PERSONAL DETAIL


DR. KHADHER BIN AHMAD

Senior Lecturer
Department of Al-Quran and Al-Hadith
Academy of Islamic Studies
 
  +60379676046
  +60379676143
  khadher82@um.edu.my
 Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
Publons Link
  https://publons.com/researcher/2840904/khadher-bin-ahmad/
Scopus ID Link
  http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=57193569743

BIOGRAPHY


Khadher bin Ahmad, dilahirkan pada 23 April 1982 di Kampung Pondok Chegar, Pendang, Kedah Darul Aman. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kampung Chegar sehingga tamat darjah 6. Selepas itu melanjutkan pengajian di Sekolah Menegah Ugama Raudzatul Ulum, Langgar, Kedah dari tingkatan 1 hingga 3. Selepas itu, berpindah dan menaiki tingkatkan 4 di Maktab Mahmud Alor Setar sehingga tingkatan 5. Selepas menduduki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)tahun 1999, menyambung pengajian di peringkat Pra Ijazah di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Cawangan Nilam Puri, Kelantan selama 2 tahun. Pada tahun 2002 berpindah ke Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, kampus induk sehingga tamat Ijazah Sarjana Muda pada tahun 2005.

Selepas itu, terus menyambung pengajian dengan pengkhususan dalam bidang hadith pada tahun yang sama di peringkat Sarjana Usuluddin dan lulus pada tahun 2008 dengan tajuk penyelidikan: "Sumbangan Syiekh Abd al-Samad al-Falimbani Dalam Bidang Hadith: Analisis Terhadap Kitab Hidayah al-Salikin. Pada tahun yang sama, mendapat tawaran Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Doktor Falsafah di Universiti yang sama iaitu Universiti Malaya. Setelah berhempas pulas, akhirnya dianugerahkan Ijazah Doktor Falsafah pada tahun 2012 dengan tajuk penyelidikan: Analisis Hadith Mengenai Rawatan Sihir Dalam al-Kutub al-Sittah: Aplikasi di Pusat Rawatan Islam di Malaysia. Kini bertugas penuh masa di Universiti Malaya, di bawah Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Academic Advisory Panel, 2018 to 2020, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Ahli Jawatankuasa Kursus Pengajian Al-Quran dan Hadith (KPQH) APIUM, Faculty, 02/03/2020 to 01/03/2022 (Kursus Pengajian Al-Quran dan Hadith (KPQH) APIUM)
 • Ahli Jawatankuasa, Faculty, 01/01/2020 to 31/12/2020 (Ahli Jawatankuasa Rayuan Fakulti )
 • Ahli Jawatankuasa, University Malaya, 01/04/2019 to 31/12/2019 (Ahli Jawatamkuasa Akreditasi Program Ijazah Tinggi APIUM 2019)
 • Head of Department, Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, 01/02/2018 to 31/01/2020
 • Pengawas Jabatan, University Malaya, 29/01/2018 to 22/02/2018 (Pengawas Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam)
 • Ahli Jawatankuasa, Faculty, 09/11/2017 to 08/11/2019 (Ahli Jawatankuasa Unit Hubungan Luar APIUM)
 • Penyelaras dan Tenaga Pengajar Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester 2 Sesi 2016/2017, Bahagian Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, University Malaya, 17/01/2017 to 30/06/2017 (Penyelaras Kursus)
 • Penyelaras dan Tenaga Pengajar Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester I Sesi 2016/2017, Bahagian Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, University Malaya, 02/08/2016 to 31/01/2017 (Penyelaras Kursus)
 • Penyelaras dan Tenaga Pengajar Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester I Sesi 2015/2016, Bahagian Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, University Malaya, 13/01/2016 to 30/06/2016 (Penyelaras dan Tenaga Pengajar Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester I Sesi 2015/2016, Bahagian Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies)
 • Penyelaras dan Tenaga Pengajar Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester I Sesi 2015/2016, Bahagian Ijazah Tinggi, Academy Of Islamic Studies Director's Office, Academy Of Islamic Studies, Faculty, 03/09/2015 to 31/01/2016 (Penyelaras dan Tenaga Pengajar)
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Program, University Malaya, 23/01/2015 to 31/12/2015 (Ahli Jawatankuasa Kurikulum Program Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed))
 • Penyelaras Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester II Sesi 2014/2015, Faculty, 13/01/2015 to 31/08/2015 (Penyelaras Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) Semester II Sesi 2014/2015)
 • Ahli Jawatankuasa Semakan Buku Panduan Penulisan Ilmiah Tesis/Disertas, Faculty, 11/11/2014 to 10/11/2016 (Ahli Jawatankuasa Semakan Buku Panduan)
 • Acting Head of Department, Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, 11/08/2014 to 08/11/2014
 • Acting Head of Department, Faculty, 11/08/2014 to 08/11/2014 (Ketua jabatan cuti bersalin tiga bulan)
 • Pengawas Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Faculty, 07/07/2014 to 25/07/2014 (Pengawas Jabatan al-Quran dan al-Hadith)
 • Penulis Dokumen Swaakreditasi Bagi Kursus Program Diploma Pengajian Usuludddin (UCU)., University Malaya, 02/04/2014 to 31/12/2014 (Kurus: Hadith Mawdu'i, Pengajian Teks Hadith dan Ulum Al-Hadith.)
 • Ahli Jawatan Kuasa Kurikulum Program Pengajian Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Faculty, 04/02/2014 to 03/02/2016 (Ahli Jawatan Kuasa Kurikulum Program Pengajian Jabatan al-Quran dan al-Hadith)
 • Ahli Jawatankuasa Pelupusan (APIUM), Faculty, 08/11/2013 to 07/11/2015 (Ahli Jawatankuasa Hubungan Luar (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya))
 • Ahli Jawatankuasa Hubungan Luar (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya), Faculty, 08/11/2013 to 07/11/2015 (Ahli Jawatankuasa Hubungan Luar (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya))
 • Pengawas Jabatan al-Quran & al-Hadith, Faculty, 09/10/2013 to 21/10/2013 (Pengawas Jabatan al-Quran & al-Hadith)
 • Penolong Penyelaras Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112), University Malaya, 02/09/2013 to 31/03/2014 (Penolong Penyelaras Kursus Metodologi Penyelidikan (IXGX6112) bagi semester 1 sesi 2013/2014)
 • Pengawas Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Faculty, 01/08/2012 to 24/08/2012 (Mengawasi jabatan sepanjang tempoh tersebut)
 • Pengawal Dokumen Peringkat Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Faculty, 28/06/2012 to 31/12/2012 (Mengawal dokumen)
 • Supervisor, University Malaya, 25/06/2012 to 07/09/2012 (Penyeliaan Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Tahun 2012)
 • Penyelaras Buku Panduan Ijazah Dasar Sesi 2012/2013, University Malaya, 11/05/2012 to 31/05/2013 (Penyelaras)

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Islamic Studies (al-Tibb al-Nabawi, Alternative Medichine, Islamic Treatment, Sorcery Treatment)
 • Islamic Studies (Hadith, Hadith Analysis, Fiqh al-Hadith, Takhrij al-Hadith, Hadith Studies)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2021
 • Khadher Ahmad & Selamat Amir (2021). Aliran Klasik dan Mode dalam Pengajian Tafsir dan Hadis. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 

2020
 • Khairuddin Mawardi dan Khadher Ahmad (2020). Mahmud Yunus: Ulama Tafsir Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad & Mohd Yakub@ Zulkifli Mohd Yusoff (Eds.) (2020), Penyelidikan Pengajian Islam: Turath & Kontemporari. Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research (CQR). 
 • MY Zulkifli Mohd Yusoff, Khadher Ahmad and Rozana Othman (Eds.) (2020), Tibb Nabawi on Nature based Products. Kuala Lumpur: UM Press. 

2018
 • Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad & Mohd Yakob @ Zulkifli Mohd Yusoff (2018), Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu Kontemporari, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pemikiran, Falsafah, Dakwah dan Kebudayaan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad. (2018). Sihir: Perbuatan, Rawatan dan Pencegahan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Monika@ Munirah Abd Razzak dan Khadher Ahmad. (2018) Dinamika Pengajian al-Quran dan Hadis, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya 

2017
 • Khadher Ahmad, Monika @ Munirah Abd Razzak & Sedek Ariffin. (2017). Pengajian Sunnah Nabawiyyah: Metode & Aliran, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. ISBN: 978-967-5534-75-1 

2016
 • Sedek Ariffin, Khadher Ahmad, Selamat Amir. (2016) Tadabbur Al-Quran: Isu Dan Cabaran Semasa. Jabatan Al-Quran Dan Al-Hadith, Apium Universiti Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia. [ISBN: 978-967-5534-67-6] 
 • Khadher Ahmad, (2016) Rawatan Sihir: Perspektif Fiqh al-Hadith. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. [ISBN:978-983-100-873-7] 
 • Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Khadher Ahmad & Monika@Munirah Abd Razzak (ed.), 2016. Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi dan Saintifik, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM. [ISBN: 978-967-5534-52-2] 

2015
 • Khadher Ahmad, Faisal Ahmad Shah, Monika @ Munirah Abd Razzak. (ed.) 2015. Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al- Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM. 

2014
 • Sedek Ariffin, Khadher Ahmad & Ishak Hj Suliaman. 2014. Tajdid in Qur'anic Studies. Kuala Lumpur: Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM. 
 • Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher Ahmad. 2014. Islam dan Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan dan Isu Semasa. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher Ahmad. 2014. Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad dan Ishak Hj. Suliaman. 2014. Biografi Ulama Nusantara: Syeikh Abdul Samad al-Falimbani Penulis Hidayah al-Salikin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Sedek Ariffin. Khader Ahmad. Ishak Hj Suliaman. Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff. Monika @ Munirah Abd Razzak. Mustaffa Abdullah. Ahmad K Kasar. Faisal Ahmad Shah. Thabet Ahmad Abdallah Abu Al-haj. Selamat Amir. Muhamad Alihanafiah Norasid. 2014, Tajdid in Qur'anic Studies. Kuala Lumpur: Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies University of Malaya. 
 • SEDEK ARIFFIN, KHADHER AHMAD, ISHAK SULIAMAN. 2014. TAJDID IN QURA'NIC STUDIES. DEPARTMENT QURAN AND HADITH: UNIVERSITY OF MALAYA 

2013
 • Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim. 2013. Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran (ed.). Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. 
 • Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher Ahmad (Ed.). 2013. Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Khadher Ahmad dan Ishak Suliaman. 2013. Hadis Tasawuf dalam Kitab Hidayah al-Salikin. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 

2012
 • Khadher Ahmad dan Ishak Suliaman. 2012. al-Falimbani: Penulis Karya Agung Hidayah al-Salikin, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 
 • Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher Ahmad (Ed), 2012, Islam dan Alam Melayu: Tradisi Ilmu, Kerohanian, Pendidikan, Ekonomi, Perundangan dan Masyarakat, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM 
 • Khadher Ahmad dan Sedek Ariffin. (Ed.) 2012. Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam. Kuala Lumpur: Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, UM. 
Chapter in Book

2021
 • Khadher Ahmad (2021),Aliran Tasawuf dan Metode Mereka dalam Kritikan dan Interaksi Hadis, in Khadher Ahmad & Selamat Amir (Eds). Aliran Klasik dan Moden dalam Pengajian Tafsir dan Hadis. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 

2020
 • Nur Syuhada Mohd Subri, Khadher Ahmad dan M. Adam Ab. Azid, (2020), Peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dalam Mengangani Mak Nyah di Malaysia, dlm. Abd Karim Ali, Mustaffa Abdullah dan Nor Azzah Kamri, (ed.) Pembedayaan Jaringan Strategik Ummah: Melakar Kecemerlangan Masa Hadapan, (Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia), 265-294 
 • Nurulwahidah Fauzi, Khalijah Awang, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Muhd Widus Sempo, Khadher Ahmad, Rozana Othman, Jamaludin Mohamad, Rabiatul Adawiyah Amat, Nor Zulaily Mohd Ghazali, Nor Adina Abd Kadir, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob & Azeana Azahari. (2020). Medieval Plants in Islamic Manuscripts for MSS 2515: An Analysis of Zingiberaceae Familia and its Usage in the Old Malay Traditions. In Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Khadher Ahmed & Rozana Othman (Eds.), Tibb Nabawi on Nature Based Products (pp. 83-98). Kuala Lumpur: University of Malaya Press. 
 • Muhammad Adam Abd. Azid, Khadher Ahmad, Noreafifah Semail (2020). Zea Mays In The Holy Quran And Hadith: Health Benefits And Negative Effects. in Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Tibb Nabawi on Nature based Products. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, pp.21-28 
 • Khadher Ahmad et.al (2020), Discussion About Al-Mann And Al-Salwa In Qur’anic And Hadith Perspective: An Analysis, in Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Tibb Nabawi on Nature based Products. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, pp.1-20 
 • Muhammad Remy Othman, Khadher Ahmad, Rozana Othman, Khalijah Awang & MY Zulkifli Mohd Yusoff. (2020). Use of Henna in The Malay World: From Traditional Uses to Scientific Approaches. In Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Khadher Ahmed & Rozana Othman (Eds.). Tibb Nabawi on Nature based Products. (pp.99-114). Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 
 • Ahmad Za‘im Sabirin Mohd Yusoff, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin (2020). Medicinal Potential And Side Effects Of Yaqtin (Lagenaria Siceraria) Mentioned In Quran And Ahadith. In Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Tibb Nabawi on Nature based Products. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, pp.47-58. 
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Saadan Man. (2020). Tayyib dan Hubungannya Dengan Keselamatan Makanan. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor et.al. (Eds.) (2020), Penyelidikan Pengajian Islam: Turath & Kontemporari. Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research (CQR), pp.157-172. 
 • Khadher Ahmad. (2020). Analisis Bibliometrik Terhadap Penulisan Dan Penyelidikan Berkaitan Dengan Hadith Lemah (Da’if) dan Palsu (Mawdu`). Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor et.al. (Eds.) (2020), Penyelidikan Pengajian Islam: Turath & Kontemporari. Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research (CQR), pp.83-114. 

2018
 • Khadher Ahmad,Monika@ Munirah Abd Razzak, Faisal Ahmad Shah, Sedek Ariffin. KEPERLUAN PENDIGITALISASIAN HADITH DALAM KITAB-KITAB JAWI NUSANTARA. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor et.al., Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pemikiran, Falsafah, Dakwah dan Kebudayaan, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad, (2018) Praktikal Ruqyah dalam Rawatan Penyakit Menurut Fiqh Imam al-Bukhari, Monika@ Munirah Abd Razzak dan Khadher Ahmad, dalam Dinamika Pengajian al-Quran dan Hadis, (pp.177-206), Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. 

2017
 • Khadher bin Ahmad & Muhammad Adam bin Abd. Azid (2017), Aliran-Aliran Dalam Pengajian Hadith: Faktor Keberadaan Dan Perkembangannya Di Malaysia. Dlm Khadher Ahmad, Monika @ Munirah Abd Razzak & Sedek Ariffin, Pengajian Sunnah Nabawiyyah: Metode & Aliran, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM, h.17-36 
 • Muhammad Adam bin Abd. Azid & Khadher bin Ahmad (2017), Taṣḥiḥ Hadith Melalui Kasyaf Dalam Aliran Tasawuf: Analisis Menurut Perspektif Muḥaddithīn. Dlm, Pengajian Sunnah Nabawiyyah: Metode & Aliran, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM, h.93-102 
 • Fauzi Deraman, Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, (2017), Aliran Kontemporari Dalam Khadher Ahmad, Monika @ Munirah Abd Razzak & Sedek Ariffin, Pengajian Sunnah Nabawiah. Dlm Pengajian Sunnah Nabawiyyah: Metode & Aliran, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM, h.1-16 

2016
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub@ Zulkifli Mohd Yusoff & Ahmad Za im Sabirin Mohd Yusoff, 2016. Al-Quran Sebagai Sumber Utama Rawatan Pengubatan Alternatif Islam. Dlm. Sedek Ariffin et.al. Tadabbur al-Quran: Isu dan Cabaran Semasa, (h.1-24). Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM 
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Remy Othman, Nurulwahidah Fauzi, Asmadi Yakob, 2016. Tumbuhan Inai menurut al-Quran dan al-Hadith: Analisis Terhadap Manfaatnya Berasaskan Kepada Penyelidikan Semasa. Dlm. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff et.al. Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi dan Saintifik, hlm.171-194. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM. 
 • Siti Sarah Izham, Khadher Ahmad & Zulkifli Mohd Yusoff. 2016. Makanan Olahan Dalam Al-Qur an Dan Al-Hadith: Kajian Dari Sudut Manfaat Dan Mudharat. Dlm. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff & M.Alihafiah Nurasid (pnyt) Qur'anic Research: Interaction of Knowledge, Sciences and Civilizational, hlm.157-174. Kuala Lumpur:Center of Quranic Research. 
 • Khairunnisa Mohamed Yusoff, Khadher Ahmad et.al. 2016. Rawatan Herba Dalam Mengubati Penyakit Fizikal: Analisis Menurut Al-Sahihayn. Dlm. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff et.al. Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi dan Saintifik, hlm.73-86. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM 
 • Ahmad Za`im Sabirin Mohd Yusoff, Khadher Ahmad, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff & Monika@Munirah Abd Razzak. 2016. Pemakanan Labu Air (Cucurbita laginaria L.) Dari Perspektif Hadith: Analisis Kajian Terhadap Manfaat Dari Sudut Sains Kesihatan. Dlm. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff et.al. Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi dan Saintifik, hlm. 3-16. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM 
 • Siti Sarah Izham, Khadher Ahmad & Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff. 2016. Aspek Penyediaan Pemakanan Menurut Perspektif Fiqh al-Hadith: Satu Tinjauan Awal. Dlm. Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff et.al. Penyelidikan Tentang Makanan: Perspektif Nabawi dan Saintifik, hlm.47-56. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM 
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad et.al. 2016, Rawatan Kesihatan Berasaskan Perubatan Alternatif Islam: Persepsi Masyarakat di Malaysia. Dlm. Fauzilayatun Mustafa. (pnyt). Rampak Serantau, hlm. 142-177. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka 

