURING HIS TRAVEL TO OMAN: (1924-1940) CRITICAL HISTORICAL STUDIES, SAID ABDULLAH SALAM AL SAQRI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • EGYPTION-SUDANESE POLITICAL RELATIONS IN THE ERA OF GAMAL ABDEL NASSER (1952-1970M): HISTORICAL ANALYTICAL STUDY, DALAL ALNAWARI SALAMA, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • ISLAMIC ABSTRACTIVE MOTIVES INTERPRETATION IN PERSIAN ART: A HISTORICAL STUDY OF HERAT SCHOOL PAINTING, NEDA ZOGHI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Kitab Tayyib al-Ihsan Fi Tib al-Insan: Anotasi, Transliterasi Dan Analisa Teks, Helwana binti Mohammad, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Keberkesanan Pengajaran Tawasur Islam: Kajian Di SMK di Pulau Langkawi, Marhida bt. Md. Ramli, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Syarikat Takaful Malaysia Berhad: Sejarah Penubuhan Dan Penglibatan Orang Bukan Islam di Malaysia, Mohd Zamri bin Yasin, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Other
  • Pelaksanaan Pendidikan Islam Menurut Kiyai Haji Ahmad Dahlan: Kajian Di Jambi, Indonesia, Tomi Asmadi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Undergraduate Student
  (Title of Thesis),(Academic Session)
  Completed
  • Pola penerbitan Karya Ilmiah Prof Dr Kamaruzzaman Yusof, 2018/2019
  • MUHAMMAD JAZIMIN BIN FAZAIL (PENULISAN SIRAH NABAWIY DI KALANGAN PENULIS-PENULIS MELAYU: ANALISIS BIOGRAFI DAN HISTORIOGRAFI), 2019/2020
  • Pola Penerbitan Ilmiah Prof Dr Wan Kamal, 2018/2019
  • NURUL IZZATY ALISYA BT MAWARDI (POLA PENERBITAN PENSYARAH JABATAN SEJARAH DAN TAMADUN ISLAM, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA: KAJIAN BIO-BIBLIOMETRIK), 2020/2021
  • NURUL AFIQAH BINTI HUSSIN (PENULISAN BIOGRAFI TOKOH ULAMA MELAYU: KAJIAN TERHADAP TULISAN WAN MOHD SHAGHIR), 2019/2020
  • IRHAM BIN MASIRI (PERHAMBAAN DALAM ISLAM: SEJARAH DALAM PEMERINTAHAN KERAJAAN ABBASIAH), 2020/2021
  • KU NOR SYAKINA BINTI KU SULONG (SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BUDAYA SERTA SUMBANGAN MASYARAKAT JAWI PERANAKAN DI MALAYSIA: SATU KAJIAN DI PULAU PINANG), 2020/2021
  • NUR SUHAILA BINTI SALLEH (SUMBANGAN DR MOHAMAD KAMIL ABD MAJID DALAM BIDANG PENULISAN: SUATU KAJIAN TERHADAP MAJALAH PENGASUH), 2020/2021
  • Sejarah Gerakan Mahasiswa Universiti Malaya, 2017/2018
  • IXEB4190 Latihan Mengajar, 2004/2005
  • Pola Penghasilan Ilmiah Tan Sri Prof Dr Mohd Kamal Hassan, 2015/2016
  • IXEX3208 Kertas Projek, 2005/2006
  • IXEX3208 Kertas Projek, 2004/2005
  • IXEX3208 Kertas Projek, 2006/2007
  • IXEB4190 Latihan Mengajar, 2005/2006
  • IXEX3208 Kertas Projek, 2006/2007
  • IXEB4190 Latihan Mengajar, 2006/2007
  • IXEX3208 Kertas Projek, 2007/2008
  • IXEB4190 Latihan Mengajar, 2007/2008
  • Latihan Ilmiah, 2013/2014
  • Latihan Ilmiah, 2014/2015
  • NANG NUR AFIFAH BINTI NIK ABDUL AZIZ (TUAN GURU HAJI AHMAD BIN MOHD NOR (PAK TEH) : KAJIAN TERHADAP SUMBANGAN DALAM PENDIDIKAN), 2020/2021
  • IXEX3208 Kertas Projek, 2003/2004
  • Pola Penghasilan Karya Ilmiah Prof Dato Dr Mahmood Zuhdi, 2015/2016
  • Pola penghasilan Karya Ilmiah Prof Dr Joni Tamkin, 2015/2016
  • IXEX3108/IBEX3208 Kertas Projek, 2002/2003
  • NUR ATHIRAH LIYANA BINTI ABDUL YAZID (SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KEJAYAAN KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH SEBAGAI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM), 2020/2021
  SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
  (Contribution to Society),(Duration),(Level)
  • Penceramah Kempen Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam di Universiti Kuala Lumpur-British Malaysian Institute, Gombak pada 08hb. September 2005 bertajuk Islam Dalam Pembangunan Malaysia Kini ., 2021
  • Khatib Jumaat di surau APIUM, 2021
  • Penceramah Sambutan Maulidur Rasul peringkat Hospital PUSRAWI, Kuala Lumpur bertajuk Cara Baginda Menghadapi Penyakit pada 4hb. April 2007, 2021
  • Guru Agama di Masjid-masjid sekitar Kuala Lumpur dan Selangor, 2021
  • Penceramah Hari Kebesaran Islam di Kolej Kediaman Universiti Malaya, 2021
  • Jurulatih Bertauliah Program Latihan Khidmat Negara, 2021
  • Ceramah Maal Hijrah di SMK Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur bertajuk Rasulullah Pemimpin Agung pada 18hb. Februari 2005, 2021
  • Ceramah Maal Hijrah di SMK Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur bertajuk Akidah & Akhlak Yang Kian Dipinggirkan Oleh Remaja Hari Ini pada 02hb. Februari 2007, 2021
  • Forum Perdana Maulidur Rasul Di Masjid Melawati bertajuk Rasulullah s.a.w Contoh Keperibadian Sempurna pada 30hb. Mac 2007, 2021
  • Penceramah Sambutan Maulidur Rasul bertajuk Insan Cemerlang Umat Terbilang , di Masjid al-Muqarrabin, Bandar Tasik selatan, Kuala Lumpur pada 31hb. Mac 2007, 2021
  • Penceramah Program Ihya Ramadhan Peringkat Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan di Kompleks Kraftangan pada 05hb. Oktober 2006, 2021
  • Ahli Panel Forum Program Ihya Ramadhan di Kolej Tun Ahmad Zaidi, Universiti Malaya bertajuk Puasa dari Sudut Sains Dan Islam pada 13hb. Oktober 2006, 2021
  • Penceramah Sempena Nuzul al-Quran Peringkat IKM, Kuala Lumpur di IKM, Kuala Lumpur pada 02hb. Oktober 2006 bertajuk Peperangan Badar dan Penghayatan Ramadhan ., 2021
  • Penceramah Kempen Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Perkhidmatan Awam di Dewan Nilam, Kompleks Pejabat Kerajaan, Jalan Duta, Kuala Lumpur pada 24hb. Mac 2006 bertajuk Pemikiran Islam Semasa ., 2021
  • Penceramah Majlis Menyambut Bulan Maulidur Rasul peringkat JPPHB, UM pada 27hb. April 2006, 2021
  • Penceramah Program Penghayatan Malam Nisfu Sya ban peringkat Institut Profesional Baitulmal, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 07hb. September 2006, 2021
  • Penceramah Program Persediaan Menghadapi Ramadhan di UMCCed, Kampus Kota, Universti Malaya pada 3hb. Oktober 2005, 2021
