Curriculum Vitae

PERSONAL DETAILS

ASSOCIATE PROF. DR. FAIZURI BIN ABD. LATIF

 • Associate Professor

 • Department of Akidah and Islamic Thought
  Academy of Islamic Studies
 •    +603-79676099
 •   fa72@um.edu.my

BIOGRAPHY

Faizuri Bin Abd Latif dilahirkan pada tahun 1972 di Jerteh, Besut, Terengganu. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin BA (Hons) Akidah Dan Falsafah Di Universiti al-Azhar, Mesir (1996), Sarjana Usuluddin, Universiti Malaya (2003) dan seterusnya menyelesaikan Phd di Universiti Malaya pada tahun 2009. Beliau kini menjawat jawatan Profesor Madya di Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya. Sepanjang bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, beliau giat menulis pelbagai artikel berkaitan akidah, Pemikiran Islam, akidah di Alam Melayu dan sebagainya. Selain itu, beliau turut terlibat membentangkan kertas kerja seminar sama ada di peringkat Kebangsaan atau Antarabangsa. Setakat ini beliau telah menghasilkan lebih daripada 50 artikel dalam Jurnal Kebangsaan dan antarabangsa.  Beliau juga telah menghasilkan beberapa buah buku, dua daripadanya diterbitkan oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP). Di Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam beliau diamanahkan untuk menjalankan beberapa tugas  pentadbiran, selain mengajar pelbagai kursus di peringkat Sarjana Muda dan Sarjana antaranya `Aqaid al-Islamiyyah, Isu Semasa Akidah Dan Pemikiran Islam, Kajian Bibliografi Akidah Dan Pemikiran Islam, Kajian Ajaran salah Di Malaysia, al-Falsafah al-Islamiyyah, Pengantar Pengajian Usuluddin, Karya akidah Dan Pemikiran Islam dan sebagainya.

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role),(Level),(Duration)
 • Penyelaras & Editor Kertas Kerja, Bengkel Penyuntingan Kertas Kerja Seminar Islam Dan Hubungan Antara Agama Di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 31 Mac 2006 hingga 2 April 2007, Glory Beach Resort, Port Dickson, Negeri Sembilan, Faculty,   to present
 • Ahli Jawatankuasa Pengantarabangsaan Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, National, 02/01/2021 to present
 • AHLI JAWATANKUASA PEMANTAPAN BAHASA ARAB PELAJAR IJAZAH DASAR DAN IJAZAH TINGGI, JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA, National, 01/01/2021 to present
 • Ahli Jawatan kuasa Pengajian Bagi Program Sarjana Usuluddin (Pemikiran Dan Peradaban Islam), University Malaya, 01/01/2020 to 31/12/2021
 • Penyelia Latihan Mengajar Sarjana Muda Pendidikan Islam, Faculty, 08/01/2007 to 31/12/2020
 • MENJALANKAN FUNGSI SEBAGAI PENYELARAS PROGRAM, Faculty, 01/08/2019 to 31/12/2019
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum, Jabatan akidah dan Pemikiran Islam, Faculty, 03/01/2011 to 31/12/2019
 • Audit Dalaman Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Faculty, 05/01/2009 to 31/12/2019
 • Pembaca Doa Majlis Rasmi Universiti Malaya, University Malaya, 04/01/2010 to 29/12/2016
 • Penyelaras Jadual Waktu Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Faculty, 01/01/2009 to 30/12/2016
 • Ajk Kecil Kualiti Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Faculty, 06/01/2005 to 31/12/2016
 • Ahli Jawatan kuasa Pemilih Kemasukan Bagi Program Ijazah Sarjana Syariah dan Ijazah Sarjana Usuluddin (Secara Kursus Dan Disertasi), University Malaya, 02/01/2012 to 31/12/2015
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/09/2013 to 31/07/2014
 • ACTING HEAD OF DEPARTMENT, Faculty, 01/10/2012 to 01/07/2014
 • Head of Department, UNIVERSITI MALAYA, 01/09/2012 to 31/08/2013
 • Ketua Editor Buletin Nasyrah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Faculty, 05/01/2009 to 17/04/2012
 • Penyelaras Program Diskusi Buku Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Faculty, 07/01/2008 to 17/04/2012
 • Pengawas Pejabat Timbalan Pengarah Ijazah Dasar, Faculty, 19/11/2011 to 23/11/2011
ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification),(Field),(Institution),(Year)
 • PhD (UM)(2009), AKIDAH & PEMIKIRAN ISLAM(Islamic Theology), UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • MUs (UM)(2002), USULUDDIN, UNIVERSITI MALAYA (UM)
 • BA (Hons)(Akidah)(Al-Azahar)(1996), AKIDAH FALSAFAH(AKIDAH FALSAFAH), UNIVERSITY OF AL-AZHAR, CAIRO
MEMBERSHIPS
(Organisation),(Role),(Duration),(Level)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia, Examiner, Since 2019 (National)
 • Maahad Darul Quran Rusila Terengganu, Advisory Board, 2019 to 2021 (National)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia, Assessment Panel, 2019 to 2021 (National)
 • Malaysian Qualification Agency, Committee Members, 2008 to 2021 (National)
 • Jurnal AFKAR, Auditor, 2016 to 2020 (University)
 • Universiti Malaysia Pahang, Reviewer, 2019 to 2019 (National)
 • Bahagian Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia , Chairman, 2019 to 2019 (National)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia, Committee Member and Examiner, 2019 to 2019 (University)
SPECIALIZATION
(Area)
Area of Expertise
 • Islamic Thought
 • Islamic Theology
 • Islam in the Malay World
 • TEACHING
  (Course Title),(Level of Study),(Institution),(Academic Session)
  Teaching
 • IIX1004 - INTRODUCTION TO USULUDDIN STUDIES, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - )
 • IIQ1005 - DEVIANT TEACHING STUDIES IN MALAYSIA, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 2 )
 • IIQ1001 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 2 )
 • IIQ2005 - SCHOOLS OF THEOLOGICAL THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 2 )
 • IOF7001 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 2 )
 • IIX1004 - INTRODUCTION TO USULUDDIN STUDIES, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • IIX3004 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREEDS AND THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • IOF7001 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • III2001 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IIX3004 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREEDS AND THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IOF7001 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 1 )
 • IXEU1109 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 1 )
 • IIQ1001 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 1 )
 • IIQ3001 - AL-FALSAFAH AL-ISLAMIYYAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 1 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2018/2019 - 1 )
 • IAEU1108 - ISLAMIC THEOLOGY, First Degree (2015/2016 - 1 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 2 )
 • IAEU3280 - PROJECT PAPER, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 1 )
 • IAEU1109 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 1 )
 • IXEU1110 - INTRODUCTION TO ISLAMIC PHILOSOPHY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2016/2017 - 1 )