2015
 • Siti Sarah Izham, Khadher Ahmad, et.al. 2015. Salah Faham Terhadap Percampuran Makanan Berasaskan Sunnah: Analisis Berasaskan Fiqh Hadith. Dlm. Khadher Ahmad et.al. (ed). Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al- Hadith, Akademi Pengajian Islam,UM. hlm.217-228. 
 • Khadher Ahmad, Fauzi Deraman, Sedek Ariffin & Mohd Afifuddin Mohamed. 2015. Keperluan Dakwah Kepada Pesakit Di Pusat Rawatan Islam: Analisis Terhadap Peranan Pengamal Dan Perawat. Dlm. Yusmini Md Yusoff et.al. Isu-Isu Media dan Dakwah. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. hml.367-380 
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Farhan Md Ariffin et.al. 2015. Salah Faham Terhadap Istilah “Makanan Sunnah” Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis. Dlm. Khadher Ahmad et.al. Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu Dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM. hlm.137-156 
 • Wan Noor Azila Binti Wan Kamaruzaman & Khadher Bin Ahmad. 2015. Salah Faham Terhadap Penyakit Fizikal Dalam Rawatan Alternatif Islam : Satu Analisis Berasaskan Fiqh Al-Hadith. Dlm. Khadher Ahmad et.al. (ed). Salah Faham Terhadap Sunnah: Isu dan Penyelesaian. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al- Hadith, Akademi Pengajian Islam,UM. hlm.103-116 

2014
 • Mohd Izwan Md Yusof, Muhd Najib Abdul Kadir, Khadher Ahmad et.al. 2014. Perlakuan Songsang Golongan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgander): Analisis Hadith Berkenaannya dan Fiqh al-Hadith. Dlm. Norhasnira Ibrahim et.al (pnyt). Sunnah Asas Wasatiyyah, Pencetus Transformasi Ummah, hlm.236- 249. Nilai: Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM. 
 • Khadher Ahmad, Abdullah Yusof & Mohd Farhan Md Ariffin. 2014. Signifikan Penggunaan Ruqyah Berasaskan al-Quran Dalam Rawatan Penyakit: Satu Analisis. Dlm. Sedek Ariffin et.al. Tajdid in Qur'anic Studies. hlm.193-212. Kuala Lumpur: Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM. 
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Abdullah Yusof & Sedek bin Arifin, PENYAKIT SPIRITUAL, FIZIKAL DAN MENTAL YANG DIRAWAT DI PUSAT PERUBATAN ALTERNATIF ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS. Dlm Islam & Ketamadunan Melayu: Kemasyarakatan Dan Isu Semasa, hlm. 455-464. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Mustaffa Abdullah, Khadher Ahmad & Sedek Ariffin. Warna-Warna Pemikiran Orang-Orang Melayu Dalam Memahami Ayat-Ayat al-Quran. Dlm Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (pnyt). Islam dan Ketamadunan:Kemasyarakatan dan Isu Semasa, hlm.521- 532. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Mohd Farhan bin Md Ariffin dan Khadher Ahmad, 2014, HAIWAN PEROSAK MENURUT FIQH AL-HADITH: KAJIAN PERSEPSI MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH PENGKALAN HULU, PERAK dalam Dlm Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (pnyt). Islam dan Ketamadunan:Kemasyarakatan dan Isu Semasa, 441-454.Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad, Ishak Hj Suliaman dan Sedek Ariffin. 2014. Analisis Metodologi Penukilan Hadith Dalam Kitab Tafsir Surah Yasin karya Sheikh Idris al- Marbawi. (pnyt) Mohd Roslan Mohd Nor dan Khadher Ahmad. Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Ara Kemajuan Sejagat, hlm. 419-434. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2013
 • Mohd Izwan Md Yusof, Khadher Ahmad, Mohd Murshid Mohd Noor et.al. 2013. Hadith Berkenaan Perlakuan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Satu Analisis. Dlm. Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim (pnyt)Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran, hlm 457-480. Kuala Lumpur: Jabatan al- Quran & al-Hadith, APIUM. 
 • Khadher Ahmad & Monika @ Munirah Abd Razzak. 2013. Pemeliharaan Hadith Dalam Karya Jawi Nusantara: Analisis Terhadap Metodologi Penulisan Hadith Kitab Tafsir Surah Yasin. Dlm. Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim (pnyt)Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran, hlm 489-504. Kuala Lumpur: Jabatan al- Quran & al-Hadith, APIUM> 
 • Mohd Farhan Md Ariffin dan Khadher Ahmad. 2013. Penjagaan Keseimbangan Ekosistem Tanah dan Kelangsungan Spesis Haiwan Menurut Perspektif Sunnah. Dlm. Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim (pnyt)Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran, hlm 327- 346. Kuala Lumpur: Jabatan al- Quran & al-Hadith, APIUM 
 • Norhasnira Ibrahim, Khadher Ahmad & Kauthar Abd Kadir. 2013. Penghinaan Wanita Terhadap Rasulullah SAW: Satu Kupasan. Dlm. Dlm. Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim (pnyt) Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran, hlm 1-16. Kuala Lumpur: Jabatan al- Quran & al-Hadith, APIUM. 
 • Arif Chasanul Muna dan Khadher Ahmad. 2013. Pemikiran Kritis Terhadap Sahih al-Bukhari: Studi Atas Dinamika dan Respon Kontemporar. Dlm. Khadher Ahmad, Fauzi Deraman & Mohd Hasbullah Salim (pnyt)Sunnah Nabawiah: Survival dan Cabaran, hlm 125-146. Kuala Lumpur: Jabatan al- Quran & al-Hadith, APIUM. 
 • Khadher Ahmad dan Sedek Ariffin, 2013. Penggunaan Ruqyah Dalam Rawatan Sihir: Isu Terhadap Praktikalnya Dalam Kalangan Pusat Rawatan Islam di Malaysia. Dlm. Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari, hlm.435-448. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Khadher Ahmad, Nur Asilah Ibrahim dan Nik Mohd Zaim Ab Rahim, 2013. Warna Kuning Menurut Perspektif Hadith Dalam al-Kutub al-Sittah: Satu Analisis Awal. Dlm Dimensi Islam Dalam Penyelidikan Kontemporari, hlm. 361-392. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Khadher Ahmad & Monika @ Munirah Abd Razzak, 2013. Tasfir Surah Yasin Sheikh Idris al-Marbawi: Analisis Terhadap Hadith dan Metodologi Penulisannya. Dlm Islam dan Alam Melayu: Pembinaan dan Pembangunan Masyarakat Islam, hlm 19-34. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 

2012
 • Khadher Ahmad, Sedek Ariffin, Thuraya Ahmad & Norhasnira Ibrahim. 2012. RAWATAN ISLAM DI NUSANTARA: ANALISIS TERHADAP PENGAMALAN KAEDAH RAWATAN YANG MERAGUKAN, HLM.399-408. ISLAM DAN ALAM MELAYU. APIUM: UNIVERSITY OF MALAYA. 
 • Norhasnira bt. Ibrahim, Khadher Ahmad, Dr. Fauzi Deraman. 2012. Hadith Dalam Kitab Jawi: Tumpuan Terhadap Kitab Minhah al-Qarib Karangan Tuan Tabal. Dlm Khadher Ahmad et.al. Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad, Monika@Munirah Abd Razzak et.al. 2012. Warna Merah Dan Kaitan Dengan Sifat Marah Dalam Perspektif Hadith: Satu Analisis Awal. Dlm Khadher Ahmad et.al. Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Amin Maulana, Khadher Ahmad, Mohd Murshidi Mohd Nor et.al. 2012. Sumbangan Kyai Haji Muhammad Syaeraozi al-Kefui Dalam Bidang Ilmu Nahu di Pondok al-Salafi Chirebon, Indonesia. Dlm Khadher Ahmad et.al. Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Khadher Ahmad,Norhasnira Ibrahim & Sedek Ariffin. 2012. Hadith Nabi SAW Disihir oleh Labid Bin Al-A�Sam: Analisis Fiqh Imam al-Bukhari Melalui Tarjamah Al-Bab Dalam Sahih al-Bukhari. Dlm. PM Dr. Mohd Fauzi Mohd Amin et.al (pnyt.SUNNAH: Inspirasi, Inovasi dan Transfomasi, hlm 235-252. Selangor: Darul Syakir Enterprise. 

2011
 • Ishak Hj. Suliaman, Khadher Ahmad et al. 2011. Analisis Dapatan Kajian Takhrij Hadith Dalam Penyelidikan Doktor Falsafah Dan Sarjana Di APIUM.Dlm Faisal Ahmad Shah et.al, Takhrij Hadith di Nusantara Keperluan Masa Kini, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM, h.115-142. 
 • Khadher Ahmad. 2011. Analisis Bentuk-Bentuk Matan Hadith Dalam Kitab Jawi Nusantara: Penentu Arah Dalam Takhrij Hadith. Dlm Faisal Ahmad Shah et.al, Takhrij Hadith di Nusantara Keperluan Masa Kini, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM, h.171-190. 
 • Khadher Ahmad dan Ishak Hj. Suliaman. 2011. Realiti Dan Cabaran Dalam Rawatan Islam: Analisis Hadith-Hadith Tentang Pendekatan Dan Kaedah Rawatan Nabi Saw Merawat Penyakit Sihir. Dlm Fauzi Deraman, Ishak Hj. Suliaman et.al, Sunnah Nabawiah: Realiti dan Cabaran Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM, h.131-148. 

2010
 • Khadher Ahmad et.al. 2010. Pendekatan Al-Targhib Wa Al-Tarhib Dalam Membentuk Remaja Dan Belia Cemerlang. Dlm Mustaffa Abdullah et.al, Kemelut Peradaban Remaja Masa Kini, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM, h.251-263. 

2009
 • Khadher Ahmad, Ishak Suliaman et.al.2009. Keperluan Takhrij Hadith Dalam Karya Jawi : Analisis Hadith-Hadith Lemah Dalam Kitab Hidayah Al-Salikin. Dlm Mustaffa Abdullah, Fauzi Deraman et.al, Khazanah al-Quran & al-Hadith Nusantara, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM, h.305-345 
Article in Academic Journals

2020
 • Shafiza Shafie, MY Zulkifli Mohd Yusoff & Khadher Ahmad. (2020). Aliran Pengajian Taranum Di Negeri Kelantan Sebelum dan Semasa Era Faridah binti Mat Saman Serta Kesan Dari Pengaruh Beliau Terhadap Bacaan Qari dan Qariah di Negeri Kelantan, Quranica, International Journal of Quranic, 12(1), 99-115 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Md Ariffin, M., Othman, M., Ahmad, K., & Mohd Yusoff, M. (2020). Inai Menurut Perspektif Hadis dan Sains. Albasirahjournal, 10(2), 37-56 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nasir, K., & Ahmad, K. (2020). Roh Manusia Menurut Perspektif Agama, Falsafah dan Budaya Dunia: Suatu Sorotan Literatur. RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge, 1(1), 119 - 138 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abd. Azid, M. A., Mohd Subri, N. S., & Ahmad, K. (2020). Mak Nyah dan Perkembangannya di Malaysia. RABBANICA - Journal of Revealed Knowledge, 1(1), 19 - 34. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Remy Othman, Rozana Othman, Abdul Aziz Ismail, Hazrina Hazni, Khadher Ahmad, Munirah Abd Razzak, Zulkifli Mohd Yusoff, Khalijah Awang. (2020). High-Performance Liquid Chromatography Quadrupole Time-Of-Flight Mass Spectrometry (HPLC-QTOFMS) Analysis on the Ethanol:Water (80:20) Extract of Lawsonia inermis Leaves. Sains Malaysiana, 49(7) (ISI-Indexed)
 • Fadele, A. A., Kamsin, A., Ahmad, K., & Rasheed, R. A. (2020). A novel Hadith authentication mobile system in Arabic to Malay language translation for android and iOS Phones. International Journal of Information Technology, 1-10. (SCOPUS-Indexed)
 • Saqib Hakak, Amirrudin Kamsin, Wazir Zada Khan, Abubakar Zakari, Muhammad Imran, Khadher bin Ahmad, Gulshan Amin Gilkar. (2020), Digital Hadith authentication: Recent advances, open challenges, and future directions, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (Special Issue), 2020:e3977, pp.1-14 (ISI-Indexed)
 • Abd. Azid, M. A., Ahmad, K., Mohd Nasir, M. K., & Kamarul Zaman, R. (2020). Hadis al-Walad li al-Firāsh wa li al-‘Āhir al-Ḥajar dan Pengaruhnya terhadap Fatwa Penasaban Anak Tak Sah Taraf di Malaysia. HADIS, 10(19), 478-486 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2019
 • Ahmad, K., Rosele, M., & Md Ariffin, M. (2019). Prognosis Masyarakat Muslim Terhadap Paradigma Pengubatan Islam di Malaysia. Jurnal Usuluddin, 47(2), 115-130 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Md Abdul Malik, M., Ahmad, K., & Ahmadi Ramchahi, A. (2019). Wāqi‘ Munkarī al-Sunnah fī Bangladesh. Jurnal Usuluddin, 47(2), 155-174 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abd Razzak, M. @ M., Ahmad, K., & Ab Rahim , N. M. Z. (2019). PENYALAHGUNAAN AYAT AL-QURAN DAN PENYELEWENGAN PUSAT PENGUBATAN ISLAM DI MALAYSIA. Journal of Nusantara Studies (JONUS), 4(2), 429-448. (SCOPUS-Indexed)
 • Khadher Ahmad, (2019), Kualiti Individu dalam Pembangunan Insan Menurut Kerangka ‘Ulūm Al-Ḥadīth: Satu Analisis. Jurnal Usuluddin 47 (Khas), 49-72 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nurulwahidah Fauzi, Khadher Ahmad & Wan Noor Azila Binti Wan Kamaruzaman. (2019). Fever in the Perspective of Hadith and Malay Medical Manuscript: an Analysis on Kitab Bermacam-Macam Khasiat, Al-Bayān – Journal of Qurʾān and Ḥadīth Studies 17 (2019), 87-124 (SCOPUS-Indexed)
 • Abd. Azid, M., & Ahmad, K. (2019). Pentafsiran Teks Hadith Berdasarkan Maqāṣid al-Sharī‘ah di Sisi Muḥaddithīn (Interpretation of Hadith Texts Based on Maqāṣid al-Sharī‘ah by Muḥaddithīn), Online Journal Of Research In Islamic Studies, 6(1), 19 - 30 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salleh, H. M., Chong, S. L., Othman, R., Hazni, H., Ahmad, K., Mohd Yusof, M. Y. Z., Fauzi, N. W., Wahab, H.A., Liew, S.Y. and Awang, K. 2019. Dengue Protease Inhibition Activity of Selected Malaysian Medicinal Herbs. Tropical Biomedicine 36(2):357-366. (ISI-Indexed)
 • Azid, M. A., Ahmad, K., Md Ariffin, M. F., & Dahaman @ Dahlan, M. A. (2019). Hadis Sebagai Sumber Rujukan dan Ambilan Hukum bagi Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis: Kedudukan dan Aplikasi. Journal of Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 15(2), 1-14. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad, K., Suliaman, I., Ahmad Shah, F., & Mohd Rokhibi, I. A. (2019). Kriteria Utama dalam Pembangunan Laman Web Berkaitan Hadith: Satu Analisis dan Cadangan. Journal of Maʿālim Al-Qurʾān Wa Al-Sunnah, 15(2), 28-53. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Izzat Mohd Abd Shukur, (2018), Vektor Zika dan Teknik Kawalan Haiwan Perosak Menurut Perspektif Hadis. Journal of Ma’alim al-Quran wa al-Sunnah, Vol.14, No. 1, (2018), pp. 1-10 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Shafiza Safie, Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Khadher Ahmad & Hamdi Ishak, (2018) Pengajian Tarannum Sebelum dan Semasa Era Datuk Hajjah Faridah Binti Mat Saman, Al-Turath: Journal of al-Quran and al-Sunnah, 3(10), 37-45 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad, Khadher; Abdullah, Mustaffa; Md Ariffin, Mohd Farhan. (2018), Salah Faham terhadap Isu Bacaan Qunut: Analisis dari Perspektif Muhaddithin dan Ijtihad Fuqaha’. Jurnal al-Basirah, 8(2): 41-69 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nurulwahidah Fauzi , Khadher Ahmad , Monika Munirah Abd Razzak , Khalijah Awang , Mohd Asmadi Yakob , Rozana Othman , Mohd Farhan Md Sariffin and Muhd Widus Sempo. (2018). Ethno-Medicinal Study on Garlic for Women and Occupational Health Using Herbs that Mentioned in Al-Quran and Hadith. The Social Sciences, 13(8), 1273-1277. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khan, I., Mohd Yusoff, M., & Ahmad, K. (2018). Nabāt al-Qara‘ fī Ḍaw’ al-Qur’ān al-Karīm wa al-Sunnah al-Nabawiyyah wa al-‘Ilm al-Ḥadīth: Dirāsah Taḥliliyah. Jurnal Usuluddin, 46(1), 145-164. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad dan Sa`adan Man (2018) Parameter Keselamatan MakananMenurut Perspektif Hadith. RIS Journal (Online Journal of Research in Islamic Studies). 5(1): 49-64 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mustaffa Abdullah; Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff; Sedek Ariffin (2018), Ekstrem dan Melampau dalam Pengistilahan al-Qur’an dan Hadith: Analisis Terhadap Pemahaman daripada Teks, Jurnal Usuluddin 46 (2) 2018: 67-96 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Fauzi Deraman, Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Monika Munirah Abd Razzak, M. Y. Zulkifli Mohd Yusoff, & Meguellati Achour (2017), Understanding the Perception of Islamic Medicine Among the Malaysian Muslim Community. Journal of Religion and Health (ISI-Indexed)
 • Khadher Ahmad, Mustaffa Abdullah, Sedek Ariffin & Mohd Yakub @Zulkifli Mohd Yusoff, (2017). Fanatik Beragama Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Analisis Berdasarkan Pemahaman Terhadap Fiqh Al-Hadith, Hadis: International Reviewed Academic Journal, Vol. 7, No. 14, December 2017, p.57-106 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Ahmad Za'im Sabirin Mohd Yusoff. (2017) Polimek Masyarakat Muslim di Malaysia: Memahami Peranan "Islamic Medicine" Pascamodenisme. 11(2019), 20-29. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Khadher Ahmad, Mohd Anuar Ramli & Nor Azian Ab Rahman. Understanding the Use of Ruqyah (Healing Method Based on The Quran and Hadith) in the Treatment of Disease: Analysis based on Fiqh al-Hadith Al-Imam Al-Bukhari (Pemahaman Terhadap Aspek Penggunaan Ruqyah Dalam Rawatan Penyakit: Analisis Berasaskan Fiqh al-Hadith Imam Al-Bukhari). Journal al-Quran and al-Hadith, 14(2): 168-205 (SCOPUS-Indexed)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yussuf, Nurulwahidah Fauzi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob, Khalijah Awang, Rozana Othman & Mohd Farhan Md Ariffin, Kajian Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Penyelidikan Berkaitan Delima: Ke Arah Penyelidikan Terkini Dalam Bidang Pengajian Islam. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, UniSZA, 13 (Julai 2016): 1-32 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad, Khadher, Mohd Farhan Md Ariffin, and Ahmad Za‘im Sabirin Mohd Yusoff. (2017) "[ms] The Polemics of Muslim Society in Malaysia in Understanding the Role of Post-Modernism Islamic Medicine." Islāmiyyāt 38(2):121-130 (ISI-Indexed)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele, et.al, (2016), Anjing Pembawa Virus Rabies: Signifikan dan Metode Interaksi Berasaskan Fiqh Al-Hadith dalam Jurnal Intelek, UiTM Perlis, 10 (1): 55-66 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Anuar Ramli, Mohammad Naim Abdullah. 2016. Eagle Threat: Significant and Control Techniques According to al- Hadith Perspective, Jurnal Intelek, 10(2): 29-40. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Anuar Ramli, Ahmad Bakrin Sofawi Abu. 2016. Lizard as Spreader of Salmonella Bacteria: Significant and Interaction Methods According to Fiqh al-Hadith, Jurnal Intelek, 10(2): 44-55. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Khadher Ahmad, Fauzi Deraman, Mohd Farhan Md Ariffin at.al. 2015. Persepsi Masyarakat Terhadap Rawatan Alternatif Islam: Satu Kajian Kes di Negeri Selangor DE. dalam Jurnal Intelek, UiTM Perlis, 9(2): 26-36 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yussuf, Nurulwahidah Fauzi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob, Khalijah Awang, Rozana Othman & Mohd Farhan Md Ariffin, (2015). Tumbuhan Bidara Dalam Al-Qur’an Dan Hadith: Analisis Terhadap Manfaatnya Berasaskan Kepada Penyelidikan Semasa. Jurnal al-Basirah (al-Basirah Journal), Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Bil.5: 64-93 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Izwan Md Yusof, Khadher Ahmad et.al.2015.Deviant behaviour of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT): Analysis from Hadith Sahih and Fiqh al-Hadith. Online Journal Research in Islamic Studies, UM 2(2), 2015: 1-17. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Khalijah Awang, Rozana Othman, Monika@Munirah Abd Razzak, Raja Jamilah Raja Yusof, Nurulwahidah Fauzi, Mohd Asmadi Yakob. (2015), Analisis Bibliometrik Terhadap Bahan Penerbitan Berhubung Kapur Barus: Meneliti Potensi Penyelidikan Terbaru, dalam Jurnal Intelek, UiTM Perlis, 10 (1): 12-24 Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi MARA Shah Alam (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Munirah Abd Razzak, Rusni Mohamad, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Khadher Ahmad, & Fauzi Deraman, Black Color and Its Relationship with Human Genetics and Life Status in Hadith Perspective (Warna Hitam Dan Kaitannya Dengan Genetik Dan Taraf Manusia Dalam Perspektif Hadith) in Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies, Academy of Islamic Studies, UM 13(1): 47-74 (SCOPUS-Indexed)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yussuf, Nurulwahidah Fauzi, Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Asmadi Yakob, Khalijah Awang, Rozana Othman & Mohd Farhan Md Ariffin. (2015).Bibliometric Analysis On Research Study Of Pomegranate: A Review Towards New Findings).Jurnal Ilmu Perpustakaan Khizanah Al- Hikmah, UIN Alauddin, Makasar. 3(1):11-19 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele, Mohamad Zaim Isamail. 2015. Pusat Perubatan Alternatif Islam Di Malaysia: Persepsi Perawat Terhadap Aplikasi Jin Dalam Rawatan.Journal Islam dan Masyarakat Kontemporari (Journal of Islam and Contemporary Society), UniSZA Vo.9:61-86 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Munirah Abd Razzak, Rusni Mohamad, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Khadher Ahmad, & Fauzi Deraman, 2015. Black Color and Its Relationship with Human Genetics and Life Status in Hadith Perspective (Warna Hitam Dan Kaitannya Dengan Genetik Dan Taraf Manusia Dalam Perspektif Hadith) in Al-Bayan: Journal of Qur an and Hadith Studies, Academy of Islamic Studies, UM 13(1): 47-74 (SCOPUS-Indexed)