  • Penceramah Seminar Muamalat Dan Pergaulan Islam peringkat Cyberjaya University College of Medical Sciences di Cyberjaya, Selangor pada 14hb. Oktober 2006 bertajuk Menangani Tribulasi Sosial: Peranan & Mauqif Mahasiswa Muslim ., 2021
  • Penceramah Program Sempena Sambutan Ramadhan di UM, Kampus Kota bertajuk Ibadah Puasa Antara Adat dan Ibadah pada 14hb. Oktober 2005, 2021
  • PENGERUSI AHLI JAWATANKUASA PEPERIKSAAN TESIS (COMMITTEE OF THESIS EXAMINATION) BAGI CALON DOKTOR FALSAFAH UNIVERSITI ISLAM MALAYSIA, 09/02/2021 to 09/02/2021
  • Kuliah subuh di FB Surau Kemensah Height mengenai "Bagaimana Berinteraksi dengan kesilapan Manusia (I)", 16/01/2021 to 16/01/2021
  • Menyampaikan Tazkirah Jumaat di Masjid Saidina Abu Bakar, Bangsar, Kuala Lumpur, 15/01/2021 to 15/01/2021
  • Pengerusi Panel Penemuduga Jawatan Pensyarah di UIM, 13/01/2021 to 13/01/2021
  • Pengarah Program Happy Lunch 2020/2021 di UM bagi semester 1 (2020/2021), 04/10/2020 to 19/02/2021
  • Penceramah Tazkirah Ramadhan di Canseleri UM, 23/05/2019 to 23/05/2019
  • TAZKIRAH RAMADHAN Fakulti Alam Bina BIL 5/2019, 15/05/2019 to 15/05/2019
  • TAZKIRAH DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM (ASMA ALHUSNA), 08/03/2019 to 08/03/2019
  • Penceramah Bagi Kursus Smart Insani DBKL di Kalumpang Resort, Perak pada 13 Feb 2019., 13/02/2019 to 13/02/2019
  • Mesyuarat projek selepas syahadah masyarakat orang asli anjuran masjid Saidina Umar dan MAIK. Pada 13 Feb 2019 di masjid Saidina Umar, bukit kota Damansara., 13/02/2019 to 13/02/2019
  • Menyampaikan ceramah kepada staff UM dalam program Tazkirah Jumaat (Asma al-Husna) di APIUm pada hari Jumaat, 8 Februari 2019, 08/02/2019 to 08/02/2019
  • Menyampaikan ceramah kepada Pegawai DBKL dalam program (Smart Insani) mengenai pengurusan hutang dalam islam di Seri Suasana DBKL, Port Dickson, Negeri Sembilan, 29/01/2019 to 29/01/2019
  • Penceramah Kem Jatidiri Integriti DBKL di Seri Suasana DBKL, Port Dickson., 29/01/2019 to 29/01/2019
  • Ceramah Bulanan di JPPHB, UM bertajuk "Pengajaran dari al-Asma al-Husna" pada 16 Jan 2018, jam 10.30 pagi di Auditorium JPPHB. , 16/01/2018 to 16/01/2018
  • Ceramah Program Bulanan di APIUM pada Jumaat kedua bulan Jan 2018. tajuk ceramah "Konsep al-Asma al-Husna"., 12/01/2018 to 12/01/2018
  • Penegrusi Surau al-Hijrah, Taman Matang Jaya, Sg. Buloh, Selangor, 08/06/2017 to 06/06/2019
  • Penceramah Program Keibubapaan di SMK Bandar Baru Sultan Sulaiman, Pelabuhan Klang, Selangor, 31/01/2016 to 31/01/2016
  • Penceramah Program Sambutan Maulid Rasul anjuran NADI Fakulti Bahasa dan Linguistik, Universiti Malaya , 20/01/2015 to 20/01/2015
  • Penceramah dalam Program Tazkirah di Pejabat Naib Canselor UM bertajuk "Menjadi Insan Yang Menarik di mata Rakan-rakan". , 05/12/2014 to 05/12/2014
  • Ahli Panel Forum Liga Ilmu 1.0 bertajuk "Seindah Akhalak Rasulullah" anjuran APIUM dan PMAUM, 28/10/2014 to 28/10/2014
  • Penceramah Program Penghayatan Nilai-nilai Murni di Ibu Pejabat Polis Kuala Lumpur, 23/04/2014 to 23/04/2014
  • Penceramah Program Sambutan Maulid di Institut Sosial Negara, Kuala Lumpur, 05/02/2014 to 06/02/2014
  • Penceramah Bulanan di MRSB, Bukit Damanasara, Kuala Lumpur , 01/01/2014 to 31/12/2015
  • Tenaga Pengajar Kuliah Dhuha, Masjid Tun Abdul Aziz, Petaling Jaya, 01/01/2014 to 31/12/2014
  • Penceramah Bulanan di Ibu Pejabat SYABAS, Bukit Pantai, Kuala Lumpur, 01/01/2014 to 31/12/2014
  • Penceramah Bulanan di MBSB, Bukit Damansara, Kuala Lumpur, 01/01/2014 to 31/12/2014
  • Pengajar kelas Tasawuf kitab HIKAM Ibn Ataillah pada setiap Jumaat pertama dan kedua di APIUM , 01/01/2014 to 31/12/2016
  • Penceramah Bulanan di Ibu Pejabat PLUS, Subang, Selangor, 01/01/2014 to 31/12/2014
  • Pengerusi Surau al-Hijrah, Taman Matang Jaya, 47000 Sg. Buloh, Selangor, 11/09/2013 to 16/09/2015
  • Penceramah Program Khas Sempena Maulidur Rasul 1434H, anjuran Jabatan Perkhidmatan Pembentugan, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air di MINES 2, Seri Kembangan, Selangor, 01/02/2013 to 01/02/2013
  • Penceramah Majlis Khatam al-Quran di SMK TTDI Jaya, Shah Alam, Selangor, 16/08/2012 to 16/08/2012
  • Penceramah Program Jalinan Kasih UM dan Masyarakat bil.3, 11/08/2012 to 11/08/2012
  • Tenaga Pengajar Kuliah Maghrib dan Kuliah Subuh di Masjid Taqwa, TTDI Kuala Lumpur, 03/01/2010 to 31/12/2016
  • Guru Tasawuf di Masjid Saidina Umar Ibn Khattab, Bukit Damansara, Kuala Lumpur, 01/01/2010 to 31/12/2016
  • Penceramah Sempena Program Perdana Nuzul al-Quran 1429H Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah (JAWI)Dengan Kerjasama Masjid Abdul Rahman bin Auf. , 21/09/2008 to 21/09/2008
  • Penceramah Sempena Program Ehya' Ramadhan 2008 Yang Dianjurkan Oleh Bahagian Sumber Manusia (BSM) Majlis Amanah Rakyat (MARA)., 19/09/2008 to 19/09/2008
  • Penceramah Sempena Majlis Sambutan Nuzul Quran dan Badar Kubra Anjuran Islamic Banking And Finance Institute Malaysia., 17/09/2008 to 17/09/2008
  • Penceramah Sempena Majlis Berbuka Puasa Bertempat di Dewan Besar, Kolej MARA Banting, Selangor Darul Ehsan., 16/09/2008 to 16/09/2008
  • Penceramah Kuliah Zohor Ramadhan 2008M / 1429H Di Masjid Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur., 01/09/2008 to 30/09/2008
  • Menyampaikan ceramah sempena sambutan peristiwa Isra' dan Mikraj di Istana Negara, 31/07/2008 to 31/07/2008
  • Ceramah Sempena Sambutan Peristiwa Isra' dan Mikraj di Masjid Rahimah Kg. Pandan, Kuala Lumpur, 29/07/2008 to 29/07/2008
  • Penasihat Surau al-Hijrah, Taman Matang Jaya, 47000 Sg. Buloh, 01/01/2008 to 31/12/2013
  • Tetamu Radio Satu RTM dalam rancangan Teladan dan rancangan Tokoh Islam dalam Radio Islam, 01/04/2003 to 05/05/2004
  ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES
  Evaluation Activity