 • IIQ3001 - AL-FALSAFAH AL-ISLAMIYYAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IXEU1109 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 1 )
 • IOF7003 - ISSUES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IXEU1109 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IXEU1110 - INTRODUCTION TO ISLAMIC PHILOSOPHY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IAEU2105 - READING TEXTS IN ISLAMIC PHILOSOPHY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IXEU1109 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - )
 • IXEX1309 - BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 2 )
 • IAEU2110 - PHILOSOPHY OF ISLAM, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 1 )
 • IAEU1109 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 1 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IIQ1001 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 1 )
 • IXEU1110 - INTRODUCTION TO ISLAMIC PHILOSOPHY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IIQ1001 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 2 )
 • IAEU1313 - BIBLIOGRAPHY ON AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2015/2016 - 2 )
 • IAEU1108 - ISLAMIC THEOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 1 )
 • IIQ3001 - AL-FALSAFAH AL-ISLAMIYYAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2017/2018 - 1 )
 • IAEU3120 - BIBLIOGRAPHICAL STUDY OF AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 2 )
 • IAEU1305 - AQIDAH ISSUES IN TRADITIONAL MALAY MEDICINE, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 2 )
 • IAEU1313 - BIBLIOGRAPHY ON AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 2 )
 • IAEU3280 - PROJECT PAPER, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • IAEU1109 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 1 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • III1005 - BIBLIOGRAPHY ON `AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 1 )
 • IAEU2310 - NUSUS AL-AQA`ID, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 2 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 2 )
 • IAEU1313 - BIBLIOGRAPHY ON AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 2 )
 • IAEU1111 - TEXTS ON SUFISM, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 2 )
 • IAGU6322 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC AQIDAH, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IAEU1104 - AL-TAWHID, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 2 )
 • IAEU1313 - , First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - )
 • IAGU6322 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC AQIDAH, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IAEU3120 - BIBLIOGRAPHICAL STUDY OF AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 2 )
 • IXEX1309 - BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 2 )
 • IXEX1309 - BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 1 )
 • IAEU1109 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREED, First Degree (2011/2012 - 2 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2012/2013 - 1 )
 • IAEU1313 - BIBLIOGRAPHY ON AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IXEU2206 - RESEARCH METHODOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IAEU2103 - METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IAEU3304 - PHILOSOPHY OF ISLAMIC POLITICS AND SOCIAL, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 1 )
 • IAEU2103 - METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 1 )
 • IAEU1309 - AQIDAH AND HUMAN DEVELOPMENT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IAEU1104 - ISLAMIC FAITH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2010/2011 - 2 )
 • IAGU6322 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC AQIDAH, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 1 )
 • IAGU6331 - EPISTEMOLOGICAL DISCOURSE IN ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 2 )
 • IXEX1309 - BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 1 )
 • IXEU2206 - RESEARCH METHODOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2011/2012 - 1 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 2 )
 • IAEU3304 - PHILOSOPHY OF ISLAMIC POLITICS AND SOCIAL, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 1 )
 • IAEU2103 - METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2009/2010 - 1 )
 • IXEU1109 - ISLAMIC CREEDS, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 2 )
 • IAEU1107 - READING TEXT ON ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 2 )
 • IAEU3304 - PHILOSOPHY OF ISLAMIC POLITICS AND SOCIAL, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 1 )
 • IAEU3120 - BIBLIOGRAPHICAL STUDY OF AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 2 )
 • IAGU6123 - MAJOR LITERATURES IN AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, Post Graduate, UNIVERSITY MALAYA (2014/2015 - 1 )
 • IAEU2103 - METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2008/2009 - 1 )
 • IAEU2103 - METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 1 )
 • IAEU1108 - ISLAMIC THEOLOGY, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 1 )
 • IXEX1309 - BASIC OF ISLAMIC AQIDAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 2 )
 • IAEU2103 - METHODOLOGY OF AQIDAH IN AL-QURAN AND AL-SUNNAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2005/2006 - 2 )
 • IXEX1106 - PRINCIPAL OF AQIDAH, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 1 )
 • IAEU3304 - PHILOSOPHY OF ISLAMIC POLITICS AND SOCIAL, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 1 )
 • IAEU2307 - A STUDY OF DEVIANT TEACHINGS IN MALAYSIA, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2007/2008 - 2 )
 • IAEU1313 - BIBLIOGRAPHY ON AQIDAH AND ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 2 )
 • IAEU1109 - CONTEMPORARY ISSUES IN ISLAMIC CREED, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2013/2014 - 2 )
 • IXEX1106 - Prinsip Akidah, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2004/2005 - 1 )
 • GII2001 - AQIDAH AND CONTEMPORARY ISLAMIC THOUGHT, First Degree, UNIVERSITY MALAYA (2019/2020 - 2 )
 • PUBLICATIONS
  (Title of publication in APA style)
  Refereed Journals
  2021
  • Syuaib `Ali `Atieq, Faizuri Abd Latif, `Ali Saged (2021), al-Imam Yahya Ibn Abi al-Khayr al-'Umrani (558H) Wa Difa`uhu `an `Aqidah al-Sunnah fi al-Qarn al-Sadith al-Hijri. Al-Basirah Journal, Volume 11, Issue 1 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Abd Latif (2021) Beberapa Penelitian Terhadap Konsep Azab Kubur Menurut Tuan Minal Melalui Karyanya Kashf al-Ghaybiyyah.. AFKAR, 23 (1) (SCOPUS)
  • Abd. Latif, Faizuri & Zainal Abidin, M. S. (2021). Kefahaman Takdir Ulama Melayu dalam Merawat Kecelaruan Jiwa. Jurnal Usuluddin 49(2) 2021, 95-133.