2014
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Sedek Ariffin dan Monika @ Munirah Abd Razak. 2014. Terapi Ruqyah Berasaskan al-Quran: Analisis Signifikan Dalam Rawatan Penyakit. Jurnal Darul Quran, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), bil.18: 87-125 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Izwan Md Yusof, Khadher Ahmad et.al. 2014. Menolak Salah Faham Tentang Perlakuan Songsang Golongan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender): Analisis Autoriti Teks dan Fiqh al- Hadith. Jurnal Penyelidikan Islam. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 26: 63-91 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad dan Rushdi Saleah. 2014. Pengamalan Teknik "Scanning" Dalam Rawatan Penyakit di Pusat- Pusat Rawatan Alternatif Islam di Malaysia: Satu Analisis. Journal of al-Risalah, Issue Graduate Islamic Studies, Prince of Songkla University. 2(1):114-128 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin & Ishak Hj Suliaman. 2014. Pusat Rawatan Alternatif Islam di Malaysia: Analisis terhadap Latar Belakang Pengasas dan Isu Penggunaan Jin dalam Rawatan. Jurnal Usuluddin, APIUM 40 (Julai-Disember):71-98 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Abdullah Yusuf & Mohd Farhan Md Ariffin. 2014. Hala Tuju Pengubatan Alternatif Berteraskan Islam di Malaysia: Kajian Persepsi Pengamal Perubatan. Jurnal al-Basirah (al-Basirah Journal), Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Bil.4: 109-134 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Khairuddin Mawardi. 2014. Contributions of Mahmud Yunus to the interpretation of the Quran: A study of Tafsir Qur'an Karim. Online Journal of Research in Islamic Studies. Kuala Lumpur:Academy of Islamis Studies, UM. 1(1):88-101. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Khadher Ahmad dan Mohd Farhan Md Ariffin. 2013. Pengubatan Alternatif Berteraskan Islam: Analisis Perkembangan dan Hala Tujunya di Malaysia. Jurnal Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM)(ISSN: 1985-5842), bil.6: 55-87. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad dan Sedek Ariffin. 2013. Pemahaman Imam al- Bukhari Terhadap Hadith Nabi SAW Disihir: Satu Analisis. Hadis: Jurnal Ilmiah Berimpak KUIS 3(5):25-48 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Sedek A.,Mustaffa A.,Ishak S.,Khadher,A.,Fauzi,D.,,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,M.Murshidi M.N., Jilani T.M., , Ahmad K. Kasar,Selamat A., & M.Roslan M.N.2013, Effective Techniques of Memorizing the Quran: A Study at Madrasah tahfiz Al-Quran, Terengganu,Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research 13(1):45-48, 2013 (SCOPUS-Indexed)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak,Nik Mohd Zaim Ab Rahim,Nur Asilah Ibrahim,Khadher Ahmad. 2013. White Colour According To Quran and Prophet Hadith: A Preliminary Analysis. International Journal on Quranic Research (ISSN 2180-4893), 3 (4): 95-120. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, et.al. 2013. Seni Pengubatan Altenatif di Malaysia: Analisis Permasalahan Metode Rawatan. Global Journal Al-Thaqafah, Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, 3(2):79-90 (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • Fauzi,D.,Amilah A.AR.,Ishak S.,Khadher, A.,Mustaffa A.,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,M.Murshidi M.N.,Jilani T.M., Sedek A., A.K. Kasar,Selamat A. & M.Roslan M.N. 2013. Establishing the Institute of Hadith (Dar Al-Hadith) in Malaysia: A Preliminary Study, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):196-202 (SCOPUS-Indexed)
 • M.Murshidi M.N.,Ishak S.,Khadher, A.,Fauzi,D.,Mustaffa A.,Faisal A.S.,M.Y.Zulkifli M.Y.,Munirah A.R.,Jilani T.M., Sedek A., Ahmad.K. Kasar, & M.Roslan M.N.(2013), The Rights of Khiyar (Option) in the Issue of Consumerism in Malaysia, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):154-161 (SCOPUS-Indexed)
 • Selamat,A., Ishak,S., Munirah,A.R., M.Y.Zulkifli,M.Y., Mustaffa,A., Faisal,A.S., Fauzi,D., Khadher, A., M.Murshidi,M.N., Jilani,T.M., Sedek,A., Ahmad K. Kasar, M.Roslan,M.N. & Faisal,A.H. 2013, Islam and Muslim in Multi-religion Society: Realities and Challenges in Sabah, Malaysia. Middle East Journal of Scientific Research 13(2):145-153 (SCOPUS-Indexed)
 • Fauzi,D., W.Mazwati W.Y., Ishak S., Khadher,A., Mustaffa,A., Faisal,A.S., M.Y.Zulkifli, M.Y., Munirah,A.R., M.Murshidi,M.N., Jilani, T.M., Sedek,A., Ahmad K.Kasar, Selamat,A. & M.Roslan, M.N. 2013. Sheikh Ahmad Al-Fatani and His Bisyaratul 'Amilin wa Nazaratul ghafilin: A Contribution in Hadith Studies, Middle East Journal of Scientific Research 13(2):191-195 (SCOPUS-Indexed)
 • Muhammad Arif Yahya, Khadher Ahmad, Ishak Suliaman et.al. 2013. Manhaj al-Haraki Sayyid Muhammad Nuh Dalam Karya Afat 'ala Tariq dan Pengaruhnya Terhadap PAS Negeri Kedah. Jurnal Usuluddin, APIUM. Bil.23: 51- 82 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Khadher Ahmad. 2012. Satu Kajian Kaedah Rawatan Sihir di Pusat-pusat Rawatan Islam di Malaysia. Dlm PERSEPTIF: Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, Tanjung Malim: Fakulti Sains Kemanusiaan, UPSI 4(1): 82-113. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad & Ishak Suliaman. 2012. Sihir Dan Rawatannya Menurut Perspektif Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691h/1292m-751H/1350M): Satu Analisis. Jurnal Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), bil.5. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Ishak Suliaman & Sedek Ariffin. 2012. Sorcery Treatment on Ibn Qayyim al-Jawziyya¿s (691H/1292M-751H/1350M) Perspective and The Reality in Islamic Medical Centre in Malaysia: A Comparative Studies.Jurnal al-Bayan,APIUM 10(1):63-83 (SCOPUS-Indexed)
 • Khadher Ahmad. 2012. Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691H/129M-751H/1350M) Terhadap Isu Sihir dan Rawatannya: Satu Analisis. Jurnal Majlis Islam Sarawak. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mustaffa Abdullah, Sedek Arifin, Khadher Ahmad. 2012. THE INFLUENCE OF EGYPTIAN REFORMISTS AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF THE LITERATURE OF QURANIC EXEGESIS MANUSCRIPTS IN THE MALAY ARCHIPELAGO. ASTON JOURNALS, VOLUME 2012, ASSJ-52:1-8 (SCOPUS-Indexed)
 • Jilani B.T.M, Hazem H.H.Z., Ishak S., Mustaffa, A., M.Y.Zulkifli M.Y., Faisal A.S., Munirah A.R., Fauzi,D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Sedek A.,A.Kasar, Selamat A. & M.Roslan M.N. 2012. National Unity and Development from Islamic Point of Views. Middle East Journal Research 12(6):767-773, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Indexed)
 • Mustaffa, A.,M.Y.Zulkifli M.Y., A.K.Kasar, Faisal, A.S., Ishak,S., Munirah A.R., Fauzi, D., Khadher A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., Selamat A.,Faisal A.H. & M.Roslan M.N.(2012), Sayyid Muhammad Rasyid Rida's Influence on Tafsir Studies in Malaysia. Middle East Journal Research 12(6):760-766, 2012 (ISSN:1990-9233) (SCOPUS-Indexed)
 • Faisal A.S., M. Hasbullah S., Ishak S., Mustaffa, A., M.Y.Zulkifli M.Y., Munirah A.R, Fauzi,D. Khadher, A., M.Murshidi M.N., Jilani T.M., Sedek A., A.K. Kasar, Selamat A., & M.Roslan M.N. 2012. Jordan-Malaysia Relationship and its Influence on the Development of Hadith Studies in Malaysia. Middle East Journal Research 12(6):808-814 (SCOPUS-Indexed)

2011
 • Khadher Ahmad dan Ishak Hj. Suliaman. 2011. Hadith-Hadith Mengenai Sihir Dan Rawatannya Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Satu Analisis Kualitatif. Jurnal al-Bayan, Bil.9: 95-134. (SCOPUS-Indexed)
 • Khadher Ahmad dan Rushdi Ramli. 2011. Penggunaan Kaedah "Rawatan Jarak Jauh" Dalam Rawatan Penyakit di Pusat Rawatan Islam di Malaysia: Satu Analisis Hukum. Jurnal Fiqh, no.8 (2011): 65-80 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ishak Suliaman & Khadher Ahmad. 2011. Kitab Melayu Jawi: Analisis Metodologi Karya Tasawuf Hidayah al-Salikin oleh Sheikh 'Abd al-Samad al-Falimbani. Jurnal Pengajian Melayu, UM 22: 137-163. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2007
 • Khadher Ahmad dan Ishak Hj. Suliaman. 2007. Autoriti Hadith Dalam Kitab Tasawuf Tulisan Jawi: Satu Kajian Terhadap Kitab Hidayah Al-Salikin. Jurnal al-Bayan,Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM.Vol.5: 97-128 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2005
 • Khadher Ahmad dan Ishak Hj. Suliaman. 2010. Prophetic Traditions In The Jawi Book Hidayah Al-Salikin: An Analysis Of Prophetic Traditions Without Known Status. Jurnal Usuluddin, Bil.31: 184-211. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2019
 • Khadher Ahmad (2019), Digitalisasi Hadith Di Malaysia Analisis Terhadap Keperluan Kriteria Pembangunan Website Dan Software Hadith in Proceedings International Conference on Islam in Malay World IX, (Pattani, Thailand: College of Islamic Studies Prince of Songkla University, Pattani Campus) p.331-352. (ISBN: 978-616-271-548-8) (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad & Ibrahim Adham Mohd Rokhibi. (2019), ISU BERKAITAN HADITH LEMAH (DA'IF)) MENURUT PANDANGAN AL-SHAYKH MUḤAMMAD ʻAWWĀMAH DALAM KITAB ḤUKM AL-ʻAMAL BI AL-ḤADĪTH AL-ḌAʻĪF: SATU ANALISIS. dlm. E-Proceeding of The 4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith (IMAM 2019). 20 November 2019. KUIS, Kajang, Selangor. Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA. eISBN 978-967-2122-81-4 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, et.al. (2019), KRITERIA UTAMA DALAM PEMBANGUNAN WEBSITE HADITH: SATU ANALISIS DAN CADANGAN , in 4th INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU TAMAR ON HADITH (IMAM 2019), 2019-11-20 to 2019-11-20, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, Bangi (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Remy Othman, Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad et.al. (2019. Sept). Lawsonia inermis Linn.(Inai) Dalam Perspektif Hadith: Aplikasi dalam Etnobotani Melayu dan Kajian Saintifik Kandungan Antioksida. Paper presented in International Conference on Contemporary Muslim World 2019 (ICCMW2019), organized by Academy of Islamic Contemporary Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perak. 