  (Activity),(Duration),(Category)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Animas binti Nawi, Masjid al-Rahman: Kajian Mengenai Sejarah Dan Sumbangannya Dalam Pendidikan Islam. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Fairus Binti Abdul Latif, Amalan Berzanji Dan Marhaban Di Kalangan Masyarakat Melayu: Kajian Di Kampung Sungai Tengi Kanan Darat, Tanjung Karang. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Nor Aziah Binti Zakaria, Sejarah Perkembangan Unit Halaqah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Shamsiah Binti Ramli, Sejarah Perkembagan Muzium Islam Melaka. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Sakinah Binti Ahmad, Sekolah Menengah Irshadiah Batu 26, Bagan Datoh, Perak: Kajian Tentang Perkembangan Dan Sumbangannya Dalam Pendidikan Islam. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Wan Habsah Binti Wan Awang, Konsep Jihad Dalam Islam: Kefahaman Di Kalangan Pelajar Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (APIUM). ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Mohd Hanif bin Abdul Rahim, Koleksi Tinggalan Sejarah Islam: Suatu Kajian Di Muzium Islam Negeri Sabah. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Roslinanini Bt Safie, Etika Guru Islam Dan Peranannya Ke Arah Pendidikan Berkualiti: Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Maahad Hamidiah, Kajang, Selangor. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Nur Fatimah Binti Mohamed,Koleksi Bahan Berunsur Sejarah Dan Tamadun Islam: Kajian Di Muzium Sejarah Nasional. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Muhammad Fakharur Razi bin Abdul Kadir,Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM): Kajian Mengenai Sejarah Dan Perkembangannya. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Farawahidah Binti Abdul Rahman, Sejarah Dan Perkembangan Sistem Pendidikan Islam Di Johor Baharu. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Hanifah Binti Sazali, Budaya Hidup Bermasyarakat Di Kalangan Masyarakat Muslim Di Bandar Country Homes, Rawang: Kajian Khusus Di Jalan Desa. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Noraliana Jusoh, Budaya Kerja Menurut Islam: Kajian Dan Amalannya Di Pejabat Daerah Besut ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Siti Noor Fadhilah binti Md Shahid,Forum Perdana Ehwal Islam (FPEI): Sejarah Pelaksanaannya. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Kauthar Binti Ismail, Kemahiran Tulisan Jawi Di Kalangan Pelajar SMA: Kajian Khusus Di Sekolah Menengah Agama Raja Perempuan Taayah, Ipoh. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Hasliza binti Osman @ Harun, Konsep Musyawarah Dalam Islam: Satu Kajian Terhadap Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Norhafizah binti Idris Kesenian Ghazal Melayu Johor: Kajian Di Yayasan Warisan Johor. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Azma binti Salleh, Kesenian Islam: Kajian Tentang Seni Halus Di Malaysia (Seni Khat dan Seni Kaligrafi). ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Munirah Binti Ahmad Mahir Basha, Masjid Jamek Kampung Bahru, Kuala Lumpur: Sejarah dan Sumbangannya Dalam Aktiviti Kemasyarakatan. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Nurulraudzatuladibah Bt Mohamad Alias, Masjid Kapitan Keling: Kajian Sejarah Dan Senibina. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Mohd Akmal bin Sidek, Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya: Kajian Terhadap Peranan Dan Sumbangannya. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Muhammad Sharkawi B. Saharudin,Peranan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Pendidikan islam: Kajian Di SMKA Simpang Lima, Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Mohd Farhilmuhaimin bin Othman,Bab Munakahat Dalam Kitab Minhatul al-Qarib al-Mujib Wa Mughni al-Raaghib Fi al-Taqrib: Kajian Teks dan Transliterasi. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Mohd Kamaruddin Majid,Bidayah Taalim al-Awwam Fi Tarafi Min Arkani al-Islam: Analisa Kajian Teks Dan Transliterasi. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Jala al Qulub Bi Zikrillah Oleh Tuan Tabal: Satu Transliterasi dan Kajian Teks Terhadapnya ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Kitab Munabbih al-Ghafilin: Kajian Teks Dan Transliterasi. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Kitab Tanbih Mengenai Selawat Ke Atas Nabi Muhammad SAW: Kajian teks dan Transliterasi.,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Rosniza binti Musa, Fiqh Ibadah Dalam Kitab Munhatul al-Qarib al-Mujib Wa Mughni al-Raghibina Fi al-Taqrib Karya Tuan Tabal: Kajian Teks Dan Transliterasi. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Siti Misliza Binti Ahmadin,Kifayatul al-Awwam Fi Ma Yajibu Alaihim Min Umur al-Islam: Kajian Teks Dan Transliterasi. ,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Abdul Rahman bin Kasmin, Bab Tasawuf Dalam Kitab Minhatul al-Qarib al-Mujib Wa Mughni al-Raaghib Fi al-Taqrib: Kajian Teks dan Transliterasi. ,   (Project)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Shafie Apdal, Manuskrip Sejarah Kelantan Karya Syeikh Muhammad al-Fattani. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Fatimah Binti Salleh Pendidikan Islam Di Kalangan Wanita Di Shah Alam: Kajian Di Masjid-Masjid. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Burhanuddin Bin Haji Wahab Pemberontakan Abd Allah bin Ali: Kajian Tentang Siasah Abu Jafar al-Mansur Terhadap Saingan Politiknya. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Nooraini binti Mohd Noor, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Peranannya Dalam Pendidikan Sosial Di Malaysia ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Siti Fatimah Tasir,Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Pelajar-pelajar UiTM: Satu Kajian Khusus Di UiTM Kampus Machang ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Mohd Syuja bin Saedin, Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam: Suatu Kajian Khusus di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah al-Nashiin, Bukit Meriam, Kota Kuala Muda, Kedah. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Mohd Sidek bin Mamat, Pengajian Seni Khat Di Sekolah Menengah Ugama (Arab) Maahad Muhammadi (Lelaki), Kota Bharu: Kajian Tentang Kaedah Dan Keberkesanannya. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Firdaus Zuhri, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS): Kajian Tentang Sejarah Dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam Di Sumatera Utara,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Wan Rozila Binti Wan Kadir, Sejarah Pengunaan Hiasan Seramik Dan Kepentingannya Dalam Kesenian Islam: Kajian Di Muzium Negara, Kuala Lumpur. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Arda Billi, Hikayat Perang Sabil Karya Teungku Chik Pante Kulu: Kajian Analisis Teks,   (Thesis)
