Curriculum Vitae

DR. RIDZWAN BIN AHMAD

Senior Lecturer
 • Department of Fiqh and Usul
  Academy of Islamic Studies
 • +60379676028

AREAS OF EXPERTISE


 • 1-PRINCIPLES OF ISLAMIC JURISPRUDENCE 2-MAQASID AL-SYARIAH 3-CONTEMPORARI FIQH 4-AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD(2005) (UM), (Metodologi Hukum)
  Universiti Malaya (UM)
 • MSYA(1999) (UKM), (Syariah)
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
 • BSYA(1996) (UM), (Syariah)
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Coordinator
  03 Oct 2022 - 02 Oct 2024 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  03 Oct 2022 - 30 Sep 2024 (Department)
 • Coordinator
  03 Oct 2022 - 30 Sep 2024 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Coordinator
  02 Oct 2022 - 30 Sep 2024 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  01 Sep 2021 - 31 Aug 2024 (Department)
 • Committee Members
  01 Jun 2022 - 31 May 2024 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penyelaras subjek sarjana muda IIP3002 al-Qawa'id al-Fiqhiyyah
  01 Jul 2021 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Program Penyelidikan Berpandu
  01 Aug 2018 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Setiausaha Jawatankuasa Khas Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  02 Apr 2008 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Setiausaha jawatankuasa Kurukulum Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Eksternal)
  10 Jan 2011 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penyelaras subjek sarjana IOA7001 Maqasid al-Shariah
  01 Jul 2021 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Program Sarjana Pengajian Islam (secara penyelidikan) , Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  01 Jul 2021 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • ahli Jawatankuasa Tatatertib Pelajar
  28 Sep 2012 - present (University Malaya)
 • Ahli Jawatankuasa Program Sarjana Fiqh dan Usul (Mod Kerja Kursus) , Akademi Pengajian Islam
  01 Jul 2021 - present (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  03 Oct 2022 - 30 Sep 2023 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  01 Aug 2018 - 31 Jul 2023 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  01 Jul 2021 - 30 Dec 2022 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Task Force Member
  28 Sep 2012 - 29 Dec 2022 (University Malaya)
 • Committee Members
  05 Apr 2007 - 16 Dec 2022 (International)
 • Timbalan Pengarah Syarahan Pengajian Syariah kali ke 3 siri I, siri II & siri III peringkat kebangsaan, Akademi Pengajian Islam, *Universiti Malaya
  01 Jan 2021 - 31 Dec 2021 (National)
 • PENGERUSI PANEL PEMBENTANGAN PROPOSAL DEFENCE- THAMER S S S B E ALMUTAIRI (KUWAIT) (S2035476/1)
  01 Oct 2021 - 01 Oct 2021 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • PENGERUSI PANEL PEMBENTANGAN PROPOSAL DEFENCE- ELMAHDI BOUKHELOUA (ALGERIA) (S2003888)
  01 Oct 2021 - 01 Oct 2021 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Timbalan Pengarah Jawatan kuasa Seminar Hukum Islam Semasa x Peringkat Kebangsaan 2020
  04 Jan 2020 - 31 Dec 2020 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Program Penyelidikan Berpandu Jabatan Fiqh Dan Usul
  01 Aug 2018 - 31 Jul 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Programme Coordinator
  01 Oct 2018 - 30 Apr 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Unit Kertas Kerja Seminar Hukum Islam Semasa IX 2018 Malaysia
  01 Mar 2018 - 31 Dec 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Khas Syarahan Profesor Emeritus Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  01 Oct 2013 - 06 Jan 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Aug 2014 - 31 Jul 2016 (Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM IJAZAH DASAR AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA
  08 Nov 2013 - 31 Jul 2016 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Pengerusi Jawatankuasa Semakan Kurikulum Program Sarjana Muda Astronomi Islam
  21 Dec 2015 - 31 Dec 2015 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Pengerusi Jawatankuasa Semakan Kurikulum Program Sarjana Muda Fiqh Dan Usul
  21 Jan 2014 - 31 Dec 2015 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM IJAZAH TINGGI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA
  08 Nov 2016 - 07 Nov 2015 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Editor Jurnal Fiqh
  05 Apr 2007 - 05 Apr 2015 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Jul 2014 - 31 Jul 2014 (Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Feb 2014 - 30 Jun 2014 (Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Head of Department