2018
 • Khadher Ahmad & Mohd Yakub@ Zulkifli Mohd Yusoff, (2018), Pemahaman Tentang Penggunaan Daun Bidara Dalam Perspektif Ilmu Wahyu: Satu Analisis, in Nurulwahidah Fauzi & Nur Faizzati Nawawi, (Ed). Proceedings International Conference On Natural Science And Heritage From Islamic Perspective 2018 (INSPIRE) 2018, (pp.28-47), Nilai: Penerbit USIM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Khadher Ahmad, (2017), Pemikiran Syeikh Abd al-Samad al-Falimbani dalam Tasawuf di Alam Melayu, dlm. Ezad Azraai Jamsari, et.al, Prosiding Nadwah Ulama Nusantara (NUN) VII: Ulama dan Pemikiran Wasatiyyah Nusantara, Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, h.133-142 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Khadher Ahmad. 2016. Pemahaman Tentang Rawatan Sihir Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadith. Prosiding Seminar Al-Quran Peringkat Negeri Pulau Pinang Tahun 1437H/2016M, anjuran Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, pada 21 Mei 2016, hlm. 42-63 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Khadher Ahmad, Nurulwahidah Fauzi, Mohd Asmadi Yakob, Khalijah Awang & Rozana Othman. 2016. Hubungkait Makanan Dengan Akidah Muslim: Kajian Signifikan Labu Dan Kurma Sebagai Makanan Berkhasiat Menurut Al-Quran Dan Sains Perubatan. Proceeding International Seminar on Aqidah and Islamic Thought (IConAIT) 2016, hlm. 84-100. Selangor: Fakulti Pengajian Peradaban, Kolej Universiti Islam Antarabangsa. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • SEDEK ARIFFIN, KHADHER AHMAD, MUSTAFFA ABDULLAH, 2016. IMPLEMENTATION OF OTHMAN METHOD ON MEMORIZATION THE QURAN: A STUDY IN SULAYMANIYYAH INSTITUTE MALAYSIA, Beijing 6th International Conference on “ Business, Economics, Social Science & Humanities- BESSH-2016 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad & Anuar Ramli. 2015. Keperluan Terhadap Rawatan Alternatif Islam: Tinjauan di Zon Selatan Semenajung Malaysia. Prosiding International Conference on Islam in Malay World V (ICON-IMAD V), Pattani: Prince Songkla University, 12-14 September 2015 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Khairi Shafie, Sedek Ariffin, Fauzi Deraman, & Mustaffa Abdullah. 2015. Penekanan Aspek Wastiyyah Bagi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Islam Melalui Pengubatan Alternatif Islam: Pengalaman di Malaysia. Prosiding International Conference on Islam in Malay World V (ICON-IMAD V), Pattani: Prince Songkla University, 12-14 September 2015. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak et.al. 2015. Kriteria Dalam Penilaian Terhadap Istilah Pemakanan Sunnah: Antara Realiti Pengamalan Dengan Fakta Berasaskan Fiqh Daripada Nas. Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015, hlm.53-64 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Fauzi Deraman,Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Monika @ Munirah Abd Razzak & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusuff. 2015. Polemics In The Malaysian Muslim Community:Understanding The Role Of Postmodern Islamic Medicine, Prosiding International Conference on Multidisciplinary Academic Research & Global Innovation (MARGI-2015), Beijing, China, on August 25-26, 2015 at Courtyard Marriott Beijing North East, Beijing, China. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Sedek Ariffin, Mustaffa Abdullah, Khadher Ahmad. 2015. DABT AL-MUSHAF DAN RASM AL-MUSHAF: PENGAMALAN DAN PENGUATKUASAAN DI MALAYSIA. PROSIDING SEMINAR QIRAAT PERINGKAT KEBANGSAAN 2015, HLM. 36-55 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Monika @ Munirah Abd Razzak et.al. 2015. Kriteria Dalam Penilaian Terhadap Istilah Pemakanan Sunnah: Antara Realiti Pengamalan Dengan Fakta Berasaskan Fiqh Daripada Nas. Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015, hlm.53-64 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Khadher Ahmad, Ishak Suliaman, Sedek Ariffin, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff & Mustaffa Abdullah. 2014. Religion and Alternative Medicine:Issues on Using Ruqyah (Incantation) Among Malay-Muslim Practices, Prosiding in INTERNATIONAL CONFERENCE ON Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research ITMAR- 2014, 20 Oct 2014 to 21 Oct 2014, hlm.144 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad, Sedek Ariffin, Monika @ Munirah Abd Razaak, Ishak Hj Suliaman & Fauzi Deraman. 2014. Practice of Long Distance Treatment Method among Healing Practitioners in Malaysia: Analysis from Islamic Perspective. Prosiding INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN ACADEMIC RESEARCH (ETAR 2014), 25 Nov 2014 to 26 Nov 2014, Globalilluminators and Telkom University, Indonesia, hlm.107 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Azrin Johari & Khadher Ahmad. 2014. Pengajian al- Quran di Institusi-Institusi Tahfiz Persendirian Sekitar Shah Alam: Kajian Terhadap Metodologi Pengajaran Hafazan al-Quran dlm Prosiding Konvensyen Serantau Pengajian Islam 2014,Melaka: Kolej Universiti Islam Melaka, hlm 462-469 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Sedek Ariffin,Mustaffa Abdullah,Khadher Ahmad. 2014 IMPLEMENTATION OF TURKEY METHOD ON MEMORIZATION THE QURAN IN MALAYSIA: A STUDY IN INSTITUTE DARUL TUBA, MALAYSIA, PROCEEDING BOOK,International Conference on Global Trends in Academic Research (GTAR-June 2-3, 2014) Bali Indonesia.P 82-92. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Khadher Ahmad & Mohd Farhan Md Ariffin. 2013. Hubungan Antarabangsa Dalam Perspektif Sunnah: Satu Analisis Teori. Prosiding International Conference on Islam and Malay World (ICON-IMAD III), hlm 360-378 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad & Mohd Farhan Md Ariffin. 2013. Penerapan Nilai-Nilai Wasatiyyah Dalam Pembentukan Muslim Cemerlang: Satu Analisis Teori. Prosiding International Confenrence on Wasatiyyah in Qur'an and Sunnah adn Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia. hlm. 158-180 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad & Mohd Farhan Md Ariffin. 2013. Khurafat Tahyul dan Teknik Mistik Dalam Rawatan Alternatif. Dlm Roosfa Hashim & Abdul Ghafar Ismail (ed). Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 437-452 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad & Mohd Farhan Md Ariffin. 2013. Pusat Rawatan Islam di Malaysia: Antara Tanggungjawab dan Keuntungan. Dlm Roosfa Hashim & Abdul Ghafar Ismail (ed). Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm 461-468. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad dan Mohd Afifuddin Mohammad, Peranan Pengubatan Islam Sebagai Medium Dakwah Kepada Masyarakat. Dlm E-Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan, 15-16 Mei 2013, anjuran Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, UM, hlm. 227-243 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Khadher Ahmad, Khairuddin Mawardi, Amin Maulana Maksum,Sedek Arrifin, Dr. Mustaffa Haji Abdullah. 2012. Ketokohan Mahmud Yunus Dalam Bidang Tafsir Al-Quran: Kajian Terhadap Kitab Tafsir Qur an Karim. Prosiding 2nd Annual International Qur anic Conference 2012 (MUQADDAS), anjuran Centre of Qur anic Research (CQR), University of Malaya, Kuala Lumpur pada 22 dan 23 Februari 2012M, hlm 195-211 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Sedek Ariffin, Mohd Zaini Zakaria, Muhamad Alihanafiah Norasid, Khadher Ahmad, Mohd Murshidi Mohd Nor, Amin Maulana. 2012. Membaca Hafalan 30 Juzuk Al-Quran Dalam Masa 15 Jam Tanpa Melihat Mushaf: Praktikal Di Pusat Tahfiz Al-Quran. Prosiding 2nd Annual International Qur anic Conference 2012 (MUQADDAS), anjuran Centre of Qur anic Research (CQR), University of Malaya, Kuala Lumpur pada 22 dan 23 Februari 2012M, hlm 1-7. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Khadher Ahmad, Sedek Ariffin dan Monika @ Munirah Abd Razzak. 2011. Kejuhudan Sheikh Idris Al-Marbawi Dalam Usaha Menghasilkan Tafsir Quran Al-Marbawi. Prosiding The Annual International Qur'anic Conference 2011 Centre of Quranic Research (CQR), hlm 218-230. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rushdi Ramli dan Khadher Ahmad. 2011. Bahan-Bahan Rawatan Yang Terpakai Di Beberapa Pusat Rawatan Alternatif Di Malaysia : Satu Tinjuan Dari Sudut Hukum Dan Ilmu Pengubatan Islam. Prosiding Seminar Hukum Islam Semasa VII anjuran Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 14-15 Disember 2011. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad dan Rushdi Ramli. 2011. Hukum Semasa Dalam Rawatan Islam: Isu Terhadap Pengamalan Kaedah ¿Scanning¿ Dalam Rawatan Penyakit Gangguan Makhluk Halus. Prosiding Seminar Hukum Islam Semasa VII anjuran Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 14-15 Disember 2011 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab. Rahim & Khadher Ahmad. 2011. Sumbangan Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Memartabatkan Al-Quran Dan Al-Sunnah: Tumpuan Kitab Tafsir Surah Yasin, Seminar Serantau Usuluddin Di Intitusi Pengajian Tinggi Abad Ke 21: Cabaran Dan Prospek, Universiti Islam Sultan Syarif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam. 4-5 April 2011., hlm. 317-340. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Khadher Ahmad dan Prof. Madya Dr. Abdul Rashid Ahmad. 2010. Analisis Khazanah Warisan Nabawi: Metodologi Penulisan Hadith Dalam Kitab Tafsir Surah Yasin Karangan Sheikh Idris Al-Marbawi. Prosiding Conference on Prophetic Heritage 2010, anjuran Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Islamic Science University of Malaysia (USIM) pada 28-29 Julai 2010, hlm 1-18. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Khadher Ahmad. 2009. Analisis Bentuk-Bentuk Matan Hadith Dalam Kitab Jawi Nusantara: Penentu Arah Dalam Takhrij Hadith. Prosiding eminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam, 30-31 Disember 2009. h.100-115 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ishak Suliaman, Khadher Ahmad, Mohd Shukri Mohd Noor et. al. 2009. Analisis Dapatan Kajian Takhrij Hadith Dalam Penyelidikan Doktor Falsafah Dan Sarjana Di APIUM. Prosiding Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam, 30-31 Disember 2009, h.1-16 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Khadher Ahmad dan Ishak Hj. Suliaman.2009. Peranan Manuskrip Jawi Nusantara Dalam Pembinaan Sahsiah Bertamadun: Analisis Latar Belakang Dan Kandungan Kitab Hidayah al-Salikin. Prosiding Simposium Warisan dan Tamadun Islam anjuran Jabatan Sejarah dan Tamaduan Islam, APIUM, Kuala Lumpur pada 28-29 Disember 2009, hlm 1-14. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abdul Azis Bin Awang Kechik, Khadher Ahmad et.al. 2009. Analisis Hadith-Hadith Lemah Dalam Kitab Bughyah Al-Tullab (Jilid Kedua) Karya Sheikh Daud Al-Fatani. Prosiding Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam (SITTAH) anjuran Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 30-31 Disember 2009M/13-14 Muharram 1431H. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2008
 • Fauzi Deraman, Mohammed Bazri Che Harun dan Khadher Ahmad. 2008. Tokoh Ulama Nusantara: Satu Catatan Biografi Sheikh ¿Abd Al-Qadir Bin ¿Abd Al-Muttalib Al-Mandili. Prosing Seminar Warisan al-Quran al-Hadith Nusantara (SIQAH), in Academy of Islamic Studies, University Of Malaya on August, 27-28 2008. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2021
 • Khadher Ahmad, (2021). Ini penyakit kita, Wilayahku, 11 Februari 2021 

2018
 • Khadher Ahmad, (2018). Minum Berdiri Amalan Tidak Baik, Majalah Dewan Tamadun Islam, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018), Bil.4, p.24-27 

2017
 • Pengubatan Islam Masih Releven, Utusan Malaysia, 11 Feb 2017 

2014
 • Khadher Ahmad. 2014. Ilmu Hadis Kurang Mendapat Tempat di Nusantara? Majalah I, Selangor: Karangkraf, hlm 27-28. 
 • Khadher Ahmad. 2014. Pengorbanan Nabi dan Para Sahabat. Dlm Majalah Fardu 'Ain. Petaling Jaya, Selangor: Kalimat Cinta Sdn. Bhd. hlm. 58-59 

2013
 • Khadher Ahmad. 2013. Kuasa Doa Secara Sembunyi dlm Majalah Fardu 'Ain.(Petaling Jaya, Selangor: Kalimat Cinta Sdn.Bhd). Edisi 17, hlm 60-61 
 • Khadher Ahmad. 2013. Hadis Junjungan: Memenuhi Hajat Orang Islam dlm Majalah Fardu 'Ain (Petaling Jaya, Selangor: Kalimat Cinta Sdn.Bhd). Edisi 19, hlm 60-61 

2012
 • Khadher Ahmad. 2012. Anak: Berlian atau Ujian. Majalah Fardu Ain, Edisi 9, Tahun 2012, hlm 56-57. 
 • Khadher Ahmad, 2012. Awas! Golongan Songsang Dilaknat Nabi. (Kolum Hadis Junjungan). Edisi 11, Tahun 2012, hlm 56-57 
 • Khadher Ahmad. 2012. Kecintaan Kepada Nabi SAW Melebihi Diri Sendiri dan Manusia Sejagat. Majalah Fardu Ain, Edisi 10. Julai 2012, hlm 56-57 

2011
 • Rawatan Islam dan al-Quran: Turuti Kaedah dan Pendekatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dlm Sinar Harian, terbitan 26 Ogos 2011. 
Others

2012
 • Khadher Ahmad et.al. (ed.) 2012. dalam Mustaffa Abdullah et.al, Nahw I adah Siyaghah al-Bahth fi al-Dirasat al-Islamiyyah (Usuluddin wa al-Tarbiyyah al-Islamiyyah), Kuala Lumpur: Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya 

2011
 • Ishak Suliaman, Khadher Ahmad et.al. 2011. Dlm Fauzi Deraman et.al. SUNNAH NABI: Realiti dan Cabaran Semasa. Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM 

2010
 • Khadher Ahmad et.al. 2010. Dlm Mustaffa Abdullah et.al. Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Kajian Pencapaian Darul Quran dalam Perkembangan Pengajian Tahfiz, Consultant, 2020 - 2022, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Autentik Hadith Ilmu Pengetahuan: Sahih Dan Palsu, Consultant, 2019 - 2021, UMRG Program (Book) - SAH, (National)
 • (Ref: FRGS/1/2019/SSI03/UM/02/7) PANDUAN SOLUSI PENULARAN ISU-ISU AGAMA DI MALAYSIA MENURUT LITERASI MEDIA DARI PERSEPEKTIF AL-QURAN DAN HADITH, Principal Investigator(PI), 2019 - 2021, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Metode Fiqh Al-hadith Oleh Tokoh Hadith Semasa Beraliran Dan Pengaruhnya Terhadap Pemikiran + Ulama Di Malaysia, Consultant, 2018 - 2021, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Digitalisasi Dan Autentikasi Hadith Dalam Karya-karya Jawi Nusantara, Principal Investigator(PI), 2017 - 2020, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • PEMAKANAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL-HADITH: KAJIAN TERHADAP PENGUSAHA DAN PENGGUNA PRODUK MAKANAN SUNNAH DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 2016 - 2019, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, (National)
 • Salah Faham Terhadap Sunnah Di Malaysia:kajian Ke Arah Mengharmonikan Pandangan Antara Golongan Yang Menolak Dengan Golongan Yang Menerima, Consultant, 2015 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Salah Faham Terhadap Sunnah Di Malaysia:kajian Ke Arah Mengharmonikan Pandangan Antara Golongan Yang Menolak Dengan Golongan Yang Menerima, Principal Investigator(PI), 2015 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Menangani Budaya Pemikiran Ekstrem Agama Dalam Kalangan Belia: Ke Arah Penyelesaian Melalui Kerangka Al-quran Dan Al-sunnah, Principal Investigator(PI), 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Indeks Patuh Syariah Pengubatan Alternatif Islam Di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2015 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • IMPLIKASI HUTANG ISI RUMAH TERHADAP KESTABILAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA, Consultant, 2014 - 2016, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • Preserving The Authenticity Of The Digital Hadith, Consultant, 2014 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Safe And Health Uses Of Fruits And Herbs Mentioned In Al-quran And Ahadith: An Analysis Of Ethnomedicinal Importance In Islamic Products In Malaysia, Consultant, 2014 - 2018, Skim Geran Penyelidikan Trans-Displin (TRGS), (National)
 • METODOLOGI RAWATAN ISLAM BERASASKAN RUQYAH SYAR`IYYAH:KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PUSAT PENGUBATAN DI MALAYSIA DAN DI INDONESIA, Consultant, 2013 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • MODUL PENGHAFALAN AL-QURAN MENURUT KEMAMPUAN DAN TEMPOH, Consultant, 2013 - 2014, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • Interaksi pulangan saham islam dan dasar kewangan terhadap kelakuan perbankan islam di Malaysia, Consultant, 2012 - 2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • PUSAT RAWATAN ALTERNATIF BERTERASKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH: KAJIAN DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Interaksi Pulangan Saham Islam dan Dasar Kewangan Terhadap Kelakuan Perbankan Islam di Malaysia, Co-Investigator, 2012 - 2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (University)
 • (Ref: FRGS/1/2019/SSI03/UM/02/7) PANDUAN SOLUSI PENULARAN ISU-ISU AGAMA DI MALAYSIA MENURUT LITERASI MEDIA DARI PERSEPEKTIF AL-QURAN DAN HADITH
 • Indeks Patuh Syariah Pengubatan Alternatif Islam Di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2015 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Ahli Jawatankuasa Pemandu Darul Hadith Malaysia (DHM), Committee Member, 2016-2018, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • Panel untuk Projek Penterjemahan al-Kutub al-Sittah dalam Bahasa Melayu bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) tahun 2016, Consultant, 2013-2016, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • PROJEK TERJEMAHAN AL-KUTUB AL-SITTAH ANTARA JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA DENGAN UNIVERSITI MALAYA, Consultant, 2012-2014, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Memenangi “Bronze Medal” Dalam Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2019 (Mita 2019) Pada 8-12 April 2019. Tajuk Poster: Keperluan Pendigitalisasian Dan Penentuan Autentikasi Hadith Dalam Karya-Karya Jawi Nusantara Di Malaysia.", Academy of Islamic Studies, Uni, 2019, (University)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2019, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2018, (University)
 • Memenangi “Bronze Medal” Dalam Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2018 (Mita 2018) Pada 12-16 Mac 2018 Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tajuk Poster: in-Dept Investigation of Tibb Al-Nabawi Based Natural Products Towards The Develepmonet of Pharmaceuticals, Neuraceuticals and Cosmeceuticals, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2018, (University)
 • Memenangi “Gold Medal” Dalam Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2018 (Mita 2018) Pada 12-16 Mac 2018 Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tajuk Poster: Digitalisasi Dan Autentikasi Hadith Dalam Karya-Karya Jawi Nusantara, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2018, (University)
 • Memenangi “Bronze Medal” Dalam Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2017 (Mita 2017) Pada 17-21 April 2017 Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tajuk Poster: Safe and Health Uses of Fruits and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal Importance in Islamic Products in Malaysia., Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2017, (University)
 • Memenangi “Gold Medal” Dalam Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2017 (Mita 2017) Pada 17-21 April 2017 Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur., Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2017, (University)
 • Memenangi Bronze Medal Dalam Research Poster Competition in Conjunction With Muttasiq Ii, University of Malaya, 2016, (International)
 • Penghargaan Dalam Research Poster Competition in Conjunction With Muttasiq Ii, University of Malaya, 2016, (International)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2016, (University)
 • Pemenang “Bonze Medal” Dalam Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2016 (Mita 2016) Pada 25-19 April 2016 Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tajuk Psoter: Keperluan Indeks Patuh Syariah Dalam Pengubatan Alternatif Islam Di Malaysia., Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2016, (University)
 • Shield of Honour-Repeated Participant in International Conference On Multidisciplinary Academic Research & Global Innovation (Margi-2015), Beijing, China, On August 25-26, 2015 At Courtyard Marriott Beijing North East, Beijing, China., Global Illuminators Training & Development Wing, 2015, (International)
 • Pemenang "Silver Medal" Bagi Pertandingan Poster Penyelidikan Bertajuk "Penyelidikan Terhadap Tumbuhan Dan Herba Dalam Al-Quran Dan Al-Hadith: Satu Tinjauan Bibliometrik Terhadap Inai, Delima, Selasih, Kapur Barus Dan Bidara" Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2015 Yang Berlangsung Pada 20-24 April 2015 Anjuran Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan, Apium., Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015, (University)
 • Pemenang "Iron Medal" Bagi Pertandingan Poster Penyelidikan Bertajuk "Hala Tuju Pengubatan Alternatif Berteraskan Islam Di Malaysia: Kajian Persepsi Pengamal Pengubatan" Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2015 Yang Berlangsung Pada 20-24 April 2015 Anjuran Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan, Apium., Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2015, (Ptj)
 • Shield of Honours for Scholar Contribution At International Conference On Emerging Trends in Academic Research (Etar 2014), Global Illuminators and Telkom University, Indonesia, 2014, (International)
 • Pemenang "Bronze Medal" Bagi Pertandingan Poster Penyelidikan Bertajuk "Metodologi Rawatan Islam Berasaskan Ruqyah Syar'Iyyah: Kajian Perbandingan Antara Pusat Pengubatan Di Malaysia Dan Indonesia" Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2014 Yang Berlangsung Pada 21-25 April 2014 Anjuran Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan, Apium., Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014, (University)
 • Pemenang "Silver Medal" Bagi Pertandingan Poster Penyelidikan "Pusat Rawatan Alternatif Berteraskan Al-Quran Dan Al-Sunnah:Kajian Di Malaysia" Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2014 Yang Berlangsung Pada 21-25 April 2014 Anjuran Bahagian Penyelidikan Dan Pembangunan, Apium., Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2014, (University)
 • Excellence Award 2012 University of Malaya, University of Malaya, 2012, (University)
 • Pemenang Creative Poster Bagi Poster Bertajuk: Hadith-Hadith Mengenai Rawatan Sihir Dalam Al-Kutub Al-Sittah: Aplikasi Di Pusat Rawatan Islam Di Malaysia Dalam International Seminar On Research in Islamic Studies Ii (Isris Ii) Anjuran Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Pada 15 Dan 16 Februari 2012, Akademi Pengajian Islam, UM, 2012, (International)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


