avatar

Dr. Khadher Bin Ahmad

Department Of Al-quran And Al-hadith

Academy Of Islamic Studies

khadher82@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2018
Latest Evaluation
Pemeriksa Luar Bagi Tesis Master En Mohd Faiz Fathi bin Amsori dari Universiti Kebangsaan MalaysiaPemeriksa Luar Bagi Tesis Master En Mohd Faiz Fathi bin Amsori dari Universiti Kebangsaan Malaysia
External examiner
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP043B-17HNE
on going
PG240-2015B
on going
FP026-2015A
end
FP025-2015A
end
RG482-15HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Vektor Zika dan Teknik Kawalan Haiwan Perosak Menurut Perspektif Hadis

2018

Salah Faham terhadap Isu Bacaan Qunut: Analisis dari Perspektif Muhaddithin dan Ijtihad Fuqaha’

2018

Ekstrem dan Melampau dalam Pengistilahan al-Qur’an dan Hadith: Analisis Terhadap Pemahaman daripada Teks

2018

Parameter Keselamatan MakananMenurut Perspektif Hadith

2018

Sihir: Perbuatan, Rawatan dan Pencegahan

2018

Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pemikiran, Falsafah, Dakwah dan Kebudayaan

2018

Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu Kontemporari,

2018

Dinamika Pengajian al-Quran dan Hadis

2018

KEPERLUAN PENDIGITALISASIAN HADITH DALAM KITAB-KITAB JAWI NUSANTARA

2018

Praktikal Ruqyah dalam Rawatan Penyakit Menurut Fiqh Imam al-Bukhari,

2017

Aliran Kontemporari Dalam Pengajian Sunnah Nabawiah

2017

Taṣḥiḥ Hadith Melalui Kasyaf Dalam Aliran Tasawuf: Analisis Menurut Perspektif Muḥaddithīn