  01 Feb 2013 - 31 Jan 2014 (Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Pengurus Kursus Pengajian Awam, Akademi Pengajian Islam UM
  01 Feb 2006 - 19 Sep 2011 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ketua Jawatankuasa Semakan Nota Bagi Penambahbaikan Modul Sijil Pengajian Syariah/Usuluddin, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya UM
  01 Feb 2008 - 19 Sep 2011 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Setiausaha Jawatan Kuasa Penasihat Akademik Unit Pengajian Awam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  01 Feb 2006 - 19 Sep 2011 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Pengawas Jabatan Fiqh Dan Usul
  01 Jul 2011 - 08 Jul 2011 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Setiausaha Seminar Hukum Islam Semasa vi Peringkat Kebangsaan
  03 Apr 2009 - 24 Oct 2009 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ketua Unit Pembangunan Sosial Akademi Pengajian Islam UM
  05 Jul 2004 - 04 Jul 2008 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • Panel Penemuduga Calon Kemasukan Secara Fast Track (Ph.D), Farah Khaledah binti Adam
  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2020 (Department)
 • KHIDMAT SETIA 20 AWARD
  , 2017 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2016 (University)
 • Penghargaan Sebagai Penasihat Syariah Bank Pembangunan malaysia
  Bank Pembangunan Malaysia, 2014 (National)
 • EXCELLENCE SERVICE AWARD
  University of Malaya, 2013 (University)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
  Universiti Malaya, 2013 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2009 (University)
 • CERTIFICATE OF EXCELLENT SERVICE
  University of Malaya, 2006 (University)
 • Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)
  Universiti Malaya, 2000 (National)
 • hadiah buku universiti
  Universiti Malaya, 1996 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
 1. Abdul Hakim, Ridzwan Ahmad & Syed Mohd Jefri Syed Jaafar (2023). Fatwa Majlis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Isu Perkahwinan Beza Agama Di Indonesia Dari Perspektif Maqasid Al-Shari'ah. al-Basirah . vo. 13, no. 2. 13-29
 2. Abdul Hakim, Ridzwan Ahmad, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar (2023). Fatwa Perkahwinan Beza Agama Antara Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Dengan Majlis Ulama Indonesia Dari Perspektif Maqasid Shari’ah. Online Journal of Research in Islamic Studies. vol. 10, no. 2. 39-54
 3. Abdul Hakim, Ridzwan Ahmad, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar (2023). Maqasid al-Shari'ah as A Method of Renewing Islamic Law in the Fatwa of Majlis Tarjih Muhammadiyah: Analytical Study of Bank Interest Law in Indonesia. Vo. 25, no 2. p 265-282
 4. Abdul Hakim, Ridzwan Ahmad, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar (2023). Maqasid al-Shari'ah as A Method of Renewing Islamic Law in the Fatwa of Majlis Tarjih Muhammadiyah: Analytical Study of Bank Interest Law in Indonesia. al-Iqtishad,. vo. 15, no 2.
 5. Wafaa Mazlan, Ridzwan Ahmad, Norhidayah Pauzi & Madiha Baharuddin. (2022). PEMAKAIAN KAEDAH IHTIYAT DALAM MS1500: 2009: PROSEDUR SEMBELIHAN MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFII
 6. 'Ala Muhammad Halawah & Ridzwan Ahmad (2021). al-Takhsis bi al-maslih al-mursalah 'ind al-fuqaha' al-Usuliyyin al-Malikiyyah: dirasah wasfiyyah tahliliyyah. 97-107
 7. Abd al-Aziz al-Nashmi, Ameen al-Nahari & Ridzwan Ahmad (2021). al-Khilaf al-usuli bayn al-Imamayn al-Razi wa Abi al-Husayn al-Basri fi bab al-hukm wa atharuhu al-fiqh. al-Qalam Journal. vol. 26 (8). 196-222
 8. Abd al-azizi al-Nashmi, Ameen Ahmed al-Nahari & Ridzwan Bin Ahmad (2021). al-Masa'il al-usuliyyah al-mukhtalaf fiha bayn al-imammayn abi al-husayn al-basri wa al-fakhr al-razi fi bab al-umum wa al-khusus ma'a bayan athriha. AL-QALAM JOURNAL for humanities and applied sciences volume 25 (8) 204-229
 9. Mohd Nizam Mokhtar , Ridzwan Ahmad & Raihanah Abdul Wahab (2021). Kefahaman Guru tentang Konsep Maqasid al-Shari ah dan KBAT dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Islam: Satu Analisis Preliminari. vol. 4 (4). 197-215
 10. Nor Fahimah Mohd Razif, Noor Sakinah Samsulkamal, Ridzwan Ahmad (2021). Takyif Fiqhi terhadap Konsep Spekulasi. Islamiyyat the International Journal of Islamic Studies 43(2), 81-92
 11. Wafaa mazlan., Ridzwan Ahmad., Norhidayah Pauzi., Madiha Baharuddin. (2021). Pemakaian Kaedah Ihtiyat Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. 27(1), 1-16.