  2020
  • Che Zarrina Saari, Maimunah Zarkasyi, Faizuri Abd. Latif. (2020). Genealogical Transmission of Zakariyya al-Ansari s Thought on Tawhid to the Malay World Scholars with Special Reference to His Fath al-Rahman. AFKAR: Journal of Aqidah & Islamic Thought, Special Issue 1, 173-200. (ESCI-WOS) (SCOPUS)
  • Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Muhammad Hazim Mohd Azhar, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Che Zarrina Sa'ari, Azmil Zainal Abidin, Wan Adli Wan Ramli, Mohd Khairul Naim Che Nordin, Mohd Anuar Mamat, Faizuri Abd. Latif, Ali Ali Gobaili Saged. (2020) Wasatiyyah Dalam Konsep Takdir dan Hubungannya dengan Pengurusan Stres. Journal of Research in Islamic Studies (RIS), 7 (2): 13-22. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Shaaib Mohamed Ateik, Faizuri Abd Latif, Ali Ali Gobaili Saged (2020). Al-Khilaf wa Mafasiduhu `Ind al-Imam al-Maqbali. International Islamic Sciences Journal. 4 (4) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Main Sayel Friawan, Faizuri Bin Abd. Latif, Ali Ali Gobaili Saged. (2020). The Causes of Contemporary Atheism: A Study on Its Understanding Among Universities Students in Amman, Jordan. AFKAR vol. 22 (Special Issue 2) 2020 (SCOPUS)
  2019
  • Che Zarrina Saari, Sharifah Basirah Syed Muhsin, Siti Sarah Ah,ad, Faizuri Abd Latif (2019). Model Pendidikan Keibubapaan Abdullah Nasih Ulwan (MPIU) dalam Menangani Isu Remaja Lari dari Rumah (Abdullah Nasih Ulwan Parenting Model (MPIU) in Dealing with Adolescents Running Away from Home), Jurnal Usuluddin, 47 (Khas) 2019: 73-103. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Mohd Fauzi Hamat, Muhammad Rashidi Wahab, Che Zarrina Sa ari, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Azmil Zainal Abidin,Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Luqman Abdullah,Wan Adli Wan Ramli, Mohd Khairul Naim Che Nordin,Faizuri Abd Latif, dan Mohd Khafidz Soroni. (2019). Bidasan Terhadap Penolakan Asha irah Sebagai Ahl Al-Sunnah Al-Jamaah (A Comment on the Rejection of Asha irah as Ahl al-Sunnah al-Jamaah). Jurnal AL-UMMAH. 1(1), 1-36. Selangor: Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2018
  • Uthman Sulaiman, Faizuri AL, Ali Saged (2018), Buzugh Fajr al-Islam fi Nigeria wa Wusul al-Nasraniyyah Ilayha, Arab Journal of Sciences & Research Publishing 2 (1). (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Ali Ali Gobaili Saged, Mohd Yakub Zulkifli Mohd Yusoff, Faizuri Abdul Latif, Syed Mohammad Hilmi, Waleed Mugahed Al-Rahmi, Ahmed Al-Samman, Norma Alias & Akram M.Zeki (2018). Impact of Quran in Treatment of the Psychological Disorder and Spiritual Illness, Journal of Religion and Health, pp.1-14. (WoS)
  • Faizuri & Muhammad Hazim,(2018) Pengaruh Umm al-Barahin Karya al-Sanusi terhadap Bakurah al-Amani Karya Wan Ismail al-Fatani, Afkar Vol. 20 Issue 2 : 93-126 (SCOPUS)
  2016
  • Mansor Dahlan, Faizuri Abd Latif (2016) "Konsep Penterjemahan Sifat Salbiyyah dan Ma`ani Menurut Sheikh Wan Ismail al-Fatani (Pak Da Ail) dalam Matan Bakurah al-Amani, Journal of AFKAR vol. 18 (Special Issues) 2016 (SCOPUS)
  • M. Khairul Naim, Syed M. Hilmi, S. Che Zarrina, S. Nurul Salikin, Khadijah M. Hambali, Wan Adli, Azmil Z. Abidin, M. Anuar Mamat, Joni T. Borhan, Faizuri A. Latif, Ali G. Saged, M. Hazim Azhar, Rohaida M. Dawam (2016) :Understanding the Concept of Al-Ibtila (Trial) in Personality Development: The Muslim Flood Victims Experience. INTERNATIONAL REVIEW OF MANAGEMENT AND MARKETING. Vol 6 (SCOPUS)
  • Hani ibn Ali Ibn ayid al-Balwi, Faizuri bin Abdul Latif, Mohd Roslan bin Mohd Nor (2016), Khasais al-Hadarah al-Quraniyyah. AL-MUQADDIMAH: Journal of Postgraduate Studies In Islamic History and Civilization Volume 4(2), ISSUE 2 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2014
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan Faizuri bin Abdul latif. 2014. Sirah Nabawi. Journal of al- Tamaddun. vol. 9, issue 2. :45-49 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid Faizuri bin Abdul Latif. 2014. Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi:Analisis Mengenai Teori Kang Kyoung Seok. Jurnal Of al-Tamaddun. Volume 9, 2014, Issue 2: 1-15 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Abd Latif & Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid. 2014. Pemikiran Kesederhanaan Dalam Isu-Isu Akidah Menurut Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Jurnal AFKAR 15: (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2013
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid dan faizuri bin Abdul Latif, 2013, Pemikiran Islah dalam Majalah Pengasuh Tahun 1918, Jurnal al-Tamaddun, 8(1), (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri bin Abdul Latif dan Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, 2013, Kaedah pendalilan Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 dalam Kitab Aqidah al-Najin, Hurnal Darul Quran, bil.17, 91-118 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2012
  • Faizuri Abd. latif & Faisal @ Ahmad Faisal Abd Hamid.2012. Perbahasan Mengenai Sifat-Sifat Allah SWT: Analisis Pemikiran Tuan Minal. Ulum Islamiyyah Journal. Vol.8/2012 (Jun) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Abd. Latif & Muaz Mohd Noor.2012.Tajdid Pendidikan Badiuzzaman Said Nursi Dalam Kitab Rasail al-Nur. Jurnal al-Tamadun. Bil. 7(1): 135-147 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Bin Abdul Latif, Faisal Ahmad Faisal Bin Abdul Hamid and Mohd Roslan Mohd Nor. 2012. Linking Prophetic Tradition to Theological Issues as Discussed by Malay Ulama : A Study on `Aqidah Al-Najin. Middle- East Journal of Scientific Research 11 (9): 1244-1249. (SCOPUS)