INVITED SPEAKER
 • SYEIKH ABD AL-SAMAD AL-FALIMBANI SATU CATATAN BIOGRAFI SEORANG TOKOH ULAMA TASAWUF, Seminar Syeikh 'Abd al-Samad al-Falimbani dan Pemikirannya, 2014-06-05 to 2014-06-05, Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, (National)
 • Writing Successful Research Proposal For Trans-disciplinary Research Grant Scheme, Workshop On Writing Successful Research Proposal For Trans-disciplinary Research Grant Scheme , 2015-02-26 to 2015-02-26, Research Management Centre, IIUM, (University)
 • Erti Syukur Dalam Kehidupan Mahasiswa, Majlis Iftor Bulanan PMAPIUM 2015, 2015-03-05 to 2015-03-05, Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam, UM, (University)
 • Hakikat Sihir Menurut al-Quran dan Sunnah:Kaedah Rawatannya di Malaysia, Kursus Rawatan Islam, 2015-10-11 to 2015-10-11, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, USIM, (University)
 • Penulisan Assigment (Format APIUM), Bengkel Penulisan , 2015-10-23 to 2015-10-23, Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam (PMAPIUM), (University)
 • Pengajian Tafsir al-Quran dan Tajwid: Surah al-Mulk, Kelas Pengajian al-Quran serta Program Diploma Pascasiswazah Pengurusan Awam (DPA) INTAN tahun 2015, 2016-01-01 to 2016-03-31, Institut Tadbir Awam Negera (INTAN), (National)
 • Pemahaman Tentang Rawatan Sihir Dalam Perspektif al-Quran dan al-Hadith, Seminar al-Quran Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 1437H/2016M, 2016-05-21 to 2016-05-21, Pejabat Mufti Pulau Pinang melalui Exco Hal Ehwal Agama, (National)
 • Kepentingan Ruqyah, Program Kefahaman Perubatan Islam 2017: Ruqyah dalam Pengamalan Perubatan Kontemporari, 2017-11-04 to 2017-11-04, Universiti Sains Islam Malaysia (Pandan Indah), (National)
 • Pengajian Terhadap Kitab Hidayah Al-Salikin, Kuliah Tafaqquh Fiddin (KTF), 2018-02-12 to 2018-05-09, Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam, UM, (University)
 • Research Grant Briefing: Fundamental Research Grant Scheme (FRGS) & Trans-Disciplinary Research Grant Scheme (TRGS), Penceramah bagi Taklimat Penulisan Geran Penyelidikan FRGS dan TRGS 2018 (slot TRGS), 2018-02-13 to 2018-02-13, Centre for Research Services, Institute of Management and Research (IPPP), (University)
 • [1] Pengenalan Asas Pengubatan Islam, [2] Pengenalan Asas Ruqyah Syar'iyyah dan [3] Amalan Pendinding Diri, Keluarga dan Harta, Bengkel Rawatan Islam 2019, 2019-03-12 to 2019-03-12, Masjid UTM, Kuala Lumpur, (National)
 • Buku Sihir Perubatan, Rawatan dan Pencegahan, Pembicara Buku Sihir Perubatan, Rawatan dan Pencegahan dalam Majlis Bicara Santai anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur (PBAKL) 2019., 2019-04-05 to 2019-04-05, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Perspektif Ilmu Hadith Terhadap Makanan dan Pemakanan Sunnah, SEMINAR KEFAHAMAN ISLAM MENGENAI MAKANAN SUNNAH DAN MAKANAN MODEN, 2019-11-19 to 2019-11-19, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), (National)
EVENT ORGANISER
 • Comitte, The Annual International Qur'anic Conference 2011, 2011-01-11 to 2011-01-12, Centre of Quranic Research (CQR), (International)
 • Comitte, International Seminar of Sunnah Nabawiah: Reality and Current Challenges 2011 (MUSNAD), 2011-07-12 to 2011-07-13, Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., (International)
 • Committe [Secretary], International Conference on Islam in Malay World II (ICON-IMAD II), 2012-11-06 to 2012-11-07, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia dan Pasca Sarjana UIN Bandung, Indonesia, (International)
 • Committe, Kongres Pengubatan Islam Nusantara, 2012-12-01 to 2012-12-02, Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Darussyifa' dan Kerjasama dengan Gabungan Pengamal Pengubatan Islam Malaysia (Gappima), (International)
 • Commitee, International Seminar on Islamic Manuscripts 2013 (ISIM), 2013-07-01 to 2013-07-02, Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka., (International)
 • Committee [as secretary], The International Seminar of Sunnah Nabawiah 2013 (MUSNAD II), 2013-07-03 to 2013-07-04, Department of al-Quran and al-Hadith., (International)
 • Secretary, International Confenrence on Wasatiyyah in Qur'an and Sunnah adn Its Contemporary Application in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, 2013-09-26 to 2013-09-26, University of Malaya and Islamic University in Madinah, (International)
 • Committee Members, POSTER EXHIBITION (RESEARCH)IN CONJUNCTION WITH MINGGU TERBUKA AKADEMIK (MiTA) 2015, April 20th 24th, 2015, 2015-04-20 to 2015-04-24, Office of Research and Development, Academy of Islamic Studies, (University)
 • Chairperson, International Seminar on Sunnah Nabawiyyah III (MUSNAD 3), 2015-10-27 to 2015-10-28, Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM, (International)
 • Committee Members, International Conference on Food Research Based on Sunnah Nabawiah (ICFRS 2016), 2016-04-12 to 2016-04-12, Department of al-Quran and al-Hadith, APIUM and, (International)
 • Kursus Pengajian Awam APIUM, Ahli Jawatankuasa Kursus Pengajian Awam APIUM dari 24 Mei 2016 hingga 23 Mei 2018, 2016-05-24 to 2018-05-23, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (University)
 • Ahli Jawatankuasa Pelaksana, 3rd International Arabic Language Festival University of Malaya, 18-20 Mei 2016, 2016-06-18 to 2016-05-20, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Fakulti Bahasa dan Lingustik Universiti Malaya dan Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, (International)
 • Deputy Director 2 , Pertandingan Poster Penyelidikan Sempena Minggu Terbuka Akademik Apium 2018 (Mita 2018) , 2018-03-12 to 2018-03-16, Akademi Pengajian Islam, UM, (University)
 • Deputy Director for International Conference on Islam in Malay World VIII (2018), INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD VIII (ICOIMAD VIII), 2018-09-02 to 2018-09-04, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), Malaysia & Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Bandung, Indonesia, Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University (PSU), Thailand serta Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam, (International)
 • Comittee Member, The 9th Annual International Qur'anic Conference (MUQADDAS IX), 2019-11-26 to 2019-11-27, Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya, (International)
PRESENTER
 • Tokoh Ulama Nusantara: Satu Catatan Biografi Sheikh Abd Al-Qadir Bin Abd Al-Muttalib Al-Mandili, Seminar Warisan al-Quran al-Hadith Nusantara (SIQAH), 2008-08-27 to 2008-08-28, Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, (International)
 • Keperluan Takhrij Hadith Dalam Karya Jawi: Analisis Hadith-Hadith Lemah Dalam Kitab Hidayah Al-Salikin, Seminar Warisan al-Quran al-Hadith Nusantara (SIQAH), 2008-08-27 to 2008-08-28, Department of al-Quran & al-Hadith Studies, Academy of Islamic Studies, UM, (International)
 • Analisis Bentuk-Bentuk Matan Hadith Dalam Kitab Jawi Nusantara: Penentu Arah Dalam Takhrij Hadith, eminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam, 2009-09-01 to  
 • ANALISIS DAPATAN KAJIAN TAKHRIJ HADITH DALAM PENYELIDIKAN DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA DI APIUM, eminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam, 2009-09-01 to  
 • Peranan Manuskrip Jawi Nusantara Dalam Pembinaan Sahsiah Bertamadun: Analisis Latar Belakang Dan Kandungan Kitab Hidayah al-Salikin, Simposium Warisan dan Tamadun Islam , 2009-12-28 to 2009-12-29, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, APIUM, (International)
 • Analisis Hadith-Hadith Lemah Dalam Kitab Bughyah Al-Tullab(Jilid Kedua) Karya Sheikh Daud Al-Fatani, Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam (SITTAH), 2009-12-30 to 2009-12-31, Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM, (International)
 • Analisis Bentuk-Bentuk Matan Hadith Dalam Kitab Jawi Nusantara: Penentu Arah Dalam Takhrij Hadith, Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam (SITTAH), 2009-12-30 to 2009-12-31, Jabatan al-Quran & al-Hadith, APIUM dengan kerjasamam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), (International)
 • Analisis Khazanah Warisan Nabawi: Metodologi Penulisan Hadith Dalam Kitab Tafsir Surah Yasin Karangan Sheikh Idris Al-Marbawi, Conference on Prophetic Heritage 2010, 2010-07-28 to 2010-07-29, Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Islamic Science University of Malaysia (USIM), (International)
 • Kejuhudan Sheikh Idris Al-Marbawi Dalam Usaha Menghasilkan Tafsir Quran Al-Marbawi, The Annual International Qur anic Conference 2011 (MUQADDAS), 2011-01-10 to 2011-01-11, Centre of Qur anic Research (CQR), University of Malaya, (International)
 • Sumbangan Syeikh Idris Al-Marbawi Dalam Memartabatkan Al-Quran Dan Al-Sunnah: Tumpuan Kitab Tafsir Surah Yasin, Regional Conference on Usuluddin Studies in 2lst Century in the Higher Education Institutions : Challenges and Prospects 2011, 2011-04-04 to 2011-04-05, Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam , (International)
 • Hukum Semasa Dalam Rawatan Islam: Isu Terhadap Pengamalan Kaedah Scanning Dalam Rawatan Penyakit Gangguan Makhluk Halus, Seminar Hukum Islam Semasa VII (SHIS VII), 2011-12-14 to 2011-12-15, Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (National)
 • Membaca Hafalan 30 Juzuk Al-Quran Dalam Masa 15 Jam Tanpa Melihat Mushaf: Praktikal Di Pusat Tahfiz Al-Quran, 2nd Annual International Qur 'anic Conference 2012 (MUQADDAS), 2012-02-22 to 2012-02-23, Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya, (International)
 • Ketokohan Mahmud Yunus Dalam Bidang Tafsir Al-Quran: Kajian Terhadap Kitab Tafsir Qur'an Karim, 2nd Annual International Qur'anic Conference 2012 (MUQADDAS), 2012-02-22 to 2012-02-23, Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya, (International)
 • RAWATAN ISLAM DI NUSANTARA: ANALISIS TERHADAP PENGAMALAN KAEDAH RAWATAN YANG MERAGUKAN, International Conference on Islam in Malay World II (ICON-IMAD II), 2012-11-06 to 2012-11-07, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia dan Pasca Sarjana UIN Bandung, Indonesia, (International)
 • Hubungan Antarabangsa Dalam Perspektif Sunnah: Satu Analisis Teori, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND MALAY WORLD (ICON-IMAD III), 2013-10-29 to 2013-10-31, Postgraduate Programm, UIN Sunan Gunung Djati Bandung and Academy of Islamic Studies, University of Malaya (APIUM), (International)
 • PENYAKIT SPIRITUAL, FIZIKAL DAN MENTAL YANG DIRAWAT DI PUSAT PERUBATAN ALTERNATIF ISLAM DI MALAYSIA: SATU ANALISIS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD IV, 2014-09-19 to 2014-09-21, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia dan Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, (International)
 • Religion and Alternative Medicine:Issues on Using Ruqyah (Incantation) Among Malay-Muslim Practices , INTERNATIONAL CONFERENCE ON Innovative Trends in Multidisciplinary Academic Research ITMAR-2014 , 2014-10-20 to 2014-10-21, Globalilluminators, (International)
 • SIGNIFIKAN PENGGUNAAN RUQYAH BERASASKAN AL-QURAN DALAM RAWATAN PENYAKIT: SATU ANALISIS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON TAJDID QUR ANIC STUDIES (MUTTASIQ 14), 2014-11-18 to 2014-11-19, Department al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM, (International)
 • Practice of Long Distance Treatment Method among Healing Practitioners in Malaysia: Analysis from Islamic Perspective, INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING TRENDS IN ACADEMIC RESEARCH (ETAR 2014), 2014-11-25 to 2014-11-26, Globalilluminators and Telkom University, Indonesia., (International)
 • Polemics In The Malaysian Muslim Community: Understanding The Role Of Postmodern Islamic Medicine , International Conference on Multidisciplinary Academic Research & Global Innovation (MARGI-2015), 2015-08-25 to 2015-08-26, Global Illuminators Training & Development Wing, (International)
 • Penekanan Aspek Wastiyyah Bagi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Islam Melalui Pengubatan Alternatif Islam: Pengalaman di Malaysia , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND MALAY WORLD V (ICON-IMAD V), 2015-09-12 to 2015-09-14, Prince Songkla University, Pattani, Thailand, (International)
 • Salah Faham Terhadap Istilah Makanan Sunnah Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis, International Seminar on Sunnah Nabawiyyah III (MUSNAD 3), 2015-10-27 to 2015-10-28, Department of al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies , (International)
 • Salah Faham Terhadap Istilah Makanan Sunnah Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia: Satu Analisis, International Seminar on Sunnah Nabawiyyah III (MUSNAD 3),, 2015-10-27 to 2015-10-28, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, APIUM, (International)
 • FANATIK BERAGAMA DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI MALAYSIA: ANALISIS BERDASARKAN PEMAHAMAN TERHADAP FIQH AL-HADITH, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD VI (ICON-IMAD VI), 2016-09-20 to 2016-09-22, Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), (International)
 • EKSTREM ATAU MELAMPAU DALAM PENGISTILAHAN AL-QURAN DAN HADITH: ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN DARIPADA TEKS, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC JURISPRUDENCE 2016 (ICIJ2016), 2016-10-29 to 2016-10-30, Department of Shariah, Faculty of Islamic Studies, National University of Malaysia and College Of Islamic Studies, Prince Of Songkla University Thailand, Pattani Campus, (International)
 • AL-QURAN SEBAGAI SUMBER UTAMA RAWATAN DALAM PENGUBATAN ALTERNATIF ISLAM, INTERNATIONAL CONFERENCE ON TADABBUR AL-QURAN: INNOVATION AND DEVELOPMENT (MUTTASIQ II), 2016-11-15 to 2016-11-16, JABATAN AL-QURAN DAN AL-HADITH, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, (International)
 • Discussion About al-Mann and al-Salwa in Qur anic and Hadith Perspective: An Analysis., International Conference on Botanical Medicine Based on Sunnah Nabawiah (ICONIC 2017), 2017-08-21 to 2017-08-22, Islamic Affairs, Republic of Maldives, (International)
 • Aliran-Aliran Dalam Pengajian Hadith: Faktor Keberadaan Dan Perkembangannya Di Malaysia, International Conference on Sunnah Nabawiyyah IV (MUSNAD IV), 2017-10-10 to 2017-10-11, Department of Al-Quran & Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya , (International)
 • Pemahaman Tentang Penggunaan Daun Bidara Dalam Perspektif Ilmu Wahyu: Satu Analisis, INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL SCIENCE AND HERITAGE FROM ISLAMIC PERSPECTIVE 2018 (INSPIRE) 2018, 2018-08-06 to 2018-08-08, Faculty of Quranic and Sunnah Studies, Islamic Science University of Malaysia & Faculty of Science, Universiti of Malaya, (International)
 • KEPERLUAN PENDIGITALISASIAN HADITH DALAM KITAB-KITAB JAWI NUSANTARA, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD VIII (ICOIMAD VIII) , 2018-09-02 to 2018-09-04, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), Malaysia & Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Bandung, Indonesia, Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University (PSU), Thailand serta Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam , (International)
 • Digitalisasi Hadith di Malaysia: Analisis Terhadap Keperluan Kriteria Pembangunan Website dan Software Hadith, INTERNATION CONFERENCE ON ISLAM IN MALAYSIA WORLD IX (ICONIMAD IX), 2019-08-19 to 2019-08-21, College of Islamic Studies, Prince Songkhla University of Thailand, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Malaysia, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia and the Faculty of Usuluddin UNISSA, Brunei, (International)
 • Pendekatan al-Shaykh Muhammad 'Awwamah Dalam Mendepani Golongan Rigid Hadith Da'if: Satu Analisis, KOLOKIUM PENYELIDIKAN SISWAZAH (KOPSIS 2019), 2019-11-14 to 2019-12-14, Kolej Universiti Islam Melaka , (National)
 • KRITERIA UTAMA DALAM PEMBANGUNAN WEBSITE HADITH: SATU ANALISIS DAN CADANGAN , 4th INHAD INTERNATIONAL MUZAKARAH & MU TAMAR ON HADITH (IMAM 2019), 2019-11-20 to 2019-11-20, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS), Bandar Seri Putra, Bangi., (International)
OTHERS
 • Bahan-Bahan Rawatan Yang Terpakai Di Beberapa Pusat Rawatan Alternatif Di Malaysia : Satu Tinjuan Dari Sudut Hukum Dan Ilmu Pengubatan Islam, Seminar Hukum Islam Semasa VII (SHIS VII), 2011-12-14 to 2011-12-15, Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (National)
 • Participation, Seminar Pengubatan Islam, 2012-07-01 to 2012-07-01, Darussyifa' Semenyih, (National)
 • Participation, International Syimposium on Manuscripts of Qur'an Science and Interpretations: The Indexing, Definition, Description and Study , 2012-08-29 to 2012-08-30, Centre of Quranic Research (CQR) & Bayt al-Hikma, Baghdad, Iraq., (International)
 • Participant, Seminar Rasulullah Negarawan Ulung, 2013-01-26 to 2013-01-26, Persatuan Ulama Malaysia, Cawangan Selangor dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor, (National)
 • Session Chair, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM AND MALAY WORLD IV (ICON-IMAD IV), 2014-09-19 to 2014-09-21, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia & Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, (International)
 • Event Organizer, NTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD IV, 2014-09-19 to 2014-09-21, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia dan Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia., (International)
 • Comitte, INTERNATIONAL CONFERENCE ON TAJDID QUR ANIC STUDIES (MUTTASIQ 14), 2014-11-18 to 2014-11-19, Department al-Quran and al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM, (International)
 • Chairperson, The 5th Annual International Quranic Conference 2015 (MUQADDAS V) on 5 & 6 May 2015, 2015-05-05 to 2015-05-06, The Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya, (International)
 • Invited Participant, Wacana: An Islamic Nosology of Mental Disoder, 2015-11-11 to 2015-11-11, Pusat Kajian E-Komuniti, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM, (University)
 • Moderator, SEMINAR KEBANGSAAN TAMADUN DAN WARISAN ISLAM 2015: ISU-ISU DAN CABARAN TAMADUN ISLAM, 2015-11-16 to 2015-11-17, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), (National)
 • Peserta, Multaqa Serantau Alumni al-Azhar Malaysia 2015, 2015-12-16 to 2015-12-18, WAAG Malaysia & Pelajabat YAB Perdana Menteri Malaysia, (International)
 • -, The 6th Annual International Quranic Conference 2016 or known as (MUQADDAS VI), 2016-07-19 to 2016-07-20, Center of Quranic Research, (International)
 • Qualitative Data Analysis With ATLAS.ti8 (Window Version), IEL Workshop Series: Qualitative Data Analysis With ATLAS.ti8 (Window Version), 2018-04-02 to 2018-04-03, Institute of Educational Leadership, Faculty of Education, UM, (University)
 • Moderator in INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD VIII (ICOIMAD VIII) , INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD VIII (ICOIMAD VIII) , 2018-09-02 to 2018-09-04, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), Malaysia & Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Bandung, Indonesia, Kolej Pengajian Islam, Prince of Songkla University (PSU), Thailand serta Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam, (International)
 • Committee , Poster Exhibition Research in conjunction with Minggu Terbuka Akademik (MiTA) 2019, 2019-04-08 to 2019-04-12, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (University)
 • Tiada, Mini-Joint Seminar "Perkembangan Studi Hadith di Malaysia dan Indonesia", 2019-07-31 to 2019-07-31, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (International)
 • None, Diskusi Meja Bulat (RTD) Ideologi Tashkik Sekelompok Komuniti Maya (Netizen) terhadap Wahyu: Cabaran dan Solusi, 2019-10-17 to 2019-10-17, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya dan Persatuan Ulama Malaysia (PUM), (National)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Panel Penyemak Terjemahan Hadith, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), 2020, 1, (National)
 • Sijil Perkhidmatan Cemerlang 2016, Universiti Malaya, 2017, 2016, (University)
 • Panel Penilai dan Ahli Mesyuarat, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, 2013, 12, (National)
 • Panel Penterjemah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2012, 48, (National)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Ahli Jawatankuasa Penasihat Akademik Darul Quran, JAKIM 2020, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Advisor, 2020-2020, (National)
 • Ahli Semakan Kurikulum APIUM, Akademi Pengajian Islam UM, Committee Member, 2020-2020, (University)
 • Ahli Semakan Kurikulum Akademi Pengajian Islam UM, Akademi Pengajian Islam UM, Committee Member, 2020-2020, (University)
 • VALIDATE THE RESEARCH INSTRUMENT, Fakulti Pendidikan UM, Expert Advisor, 2020-2021, (University)
 • Pakar Penilai FASA I ANALISIS KEPERLUAN PEMBINAAN MODEL PEMBENTUKAN AKHLAK KANAK-KANAK BERDASARKAN HADITH calon Kedoktoran USIM, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Expert Advisor, 2020-2020, (University)
 • Panel Penyemak Buku Terjemahan Sahih al-Bukhari, Pejabat Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Expert Advisor, 2020-2020, (National)
 • ONLINE FACILITATOR FOR POSTGRADUATE COURSES FOR COURSE AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH (MAY 2020), Open University Malaysia, Coordinator, 2020-2020, (International)
 • ONLINE FACILITATOR FOR POSTGRADUATE COURSES FOR COURSE AMSH5103 ISU KONTEMPORARI DALAM PENGAJIAN HADITH (SEPT 2020), Open University Malaysia, Coordinator, 2020-2021, (International)
 • Panel Penilai Modul Sijil Pengubatan Islam, Akademi Pengajian Islam, Expert Advisor, 2019-2019, (National)
 • Subject Matter Expert (SME) (E-Lesson) for Master of Islamic Studies (MIST), Open University Malaysia (OUM)., Open University Malaysia (OUM)., Expert Advisor, 2019-2019, (National)
 • Ahli Jawatankuasa Akredetasi Program Ijazah Tinggi Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam, Committee Member, 2019-2020, (University)
 • Subject Matter Expert For Module Review & Enhancement Project 2 (MREP2), Open University Malaysia (OUM), Open University Malaysia (OUM), Expert Advisor, 2019-2019, (University)
 • Penulis Jemputan: Buku Penjelasan Hadith-Hadith Yang Disalahfahami Kumpulan Pelampau Siri II, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Writer, 2019-2019, (National)
 • Ahli Jawatankuasa Pemandu Darul Hadith Malaysia (DHM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Expert Advisor, 2016-2018, (National)
 • Subject Matter Expert (SME) for Vidoe Lecture Develepment bagi AMSH5103 Isu Kontemporari Dalam Pengajian Hadis, Open University Malaysia (OUM)., Open University Malaysia (OUM) Malaysia, Expert Advisor, 2016-2016, (National)
 • Ahli Jawatan Kuasa Kerja Darul Hadith Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Expert Advisor, 2016-2018, (National)
 • Penulis Kandungan Kursus (TOC) Dokumen MQA Open University Malaysia (OUM), Open University Malaysia (OUM), Expert Advisor, 2015-2015, (University)
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Program, Pusat Penedidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCced), Expert Advisor, 2015-2015, (University)
 • Penggubal (SME) Bank Soalan Tugasan untuk Open University of Malaysia (OUM), Open University of Malaysia (OUM), Expert Advisor, 2014-2014, (University)
 • Ahli Jawatan Kuasa Laman Web APIUM, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Coordinator, 2013-2014, (University)
 • Panel untuk Projek Penterjemahan al-Kutub al-Sittah dalam Bahasa Melayu bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk tempoh tiga tahun dari tahun 2012 hingga 2014, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Consultant, 2012-2012, (National)
 • Penggubal Kurikulum DINI Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Kemajian Islam Malaysia (JAKIM), Consultant, 2012-2013, (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Pemeriksa Luar Tesis PhD (Open University Malaysia) dengan judul: RAWATAN SIHIR TAFRIQ BERTERASKAN RUQYAH SYAR`IYYAH: KAJIAN KES DI PUSAT RAWATAN DARUL RUQYAH (MOHD SUHAIMI ROHANI@ROZALI), Thesis ,  (2020 - 2020)
 • PANEL PENYEMAK DALAM BENGKEL SEMAKAN BUKU: “TUMBUHAN DAN HERBA DALAM PERSPEKTIF WAHYU DAN SAINTIFIK”, Book ,  (2020 - 2020)
 • Penilai Buku Berjudul "73 Jalan..Yang Sampai Hanya Satu Jalan" dibawah Penerbit USIM, Book ,  (2020 - 2020)
 • AL-BURHĀN: JOURNAL OF QURʾĀN AND SUNNAHSTUDIES, Article In Journal ,  (2020 - 2021)
 • Penilai Artikel berjudul Tertib al-Jam‘ dan al-Naskh dalam Mukhtalif al-Ḥadīth Menurut Sharaf al-Qudah bagi Jurnal Usuluddin (APIUM), Article In Journal ,  (2020 - 2020)
 • Editor For Journal of Islamic Educational Research (JIER) 2020, Article In Journal ,  (2020 - 2020)
 • Penilai Artikel Fenomena Pentaqdīsan Turath di Dayah Tradisional ACEH bagi Jurnal Usuluddin (APIUM) 2020, Article In Journal ,  (2020 - 2020)
 • Reviewer article title "Arab-Muslims Legacy in Neuroscience:The Yin-Yang Concept," for Neuroscience Research Notes, Article In Journal ,  (2020 - 2020)
 • Pemeriksa Dalam Disertasi Sarjana (Akademi Pengajian Islam) calon MOHD RIDWAN BIN RAZALI (17006921/3 / IOG180004) dengan tajuk AMALAN PENGAJARAN TURATH AL-SUNNAH PROGRAM AL-SYAHADAH AL-ULYA ULUL ALBAB: KAJIAN DI SM IMTIAZ, BESUT, TERENGGANU (Teaching Practice of Turath Al-Sunnah for the Program Al-Syahadah Al-Ulya Ulul Albab: A Study at Imtiaz Secondary School, Besut, Terengganu) and the Master Dissertation Examination Report form for your perusal., Thesis ,  (2020 - 2020)
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD (Akademi Pengajian Islam) calon MOHD KHUSYAIRIE BIN MARZUKI (IHA150021) (17033214/3) tajuk PEMBENTUKAN AKHLAK PELAJAR MELALUI PENDEKATAN SOLAT MENURUT PERSPEKTIF HADITH: KAJIAN DI NEGERI KELANTAN (Student’s Akhlaq Development Through Solah from Hadith Perspective: A Study in Kelantan), Thesis ,  (2020 - 2020)
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD (Akademi Pengajian Islam) calon LAZUARDI MUHAMMAD LATIF (17026620/1) (IHA110080) (INDONESIA)- tajuk WASL AL-FIQH BI AL-HADITH: PELAKSANAAN DAN IMPLIKASI DI DAYAH TRADISIONAL ACEH (Wasl Al-Fiqh bi Al-Hadith: Implementation and its Implications at the Traditional Dayah of Aceh), Thesis ,  (2020 - 2020)
 • Pemeriksa Dalam Calon Master MUHAMMAD MUSHFIEQ BIN AHMAD AYOUP (IGB140033), Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD Calon Fitriady Ilyas (Indonesia) (IHA110062)- Tajuk: Metode Pemahaman Sunnah oleh Muhammad Syuhudi Ismail dan Ali Mustafa Yakub dan Pengaruhnya di Indonesia., Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Reviewer for the manuscript, "Abu Reyhan Biruni (973-1048): The Persian polymath and pharmacist," for Journal AMHA - Acta medico-historica Adriatica, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pemeriksa Dalam Calon Master NIK NUR AMIRAH BINTI AMRAN (IGC150010), Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Panel Penilai Candidature Defence - Zaki bin YA (IVA170066), Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Review Manuscript for Publication in Journal of Islamic Educational Research (JIER) Title: دثين في التربية والتعليم؛ قراءة في ضوء مباحث الإدارة التربوية, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pemeriksa Luar Doktor Falsafah Bagi Calon Nor Azian binti Rahman dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) . Tajuk Tesis: PEMBANGUNAN KAEDAH ANNUR BAGI DIAGNOS SINDROM BERHUBUNGAN JIN DALAM PERUBATAN KOMPLMENTARI ISLAM, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Bagi e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), KUIS. Tajuk artikel: [1] Analisis Konsep Rū’yah Allah Muhammad Bin Yūsuf Al-Sānūsī (Wafat 895H) dan [2] Ijma’ Di Dalam Al-Tarjamah Al-Mursalah Menurut Kitab Jami’ Al-Tirmidhi Karya Imam Al-Tirmidhi (200-209 H)., Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Penilai Buku: Kemurungan daripada Sudut Psikiatri dan Spritual, Book ,  (2018 - 2018)
 • Pemeriksa Luar Bagi Tesis Master En Mohd Faiz Fathi bin Amsori dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Reviewer for article in Jurnal Usuluddin 2018, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Reviewer for article title: The Hybrid Nature of Sirah Nabawiyyah: An Analysis of Quranic Biography of Muhammad’s Early Life, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • reviewer of the manuscript,"Al-'Ardah AlAkhirah (The Final Presentation) Prophet Muhammad SAW and Its Relation with AlQira’at AlShadhdhah,"for UMRAN: International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 22898204), Article In Journal ,  (2017 - 2017)
 • Pencegahan dan Pembanterasan Dadah Menurut Perspektif Hadith: Analisis Terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN), Bandar Langsa, Acheh. (Disertasi Sarjana: Abdul Kholiq-Indonesia), Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Mohammad Fauzi Ibrahim, Persepsi Guru Pendidikan Islam di Daerah Petaling Utama Terhadap Riwayat Masyhur Yang Tidak Berautoriti Dalam Sirah Nabi, (Disertasi Master, 2017), Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Reviewer manuscript article title: PENGUASAAN TARANNUM AL-QURAN: ANALISIS TERHADAP PESERTA MAJLIS TILAWAH AL-QURAN SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN DI DAERAH KLANG DAN SEPANG, Jurnal Quranic, Article In Journal ,  (2017 - 2017)
 • Penilai Manuskrip Buku: "Sunan al-Nasa'i: Terjemahan, Pengajaran & Fawaid Jilid 1, Penerbit UKM, Bangi, Selangor., Book ,  (2017 - 2017)
 • Reviewer Artikel Jurnal: Journal of Global Business & Social Entrepreneurship (GBSE). Artikel bertajuk: Analisis Hadith Berkaitan Transaksi Emas dan Hubungannya Dengan Riba (Interest) Dalam Fiqh al-Sunnah dan Bulugh al-Maram, Article In Journal ,  (2016 - 2016)
 • Penilai Artikel Dalam Jurnal al-Basirah, Akademi Pengajian Islam, Nilam Puri. Tajuk: Hadith-hadith Mengenai Hijab Dalam Sahih Muslim: Analisis Terhadap Metodologi dan Pemikiran Sisters in Islam, Article In Journal ,  (2016 - 2016)
 • Reviewer for paper in The 1st International Conference on Islam & Contemporary Issues in The Islamic World: Challenges & Way Forward (ICIC-2016), 5-6 December 2016 at Academy of Islamic Studies, University of Malaya, Article In Proceeding ,  (2016 - 2016)
 • Adat Perkahwinan Masyarakat Acheh Selatan: Analisis Menurut Perspektif Sunnah (Disertasi Sarjana: Siti Nurkhafifah Marisa- Indonesia), Thesis ,  (2016 - 2016)
 • Review article title: "THE MUJADDID OF HIS AGE: ALGHAZALI AND HIS INNER SPIRITUAL JOURNEY" for UMRAN:International Journal of Islamic and Civilizational Studies (EISSN: 22898204), Article In Journal ,  (2015)
 • Hadith-Hadith Mengenai Hijab Dalam Sahih Muslim: Analisis Metodologi dan Pemikiran Sister in Islam (Disertasi Sarjana: Shah Rizul Izyan Zulkipli), Thesis ,  (2015 - 2015)
 • Analisis Hadith Pemakanan Dalam al-Shama'il al-Muhammadiyyah oleh al-Tirmidhi (Disertasi Sarjana: Mohd Zahir Abdul Rahman), Thesis ,  (2015 - 2015)
 • Reviewer manuscript article title: Kritikan Terhadap Pendidikan Islam dan Penghasilan Ilmu 'Aqli Islam Kontemporari for QURANICA Journal, Centre of Quranic Research (CQH), Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Reviewer for article submission, "Al-Qadi Abu Ya�la: Thoughts and Influence on the Development of Legal Theory of Islamic Civilization and Sciences of Jurisprudence," to UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, Article In Journal ,  (2014 - 2014)
 • Penilai Kertas Kerja Penuh Chapter in Books TeSSHI 2014(Tecnology, Science, Social Sciences & Humanities International Conference 2014 anjuran UiTM Kedah., Book ,  (2014 - 2015)
 • Quranica: Intenational Journal Centre of Quranic Research (CQR), Article In Journal ,  (2014 - 2014)
 • Review the manuscript entitled: Role of Civil Society, Mechanisms of Future Development and Regulation. (WASJ-2014-335).electronically submitted to the World Applied Science Journal, recently, Article In Journal ,  (2014 - 2014)
 • Transformasi Dalam Bidang Pengajian Islam, Book ,  (2012 - 2012)
 • Prosiding Seminar Wakaf Menjana Ekonomi anjuran Majlis Universiti Islam Malaysia (MIUM), Article In Proceeding ,  (2012 - 2013)
 • Sunnah Nabi: Realiti dan Cabaran Semasa, Book ,  (2011 - 2011)
 • Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia, Book ,  (2010 - 2010)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Penilai Manuskrip Buku "73 Jalan..." Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Nilai, Negeri Sembilan., (National), 10/07/2020 until 10/08/2020
 • E-FACILITATOR Bagi Kursus Master OUM AMSH5103 Isu Kontemporari Dalam Pengajian Hadis, (University), 01/05/2020 until 31/08/2020
 • Pengajar Diploma Eksukutif Pengajian Usuluddin, (University), 22/01/2020 until 31/03/2020
 • Tenaga Pengajar Kursus Pengajian Hadith (KPAH) 2019 - Hadith dan Isu Semasa, (National), 01/12/2019 until 31/01/2020
 • Tenaga Pengajar Kursus Pengajian Hadith (KPAH) 2019- Hadith Pembangunan Insan dan Masyarakat, (National), 01/10/2019 until 30/11/2019
 • Tenaga Pengajar Program Sijil Pengajian Syariah di Menara Maybank, Jalan Tun Perak anjuran Pusat Pendidikan Berterusan (UMCCed) tahun 2019, (National), 01/03/2019 until 30/04/2019
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam untuk tahun 2019, (Community), 01/01/2019 until 31/12/2019
 • Mengupas Isu "Ruwaibidhah' Si Penunggang Agama" Dalam Majalah al-Islam terbitan Utusan Karya Sdn.Bhd untuk Edisi April 2018. hlm.68-71, (National), 01/04/2018 until 30/04/2018
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam untuk tahun 2018, (University), 23/03/2018 until 29/03/2018
 • Tenaga Pengajar Program Sijil Pengajian Syariah anjuran Pusat Pendidikan Berterusan (UMCCed) tahun 2018, (National), 01/03/2018 until 31/03/2018
 • Penyemak dan Pentashih Dalam Workshop on Reviewing The Book "Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Ilmu Wahyu dan Sains" 2.0 di Akademi Pengajian Islam, UM, (Ptj), 09/08/2017 until 10/08/2017
 • Penyemak dan Pentashih Dalam Workshop on Reviewing The Book "Makanan dan Minuman Dalam Perspektif Ilmu Wahyu dan Sains" di PAUM Clubhouse, University of Malaya. , (Ptj), 17/05/2017 until 18/05/2017
 • Mengupas Isu "Pengubatan Islam Masih Relevan" dalam Utusan Malaysia Edisi 11 Februari 2017, (National), 11/02/2017 until 11/02/2017
 • Penyemak dan Pentashih Dalam Workshop on Book Review: Tumbuhan dan Herba Menurut Perspektif Ilmu Wahyu dan Sains" yang diadakan di Eastin Hotel, Petaling Jaya., (University), 25/01/2017 until 26/01/2017
 • Penilai Manuskrip Buku: "Sunan al-Nasa'i: Terjemahan, Pengajaran & Fawaid Jilid 1, Penerbit UKM, Bangi, Selangor., (National), 04/01/2017 until 11/02/2017
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam untuk tahun 2017, (University), 01/01/2017 until 31/12/2017
 • Pentashih Dalam Bengkel Pentashihan Jami` al-Tirmizi Jilid 2 (Siri 3) di Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Bangi, Selangor, (Government), 16/11/2016 until 18/11/2016
 • Juri Pertandingan Poster Penyelidikan Halal Bersempena Program Penyelidikan Halal Universiti Malaya (HARUM 2016), (University), 29/09/2016 until 29/09/2016
 • Penceramah Dalam Seminar al-Quran Peringkat Negeri Pulau Pinang tahun 1437H/2016M anjuran Pejabat Mufti Pulau Pinang melalui Exco Hal Ehwal Agama pada 21 Mei 2016 bertempat di Hotel Seri Malaysia, Kepala Batas, Seberang Perai Utara, P.Pinang., (Government), 21/05/2016 until 21/05/2016
 • Penceramah Program Tazkirah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (Ptj), 18/03/2016 until 18/03/2016
 • Khatib Solat Jumaat di Surau Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya tahun 2016, (University), 01/01/2016 until 31/12/2016
 • AJK Biro Resolusi Bagi Multaqa Serantau Alumni Al-Azhar Malaysia 2015 anjuran WAAG Malaysia dengan kerjasama Pejabat YAB Perdana Menteri Malaysia, pada 16-18 Disember 2015 di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur., (International), 16/12/2015 until 18/12/2015
 • Mengupas Isu Jimak? Jangan Turun Ke Liang Lahad, dalam Majalah IMAN terbitan Utusan Karya Sdn.Bhd untuk Bil.44, 2015., (National), 01/11/2015 until 31/12/2015
 • Penyeliaan Latihan Mengajar untuk Program Pendidikan Islam, APIUM bermula dari 23 Februari 2015 hingga 5 Jun 2015, (University), 23/02/2015 until 05/06/2015
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam, UNiversiti Malaya untuk tahun 2015, (University), 01/01/2015 until 31/12/2015
 • Penulis Kandungan Karsus (TOC) Dokumen MQA Open University Malaysia (OUM), (Local), 07/11/2014 until 31/12/2014
 • Pentazkirah Bagi Kakitangan APIUM tahun 2014, (Ptj), 27/06/2014 until 27/06/2014
 • Mengupas Isu "Benarkah itu Rasulullah?" dalam Majalah al-Islam terbitan Utusan Karya Sdn.Bhd untuk Edisi Jun 2014, hlm.54-55., (Country), 26/05/2014 until 30/06/2014
 • Moderator Ceramah Isra' dan Mikraj 1435H, (Ptj), 23/05/2014 until 23/05/2014
 • Pengerusi Majlis Seminar Antarabangsa Pendidikan Islam 2014, (Ptj), 16/04/2014 until 16/04/2014
 • Peserta Bengkel Penulisan Teks Khutbah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan 2014, (National), 13/03/2014 until 13/03/2014
 • Penyeliaan Latihan Mengajar untuk Program Pendidikan Islam, APIUM bermula dari 17 Februari 2014 hingga 30 Mei 2014, (University), 17/02/2014 until 30/05/2014
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya untuk tahun 2014, (National), 01/02/2014 until 31/12/2014
 • Pembaca Doa di Majlis Pelancaran Buku Sains Solat dan Perasmiaan Klinik Terapi Sains Solat di Fakulti Kejuruteraan, (University), 27/01/2014 until 27/01/2014
 • Mengupas Isu Tentang Fatimah Bertemu Malaikat Izrail Satu Lagi Pembohongan?, dalam Majalah Al-Islam terbitan Utusan Karya Sdn.Bhd untuk Edisi Januari 2014, hlm.68-69, (Local), 01/01/2014 until 31/01/2014
 • Mengupas Isu Tentang Rahsia Air Penawar Marah, dalam Majalah Al-Islam terbitan Utusan Karya Sdn.Bhd untuk Edisi Disember 2013., (Local), 01/12/2013 until 31/12/2013
 • Tenaga Pengajar Program Sijil Pengajian Syariah anjuran Pusat Pendidikan Berterusan (UMCCed) bermula tahun 2013 hingga sekarang., (University), 04/11/2013 until 31/12/2030
 • Penyeliaan Latihan Mengajar untuk Program Pendidikan Islam, APIUM bermula dari 24 Jun 2013 hingga 30 Ogos 2013, (University), 24/06/2013 until 30/08/2013
 • Perserta Jemputan dalam Seminar Wakaf Keempat anjuran Universiti Islam Madinah, Arab Saudi pada 30 Mac 2013 (18/3/1434H) di Dewan al-Malik Sa'ud (2 hari), (International), 30/03/2013 until 31/03/2013
 • Peserta Bengkel Audit Aksesibiliti Dalam Persekitaran Alam Bina Universiti Malaya anjuran Bahagian Hal Ehwal Pelajar dengan kerjasama Unit Kesihatan & Kesihatan Pekerja & KAED Universal Design Unit (KUDU) Universiti Islam Antarabnagsa (UIAM), (University), 30/01/2013 until 31/01/2013
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam, UNiversiti Malaya untuk tahun 2013, (University), 01/01/2013 until 31/12/2013
 • PENULIS Teks Khutbah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) tahun 2013, (Government), 01/01/2013 until 31/12/2013
 • Kolumnis Tetap Majalah Fardu Ain bermula dari 1 Januari 2012 hingga sekarang., (National), 01/01/2013 until 31/12/2030
 • Ahli Panel Program Awareness Universiti Malaya, (University), 20/12/2012 until 20/12/2012
 • Moderator Dalam International Conference on Islam in Malay World II (ICON-IMAD II), (International), 06/11/2012 until 07/11/2012
 • RAPPORTEUR dalam Seminar Wakaf Menjana Ekonomi Bersama Mufti Mesir, anjuran Majlis Universiti Islam Malaysia (MUIM) pada 16 Julai 2012 bertempat di Pullman Putrajaya Lakeside, Putrajaya, (National), 16/07/2012 until 16/07/2012
 • Penyeliaan Latihan Mengajar untuk Program Pendidikan Islam, APIUM bermula dari 25 Jun 2012 hingga 7 September 2012, (University), 25/06/2012 until 07/09/2012
 • Ahli Panel dalam Program Wacana Ilmiah anjuran Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 25 April 2012., (University), 25/04/2012 until 25/04/2012
 • Panel untuk Projek Penterjemahan al-Kutub al-Sittah dalam Bahasa Melayu bersama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk tempoh tiga tahun dari tahun 2012 hingga 2014, (National), 19/03/2012 until 31/12/2014
 • Ahli Jawatan Kuasa (Setiausaha) bagi International Seminar on Research in Islamic Studies II (ISRIS II) anjuran Bahagian Ijazah Tinggi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 15 dan 16 Februari 2012, (University), 15/02/2012 until 16/02/2012
 • Khatib Solat Jumaat Surau Akademi Pengajian Islam untuk tahun 2012., (University), 16/01/2012 until 31/12/2012
 • Kolumnis Tetap Majalah Fardu Ain dari 1 Januari 2012 hingga sekarang, (National), 01/01/2012 until  
 • Moderator dalam Program Bicara Tokoh Ilmuan Islam anjuran Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor (PADAT) pada 10 November 2011 bertempat di Muzium Sultan Alam Shah, Shah Alam, (State), 10/11/2011 until 10/11/2011
 • Peserta dalam ISI Workshop anjuran Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya pada 11- 14 Julai 2011, (University), 11/07/2011 until 14/07/2011
 • Pengerusi Majlis dalam Konvensyen Kebangsaan Pendidikan Islam 2011 (KO-PIM 11) pada 14 Februari 2011 di Dewan Kuliah Utama, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (University), 14/02/2011 until 14/04/2011
 • Fasilitator dalam Bengkel Takhrij Hadith bertempat di The Regency Hotel Alor Setar, Kedah pada 10-12 Februari 2010, (National), 10/02/2010 until 12/02/2010
 • Ahli Jawankuasa Dalam Seminar Takhrij Hadith Nusantara: Realiti dan Keperluan Dalam Masyarakat Islam (SITTAH) anjuran Jabatan al-Quran & al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 30-31 Disember 2009M/13-14 Muharram 1431H., (International), 30/12/2009 until 31/12/2009
 • Tenaga Pengajar Sijil Pengajian al-Quran (SPAQ) dan Sijil Pengajian Hadith (SPAH) dari tahun 2009 hingga sekarang, (University), 05/01/2009 until 31/12/2020
 • Leftenan Muda dalam Rejiman Askar Wataniah di bawah PALAPES Universiti Malaya, (University), 01/06/2002 until 01/08/2005