 12. Zaenal Mutaqin &Ridzwan Ahmad (2021). Al-Kulliyyat dalam hukum Islam. Qalam International Journal of Islamic and Humanitie. Volume 1, Issue 4. 82-103
 13. Abdul al-Aziz al-Nashmi, Ameen al-Nahari & Ridzwan Ahmad (2020), Khabar al-Ahad wa Hujiyyatuhu wa Shurut al-Amal bihi wa Tatbiqatuhu. International Jurnal of Muslim World Studies, Vo. 18, no. 1, hl. 115-147
 14. Ahmad Zakirullah bin Mohamed Shaarani, Ridzwan Ahmad, Azman Mohd Noor & Fidlizan Mohammad (2020). Zakat Dalam Mazhab Shafi'i: Analisis Kaedah Istinbat Hukum. International Journal of Zakat And Islamic Philanthropy, 2(1), 201-209
 15. Ahmad, R., Mokhtar, M., & Wahab, R. (2020). Peranan Ulama Silam Memperkenalkan Pemikiran Maq id Al-Shar Ah Dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Satu Analisis. Jurnal Fiqh, 17(2), 205-230
 16. Nasir Isa Ahmadi, Ameen Ahmad al-Nahari @ Ridzwan Ahmad (2019). Maqasid Takwin al-Usrah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah (Purposes of Establishing Family in the Islamic Sharia : an Originalizing Study). Majalat al-Qalam, 6(14), 106-129
 17. Nasir Isa al-Balushi, Ameen Ahmad al-Nahari & Ridzwan Ahmad (2019). Usus Takwin al-Usrah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Dirasah Ta'siliyyah. Majalat al-Qalam, 6(13), 92-123
 18. Ridzwan Ahmad, Muhammad Nizam Mokhtar & Raihana Abdul Wahab (2020). Peranan Ulama Silam Memperkenalkan Pemikiran Maqasid al-Shari'ah Dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi: Satu Analisis. Jurnal Fiqh bil 17, no. 2 205-230
 19. Zaenal Mutaqin & Ridzwan Ahmad (2019). Moderatisme Hukum Sebagai Fondasi Masyarakat Islam. TEMALI, 2(2), 272-310
 20. Zaenal Mutaqin & Ridzwan Ahmad (2020). Prinsip Memudahkan Urusan Dalam Sosiologi Islam. TEMALI, 3(1), , 188-235
 21. 'Ala Muhammad Halawah & Ridzwan Ahmad (2019). Al-Tahsin wa al-Taqbih 'ind al-Madhahib al-Arba'ah: Dirasah Usuliyyah Tahliliyyah Muqaranah. Majallah Jami'ah al-Quds al-Maftuhah li al-Buhuth al-Insaniyyah wa al-Ijtima'iyyah, bil. 50, 79-89
 22. Azlina, M &Ridzwan, A (2019). Maslahah Approach Towards Imposition of Ta'widh in Islamic Banking.Global Journal Al-Thaqafah
 23. Ridzwan Ahmad, Nor Fahimah Mohd Razif dan Tuan Sidek T.M (2019). Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Syafie dalam Pandangan Hukum Halal Haram Aditif Makanan di Malaysia. Jurnal Fiqh 16(1),105-128
 24. Akbar Sarif & Ridzwan Ahmad (2017). Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali.Tsaqafah.Vol 13, No 2 (2017), 353-368
 25. Methaq Sadeq Mahmood Hazae Almaliki & Ridzwan Ahmad (2018). : (AN ANALYTICAL STUDY OF AL-BUTI S CONTRIBUTION TO MAQSAD AL- AQIDAH: REFLECTIONS FROM KUBRA AL-YAQINIYYAT ALKAWNIYYAH ). vo. 20 (1). 243-278. Kuala Lumpur: Jabatan Aqidah Dan pemikiran Islam, APIUM
 26. Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad & Siti Fatimah Salleh (2018). Kaedah Kelahiran Lotus Birth Menurut Perubatan dan Maqasid Al-Syariah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, bil 19, 201-215 ISSN 2289 6325 Bil. 19, SI 2018
 27. Sumayyah Abdul Aziz & Ridzwan Ahmad (2018). Konsep Al-Darurah Dalam Akad Tawarruq Menurut Maqasid Al-Kulliyah: Satu Kajian Awal, UMRAN, 5(2), 1-13
 28. Tuan Sidek & Ridzwan Ahmad (2018). APLIKASI NAJIS MUGHALLAZAH DALAM PENETAPAN HALAL SEMASA DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH. AL-ANWAR, 5 (1), 1-21
 29. Tuan Sidek T.M &Ridzwan Ahmad (2018). PENGGUNAAN PISAU MEKANIKAL DALAM INDUSTRI SEMBELIHAN AYAM HALAL: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH. JFatwa. 13 (1), 1-15