 • Disertari Sarjana Usuluddin: Suhaila binti Ibrahim, Seni Islam : Kajian Mengenai Kaligrafi Dalam Mushaf Malaysia di Yayasan restu Sungai Buloh, Selangor ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Sastera: Abu Zarin bin Selamat, Kepentingan Pendidikan Sakral Menurut al-Ghazali Relevannya Ke Arah Memupuk Solidariti Ummah: Kajian Teks Ihya Ulumuddin ,   (External Examiner)
 • Penilai Manuskrip : Konsep Pendidikan Dalam Tamadun Islam, Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. ,   (External Examiner)
 • Jurnal al-Tamaddun, bil. 1, Keluaran pertama Ogos 2006 ,   (Article)
 • Jurnal al-Tamaddun, bil. 2, Keluaran pertama Ogos 2007 ,   (Article)
 • Disertasi Sarjana Pengajian Islam: Rabiea Mohamad Ahmed, Harb al-Riddah fi Ahd al-Khalifah Abi Bakr al-Siddiq: Wa Dirasah Tahliliah li Awamil wa Asbabiha ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Munirah @ Khadijah bt. Muhamad Budaya Hidup Beragama Non-Muslim Dan Kesannya Ke Atas Masyarakat tempatan: Kajian Di Bandar Alor Setar. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Syafie bin Ismail,Madrasah al-Nahdzah Bukit Besar: Kajian Peranannya Dalam Pendidikan Islam di Negeri Kedah. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Mohd Zahirwan Halim bin Zainal Abidin, Manuskrip Sejarah Negeri Kelantan Karya Haji Abdullah Wansa Patani: Kajian Tentang Perkembangan Pemerintahan Islam di Kelantan. ,   (Thesis)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin: Aubaidillah bin Yusof Pengajian Tasawwur Islam Dan Kesannya Dalam pembentukan Sahsiah Pelajar: Kajian Di Sekolah Menengah Agama, Yayasan Islam Kelantan. ,   (Thesis)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin : Niswa @ Noralina Abdullah, Manuskrip Nazam Nabi Muhammad s.a.w : Analisa Teks Dan Transliterasi Mengenai Perkembangan Tulisan Jawi.,   (Project)
 • Kertas Projek Sarjana Muda Usuluddin: Zulkifli bin Tukiman, Warta Jabatan Agama Johor: Kajian Mengenai Sejarah Dan Perkembangannya. ,   (Project)
 • Ahmad Domocao Alonto (1914-2002): His Contribution Towards Thought in The Philippines, 2019 to 2019 (Book)
 • Peranan Keluarga Muslim Dalam Membina Masyarakat Sejahtera: Satu Sorotan Awal Terhadap Pemikiran Kekeluargaan Ibnu Sina (980M-1037M), 2019 to 2019 (Article in Journal)
 • Proseding WOCIHAC 2019 bahasa Arab, 2019 to 2019 (Book)
 • Discourse on Malay Origin, Institutions, Values and Systems," A Journal of Management and Humanities., 2019 to 2019 (Article in Journal)
 • Proceding WOCIHAC 2019 Bahasa Melayu, 2019 to 2019 (Book)
 • Tesis PhD bertajuk Sanusi Moverment And Foreign Affairs Relations Aid Its Role In The Indefendence of Libya, Nama Calon Adel A Mohamed elshbli, 2018 to 2018 (Thesis)
 • artikel Jurnal Usuluddin bertajuk Ilmu Kolonial Sebagai Penjaga Kebudayaan Melayu Islam : Analisis Kritikal, 2018 to 2018 (Article in Journal)
 • Ilmu Kolonial Sebagai Penjaga Kebudayaan Melayu Islam : Analisis Kritikal, 2018 to 2018 (Article in Journal)
 • menilai artikel jurnal usuluddin bertajuk Penubuhan dan Perkembangan Persatuan Pelajar-Pelajar Melayu Malaysia di India (PPMMI), 1940-an hingga 1990-an , 2017 to 2017 (Article in Journal)
 • Panel Pemerkasaan Tulisan Jawi Peringkat Kebangsaan, 2017 to 2019 (Project)
 • Disertasi Sarjana Usuluddin. RUZANAH BINTI MOHD ROZI (IGB140074). Tajuk (Involvement of Islamic NGO in Humanitarian Mission to Gaza: A Study on Challenges and Effects of Freedom Flotilla)., 2017 to 2018 (Thesis)
 • menilai artikel jurnal al-Tamaddun bertajuk "wanita antara Islam dan Masyarakat", 2017 to 2017 (Article in Journal)
 • Jurnal Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010 to 2010 (Article in Journal)
 • Jurnal al-Tammadun, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, bil.5, 2010, 2010 to 2010 (Article in Journal)
 • AWARD AND STEWARDSHIP
  (Name of Award/Stewardship),(Awarding Institution),(Year Awarded),(Type of Award)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2015 (CERTIFICATE)
  • IRON MEDAL., Minggu Terbuka APIUM, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015 (RESEARCH)
  • Pingat Gangsa Pameran Poster Minggu Terbuka Akademik, APIUM (Penerimaan Guru Pendidkan islam Terhadap Aplikasi hiburan dan Musik), Akademi pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014 (RESEARCH)
  • Pingat Gangsa Pemeran Poster Minggu Terbuka Akademik, APIUM (Perubahan Sikap Melayu Miskin Bandar), Akademi pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014 (RESEARCH)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2007 (CERTIFICATE)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2006 (CERTIFICATE)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2005 (CERTIFICATE)
  • Anugerah Pelajar Malaysia Terbaik, Jabatan Penuntut Malaysia, Mesir, 1998 (OTHERS)
  CONSULTANCY PROJECT
  (Project title),(Organisation),(Duration),(Role),(Level)
  • Ketua Fasilitator Retreat Pemurnian Modul Smart Integriti/Insani bagi Staff DBKL, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 01/01/2018 to 01/01/2018 (National)
  • Panel Pengubal Kurikulum Bagi Bidang Sirah, Kementerian Pelajaran Malaysia, 01/01/2017 to 01/01/2018 (National)
  • membina model integriti bagi staf DBKL, Unit Integriti, 01/01/2017 to 01/01/2018 (National)