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed
 • Master Degree, A'inaa Lyana Amanina Binti Mohd Zaim, KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT MENURUT HADITH-HADITH TERPILIH: KAJIAN PELAKSANAAN OLEH JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (MBSA) DAN PUSAT KAWALAN KUSTA NEGARA (PKKN), 2019/2020
 • Master Degree, Nik Mohd Fahmi Bin Nik Harun Aminarrashed, ISU MENYENTUH DAN MEMBACA AL-QURAN DALAM KEADAAN BERHADAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL-BUKHARI: KAJIAN KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI KUALA LUMPUR, 2019/2020
 • Master Degree, Nik Mohd Fahmi Bin Nik Harun Aminarrashed, ISU MENYENTUH DAN MEMBACA AL-QURAN DALAM KEADAAN BERHADAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL-BUKHARI: KAJIAN KEFAHAMAN DAN PENGAMALAN GURU PENDIDIKAN ISLAM DI KUALA LUMPUR, 2019/2020
 • Doctoral Degree (PhD), Rorsuedee Salaeh, METODOLOGI PENULISAN HADITH AKIDAH DALAM KITAB JAWI: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-DURR AL-THAMIN DAN KASHF AL-GHAYBIYYAH, 2019/2020
 • Master Degree, A'inaa Lyana Amanina Binti Mohd Zaim, KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT MENURUT HADITH-HADITH TERPILIH: KAJIAN PELAKSANAAN OLEH JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (MBSA) DAN PUSAT KAWALAN KUSTA NEGARA (PKKN), 2019/2020
 • Master Degree, A'inaa Lyana Amanina Binti Mohd Zaim, KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT MENURUT HADITH-HADITH TERPILIH: KAJIAN PELAKSANAAN OLEH JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (MBSA) DAN PUSAT KAWALAN KUSTA NEGARA (PKKN), 2019/2020
 • Doctoral Degree (PhD), Rorsuedee Salaeh, The Methodology in Literature of Hadith Aqidah in Malay Manuscript: A Comparative Study between al-Durr Al-Thamin and Kashf Al-Ghaybiyyah, 2019/2020
 • Master Degree, Rosdiyanty Bt Moktar, AMALAN TAREKAT TIJANIAH DALAM KARYA TERJEMAHAN MENITI JALAN HIDAYAH MENUJU TORIQAH KHOTMUL-AULIYA OLEH SAYIDI AHMAD AL-HADI AL-HASANI AL-MAGHRIBI: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF HADITH, 2019/2020
 • Doctoral Degree (PhD), Rorsuedee Salaeh, METODOLOGI PENULISAN HADITH AKIDAH DALAM KITAB JAWI: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-DURR AL-THAMIN DAN KASHF AL-GHAYBIYYAH, 2019/2020
 • Doctoral Degree (PhD), Rorsuedee Salaeh, METODOLOGI PENULISAN HADITH AKIDAH DALAM KITAB JAWI: KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA AL-DURR AL-THAMIN DAN KASHF AL-GHAYBIYYAH, 2019/2020
 • Master Degree, A'inaa Lyana Amanina Binti Mohd Zaim, KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT MENURUT HADITH-HADITH TERPILIH: KAJIAN PELAKSANAAN OLEH JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (MBSA) DAN PUSAT KAWALAN KUSTA NEGARA (PKKN), 2019/2020
 • Master Degree, Rabiatul Adawiah Bt Bahrunnizam, PENTERJEMAHAN HADITH KITAB AL-`ILM, SAHIH BUKHARI DALAM BAHASA MELAYU: KAJIAN TERHADAP TERJEMAHAN TERBITAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DAN TERBITAN PUSTAKA NASIONAL, SINGAPURA? (The Translation of Ahadith Kitab Al-`Ilm of Sahih Al-Bukhari in Malay: A Study on the Translation Published by Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) and Pustaka Nasional, Singapore), 2018/2019
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Farhan Bin Md Ariffin, ISU KESELAMATAN MAKANAN MENURUT PERSPEKTIF AL-HADITH: ANALISIS TERHADAP PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA, 2018/2019
 • Master Degree, Muhammad Adam Bin Abd.azid, HURAIAN TEKS HADITH BERDASARKAN PENDEKATAN MAQASID SYARIAH: KAJIAN TERHADAP FATWA-FATWA TERPILIH JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS, 2018/2019
 • Doctoral Degree (PhD), Shafiza Binti Safie, SUMBANGAN FARIDAH BINTI MAT SAMAN DALAM PENGAJIAN TARANNUM AL-QURAN DAN PENGARUHNYA DI KELANTAN, 2018/2019
 • Doctoral Degree (PhD), Siti Sarah Binti Izham, PEMAKANAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH AL-HADITH: KAJIAN TERHADAP PENGUSAHA PRODUK MAKANAN SUNNAH DI MALAYSIA (Nutrition from Fiqh Al-Hadith's Perspective: A Study on the Food Product Manufacturers in Malaysia), 2017/2018
 • Master Degree, Aiyub Bin Ahmad, PENGURUSAN ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HADITH: KAJIAN DI PONDOK MARKAS AL-ISHLAH AL-AZIZIYAH, BANDA ACHEH (The Orphan Management according to Hadith Perspective: A Study on Pondok Al-Ishlah Al-Aziziyah, Banda Acheh), 2017/2018
 • Master Degree, Mohamad Anuar Bin Tuhalus, TRANSAKSI EMAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH HADITH: ANALISIS TERHADAP SISTEM DALAM TALIAN SYARIKAT POWERGOLD (Gold Transactions from Fiqh Al-Hadith Perspective: Analysis on Powergold Company Online System), 2017/2018
 • Master Degree, Siti Nur Khusna Binti Mohamed, HADITH AL-MIZ DALAM AL-KUTUB AL-SITTAH: KAJIAN APLIKASI AL-MIZ DALAM PENYAMPAIAN DAKWAH DI MALAYSIA, 2017/2018
 • Master Degree, Zulaikha, LAYANAN WARGA EMAS DALAM PERSPEKTIF HADITH: KAJIAN DI UPTD RUMAH SEUJAHTERA GEUNASEH SAYANG BANDA ACEH(Senior Citizen Services on Hadith Perspectives: A Study on UPTD Rumah Seujahtera Geunaseh Sayang Banda Aceh), 2017/2018
 • Master Degree, Rogayah Binti Chek, PENYELESAIAN AL-SUNNAH TERHADAP AMALAN KHURAFAT DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM SAMARAHAN SARAWAK (The Solution of Al-Sunnah Towards Superstitious Practices in Samarahan?s Islamic Community, Sarawak), 2017/2018
 • Master Degree, Wan Noor Azila Binti Wan Kamaruzaman, HADITH MENGENAI RAWATAN PENYAKIT FIZIKAL DALAM AL-KUTUB AL-SITTAH: ANALISIS PENGAMALANNYA DI PUSAT RAWATAN ALTERNATIF ISLAM DI KELANTAN (Hadith Related to Physical Diseases Treatment in al-Kutub al-Sittah: An Analysis on its Practice in Islamic Alternative Treatment Centre in Kelantan), 2016/2017
 • Master Degree, Nurul Huda Binti Mamat @ Mamat Noor, TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT HADITH DALAM KITAB AL-BUYU?: KAJIAN TERHADAP JUAL BELI ATAS TALIAN OLEH SYARIKAT LAZADA(The Sale Transaction According to Hadith in Kitab al-Buyu?: A Study on Online Shopping of Lazada Company), 2016/2017
 • Master Degree, Wan Noor Azila Binti Wan Kamaruzaman, HADITH MENGENAI RAWATAN PENYAKIT FIZIKAL DALAM AL-KUTUB AL-SITTAH: ANALISIS PENGAMALANNYA DI PUSAT RAWATAN ALTERNATIF ISLAM DI KELANTAN (Hadith Related to Physical Diseases Treatment in al-Kutub al-Sittah: An Analysis on its Practice in Islamic Alternative Treatment Centre in Kelantan), 2016/2017
 • Master Degree, Hasbullah Hari, PERANAN PESANTREN AL-FATAH SENIN-KAMIS, YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN ISU MAK NYAH MENURUT HADITH(The Role of Pesantren al-Fatah Senin-Kamis, Yogyakarta in Resolving Transvestite Issues according to Hadith), 2016/2017
 • Master Degree, Mohd Azim Hakimin Ibrahim, RAWATAN HISTERIA DALAM PERSPEKTIF FIQH AL-HADITH: ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PEMAHAMAN WARGA SEKOLAH MENENGAH DI ZON SENTUL KUALA LUMPUR (Hysteria Treatment in Perspective of Fiqh Al-Hadith: A Comparative Analysis on Understanding of Residents in Secondary School at Sentul Zones Kuala Lumpur), 2015/2016
 • Master Degree, Mohd Farhan Bin Md Ariffin, ANALISIS HADITH MENGENAI HAIWAN FASIQ DALAM AL-KUTUB AL-SITTAH: KAJIAN TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT MELAYU DI DAERAH PENGKALAN HULU, PERAK, 2013/2014