 30. Tuan Sidek T.M. & Ridzwan Ahmad (2017). Aplikasi al-Istihalah dalam Industri Halal Semasa Menurut Perspektif Maqasid al-Shariah.International Journal of Humanities Technology and Civilization.Vol. 2, No.1, 2017: 1-9
 31. Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani & Ridzwan Ahmad (2017). Konsep Khultah dan Kesannya Dalam Mengembangkan Hasil Kutipan Zakat: Satu Analisis. Jurnal Syariah, bil. 25 (2), 2017
 32. Noor Naemah Abd. Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad (2017). KETERIKATAN FATWA KEPADA MAZHAB SYAFI I: ANALISIS TERHADAP FATWA-FATWA JEMAAH ULAMA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN. Journal of Fatwa Management and Research, bil. 7, 7-35
 33. Ridzwan Bin Ahmad & Ahmad Zakirullah Bin MohamedShaarani (2017). TAKHRIJAL-FURU ALA AL-USUL DALAM PENGISBATAN HUKUM SYARAK:SOROTAN SEJARAH HUKUM ISLAM. Journal of Al-Tamaddun, 12 (2), 87-99
 34. Siti Khatijah Ismail & Ridzwan Ahmad (2017). Analisis Konflik Pro-Life Dan Pro-Choice Isu Pengguguran Terapeutik Dari Aspek Menjaga Nyawa Menurut Al-Quran. 14 (1), 68-80
 35. Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani& Ridzwan Ahmad (2016).Qiyas al-Shabah dan Aplikasinya Dalam Sistem Kewangan Islam, JMIFR, vo. 13, pp. 111-128
 36. Mohamed Alhassan Alhodairy, Ameen Ahmed Abdullah Qasem Al-Nahari &Ridzwan Ahmad (2016). Al-Istithmar fi 'Aqd al-Daman al-'Ayni: Dirasat Tahliliyyah min Manzur al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Libi. The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR). 2 (4), 25-53
 37. Mohamed Alhassan Alhodairy, Ameen Ahmed Abdullah Qasem Al-Nahari &Ridzwan Ahmad (2016). Manhaj al-Taqdim li al-Qawl al-Mashhur wa al-Rajih 'ind al-Ta'arud fi al-Mazhab al-Maliki wa tatbiqatuh fi kitab al-Solat. MAJMA, 2017(19), 196-234
 38. Noor Naemah Abd. Rahman, Abdul Karim Ali2 & Ridzwan Ahmad (2016). KETERIKATAN FATWA KEPADA MAZHAB SYAFI I: ANALISIS TERHADAP FATWA-FATWA JEMAAH ULAMA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU. Jurnal of Fatwa Management and Research, 7(2016), 1-17 KELANTAN
 39. Salman Duaij Hamad Busaeed & Ridzwan Ahmad (1996). Sukuk al-wakalah fi al-istithmar. The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 2, NO 4, 184-210
 40. Siti Khatijah Binti Ismail, Ridzwan Bin Ahmad, Sumayyah Binti Abdul Aziz, Salman Bin Amiruddin (2016). Keperluan Membuka Aurat Ketika Rawatan Antenatal Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari ah. Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari, bil. 12, 39-56
 41. Siti Khatijah Binti Ismail, Ridzwan Bin Ahmad, Sumayyah Binti Abdul Aziz, Salman Bin Amiruddin (2016). Keperluan Membuka Aurat Ketika Rawatan Antenatal Menurut Perspektif Maqasid Al-Syari ah, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 12 (2016), 39-56
 42. Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad & Khairul Afnan Khalid (2016). Konsep Al-Darurah Tuqaddar biQadariha Dalam Inovasi Pakaian Bersalin Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Shariah Journal, vo. 24, no. 3 (2016), 341-368
 43. Sumayyah Abdul Aziz, Ridzwan Ahmad (2016). Satu Penilaian Semula Konsep al-Darurah Dalam Kewangan Islam Semasa. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 13 (2016), 118-134
 44. Badlihisyam Mohd Nasir, Rahimin Affandi Abd. Rahim,Ridzwan Bin Ahmad & Khafidz Hamzah. (2014).Ulama Dan Wacana Islam Dalam Hubungan Intelektual di Tanah Melayu Dan Indonesia. Jurnal Jati bil. 19: 55-81
 45. Ameen Ahmed Alnahari and Ridzwan Ahmad. 2014. الملقاصد الخاصة في القرآن الكريم: دراسة ملقاصد العالقات في ضوء سورة املمتحنة. International Journal of Quranic Research, QURANICA 6 (1): 115-142