  • Bengkel Garis Panduan Had Suci Masjid, Masjid Negeri Selangor, 01/08/2016 to 01/08/2016 (National)
  • pembinaan Kurikulum Manhaj Ulum al-Islamiah, Kurikulmum bersepadu al-Dini, Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM, 01/03/2016 to 01/03/2017 (National)
  • Pengubal Soalan STPM Bidang Usuluddin, Majlis Peperiksaan Malaysia, 01/02/2016 to 01/02/2016 (National)
  • Ahli Jawatankuasa Penilai Sukatan matapalajaran Usuluddin peringkat STPM, Majlis Peperiksaan Malaysia, 01/01/2015 to 01/01/2017 (National)
  • Editor World Journal of Islamic History and Civilization (WJIHC), IDOSI Publications, 01/01/2012 to 01/01/2014 (International)
  • Panel Buku Panduan Penulisan Tesis/Disertasi Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam, Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam,, 01/01/2012 to 01/01/2012 (National)
  • Mengubal Soalan Usuluddin 1 (tauhid), Majlis Peperiksaan Malaysia, 01/01/2009 to 01/01/2013 (National)
  • Program Khidmat Negara, Jabatan Khidmat Negara, 01/11/2004 to 01/11/2005 (National)
  • Penggubal Soalan STPM Dalam Subjek Usuluddin, Majlis Peperiksaan Malaysia, 01/01/2006 to 01/01/2015 (National)
  • Pemeriksa Kertas Soalan STPM Subjek Usuluddin , Majlis Peperiksaan Malaysia, 01/01/2006 to 01/01/2015 (National)
  PAPER PRESENTED
  (Title),(Event),(Date Presented),(Organiser),(Level)
  INVITED SEMINAR
 • Sejarah Islam di Alam Melayu: Analisis dan Rekonstruksi, Seminar Melayu Warisan Anbiya, 03/07/2013 to 04/07/2013, Yayasan Restu dan Kolej Yayasan Restu, Shah Alam, Selangor (National)
 • -, Bengkel Penulisan Artikel Dalam Bahasa Inggeris, 24/10/2007 to 24/10/2007, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University)
 • -, Bengkel Penulisan QA oleh QAMU, 24/05/2007, Pengurusan Qualiti Universiti Malaya (University)
 • -, Bengkel Penulisan Rencana Dan Buku, 15/05/2007 to 16/05/2007, Pusat Perundingan Dan Latihan, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kuala Lumpur (University)
 • -, Seminar Bulanan Naskhah Melayu 2007, Oleh Prof. Madya Dr. Ahmad Jelani Halimi, bertajuk Kumpulan Surat-surat Francis Light: Sumber Sejarah Perdagangan Pada Suku Akhir Abad ke-18, 27/04/2007, Akademi Pengajian Melayu (University)
 • -, Seminar Bulanan Naskhah Melayu 2007, Oleh Prof. Dato Abu Hassan Sham, Profesor Di Akademi Pengajian Melayu, 30/03/2007 (University)
 • -, Seminar Bulanan Naskhah Melayu 2007, Bertajuk Naskhah Melayu: Mahkota Melayu Sepanjang Zaman , Oleh Prof. Dr Abdullah Zakaria Ghazali, 23/02/2007 (University)
 • -, Bengkel Learning OutCome, 24/01/2007 to 25/01/2007 (University)
 • -, Bengkel Learning OutCome Peringkat APIUM, 22/12/2006, Akademi Pengajian Islam (University)
 • -, Syarahan Profesor Wu Zongyu, Director China Malay Studies Centre, China., 20/06/2006 (University)
 • -, Seminar Kebangsaan Islam Hadhari Dan Pembangunan Ummah, 24/03/2006 to 26/03/2006 (National)
 • -, Forum bertajuk Islam in China and Japan by Professor Omar Farouk , Hiroshima City University, Japan., 03/03/2006 (National)
 • -, Seminar Pengajian Sejarah, Falsafah dan Sains & Teknologi Di Malaysia, 29/12/2005 (National)
 • -, Kursus Penyediaan Proposal Penyelidikan, 19/11/2005 (University)
 • -, Taklimat Pembekalan Jarum Suntikan, Kondom dan Methadone Secara Percuma Untuk Pengidap HIV/AIDS, 28/07/2005 (National)
 • -, Syarahan Umum Profesor Dr. Eric Winkel, Co-Faounder and Associate Director, Bridge Academy School, Las Vegas, New Mexico bertajuk The Heart: Figurative and Physical, 26/07/2005 (National)
 • -, Dialogue on Islamic Studies Curriculum: A New Agenda For The Study of Islam & Muslim, 04/05/2005 to 05/05/2005 (International)
 • -, 1st. National Seminar on Qualitative Research : Practicing Qualitative Research, 02/12/2004, Institut Pengajian Siswazah, Universiti Malaya (National)
 • -, Kursus Teknik Pengajaran Berkesan, 29/11/2004 to 30/11/2004, Bahagian Sumber Manusia, University Malaya (University)
 • -, Introduction To SPSS, 28/10/2004 to 29/10/2004 (University)
 • -, Bengkel Penulisan Dan Penerbitan Buku anjuran PTS Publications Sdn. Bhd, 14/10/2004, Fakulti PEndidikan, Universiti Malaya (University)
 • -, Seminar Peranan Teknologi Dalam Pembinaan Tamadun Peringkat Kebangsaan, 15/07/2004 (National)
 • -, Bengkel SPSS, 10/05/2004 to 11/05/2004 (University)
 • -, Kursus Training of Trainers (TOT) Siri A, Modul Pembinaan Karakter Program Latihan Khidmat Negara (Modul C), 10/02/2004 to 14/02/2004 (National)
 • -, Kursus Training of Trainers (TOT) Siri A, Modul Pembinaan Karakter Program Latihan Khidmat Negara (Modul B), 04/02/2004 to 08/02/2004 (National)
 • -, Kursus Training of Trainers (TOT) Siri A, Modul Pembinaan Karakter Program Latihan Khidmat Negara (Modul A), 26/01/2004 to 30/01/2004, Universiti Malaya
 • -, Seminar Penyelidikan Projek Keberkesanan Mahkamah Syariah, 21/10/2003 (National)
 • -, Bengkel Penulisan Ilmiah, 24/09/2003 to 26/09/2003, Universiti Tanaga Nasional, Serdang, Selangor (University)
 • -, Seminar Jihad Dari Perspektif Islam Peringkat Kebangsaan, 13/08/2003 to 13/08/2003, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak (National)
 • -, Multaqa Ulama Sedunia (World Conference of Islamic Scholars), 10/07/2003 to 12/07/2003 (International)
 • -, Bengkel Kursus Kemahiran Berfikir Dan Berkomunikasi, 20/05/2003 to 21/05/2003 (University)
 • INVITED SPEAKER
 • Bagaimana Menjadi Orang Yang Berguna, program Bicara Agama Online, 05/12/2020 to 05/12/2020, Haji Muhammad Arshad Degong  (National)
 • Kisah-kisah Dalam al-Quran, Program #ProgramLiveFBIPaQ (Kisah-kisah Dalam al-Quran) anjuran Institut Pengajian al-Quran., 03/12/2020 to 03/12/2020, Institut Pengajian al-Quran (National)
 • Falsafah Pengajian Islam di Malaysia, Forum Peluang Belajar di UIM, 01/12/2020 to 01/12/2020, Prof Emeritus Dato Dr Mahmood Zuhdi (National)