  • Mohd Roslan Mohd Nor, Ahmad Zaki Berahim Ibrahimm, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid, Hamidah Jalani, Mhd Faizal Mhd Ramli, Abdullah Yusof, Asyiqin Abdul Halim and Faizuri Abdul Latif. 2012. Islamic Educational System in Kelantan, Malaysia: Traditional and Modern Approaches.Middle East Journal of Scientific Research Volume 11 Number (9): 1238-1243 (SCOPUS)
  • Ahmad Zaki Berahim Ibrahim, Mohd Roslan Mohd Nor, Abdul Karim Ali, Faisal Ahmad Faisal Abdul Hamid and Faizuri Bin Abdul Latif. 2012. Malay Text Minhat Al- Qarib by Tuan Tabal (D. 1891): A Reading on Fiqh munakahat and Ibadat. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (9): 1250-1256 (SCOPUS)
  2010
  • Faizuri Abd. Latif, Che Zarrina Saari, Syed Muhammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Manawi Mohd Akib & Norafifah Ab Hamid.2010.Isu-Isu Akidah Dalam Khutbah Jumaat dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan. Jurnal Usuluddin UM 32. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2009
  • Faizuri Abd. latif dan Faisal@ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid. 2009.Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama' Melayu: Kajian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin. Jurnal Usuluddin bil 30: 91-109 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Abd. Latif dan Wan Suhaimi Wan Abdullah.2009. Kewujudan Allah SWT Menurut Tuan Minal: Analisis Dan Transliterasi Teks `Aqidat al-Najin. Jurnal AFKAR bil 10: 1-38 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2008
  • Prof Madya Dr. Rahimin Affandi Abdul Rahim dan Faizuri Abd. Latif.2008. Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden.Jurnal Usuluddin bil 27: 169-189 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri Abd. Latif dan Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman. (2008). Kefahaman Ilahiyyat dalam Meningkatkan Profesionalisme Menurut Pemikiran Sheikh Zainal `Abidin Al-Fatani. Jurnal Usuluddin. 28, 1-19. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2007
  • Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif dan Faridah Che Husin (2007. Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian di SMKA Negeri Melaka. Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam. Bil 8: Rabi' al-Awwal 1428/April, 207-240. (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2006
  • Faizuri bin Abdul Latif.2006.Sumbangan Tuan Guru Haji Omar Ahmad Dalam Bidang Keilmuan Di Terengganu.Jurnal Usuluddin. Bil 23-24 :217-238 (WoS)
  Book
  2020
  • Faizuri Abd Latif, (2020), Tafsiran Sifat Allah Menurut Pemikiran Tuan Minal Berdasarkan Kitab `Aqidah al-Najin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
  2018
  • Faizuri Abd Latif, Norafifah Ab Hamid (2018) Abu Bakar Hamzah Tokoh Politik Islam Malaysia. Kuala Lumpur: Dawan Bahasa dan Pustaka
  2015
  • Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Faudzinaim Badaruddin, Jaffary Awang, Ahmad Sunawari Long, Che Zarrina Sa'ari, Faizuri Abd Latif, Azmil Zainal Abidin, Wan Adli Wan Ramli, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman et.all. (2015). Modul Sijil Tinggi Akidah dan Pemikiran Islam. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
  2011
  • Faizuri Abd Latif dan Mohd Kamil Hj Abd Majid, 2011. Islam Dan Faham-Faham Keagamaan. Kuala Lumpur: Jabatan akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  Book Chapter
  2013
  • Faisal @Ahmad Faisal Abdul Hamid & Faizuri Abd Latif. 2013. Majalah Kaum Tua Dan kaum Muda di Malaysia: Sorotan Awal Perbincangan. 2013. Mohd Roslan Mohd Noor & Khader Ahmad (edit). Islam Dan Alam Melayu, Pembinaan Dan Pembangunan Masyarakat Islam: hlm, 161-174. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  2011
  • Kaseem Kassar Husayn, Mujahid M.Bahjat,Faizuri Abd. Latif. Athar Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi Hukm Khilafah al-Rasyidin: al-Siddiq wa al-Faruq r.a.Dlm Ahmad Qasim Kassar et.al (Pnyt) al-Sunnah al- Nabawiyyah wa Qadayaha al-Mu`asarah, hlm 785-804. Jabatan al-Quran & al-Hadith. Universiti Malaya
  • Faizuri Abd. latif dan Mohamed Yusof, 2011. Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam. Dalam Faizuri bin Abd latif et.al (pnyt). Islam Dan Faham-Faham Keagamaan, hlm. 77-101. Kuala Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  2010
  • Che Zarrina Sa`ari, Joni Tamkin Borhan, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, Lihanna Borhan, Noor Hasnoor Mohd Noor, syed Mohd Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif, Hazman Hassan & Basri Husin.2010. Elemen Satanisme Di kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra Disiplin dan Inter Disiplin Dalam Penyelidikan. Dlm. Mustapha Abdullah et.al (pnyt).Kemelut Peradaban Remaja Di Malaysia, hlm. 1- 38. Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, universiti Malaya
  2005
  • Mohd Fauzi Hamat & Faizuri Abd. Latif. 2005. Terjemahan dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi. Dlm. Abdullah Hassan & Low Kok On (pnyt).Terjemahan dan Pengglobalan Ilmu, hlm 539-549. Pahang: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd
  Article in Proceedings
  2014
  • Faisal @ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, Faizuri bin Abdul Latif, Aizan binti Ali dan Nik Nurul Syuhada binti Muhamed. 2014. "Aplikasi Musik Dalam Pendidikan Islam di Sekolah Menengah". (Prosiding THE 2ND WORLD CONFERENCE ON ISLAMIC THOUGHT & CIVILIZATION : RISE AND FALL OF CIVILIZATION - CONTEMPORARY STATES OF MUSLIM AFFAIRS (WCIT2014) to be held in Casuarina Hotel @ MERU, Ipoh Perak, Malaysia, 18 19 August, 2014) (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2013
  • Che Zarrina Saari, Faizuri Abd Latif et.al. 2013. Model Pendidikan Abdullah Nasih Ulwan (MPIU) Dalam Menangani Isu remaja Lari Dari Rumah. Isu-Isu Dakwah Semasa, Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah Dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. e-Prosiding Seminar Antarabangsa Dakwah Dan Pembangunan Insan, hlm. 6-32 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Faizuri abd Latif. 2013. Integrasi Ilmu Dalam Kitab Jawi: penelitian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin Karangan Sheikh Zainal Abidin al-Fatani. Langkawi, Malaysia. Proceeding of the World Conference on Integration of Knowledge, WCIK 2013. 25-26 November 2013, Langkawi, Malaysia. hlm 1-10 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2011
  • Faizuri Abd. latif, Che Zarrina Sa'ari, Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman & Mohd Manawi Mohd Akib. 2011. Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah. Johor Bahru, UITM, Malaysia, 240-250 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2010
  • Faizuri Abd. Latif, Che Zarrina Sa`ari, Syed Mohamad Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Manawi Mohd Akib & Norafifah Ab Hamid. 2010. Isu-Isu Akidah Dalam khutbah Jumaat dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan. Prosiding Memperkasa Masjid Sebagai Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran, hlm 235-244 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2009
  • Faizuri Abd. Latif, Che Zarrina Sa`ari, Syed Mohd Hilmi Syed Abdul Rahman, Mohd Manawi Moh Akib & Norafifah ab. Hamid. 2009. Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke- 2 2009, hlm. 1-17 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  2008
  • Faizuri Abd. latif & Faisal @ Ahmad Faisal Abd Hamid.2008. tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin. Prosiding Seminar Warisan al-Qur'an & Al-Hadith Nusantara, hlm 289-296 (Non-WoS/Non-SCOPUS)
  • Che Zarrina Sa'ari, Joni Tamkin Borhan, Khadijah Mohd Khambali@Hambali, LIhanna Borhan, Noor Hasnoor Mohamad Nor, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman,Faizuri bin Abdul Latif,Muhammed Yusof, Hazman Hassan & Basri Hussin.2008. Elemen Satanisme Dalam Tren Kepengggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia: Menjelajah Dimensi Intra-Disiplin dan Inter-Disiplin Dalam Penyelidikan.Prosiding Research In Islamic Studies UM ( 1),h. 692-711
  • Mohd Fauzi Hamat, Wan Suhaimi Wan Abdullah, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Faizuri Abd Latif, Azizi Che Seman, Tengku Sarina Aini Tengku Kasim& Faridah Che Husin. 2007. Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, KBSM: Kajian Terhadap Kemahiran Menganalisis Di SMKA Semenanjung Malaysia.Prosiding Research In ISlamic Studies, UM. hlm 894-906
  2006
  • Faizuri bin Abd Latif.2006. Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahawan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani. Prosiding Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam. UKM, hlm 51-56
  • Faizuri bin Abdul Latif & Rahimin Affandi Abdul Rahim.2006.Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden.Prosiding Seminar Kebangsaan Pengajian Umum, UTM. hlm 571-583
  2005
  • Faizuri Abd. Latif dan Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Hamat (2005) Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi Prosiding Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10, hlm. 539-549.
  RESEARCH PROJECT
  (Project title),(Role),(Duration),(Level)
  MUAFAKAT
 • Pengaruh Liberalisme Pasca PRU14, Co-Investigator, 2018 - 2018, Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia, Consultant, 2018 - 2018 (National)
 • Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
 • FAKTOR DAN IMPLIKASI SOSIAL TREN PEMIKIRAN TERRORISME DALAM KALANGAN GENERASI Y DI MALAYSIA, Consultant, 2017 - 2019 (National)
 • Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Di Malaysia , Consultant, 2007 - 2008 (National)
 • Method of Teaching Critical Thinking in Islamic Education based on the High School Integrated Curriculum (KBSM): A Study on the Student of National Religious High School (SMKA) in Malaysia., Consultant, 2006 - 2008 (National)
 • Disaster relief and preparedness: membangunkan sahsiah mangsa banjir melalui kefahaman konsep ibtilaa (ujian) dalam mengatasi trauma banjir, Co-Researcher, 01/04/2015 to 30/04/2016, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) (Government)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
 • Religious Education Framework For Erderly As Lifelong Leraning, Consultant, 2016 - 2017 (National)
 • Psycho-spiritual Factors of Adolescents Runaway from Home: A Study on Tarbiyah al-Awlad Texts and Case Studies in Several Adolescent Shelters in Malaysia, Consultant, 2012 - 2013 (National)
 • Pengaruh Kaum Tua Dan kaum Muda Dalam Pemikiran Masyarakat Melayu, Principal Investigator(PI), 2012 - 2013 (National)
 • Interaksi Pulangan Saham Islam dan Dasar Kewangan Terhadap Kelakuan Perbankan Islam di Malaysia, Consultant, 2012 - 2013 (National)
 • Pengaruh Kitaran Ekonomi Terhadap Pengawalseliaan Modal Dan Pengurusan Risiko perbankan Islam Di Malaysia, Consultant, 2010 - 2011 (National)
 • Aliran Fahaman wasatiyyah Dalam Kitab Jawi dan Pengaruhnya Terhadap Kedamaian Sosial Alam Melayu: Kajian Terhadap Teks Kitab Jawi Di Bangkok Thailand , Principal Investigator(PI), 2009 - 2010 (National)
 • Postgraduate Research Grant(PPP)
 • Istiwa Menurut Kitab-kitab Akidah Ulama Melayu Nusantara: Kajian Kefahaman Guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Kuala Lumpur, Principal Investigator(PI), 2016 - 2017 (National)
 • Kajian Aliran pembid`ahan Dan Ancamannya Terhadap Akidah Dan Perpaduan Umat Islam Di Negeri Selangor, Consultant, 2010 - 2011
 • Short Term Research Fund (Vote F)(PJP)
 • Khutbah Jumaat Masjid Negeri Di Malaysia: Kajian Terhadap Isu-Isu Akidah. , Principal Investigator(PI), 2008 - 2010 (National)
 • Pemikiran Tuan Minal Mengenai Ketuhanan Dan Kenabian: Kajian Di Dalam Kitab `Aqidah Al-Najin , Principal Investigator(PI), 2006 - 2007 (National)
 • Government Agency