 46. Abdul Karim Ali, Noor Naemah Abdul Rahman, Raihanah Hj Azahari, Sa'adan Man, Anisah Ab Ghani, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Shamsiah Mohamad, Luqman Abdullah, Ridzwan Ahmad, Rushdi Ramli, Mohd Anuar Ramli, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. 2013. Transformasi Pengajian Tinggi Aliran Islam di Malaysia : Satu Sorotan. Online journal of Islamic Education (O-jIE)UM
 47. Mohammad Nidzam bin Abdul Kadir & Ridzwan Ahmad. 2013. Perlaksanaan Ibadat Haji Pakej AlMaas: Hukum Dan Cadangan. Jurnal Fiqh, Jabatan Fiqh Dan Usul.
 48. Ridzwan Ahmad & Mohammad Nidzam Abdul Kadir.2013. Akta Perhimpunan Aman Dari Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. Jurnal Syariah APIUM.21 (1)
 49. Mohamed Fairooz Abdul Khir & Ridzwan Ahmad. 2011. Konsep Nilai Masa Wang Daripada Perspektif Syariah: Suatu Sorotan Kritikal. Jurnal Syariah, Jil. 19, Bil. 2 (2011) 107-132
 50. Mohd Akram Dahaman Dahlan, Noor Naemah Abdul Rahman, Ridzwan Ahmad, Mohd Roslan Mohd Nor & Muhammad Safiri Ismail. 2012. Changes and Differences in Fatwa from Malaysia and Singapore Contexts. Middle-East Journal of Scientific Research 12 (2): 204-214, 2012 ISSN 1990-9233
 51. Ridzwan, 2011.Pertentangan Di Antara Nass Dengan Maslahah Dan Dan Hubungannya Dengan Bid'ah. Jurnal Syariah, Jil. 19, Bil. 3 :249-282
 52. Sazelin binti Arif & Ridzwan bin Ahmad.2011.Food Quality Standards In Developing Quality Human Capital: An Islamic Perspective. African Journal of Business Management Vol. 5(31). pp. 12242-12248 pp. 12242-12248, 7 December, 2011 African Journal of Business Management
 53. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Konsep Nilai Masa Wang Dari Perspektif Syariah: Suatu Sorotan Kritikal. Jurnal Syariah, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 54. Ridzwan Ahmad & Azizi Che Seman. 2009. Pemakaian Maslahah Terhadap Konsep Nilai Masa Wang Dalam Sistem Perbankan Islam di Malaysia. Jurnal Fiqh (No 6): 87-106
 55. Ridzwan bin Ahmad dan Azizi Che Seman 2009. Pemakaian Maslahah Terhadap Konsep Nilai Masa Wang Dalam Sistem Perbankan Islam Di Malaysia. Jurnal Fiqh bil 6, 2009, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
 56. Ridzwan Bin Ahmad, (2008), Permasalahan Ta lil Al- Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqasid Al-Shari ah Menurut Ulama Usul. Jurnal Fiqh, 5 (8). pp. 169-196. ISSN 1823-089X, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
 57. Ridzwan bin Ahmad (2008), Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa. Jurnal Syariah 2008 16 (1) pp. 107-143. ISSN 0128 6730, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
 58. Ridzwan bin Ahmad (2007), Sikap Liberal Dalam Memahami Fiqh Mazhab Syafi i: Realiti Dan fenomena Di Malaysia. Jurnal Fiqh, bil. 4, 2007, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
Books
 1. Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad .(2016). Maqasid al-Shari'ah: Konsep Dan Pendekatan. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul, APIUM
 2. Ridzwan Ahmad, Raihanah Azahari &Noor Naemah Abdul Rahman. (2016). Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan Dan Aplikasi. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 3. Ridzwan bin Ahmad et al. 2013. Manhaj Fuqaha: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum dan Maqasid Syariah. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul
 4. Ridzwan bin Ahmad, Mohd Roslan bin Mohd Nor dan Mohd Zaidi Daud (2008), Research In Islamic Studies, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 5. Md. Saleh Hj. Ahmad, Abdul Karim Ali, Ridzwan Ahmad & Mohamad Zaidi Abdul Rahman (editor), (2006), Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