 • 1000 tahun Hijrah, Merdekakah Kita, Sambutan Maal Hijrah di Masjid Saidina Umar, Bukit Damansara, Kuala Lumpur, 01/09/2020 to 01/09/2020, Masjid Saidina Umar, Bukit Damansara, Kuala Lumpur (National)
 • Kepimpinan Rasulullah: Antara Kelembutan dan Ketegasan, Ceramah Maulid, 29/01/2020 to 29/01/2020, Fakulti Kejuruteraan, UM (University)
 • Pengurusan Kewangan, Kursus Pengukuhan Jatidiri Pegawai DBKL, 11/04/2019 to 13/04/2019, DBKL (National)
 • Sekularisme dan Cabaran Terhadap pemikiran Islam, Kursus Pemikiran Islam, 05/09/2018 to 05/09/2018, Institut Latihan Islam, Bangi, Selangor (National)
 • Kepimpinan Negara Ke Arah Kecemerlangan Masyarakat , SEMINAR KEPIMPINAN NEGARA KE ARAH KECEMERLANGAN MASYARAKAT: DEKLARASI PERTUBUHAN-PERTUBUHAN ISLAM, anjuran Persatuan Ulama Malaysia, di APIUM, KL pada 3hb Mac 2018, 03/03/2018 to 03/03/2018, Persatuan Ulama Malaysia (National)
 • Pengurusan Masa dan Kewangan yang Efisen, Kursus Pengukuhan Integriti Untuk Kakitangan DBKL, bertajuk "Pengurusan Masa dan Kewangan yang Efisen" pada 13hb. Feb 2018 di Hotel Impiana Ipoh, Perak, 13/02/2018 to 13/02/2018, Jabatan Integriti, DBKL (National)
 • Mengamalkan nama-nama Allah dalam kehidupan Seharian, Kuliah Bulanan JPPHB, 16/01/2018 to 16/01/2018, JPPHB (University)
 • Muhasabah Diri Tentang Keberkatan Rezeki, Ceramah Bulanan JPPHB UM 2017, 16/11/2017 to 16/11/2017, JPPHB, UM (University)
 • Pengukuhan Integriti Diri, Konvensyan Integriti Institusi Pendidikan MARA, 26/10/2017 to 26/10/2017, Unit Integriti, MARA (National)
 • Perniagaan dalam Sejarah Islam, FORUM BICARA SELEBRITI SEMPENA PROGRAM KARNIVAL JEJAK USAHAWAN MOH GOGAR 2017, 25/08/2017 to 25/08/2017, Kolej Profesional MARA Beranang, Selangor dengan kerjasama Badan Ugama Dan Kebajikan MARA (BUKM) (National)
 • Dunia DiBuru, Akhirat Dikejar & Semangat Bekerja Di Bulan Ramadhan , Kursus dalaman Pembanguan Staff, 05/06/2017 to 05/06/2017, Bahagisan Sumber Manusia, UM (University)
 • bagaimana Mengurus masjid, Multaqa Murabbi Ummah Zon 5, 15/05/2017 to 15/05/2017, Jabatan Agama Islam Wilayah persekutuan Kuala Lumpur (National)
 • Isra dan Mikraj dalam Sejarah, Ceramah Israk dan Mikraj 1438H, 28/04/2017 to 28/04/2017, APIUM (University)
 • Pekerja Integriti, Sambutan Hari MARA 2017, 01/03/2017 to 01/03/2017, Majlis Amanah Rakyat (National)
 • Jati Diri Muslim, Jati Diri Ke Arah kecemerlangan, 11/02/2017 to 11/02/2017, jabatan Sains dan Teknologi, Fakulti Sains UM (University)
 • Bengkel Motivasi Kecemerlangan Mengikut Perspektif Islam, Bengkel Motivasi Kecemerlangan Mengikut Perspektif Islam, 05/11/2016 to 05/11/2016, Fakulti Sains, UM (University)
 • Sirah Nabawiah, Penceramah bagi Program TOT Modul Program Saudara Baru anjuran JAWI, 29/07/2016 to 31/07/2016, Bahagian Saudara Baru, JAWI (National)
 • Memupuk persefahaman dan nilai murni dalam pekerjaan, Bengkel Jabatan Geologi, UM, 29/07/2016 to 31/07/2016, Jabatan Geologi, UM (University)
 • Bagaimana Membina Maruah Diri Model Rasulullah, Penceramah Program Pembangunan Organisasi dan Penerapan Nilai-nilai Murni bagi pegawai arkib negara, 13/06/2016 to 13/06/2016, Arkib Negara Malaysia (National)
 • Hadith: Antara Tafsiran ustaz dan Pemahaman Masyarakat, CERAMAH SIRI WACANA PUM KALI 1/2016, dI Dewan Kuliah 2, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, kuala lumpur, 09/03/2016 to 09/03/2016, Persatuan Ulama Malaysia, Kuala Lumpur (National)
 • Sukatan Mantik dan tauhid STPM, Kursus Peningkatan Profesionalisme dan Integreti Guru Usuluddin, 24/04/2015 to 27/04/2015, Majlis Peperiksaan Malaysia (National)
 • Remaja dan kelangsungan Peradaban, Wacana Tamadun Islam dan Tamadun Asia, 14/01/2015 to 14/01/2015, Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Kampus Antarabangsa Kuala Lumpur (University)
 • Batu Bersurat Terengganu: Penilaian Terhadap Persuratan Islam di Alam Melayu, Seminar Batu Bersurat Terengganu 2012, 25/03/2012 to 26/03/2012, Lembaga Muzium Negeri Terengganu (National)
 • Islam Dalam Masyarakat Malaysia: Tinjauan Dari perspektif Pendakwah, Ijtima' Guru-guru Takmir Wilayah Persekutuan 2010, 24/04/2010 to 24/04/2010, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (National)
 • Ciri-ciri Ajaran Sesat: satu Perbincangan Dalam Amalan Kesufian, Seminar Pemurnian Akidah "Samar Dalam Cahaya" tahun 2008, 27/11/2008 to 27/11/2008, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Cawangan Putrajaya (National)
 • Tanggungjawab Dalam Memasyarakatkan Masjid, Seminar Pemantapan Pengurusan Masjid di Wilayah Persekutuan, 15/11/2008 to 15/11/2008, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (National)
 • Perpaduan Melayu Ke Arah Pembentukan Masyarakat Melayu-Islam., Kongres Kebangsaan Masa Depan Melayu, 21/10/2008 to 22/10/2008, Badan Kebajikan Anak-Anak Melayu Negeri Sembilan (National)
 • Etika Daie, Bengkel Peningkatan Profesionalisme Guru Takmir, 23/08/2008 to 24/08/2008, Bahagian kariah, Jabatan Agama Islam Wilayah persekutuan (JAWI) (National)
 • Pengurusan Konflik dari Perspektif Islam, Bengkel Peningkatan Profesionalisme Kounselor di Bawah MARA, 12/08/2008 to 12/08/2008, Bahagian Sumber Manusia, MARA (National)
 • Etika Daie, Seminar Peningkatan Profesionalisme Guru Takmir Wilayah Persekutuan, 28/06/2008 to 28/06/2008, Unit Khariah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (National)
 • Pengurusan Spritual Dari Perspektif Islam, Bengkel Kaunselor MARA, 20/05/2008 to 22/05/2008, Bahagian Sumber Manusia, MARA (National)
 • Peranan Imam Dalam Pembentukan Masyarakat, Bengkel Pemantapan Imam dan Bilal JAWI, 26/09/2005 to 26/09/2005, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (National)
 • Pemikiran Gerakan Salafiah Dan Permasalahan Masa Kini, Bengkel Peningkatan Profesional Pegawai JAWI, 13/07/2004, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (University)
 • Sejarah Perkembangan Tasawuf Dalam Islam , Seminar Tasawuf Islam, 18/06/2004, Maahad Tahfiz al-Quran Wal Qiraat, Buluh Kubu (University)
 • EVENT ORGANISER
 • -, Seminar Islam Hadhari Peringkat Pantai Timur, 23/09/2005 (National)