Ongoing
 • Master Degree, Mohamad Khairul Faiz Bin Mohd Khadzali, Hadith on Evil Eye: An Analysis of its Relationship to Pukau and Understanding among the Malaysian, 2020/2021
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Sobri Bin Faisal, JENAYAH TERHADAP KANAK-KANAK: PEMBANGUNAN MODEL PENYELESAIAN DALAM PERSPEKTIF HADITH, 2020/2021
 • Master Degree, Mohamad Khairul Faiz Bin Mohd Khadzali, Hadith on Evil Eye: An Analysis of its Relationship to Pukau and Understanding among the Malaysian, 2020/2021
 • Master Degree, Suriyani Binti Jamil, Prevention of Pedophilia in Fiqh Al-Hadith Perspective: A Case Study on Victim, 2020/2021
 • Master Degree, Nurul Ezzati Binti Shuaimi, Calon belum buat pembentangan proposal dan candidature defence, 2020/2021
 • Master Degree, Mohamad Khairul Faiz Bin Mohd Khadzali, Hadith on Evil Eye: An Analysis of its Relationship to Pukau and Understanding among the Malaysian, 2020/2021
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Sobri Bin Faisal, JENAYAH TERHADAP KANAK-KANAK: PEMBANGUNAN MODEL PENYELESAIAN DALAM PERSPEKTIF HADITH, 2019/2020
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Remy Bin Othman, Inai lawsonia Inermis L, Bukan sekadar Hiasa: Penemuan saintifik Bersumberkan Kitab Al-Tibb Al-Nabawi, 2019/2020
 • Master Degree, A'inaa Lyana Amanina Binti Mohd Zaim, KAWALAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT BERJANGKIT MENURUT AL-KUTUB AL-SITTAH: KAJIAN PELAKSANAAN OLEH JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN, MAJLIS BANDARAYA SHAH ALAM (MBSA) DAN PUSAT KAWALAN KUSTA NEGARA (PKKN), 2019/2020
 • Master Degree, Mahmad Nor Zhaki Bin Othman, SOLAT KHAWF MENURUT PERSPEKTIF HADITH: KAJIAN KEFAHAMAN TERHADAP PELAKSANAANNYA DALAM KALANGAN ANGGOTA PULNORD, 2019/2020
 • Master Degree, Siti Zubaidah Binti Abd Rahman, Implementation of Breast Cancer Complementary Treatment at Darul Thibbun Nabawi, Shah Alam: An Analysis from Hadith Perspective, 2019/2020
 • Master Degree, Isna Mutia, HADITH BERKAITAN BENTUK HUKUMAN TA?ZIR: ANALISIS TERHADAP KEFAHAMAN, PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN DALAM MASYARAKAT ACEH (The Form of Ta`zir Penalizing in the Light of Prophetic Traditions: An Analysis of Understanding, Implementation and Acceptance among the Aceh Community), 2018/2019
 • Doctoral Degree (PhD), Shafiza Binti Safie,