 6. Fiqh Malaysia - Editor bersama Datin Dr. Paizah Ismail, Akedemi Pengajian Islam Universiti Malaya, cetakan kedua 2004
Chapter in Books
 1. Raihanah Hj Azhari & Ridzwan Ahmad (2023). Personaliti Dan Metodologi Hukum Imam Ibn Hazm al-Zahiri (113-140). Penerbit UTHM
 2. Tuan Sidek Tuan Muda & Ridzwan Ahmad (2023) . Penggunaan Teknologi Stunning Dalam Sembelihan Halal Di Malaysia Menurut Perspektif Maqasid Syariah. In Zuraina Ali (ed.) Halal Issues In Malaysia (pp 1-20). Penerbit Universiti Malaysia Pahang
 3. Tuan Sidek Tuan Muda & Ridzwan Ahmad (2023). Penggunaan Teknologi Stunning Dalam Sembelihan Halal Di Malaysia Menurut Perspektif Maqasid Syariah . In Zuraina Ali (ed.). Halal Issues In Malaysia.(pp 1-20). Penerbit Universiti Malaysia Pahang
 4. Tuan Sidek T.M, Ridzwan Ahmad & Mohd Daud Awang (2022). Analisisi Pandangan Hukum Vaksin Dan Ubatan Di Malaysia Menurut Perspektif Maqasid Syariah Dalam Mohd Daud bin Awang, Amni Amir Abdullah Dan Kamarulzaman Ismail (2022). ISU-ISU HALAL: SYARIAH, EKONOMI ISLAM & SAINS. Serdang: Universiti Putra Malaysia. 170-193
 5. Tuan Sidek T.M, Ridzwan Ahmad dan Mohd Daud Awang (2022). Pandangan Hukum Vaksin Dan Ubatan Di Malaysia Menurut Perspektif Maqasid Syariah dalam Mohd Daud Awang, Amini Amir Abdullah & Kamarul Zaman Ismail, ISU-ISU HALAL: SYARIAH, EKONOMI ISLAM DAN SAINS, Serdang: Laboraty of Halal Policy and Management Halal Products Research Institute Universiti Putra Malaysia, 170-193
 6. Ridzwan Ahmad (2019). Maqasid al-Shari'ah Dalam Negara Sejahtera Di Malaysia: Cabaran Dan Realiti Semasa dalam Raja Hisyamudian Raja Sulong & Mohd Huzairi Awang@Husin (edit), Muafakat Ummah Dalam Kerangka Politik Sejahtera (pp.1-46). Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia
 7. Noor Naemah Abdul Rahman, Ridzwan Ahmad, Luqman Abdullah. (2017). Persoalan hukum mengenai arahan perubatan awal. Dlm. S.M. Saifuddeen & M.M. Malek (Ed.), Arahan perubatan awal: Perspektif bioetika Islami (pp. 53-82). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
 8. Ahmad badri Abdullah & Ridzwan Ahmad (2016). Aplikasi Metode Pemikiran Sistem Dalam Isu Polemik Antara Nass Syarak dan Maslahah: Kajian Menurut Perspektif Maqasid al-Shari h. Dalam Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli & Shahidra Abdul Khalil (edt.). Maqasid al-Shari h: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan (p.p 311-337). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul APIUM
 9. Akbar Sarif & Ridzwan Ahmad (2016). Kepentingan I'tibar al-Ma l Dalam Istinbat Hukum Dan Aplikasinya Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad (edt.). Maqasid al-Shari h: Konsep Dan Pendekatan (165-180). Kuala Lumpur: Jabtan Fiqh Dan Usul, APIUM
 10. Fatin Nur Majdina Nordin, Madiha baharuddin, Ridzwan Ahmad, Nor Syuhada Ahmad Bashah & Adeeba kamarulzaman (2016). Rawatan Antiretroviral Treatment (ART) Terhadap Pengidap HIV/AIDS dari Perspektif Perubatan Dan maqasid al-Shari h. Dalam Saadan Man, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Raihana Abdul Wahab & Nurulhuda Ahmad Zaki (edt.), Maqasid al-Shari h: Aplikasi Dalam Sains Dan Teknologi (pp 13-27). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usu APIUM