 • -, Seminar Antarabangsa Islam Hadhari, 24/11/2004 to 25/11/2004, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala lumpur. (International)
 • PRESENTER
 • Keperluan Mengatakan Ya @ Tidak dalam kehidupan Dari Persepektif Islam, Ceramah Bulanan Pejabat Dekan Fakulti Perubatan UM, 03/03/2016 to 03/03/2016, Pejabat Dekan, Fakulti Perubatan UM (University)
 • Majalah Pengasuh Dalam persuratan Melayu, Wacana Majalah Pengasuh, 27/11/2014 to 27/11/2014, majlis Agama Islam kelantan (National)
 • Aplikasi Musik Dalam Pendidikan Islam di Sekolah Menengah, THE 2ND WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION : RISE AND FALL OF CIVILIZATION - CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS (WCIT2014), 01/06/2014 to 01/06/2014, Kolej Darul Hikmah, Perak (International)
 • Pengaruh Turki Dalam menara masjid di lembah kelang, International Conference on Islam in Malay World, 29/10/2013 to 31/10/2013, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia (International)
 • Kemunduran Masyarakat Melayu: Pandangan Majalah al-Islah, SEMINAR HASIL PENYELIDIKAN SEKTOR PENGAJIAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN , 02/07/2013 to 03/07/2013, Sektor Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia (National)
 • Majalah Kaum Tua dan Kaum Muda di Malaysia: Perbincangan Tentang Pendekatan Dakwah , Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan, 15/05/2013 to 16/05/2013, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan (International)
 • Artikel Mengenai Tafsir al-Quran Dalam Majalah Pengasuh: Perbincangan Terhadap Tulisan Dato Yusof Zaky, International Seminar on al-Quran in Contemporary Society, 01/12/2012 to 02/12/2012, Universiti Sultan Zainal Abidin (International)
 • Perbincangan Mengenai Ketuhanan Dalam Karya Ibn Khaldun, International Conference Ibn Khaldun: Theoritical and Impirical, 17/10/2012 to 18/10/2012, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (International)
 • Metodologi Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Ketuhanan: Analisis Dari Perspektif Ilmu Kalam Asha`Irah , Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan II, 20/07/2010 to 22/07/2010, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National)
 • Mencari Jatidiri Melayu: Tinjauan Dari Majalah Pengasuh, Seminar Keintelektualan Islam, Legasi Ulama Kelantan di Nusantara, 31/05/2010 to 01/06/2010, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kelantan (National)
 • Idea-Idea Reformis Era 70 an : Bacaan Awal Terhadap Majalah Al-Islah, Malaysia Conference On Arabic Studies And Civilization (MACASID), 29/12/2009 to 30/12/2009, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. (International)
 • Jalinan Intelektual Antara IPT Islam Malaysia dan Indonesia Dalam Pembentukan Tamadun Melayu-Islam : Satu Analisis Sejarah., Conference On Arabic Studies And Islamic Civilization (MACASID), 29/12/2009 to 30/12/2009, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. (International)
 • Kajian-Kajian Mengenai Manuskrip Melayu Islam Di Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Universiti Malaya : Suatu Tinjauan Awal., Simposium Warisan dan Tamadun Islam 2009, 28/12/2009 to 29/12/2009, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (National)
 • Pengkaedahan Tulisan Jawi Lama : Analisis Terhadap Manuskrip Nazam Nabi Muhammad s.a.w., Simposium Warisan dan Tamadun Islam 2009, 28/12/2009 to 29/12/2009, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (National)
 • Sejarah Dan Cabaran Liberalisme Terhadap Saudara Baru, Seminar Kefahaman Islam Saudara Baru , 17/04/2009 to 19/04/2009, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Cawangan Putra Jaya) (National)
 • Ciri-ciri Ajaran Sesat: Satu Perbincangan Dalam Amalan Kesufian, Seminar Pemurnian Akidah, 01/11/2008
 • Siapakah Salaf, Siapakah Khalaf : Satu Perbincangan Sejarah., Seminar Pemurniaan Akidah 2008, 01/09/2008 to 01/09/2008, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan (JAKIM) (National)
 • Tulisan Mengenai Hadith Nabawi Dalam Majalah Pengasuh: Perbandingan Antara Tema Dan Pendekatan Dr Abdul Hayei dan Drs. Abdul Ghani Azmi, Seminar Menjejaki Khazanah Warisan Hadari Al-Quran & Hadith Nusantara 2008, 27/08/2008 to 28/08/2008, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya) (National)
 • Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian Terhadap Kitab `Aqidah Al-Najin, Seminar Menjejaki Khazanah Warisan Hadari Al-Quran & Hadith Nusantara 2008, 27/08/2008 to 28/08/2008, Jabatan al-Quran dan Hadith, Akademi Pengajian Islam (National)
 • Perubatan Melayu Berdasarkan Kitab Tibb Karangan Haji Mustafa Pontianak, Bengkel Khasiat Herba dan Pemakanan Sempurna: Satu Sorotan Khazanah Islam, 26/08/2008 to 27/08/2008, IKIM (National)
 • Kaedah Tulisan Jawi Lama: Analisis Terhadap Beberapa Karya Raja Ali Haji, Seminar Kebangsaan Tulisan Jawi 2008, 25/08/2008 to 27/08/2008, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak (National)
 • Pendekatan Islam Dalam Membina Shahsiah Muslim, Seminar Kebangsaan Pendidikan Akhlak dan Moral, 17/07/2008 to 18/07/2008, Jabatan Asas Pendidikan dan Kemanusiaan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya (National)
 • Membentuk Budaya Kerja Cemerlang Dari Perspektif Islam, Bengkel Pemantapan Profesionalisme Pegawai MARA , 16/04/2008 to 25/04/2008 (University)
 • Ke Arah Masyarakat Cemerlang Dan Terbilang, Program Bicara Ad-Din, 12/04/2008, Surau Nur Hidayah, Kepong
 • Sumbangan Awal Sarjana Islam Dalam Perkembangan Metode Kajian Sains Dan Teknologi Dalam Tamadun Islam , Seminar Kecemerlangan Tamadun Islam Dalam Agro, Sains dan Teknologi , 01/04/2008 to 02/04/2008, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
 • Ulama Kelantan Yang Menjadi Mufti Di Borneo: Satu Tinjauan Awal Sejarah , Seminar Serantau Perkembangan Islam Borneo , 27/02/2008 to 28/02/2008, UitM, Cawangan Serawak