 • Kajian Pengeluaran Fatwa Negeri Selangor Dalam Bidang Akidah Dan Tasawwuf, Co-Researcher, 01/09/2021 to 31/05/2022, MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS) (Government)
 • UMRG Program (Book) - SAH
 • Kefahaman Takdir dalam Merawat Kecelaruan Jiwa Pemikiran Ulama Melayu, Principal Investigator(PI), 27/12/2019 to 26/12/2020, Research University (Government)
 • Knowledge Transfer Programme (KTP)
 • Integrated Psycho-spiritual Therapy Intervention On Drug Addiction, Co-Researcher, 01/02/2019 to 31/12/2021, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) (Government)
 • Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics)
 • Religious Education Framework For Elderly As Lifelong Learning, Co-Researcher, 15/12/2016 to 15/06/2019, Research University (Government)
 • Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
 • Istiwa Menurut Kitab-kitab Akidah Ulama Melayu Nusantara: Kajian Kefahaman Guru-guru Pendidikan Islam Sekolah Menengah Di Kuala Lumpur, Principal Investigator(PI), 06/12/2016 to 06/12/2019, Research University (Government)
 • SUPERVISION
  External Supervision
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Completed
  • Divine Attributes In Al-Kashshaf By Al-Zamakshari (538H) And Mafatih Al-Ghayb By Al-Razi (606H) Explanation And Criticism, Kharsan Mohamed Abdullah (IHA070034), University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Al-Bid`ah al-`Qadiyyah Wa Manhaj al-`Ilm Fi al-Tasaddi laha: Dirasah Nazariyyah Wa Tatbiqiyyah fi Mujtama` al-Imarat, Madheya Khalifa al-Khaili, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Al-Mustajaddat al-Fikriyyah fi Nizam Hukm al-Khilafah al-Rasyidah al-siddiq wa al-Faruq r.a Namuzajan, Kasem.K.H.S al-Agnabi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • God's actions (Af'al Allah) and human deeds (Af'al al-'Ibad) according to Muhammad Abduh's concept of al-tawhid with reference to his work Risalah al-Tawhid, Nissa Marissa, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Al-Risalah al-`Alamiyyah fi al-Islam wa al-Masihiyyah Dirasah Muqaranah Bayn Mufakkir al-Islam wa Mufakkir al-Masihiyyah, Albalawi, Hani Ali A, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Ongoing
  • Metodologi perbahasan Sifat Allah SWT Menurut Sheikh Abd. Kadir al-Fatani: Kajian Dalam Kitab Bakurah al-Amani, Mansor Md Dahalan, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Postgraduate Student
  (Title of Thesis),(Name of Candidates),(Institution),(Academic Level)
  Other
  • Tiada tajuk, BAZLIAH BINTI NAZIRI, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • KONSEP PENERAPAN AKIDAH MENURUT PEMIKIRAN BADIU'ZZAMAN SAID NURSI KAJIAN TERHADAP KITAB AL-MATHNAWI AL-ARABI AL-NURI, MUHAMAD AIZUDDIN BIN KAMARUL ZAMAN, University of Malaya (MASTER)
  • Tiada tajuk, BAZLIAH BINTI NAZIRI, University of Malaya (PhD)
  • KAJIAN DEFINISI MA'RIFAH DALAM TEKS-TEKS JAWI NUSANTARA, DALILA BINTI AZEMY, University of Malaya (MASTER)
  • , siti mardhiah binti baharudin, University of Malaya (MASTER)
  Completed
  • PEMIKIRAN ZAINAL ABIDIN BIN MUHAMMAD AL-FATANI TENTANG AZAB KUBUR: KAJIAN TERHADAP KITAB KASYF AL-GHAYBIYYAT, MOHD NASIR BIN UTUT, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Nature of Christ in the Holy Quran: An Analytical and Critical Study of the Evangelists' Modern Approaches in Nigeria, UTHMAN SULAIMAN ZAKARIYYA, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Pemikiran Badiuzzaman Said Nursi mengenai Kenabian: Kajian Dalam kitab Rasail al-Nur, Muaz bin Mohd Noor, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Konsep al-Ma`rifah Muhammad Nafis al-Banjari dalam Karyanya al-Durr al-Nafis: kajian terhadap kefahaman Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan, Maimunah zarkasyi, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Phenomenon of Contemporary Atheism and Method to Deal with it: A Study on its Understanding among Universities' Students in Amman, Jordan, MAIN SAYEL FRIAWAN ALSALEH, University of Malaya (PhD)
  • PEMIKIRAN WAN ISMAIL BIN WAN ABDUL KADIR TENTANG KONSEP SIFAT SALBIYYAH DAN MA'ANI: ANALISIS KITAB BAKURAH AL-AMANI (Wan Ismail bin Wan Abdul Kadir's Thought on the Concepts of Salbiyyah and Ma'ani Attributes: An Analysis on Bakurah Al-Amani), MANSOR BIN MD DAHALAN, University of Malaya (MASTER)
  • ANALISIS PEMIKIRAN ABDULFATAH HARON TERHADAP ISU AJARAN SESAT DALAM KARYA AJARAN SESAT (An Analysis of Abdulfatah Haron's Thought on the Issue of Deviance Teaching in his Work Ajaran Sesat), IKLIMA BT ABDUL MANAF, University of Malaya (MASTER)
  • The Phenomenon of Contemporary Atheism and Method to Deal with it: A Study on its Understanding among Universities' Students in Amman, Jordan, MAIN SAYEL FRIAWAN ALSALEH, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • The Methodology of Yemeni Scholars in Defending the Belief of the Ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah: Ibn al-Wazir and al-Shawkani as A Case Study, SHAAIB MOHAMMED ALI ATEIK, University of Malaya (PhD)
  • Analisis Pemikiran Abdulfatah Haron Terhadap Isu Ajaran Sesat Dalam Buku Ajaran Sesat, Iklima Bt Abdul Manaf, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • (Universal Message between Islam and Christianity: A Comparative Study between Muslim and Christian Thinkers), ALBALAWI, HANI ALI A, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • PEMIKIRAN POLITIK ISLAM USTAZ ABU BAKAR HAMZAH, AHMAD RIDZA B ABDUL RAHMAN, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  Ongoing
  • PERBAHASAN AFʻĀL AL-ʻIBĀD MENURUT PEMIKIRAN AL-BŪTĪ DALAM KARYA ALLAH AM AL-INSĀN: AYYUHUMĀ AQDAR ‘ALA RI’ĀYAH HUQŪQ AL-INSĀN, Amir Aiman bin Shariff, University of Malaya (MASTER)
  • KAJIAN DEFINISI MA'RIFAH DALAM TEKS-TEKS JAWI NUSANTARA, DALILA BINTI AZEMY, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Sumbangan pemikiran ulama wanita melayu dalam bidang akidah: Tumpuan terhadap karya berkaitan sifat 20, Nur Ahmad, University of Malaya (PhD)
  • Arabic, SHAAIB MOHAMMED ALI ATEIK, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Perbincangan Fizik Moden Dalam Kitab Aqidatun Najin: Suatu Kajian Perbandingan Islam Dan Sains, ZULIDZA BINTI ZULKAPLY, University of Malaya (UM) (Post Graduate Student)
  • Perbincangan Fizik Moden Dalam Kitab Aqidatun Najin: Suatu Kajian Perbandingan Islam Dan Sains, ZULIDZA BINTI ZULKAPLY, University of Malaya (PhD)
  UG Student/Clinical Fellowship
  (Title of Thesis),(Academic Session)
  Completed
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2006/2007
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2005/2006
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2008/2009
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2007/2008
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2009/2010
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2010/2011
  Ongoing
  • IAEU3280 Kertas Projek, 2011/2012
  • 2. Analisis Unsur Syubhah Ilmu Makrifah Ajaran Ismail Arifin@ Lepat, 2018/2019
  • 1. Kajian Isu Akidah Dalam Telemovie " Ajaran Sesat Ke Syurga", 2019/2020
  SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
  (Contribution to Society),(Duration),(Level)
  • Pengerusi Kembara Ilahi Malaysia, 01/07/2019 to 31/10/2020
  • Pengkuliah Subuh di Surau al-Umm, Bandar Baru Bangi, Selangor, 11/06/2018 to 31/12/2021
  • Pengkuliah Maghrib Di Surau al-Khairiah Taman Salak Jaya, 07/02/2018 to 31/12/2021
  • Ahli PIBG Ma`had Tahfiz Sains Bachok, Kelantan, 05/01/2011 to 30/12/2014
  • Ahli PIBG Sekolah Rendah Agama Al-Amin Bangi, Selangor, 05/01/2011 to 30/12/2014
  • Ahli Rakan Komuniti Sepakat Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, Selangor, 05/12/2009 to 31/12/2021
  • Khatib Dan Imam Di Surau Al-Amin Seksyen 8, Bandar Baru Bangi, Selangor, 06/11/2009 to 31/12/2021
  • Pensyarah Kursus Sijil Pengajian Usuluddin, 01/01/2009 to 31/12/2021
  • Khatib Dan Imam Di Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 09/04/2004 to 31/12/2020
  ACADEMIC/PROFESSIONAL SERVICES
  Evaluation Activity
  (Activity),(Duration),(Category)
 • PEMIKIRAN TUAN MINAL DALAM AKIDAH KETUHANAN: KAJIAN TERHADAP KITAB `AQIDAH AL-NAJIN , 2004 to 2009 (Thesis)
 • Tuan Guru Haji Omar Dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Di Daerah Besut, Terengganu , 1997 to 2001 (Thesis)
 • Expert Linkages
  (Linkages Description),(Organisation),(Duration of Involvement),(Level)
 • Conference Presenter, Faculty of Usuluddin, Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei, 2015 (International)
 • AWARD AND STEWARDSHIP
  (Name of Award/Stewardship),(Awarding Institution),(Year Awarded),(Type of Award)
  • Sijil Penghargaan Latihan Mengajar Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam, Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Sijil Penghargaan, 2020 (SERVICES)
  • Abu Bakar Hamzah: Tokoh Politik Islam. Kategori Pengajian Tinggi Buku Biografi Terbaik, Anugerah Buku Negara. Pusat Dagangan Dunia Putra {PWTC} Kuala Lumpur, 2019 (RESEARCH)
  • Aplikasi Modul Spritual al-Makki (MPM) Terhadap Pelajar Universiti Malaya Dalam Kepulihan al-Halu` (Anxiety), Poster Exhibition Of The Minggu Terbuka Akademik Apium 2018, Held At Academy Of Islamic Studies, University Of Malaya, 2018 (RESEARCH)
  • Membangunkan Sahsiah Mangsa Banjir Melalui Kefahaman Konsep al-Ibtila' (Ujian) Dalam Mengatasi Trauma Banjir, Poster Exhibition of The Minggu Terbuka Akademik APIUM 2016, held at Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2016 (RESEARCH)
  • Perubahan Sikap Komuniti Melayu Miskin Bandar Di Lembah kelang: Kajian Terhadap Keberkesanan Program Agama, Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014, held at Academy of Islamic studies, University of Malaya, 2014 (RESEARCH)
  • Pembangunan Model Psikoterapi Abu Talib Al-Makki, Poster Exhibition of the Minggu Terbuka Akademik APIUM 2014, held at Academy of Islamic studies, University of Malaya, 2014 (RESEARCH)
  • Elemen Satanisme Dalam Tren Kepenggunaan Media Di Kalangan Belia Islam Malaysia, The 2nd International Seminar On Islamic Thought, 2009 (RESEARCH)
  • Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus Pendidikan Islam, Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Kajian Terhadap Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Semenanjung Malaysia, Ekspo Penyelidikan, Reka cipta dan Inovasi 2009, 2009 (RESEARCH)
  • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE, University of Malaya, 2006 (CERTIFICATE)
  CONSULTANCY PROJECT
  (Project title),(Organisation),(Duration),(Role),(Level)
  • Panel Penggubal Modul Akidah JAKIM, JAKIM, 01/12/2014 to 01/12/2015 (National)
  • Panel Program Penerbitan Berpakej Buku Agama, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 01/01/2013 to 01/01/2014 (National)
  • Comittee Member Majlis Peperiksaan Malaysia, Majlis Peperiksaan Malaysia, 01/01/2011 to 01/01/2021 (National)
  • Panel Member, Malaysian Qualification Agency (MQA), Malaysian Qualification Agency (MQA), 01/01/2011 to 01/01/2021 (National)
  PAPER PRESENTED
  (Title),(Event),(Date Presented),(Organiser),(Level)
  INVITED SPEAKER
 • Akidah Islam Dalam Menangani Ajaran Sesat Dan Khurafat, Kursus TOT Pengurusan , 13/11/2014 to 14/11/2014, Bahagian Pengurusan Dakwah JAWI (National)
 • PRESENTER
 • PEMAHAMAN SIFAT 20 DALAM MENANGANI STRESS, KURSUS PSIKOSPRITUAL ISLAM (IPSA) SIRI III, 24/08/2019 to 24/08/2019, JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA (National)
 • Akidah Dalam Perubatan Tradisional Melayu, Seminar Keilmuan Perubatan Melayu Nusantara, 11/03/2018 to 11/03/2018, GAPERA (National)