 11. Muhammad al-Hasan Muhammad Hamid al-Hudayri, Ameen Ahmad Abdullah al-Nahari & Ridzwan Ahmad (2016). Maqsid al- dalah al-Aqlaqiyyah wa Atharuha fi Tahqiq al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah: Dirasah Tahliliyyah. Dalam Ameen Muhammad Abdullah al-nahari, Bahiyah Ahmad & Muhammad Ikhlas Rosele (edit. ). Maqasid al-Shari h wa Tatbiqatuha al-Mu sirah. (pp. 257-269). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul, APIUM
 12. Ridzwan Ahmad (2016). Komentar Terhadap Pandangan Yang Menolak Pengklasifikasian Bid h Kepada Dan Hasanah. Dalam Ridzwan Ahmad, Raihanah Azahari & Noor Naemah Abdul Rahman (editor), Pemikiran Hukum Islam: Aliran, Kritikan Dan Aplikasi (h. 97-133). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
 13. Ridzwan Ahmad, Nor Fahimah Mohd Razif, Luqman Abdullah, Kamaruzzaman Noordin & Nik Asma' Adawiyah Nik Din (2016). Aplikasi Maaqasid al-Shari h Dalam Produk-produk Takaful: Satu Sorotan Literatur. Dalam Luqman Hj Abdullah, Rushdi Ramli & Noor Fahimah Mohd Razif (edit.). Maqasid al-Shari h: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan (pp. 73-90). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul APIUM
 14. Ridzwan Ahmad. (2016).Salah Faham Terhadap Standard Maslahah Dan Mafsadah Dalam Menangani Isu-isu Semasa Di Malaysia. Dalam Noor Naemah Abbdul Rahman, Abdul Karim Ali & Ridzwan Ahmad (edit.), Maqasid al-Shari h: Konsep Dan Pendekatan (15-46). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul APIUM.
 15. Sumayyah Abdul Aziz & Ridzwan Ahmad (2016). Kedudukan Akad-akad Bertangguh di Institusi Perbankan Islam Menurut Maqasid al-Shari h. Dalam Luqman Hj Abdullah, Rushdi Ramli & Noor Fahimah Mohd Razif (edit.). Maqasid al-Shari h: Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan (pp. 245-266). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul APIUM
 16. Tuan Sidek T. Muda & Ridzwan Ahmad (2016). Pemakaian Fiqh Imam Syafi Dalam Hukum Halal barangan Kepenggunaan Di Malaysia: Analisis Pemakaiannya Dalam Isu al-Istihalah menurut Perspektif Maqasid al-Shari h. Dalam Rahimin Affandi Abdul Rahim, Mohd Anuar Ramli & Shahidra Abdul Khalil (edit.). Maqasid al-Shari h: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan (pp. 37-53). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul APIUM
 17. Tuan Sidek bin T. Muda & Ridzwan Ahmad(2016). Kedudukan Nas (al-Quran Dan Hadis) Dalam Pengukuran Maqasid al-Shari'ah: Analisis Pandangan Beberapa Ulama Terpilih. Dalam Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff & Muhamad Alihanafiah Norasid (edit.), Qur'anic Research (273-287). Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research
 18. Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad & Tengku Fatimah Muliana Tengku Muda. Rukhsah dalam Penjagaan Antenatal. Dlm. Nadhirah Nordin et. al (edit). Isu-isu Fiqh Kontemporari. Kuala Terengganu: Universiti Sultan Zainal Abidin. hlm. 127-142
 19. Siti Khatijah Ismail, Ridzwan Ahmad, Sumayyah Abdul Aziz, Tg Fatimah Muliana Tg Muda. 2015. Konsep Raf'u al-Haraj Menurut al-Quran Dan Inspirasinya Dalam Inovasi Penjagaan Maruah Dalam Perkhidmatan Materniti. Dlm. Mohd Zaini Zakaria et. al(penyt.) Memasyarakatkan Quran Mensejahterakan Ummah. hlm. 588-599. Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia
 20. Anisah Ab Ghani & Ridzwan Ahmad. 2013. Imam Syafi I: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. Dlm Ridzwan Ahmad et al. (pnyt). Manhaj Fuqaha.hlm. 70- 109. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam UM.
 21. Luqman Hj Abdullah & Ridzwan Ahmad .2013. Imam Ahmad ibn Hanbal: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. Dlm Ridzwan Ahmad et al. (pnyt). Manhaj Fuqaha.hlm. 110-129. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam UM.