 • Kaedah Penyelidikan Ulama Melayu Dalam Karya Perubatan Tradisional : Tinjauan Terhadap Kitab Tibb Karangan Haji Ismail Bin Mustafa Pontianak, Seminar Metodologi Penyelidikan Islam, 15/02/2008 to 15/02/2008, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (National)
 • Drs. Abdul Ghani Azmi bin Idris: Tinjauan Terhadap Sumbangan dan Penulisan Beliau Dalam Majalah pengasuh Mengenai Ilmu Hadith, Seminar Kebangsaan Tokoh-tokoh Hadith Pasca Kurun Ke-13: Kesarjanaan Dan Sumbangan , 28/08/2007 to 29/08/2007, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang (National)
 • Ruangan Fatwa Syariyyah Dalam Majalah Pengasuh: Tinjauan Terhadap Sejarah Penerbitan Dan Fokus Perbincangan, Seminar Hukum Islam Semasa V, Menilai Realiti, Penghayatan, Dan Prospek Fiqh Syafie Di Malaysia, 22/08/2007 to 23/08/2007, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, UM (National)
 • Perjuangan Akhbar Melayu Di Kelantan: Tumpuan Terhadap Sumbangan Majalah Pengasuh, Seminar Antarabangsa Agama Dan Pembangunan, 06/08/2007 to 07/08/2007, Universiti Kebangsaan Malaysia (International)
 • Manuskrip Perubatan Melayu-Islam di Fatani: Ulasan Terhadap Manuskrip Kitab Tayyib al-Ihsan fi Tibb al-Insan Karya Syeikh Ahmad al-Fatani, : , 25/07/2007 to 26/07/2007, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (International)
 • Tulisan Mengenai Hadith Nabawi Dalam Majalah Pengasuh: Satu Bacaan Awal Tentang Pendekatan dan Tema, The Conference on Prophetic Heritage 2007 , 11/07/2007 to 12/07/2007, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) (National)
 • Namuzaj 'An al-Adalah al-Ijtimaiyyah fi Ahd Umar Ibn Abdul Aziz, International Seminar On Islamic Leadership III , 10/07/2007 to 11/07/2007, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (International)
 • Pendidikan Kanak-kanak Dalam Islam: Satu Perbincangan Awal, Seminar Pendidikan Kanak-Kanak, 28/04/2007, Anjuran PPKI, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan  (National)
 • Modul Pembangunan Insan di Masjid, Bengkel Pengurusan dan Pembangunan Insan Biro Kebajikan Daerah Sabak Bernam, Selangor , 23/04/2007 to 24/04/2007, Institut Latihan Dan Dakwah Islam Selangor (University)
 • Pembentukan Jatidiri Masyarakat Melayu Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Pandangan Tokoh-Tokoh Pengarang Majalah Pengasuh, Seminar Kebangsaan Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Ko-Kurikulum 2007 anjuran SKET, Universiti Malaya , 27/02/2007 to 28/02/2007, SKET, Universiti Malaya (University)
 • Pengaruh Islam Dalam Muzik Tradisional Melayu: Tumpuan Kepada Seni Kompang, Seminar Dakwah dan Kesenian Islam Peringkat Serantau, 11/08/2006 to 12/08/2006, Jabatan Dakwah, Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia (International)
 • Pengurusan Masjid Dan Program Kebajikan Masyarakat , Bengkel Pengurusan dan Pembangunan Insan Biro Kebajikan Daerah Kuala Selangor, Selangor , 09/08/2006 (University)
 • Metodologi Penyelidikan Dalam Pengajian Islam, Bengkel Penulisan Latihan Ilmiah 2006, 05/08/2006, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. (University)
 • Membina Kembali Modal Insan Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Syeikh al-Ghazali, Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan, 26/07/2006 to 27/07/2006, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam (National)
 • Membangun Kembali Modal Insan Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Syeikh Muhammad al-Ghazali, Seminar Tamadun Islam Tentang Pembangunan Modal Insan , 26/07/2006 to 27/07/2006, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National)
 • Penerbitan Majalah Pengasuh Di Kelantan: Halangan Dan Cabaran, Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia , 20/05/2006 to 25/05/2006, Universiti Malaya dan Universitas Gadjah Mada (International)
 • Dato Haji Ismail Yusoff Dan Sumbangannya Terhadap Perkembangan Islam di Kelantan, Seminar Nadwah Ulama Nusantara kali ke-III , 13/04/2006 to 15/04/2006, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (National)
 • Penerbitan Majalah Pengasuh Di Kelantan Halangan Dan Cabaran, Seminar Antarabangsa Penerbitan Malaysia-Indonesia, 20/03/2006 to 25/03/2006, Universitas Gadjah Mada, Indonesia (International)
 • Etika Berpakaian Dan Konsep Poligami Dari Perspektif Islam Dan Kristian, Seminar Kebangsaan Perbandingan Agama, 18/01/2006 to 19/01/2006, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National)
 • Objektif Kajian: Bagaimana Menentukan Dan Merealisasikan Agar Sesuai Dengan Tajuk Kajian, Bengkel Pengukuhan Metodologi Calon Ijazah Tinggi, 24/09/2005, Unit Penyelidikan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University)
 • Pemikiran Dr Said Ramadhan al-Buti Mengenai Manhaj Hukum: Analisa Terhadap Buku al-Salafiyyah, Seminar Hukum Fiqh Semasa kali ke -4, 11/09/2005 to 12/09/2005, Jabatan Fiqh Dan Usul Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National)
 • Perkembangan Terjemahan Tafsir al-Quran Dalam Bahasa Malaysia, Tinjauan Khusus Terhadap Terjemahan Tafsir Fi Zilal al-Quran Oleh Dato Yusuff Zaky Yakub, Seminar Terjemahan Antarabangsa kali ke-10, 01/08/2005 to 05/08/2005, Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu (International)
 • Pengajaran dan Pembelajaran Kursus TITAS di Institut Pengajian Tinggi, Seminar TITAS Kebangsaan Kali ke-III, 20/03/2004 to 22/03/2004, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Jihad Dari Perspektif Taliban, Kursus Pengurusan Pelampau Agama Pegawai Kanan Polis, 19/08/2003 to 19/08/2003, Polis DiRaja Malaysia (National)
 • Jihad Dari Perspektif Taliban, Kursus Pengurusan Pelampau Agama Pegawai Kanan Polis, 19/08/2003, Polis DiRaja Malaysia (National)
 • OTHERS
 • Asma al-Husna dalam Kehidupan Muslim, ceramah bulanan APIUM bertajuk "Asma al-Husna dalam Kehidupan Muslim" di BS 1, Blok A, APIUM, anjuran APIUM, 09/02/2018 to 09/02/2018, APIUM (University)
 • -, Bengkel Penulisan Buku Teks TITAS, 18/12/2004 to 20/12/2004 (University)