  CONTRIBUTIONS AND THE FAME OF FARIDAH BINTI MAT SAMAN IN TARANNUM STUDIES: THE INFLUENCE AND ITS EFFECTS IN THE STATE OF KELANTAN

  , 2018/2019
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Sobri Bin Faisal, JENAYAH TERHADAP KANAK-KANAK: PEMBANGUNAN MODEL PENYELESAIAN DALAM PERSPEKTIF HADITH, 2018/2019
 • Master Degree, Siti Zubaidah Binti Abd Rahman, -, 2018/2019
 • Doctoral Degree (PhD), Mohd Farhan Bin Md Ariffin, ISU KESELAMATAN MAKANAN MENURUT PERSPEKTIF AL-HADITH: ANALISIS TERHADAP PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA DI MALAYSIA, 2018/2019
 • Master Degree, Nik Mohd Fahmi Bin Nik Harun Aminarrashed, Tajuk Proposal: ISU MENYENTUH DAN MEMBACA AL-QURAN DALAM PERSPEKTIF HADITH: KAJIAN TERHADAP PEMAHAMAN GURU-GURU PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, 2018/2019
 • Master Degree, Syakir Bin Abdul Azam, KRITIKAN AL-A'ZAMI DAN MOTZKI TERHADAP SCHACHT DAN PEMIKIRANNYA MELALUI HADITH: KAJIAN PERBANDINGAN (Al-A'zami and Motzki Response to Schacht and his Thought in Hadith: A Comparative Study, 2017/2018
 • Master Degree, Mohd Rosdi Hassan, METODOLOGI PENULISAN SYARAH `UMDAH AL-AHKAM: KAJIAN PERBANDINGAN ANALISIS DIRAYAH DALAM TANBIH AL-AFHAM DAN TAYSIR AL-ALLAM (The Methodology of Writing Commentary on `Umdah al-Ahkam?s: A Comparative Dirayah Analysis of Tanbih al-Afham and Taysir al-Allam, 2012/2013

Terminated
 • Master Degree, Rabiatul Adawiah Bt Bahrunnizam, PENTERJEMAHAN HADITH KITAB AL-`ILM, SAHIH BUKHARI DALAM BAHASA MELAYU: KAJIAN TERHADAP TERJEMAHAN TERBITAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) DAN TERBITAN PUSTAKA NASIONAL, SINGAPURA? (The Translation of Ahadith Kitab Al-`Ilm of Sahih Al-Bukhari in Malay: A Study on the Translation Published by Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) and Pustaka Nasional, Singapore), 2018/2019
FIRST DEGREE/DIPLOMA/PRE-DEGREE
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed
 • ALIRAN PEMIKIRAN LIBERAL: KAJIAN TERHADAP TOKOH-TOKOH DI MALAYSIA, 2019/2020, 1
 • RAWATAN PENYAKIT FIZIKAL BERDASARKAN RUQYAH: KAJIAN PEMAHAMAN DAN PENERIMAAN MASYARAKAT ISLAM SELANGOR, 2019/2020, 1
 • HADITH :RUKDAH MIN AL-SHAYTAN": KAJIAN TERHADAP PERSEPTIF KESIHATAN DAN PSIKOLOGI WANITA, 2019/2020, 1
 • METODOLOGI PENULISAN HADITH 40: KAJIAN TERHADAP KARYA-KARYA HADITH 40 DI MALAYSIA, 2019/2020, 1
 • KETOKOHAN DAN SUMBANGAN DR FAUZI DERAMAN DALAM BIDANG HADITH, 2019/2020, 1
 • MANFAAT DAN PENGGUNAAN BUKHOR DALAM PENGUBATAN BERASASKAN AROMATERAPI: ANALISIS BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH AL-HADITH, 2019/2020, 1
 • ISU PENULARAN HADITH DI INTERNET: KAJIAN TERHADAP PORTAL E-HADITH JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM), 2018/2019, 1
 • Bertahnik Sebagai Amalan Sunnah Rasulullah SAW: Kajian Menurut Perspektif Sains, 2014/2015, 1
 • Amalan Tidur Menurut Sunnah: Kajian Dari Perspektif Sains Kesihatan, 2014/2015, 1
 • Amalan Istinsaq Dalam Bersuci: Kajian Dari Aspek Manfaat Menurut Sains Kesihatan, 2014/2015, 1
 • Uslub Targhib wa Tarhib Dalam Pembentukan Peribadi Muslim: Kajian Terhadap Pelajar Sarjana Muda Usluddin Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2014/2015, 1
 • Ziarah Pesakit Menurut Sunnah: Kajian Dari Perspektif Psikologi, 2014/2015, 1
 • Amalan Pemakanan Menurut Sunnah Nabi SAW: Kajian Dari Sudut Kesihatan Spiritual, 2014/2015, 1
 • Pemeliharaan Kesihatan Perut Menurut Perspektif Hadith: Satu Analisis, 2014/2015, 1
 • Pemahaman Tentang Alam Bunian Dalam Masyarakat Melayu: Analisis Perbandingan Dalam Fiqh Hadith, 2013/2014, 1
 • RAWATAN ALTERNATIF ISLAM, RAWATAN MODEN DAN RAWATAN HERBA DALAM MENGUBATI PENYAKIT FIZIKAL: ANALISIS PERBANDINGAN MELALUI HADITH DALAM AL-SAHIHAIN, 2013/2014, 1
 • CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG CEMERLANG MENURUT AL-QUR AN: KAJIAN TERHADAP SURAH AL-NAML AYAT 15 - 44, 2011/2012, 1
 • Penyeliaan Latihan Mengajar untuk Program Pendidikan Islam, APIUM bermula dari 25 Jun 2012 hingga 7 September 2012, 2011/2012, 2
 • SUMBER ILMU PERBOMOHAN: SATU KAJIAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU, 2011/2012, 1

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • RESEARCH METHODOLOGY, 2020/2021, 15, 3
 • CONTEMPORARY ISSUE IN THE STUDY OF AL-QURAN AND AL-HADITH, 2020/2021(1), 5, 21
 • RESEARCH METHODOLOGY, 2019/2020(1,2), 25, 6
 • CONTEMPORARY ISSUE IN THE STUDY OF AL-QURAN AND AL-HADITH, 2019/2020(2), 7, 21
 • RESEARCH METHODOLOGY, 2019/2020, 21, 3
 • RESEARCH METHODOLOGY, 2018/2019(1,2), 40, 6
 • RESEARCH METHODOLOGY, 2016/2017(1), 58, 3
 • ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY, 2016/2017(1), 60, 3
 • ADVANCED RESOURCE METHODOLOGY, 2015/2016(1), 84, 3
 • ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY, 2014/2015(2), 63, 12
 • ADVANCED RESOURCE METHODOLOGY, 2014/2015(1), 94, 6
 • ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY, 2014/2015(1), 21, 2
 • RESEARCH METHODOLOGY, 2013/2014(2), 21, 2
 • ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY, 2013/2014(2), 75, 3
FIRST DEGREE
 • AL-TIBB AL-NABAWI, 2020/2021(1), 96, 42
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2019/2020(2), 97, 42
 • AL-TIBB AL-NABAWI, 2019/2020(1), 72, 56
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2019/2020(1), 56, 56
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2018/2019(1,2), 64, 98
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2018/2019(1,2), 183, 12
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2017/2018(2), 78, 3
 • SHARIAH RESEARCH METHODOLOGY, 2016/2017(1), 36,
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2016/2017, 17, 3
 • AUTHORITY OF THE PROPHETIC TRADITION, 2016/2017(1), 22, 3
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2016/2017(1), 44, 3
 • HADITH TEXTUAL STUDY, 2016/2017(1), 30, 3
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2016/2017(1), 64, 2
 • SHARIAH RESEARCH METHODOLOGY, 2015/2016(1), 20, 20
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2015/2016(1), 60, 4
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2015/2016(1), 55, 20
 • Metodologi Penyelidikan Islam (Islamic Research Methodology), 2015/2016(1), 29, 20
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2015/2016(1), 23, 28
 • SHARIAH RESEARCH METHODOLOGY, 2014/2015(2), 18, 24
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2014/2015(2), 214, 18
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2014/2015(1), 122, 4
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2014/2015(1), 80, 4
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2014/2015(1), 40, 62
 • QURANIC AND HADITH STUDIES IN ICT APPLICATIONS, 2014/2015(1), 42, 62
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2014/2015, 22, 24
 • VERIFICATION OF HADITH, 2014/2015(1), 29, 76
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2014/2015(2), 64, 56
 • AUTHORITY OF THE PROPHETIC TRADITION, 2013/2014(1), 23, 3
 • VERIFICATION OF HADITH, 2013/2014(2), 76, 3
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2013/2014(2), 88, 3
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2013/2014(2), 128, 2
 • ISLAMIC RESEARCH METHODOLOGY, 2013/2014(1), 83, 2
 • CONTEMPORARY ISSUE IN AL-QURAN AND AL-HADITH STUDIES, 2013/2014(1), 21, 3
 • INTRODUCTION TO USULUDDIN, 2013/2014(1), 80, 2
 • KAJIAN BIBLIOGRAFI HADIS, 2012/2013(1), 1, 3
 • FIQH AL-KITAB WA AL-SUNNAH, 2012/2013(1), 44, 4
 • AUTHORITY OF THE PROPHETIC TRADITION, 2011/2012(1), 11, 3
 • STUDY OF HADITH BIBLIOGRAPHY, 2011/2012(1), 12, 3
 • STUDY OF HADITH BIBLIOGRAPHY, 2011/2012(2), 14, 3
 • TERMINOLOGY OF HADITH, 2011/2012(2), 5, 3
 • TEXTUAL STUDIES OF HADITH, 2010/2011(2), 11, 3
 • Metodologi Penyelidikan, 2010/2011(2), 10, 1
 • PENGANTAR PENGAJIAN AL-SUNNAH, 2008/2009(2), 60, 5
 • PENGANTAR PENGAJIAN AL-SUNNAH, 2008/2009(1), 53, 3