 22. Muhammad Safiri Ismail & Ridzwan Ahmad 2003. Imam Abu Hanifah: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. Dlm Ridzwan Ahmad et al.(pnyt). Manhaj Fuqaha. hlm. 1-38. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam UM
 23. Noor Naemah Abdul Rahman & Ridzwan Ahmad 2003. Imam Malik: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. Dlm Ridzwan Ahmad et al.(pnyt). Manhaj Fuqaha. hlm. 39-69. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam UM
 24. Raihanah Hj Azahari & Ridzwan Ahmad .2013. Imam Ibn Hazm: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. Dlm Ridzwan Ahmad et al. (pnyt). Manhaj Fuqaha.hlm. 130- 159. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam UM.
 25. Rushdi Ramli & Ridzwan Ahmad .2013. Imam Ibn Taymiyyah: Sorotan Biografi, Metodologi Hukum Dan Maqasid Syariah. Dlm Ridzwan Ahmad et al. (pnyt). Manhaj Fuqaha.hlm. 160- 190. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul Akademi Pengajian Islam UM.
 26. Abdul Karim Ali, Raihanah haji Azahari, Ridzwan bin Ahmad, Muhamad Safiri Ismail $Ameer Azeezy Tuan Abdullah. 2012. Produk Hibah Dan kesannya Kepada Pencapaian Maqasid al-Syari'ah Dalam Sistem Kekeluargaan Islam Di Malaysia. Dalam Mahmood Zuhdi Abdul Majid. Maqasid al-Syari'ah, hlm. 151-.Kuala Lumpur: IIUM Press
 27. Ridzwan Ahmad, Raihanah Azahari dll (2009), Metode Fiqh Imam Ibn Hazm, dalam Manahij al-Fuqaha, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 28. Ridzwan bin Ahmad 2009. Manhaj Fiqh Imam Ibn Hazm dalam Ridzwan bin Ahmad et.a., Manahij Fuqaha, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
 29. Noor Naemah Abd Rahman, Abdul Karim Ali, Mohd Anuar Ramli & Ridzwan Ahmad (2006), Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfatwa: Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Terpilih , dlm. Wan Abd. Hamid Wan Teh & Anisah Hj. Zainal Abidin (penyelenggara), Budaya dan Pemikiran Dalam Masyarakat Global: Malaysia dan China. KL: DBP, ms. 637-687
 30. Ridzwan bin Ahmad (2006), Pengaruh Budaya Tempatan Terhadap Penentuan Hukum Menziarahi Rumah Terbuka Perayaan Agama Bukan Islam di Malaysia, dalam Saleh Hj. Ahmad, Abdul Karim Ali, Ridzwan Ahmad & Mohamad Zaidi Abdul Rahman (editor), Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.
 31. Ridzwan bin Ahmad (2004), Maslahah dan Hubungannya dengan Nas Syarak dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa di Malaysia dalam Paizah Ismail dan Ridzwan Ahmad (editor), Fiqh Malaysia, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
Article in Proceeding
 1. Abdul Hakim & Ridzwan Ahmad (2023). Hukum Perkahwinan Beza Agama Dari Perspektif Maqasid al-Shari'ah: Perbandingan Antara Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Aga Islam Malaysia Dan Majelis Ulama Indonesia. ICON-IMAD XII 2023. 69-80
 2. Saadan Man (2010), "The Development Of Islamic Astronomy Studies In Higher Learning Institutions In Malaysia," in Proceeding of The Second Emirates Astronomical Conference, Abu Dhabi, UAE
 3. Razuan Nordin dan Ridzwan Ahmad (2007) , Hilal Sebagai Tanda Waktu Dalam Pelaksanaan Ibadat, Seminar Issues of Culture Anad Thought Malaysia-Jordan Perspektives, 26hb. Nov. 2007, anjuran Department of Theology Philisophy National Universiy of Malaysia and Faculty of Syariah University of Jordan
 4. Abdul Karim Ali, Raihanah Azahari, Ridzwan Ahmad, Muhamad Safiri Ismail, Ameer Azeezy (2006), Produk Hibah dan Kesannya Kepada Pencapaian Maqasid Dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia , dalam Maqasid al-Shari ah and Its Realization in Contemporary Societes. Vol. 3. KL: IIUM. hl. 531-540
 5. Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul Karim Ali, Mohd Annuar Ramli, Ridzwan Ahmad (2005) , Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfaywa : Analisis Terhadap Fatwa Terpilih , Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Antara Negara China dan Malaysia. 1-7 Jun 2005. p. 639-670.
 6. Noor Naemah Abbdul Rahman, Abdul Karim Ali dan Ridzwan Ahmad (2004), