avatar

DR. KHADHER BIN AHMAD

Department of Al-Quran and Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

khadher82@um.edu.my
Latest Award
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Year 2019
Latest Evaluation
Pewasit Bagi e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Tajuk artikel: [1] Analisis Konsep RÅ«âyah Allah Muhammad Bin YÅ«suf Al-SÄnÅ«sÄ« (Wafat 895H) dan [2] Ijmaâ Di Dalam Al-Tarjamah Al-Mursalah Menurut Kitab Jamiâ Al-Tirmidhi Karya Imam Al-Tirmidhi (200-209 H).Pewasit Bagi e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Tajuk artikel: [1] Analisis Konsep RÅ«âyah Allah Muhammad Bin YÅ«suf Al-SÄnÅ«sÄ« (Wafat 895H) dan [2] Ijmaâ Di Dalam Al-Tarjamah Al-Mursalah Menurut Kitab Jamiâ Al-Tirmidhi Karya Imam Al-Tirmidhi (200-209 H).
Reviewer
Year 2019
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP043B-17HNE
on going
PG240-2015B
end
FP026-2015A
end
FP025-2015A
end
RG482-15HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Fever in the Perspective of Hadith and Malay Medical Manuscript: an Analysis on Kitab Bermacam-Macam Khasiat,

2019

Pentafsiran Teks Hadith Berdasarkan Maqāṣid al-Sharī‘ah di Sisi Muḥaddithīn (Interpretation of Hadith Texts Based on Maqāṣid al-Sharī‘ah by Muḥaddithīn)

2018

Vektor Zika dan Teknik Kawalan Haiwan Perosak Menurut Perspektif Hadis

2018

Salah Faham terhadap Isu Bacaan Qunut: Analisis dari Perspektif Muhaddithin dan Ijtihad Fuqaha’

2018

Sihir: Perbuatan, Rawatan dan Pencegahan

2018

Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pemikiran, Falsafah, Dakwah dan Kebudayaan

2018

Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu Kontemporari,

2018

Dinamika Pengajian al-Quran dan Hadis

2018

KEPERLUAN PENDIGITALISASIAN HADITH DALAM KITAB-KITAB JAWI NUSANTARA

2018

Praktikal Ruqyah dalam Rawatan Penyakit Menurut Fiqh Imam al-Bukhari,

2017

Aliran Kontemporari Dalam Pengajian Sunnah Nabawiah

2017

Taṣḥiḥ Hadith Melalui Kasyaf Dalam Aliran Tasawuf: Analisis Menurut Perspektif Muḥaddithīn