 • ahl al-Sunnah wa al-Jamaah Dalam karya Akidah ulama Melayu: Tinjauan Karya sheikh Zainal Abidin al-Fatani, Regional Conference on Contribution of Asha`irah and Maturidiyyah Towards Strengthening Islamic Faith, 19/08/2015 to 20/08/2015, Faculty of Usuluddin, sSultan Sharif Ali Islamic University (International)
 • Sumbangan Sheikh Zainal Abidin al-Fatani dalam Pengajian Akidah Di Nusantara, Nadwah Ulama Nusantara (NUN)VI 2015, 09/06/2015 to 10/06/2015, Jabatan Pengajian Arab Dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (National)
 • Pendekatan Ulama Melayu Menghadapi Ikhtilaf Dalam Persoalan Akidah, Seminar Pemikir IV 2014, 09/12/2014 to 10/12/2014, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International)
 • Penggunaan Perkataan "Berfikir" Dalam al-Qur'an dan Aplikasinya Dalam Menangani Perbezaan, Pembentang Kertas Kerja dalam Seminar Pemikir IV 2014, tajuk "Penggunaan Perkataan "Berfikir" Dalam al-Qur'an dan Aplikasinya Dalam Menangani Perbezaan " pada 9-10 Disember 2014, 09/12/2014 to 10/12/2014, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (International)
 • Integrasi Ilmu Dalam Kitab Jawi: Penelitian Terhadap Kitab `Aqidah al-Najin Karangan Sheikh Zainal Abidin al-Fatani, World Conference International Of Knowlege (WCIK 2013), 25/11/2013 to 26/11/2013, World Conference.Net (International)
 • Kaedah Pendalilan Ayat-Ayat al-Quran Berkaitan Sifat 20 Dalam Kitab `Aqidah al-Najin, International Seminar On al-Quran In Contemporary Society (SQ2012), 01/12/2012 to 02/12/2012, Faculty of Islamic Comtemporary Studies Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) (International)
 • Kritikan Ulama Melayu Terhadap Pemikiran Syiah: Analisis Dalam Karya-Karya Jawi Akidah, Seminar Pemikiran Islam III, 26/09/2012 to 27/09/2012, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (International)
 • Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa, 01/11/2011
 • Pengenalan Dan Sejarah Dakwah, Pembinaan Pendakwah Berkesan dan Isu Dan Cabaran Dakwah Semasa, Kursus Pendekatan Dakwah Kontemporari, 10/10/2011 to 11/10/2011, Institut Latihan Dan Dakwah Selangor (ILDAS) Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) (Others)
 • Epistemologi Bidang Ilmu Akidah: Fokus Perbezaan Dengan Muktazilah Dan Khawarij, Program Tafaqquh Siri 1/2011, 27/04/2011 to 27/04/2011, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur  (Others)
 • Sejarah Perkembangan Tasawwuf Di Malaysia, Kursus Tasawwuf Islam, 25/04/2011 to 28/04/2011, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) (Others)
 • Khutbah Jumaat Di Masjid-Masjid Negeri Di Malaysia: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar Pengurusan Masjid Inovatif Peringkat Antarabangsa, 22/04/2011 to 25/04/2011, UTM Skudai & IAIN al-Raniri Banda Aceh (International)
 • Isu-isu Akidah Dalam Kitab Jawi, Bengkel Pemantapan Akidah dan Sahsiah 11 (PEMAS'11), 15/04/2011 to 17/04/2011, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya (University)
 • Isu-Isu Akidah Dalam Khutbah Jumaat Dan Peranannya Dalam Pembangunan Modal Insan, Persidangan Memperkasa Masjid Sebagai Pusat Pengajaran Dan Pembelajaran, 01/08/2010
 • Ayat Mutasyabihat Menurut Sheikh Zainal `Abidin al-Fatani Dalam Kitab `Aqidah al-Najin, Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan 11 (PEMIKIR 11), 20/07/2010 to 22/07/2010, Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National)
 • Wasatiyyah Dan Keamanan Global: Kajian Terhadap Pemikiran Ulama Melayu , Seminar Serantau Islam Dan Kesejahteraan Sejagat, 24/02/2010 to 25/02/2010, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam (International)
 • Isu-Isu Akidah Dalam Kitab Jawi: Analisa Kitab `Aqidah Al-Najin, Simposium Warisan Dan Tamadun Islam, 28/12/2009 to 29/12/2009, Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam (International)
 • Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke-2 2009, 14/11/2009 to 15/11/2009, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Nilam Puri, Kelantan (National)
 • Khutbah Jumaat Di Masjid Negeri Pantai Timur: Analisis Isu-Isu Akidah, Seminar Kebangsaan Pengurusan Masjid Kali Ke-2 2009, 01/08/2009
 • Isu dan Cabaran Kehidupan Beragama di Malaysia, Seminar Asas Perbandingan Agama , 25/06/2009, ILIM (National)
 • Kefahaman Ilahiyyat Dalam Meningkat Profesionalisme: Tinjauan Terhadap Pemikiran Sheikh Zainal `Abidin al-Fatani, Persidangan Serantau Nilai Profesionalisme , 13/11/2008 to 14/11/2008, UKM (International)
 • Perkembangan Tulisan Jawi Di Patani: Analisis Terhadap Karya Tuan Minal, Seminar Warisan al-Qur an & al-Hadith Nusantara , 27/08/2008 to 28/08/2008, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International)
 • Tradisi Penulisan Hadith Dalam Karya Ulama Melayu: Kajian terhadap Kitab `Aqidah al-Najin, Seminar Warisan al-Qur'an & Al-Hadith Nusantara, 01/08/2008
 • Konsep Ketuhanan Dalam Islam, Kursus Perbandingan Agama (Asas) , 26/06/2007, Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) (Others)
 • Kemasukan Elemen-Elemen Bahasa Arab Dalam Bahasa Melayu: Tinjauan Terhadap Perbahawan Akidah Dalam Kitab Jawi Karangan Sheikh Zainal Abidin Bin Muhammad al-Fatani, Wacana Kebangsaan Pendidikan Islam. UKM, 01/07/2006
 • Warisan Karya Ulama Melayu-Islam Dan Kaitannya Dengan Pengajian Moral Di Zaman Moden., Seminar Kebangsaan Pengajian Umum, 01/07/2006
 • Hubungan Kekeluargaan Saudara Baru Menurut Perspektif Islam, Seminar Islam dan Hubungan Antara Agama di Malaysia Peringkat Kebangsaan, 18/01/2006 to 19/01/2006, um (National)
 • Penterjemahan Dan Pemindahan Ilmu Akidah: Tinjauan Terhadap Beberapa Versi Terjemahan Sifat 20 Dalam Kitab Jawi, Persidangan Penterjemahan Antarabangsa Ke-10. , 02/08/2005 to 04/08/2005, uitm (International)
 • OTHERS
 • Kaedah Penerapan Pemikiran Kritis Menerusi Silibus KBSM: Kajian Terhadap Kemahiran Menganalisis di SMKA Negeri Melaka, Seminar Penyelidikan Dalam Pengajian Islam Ke-4 , 02/08/2005 to 04/08/2008, Universiti Kebangsaan Malaysia (International)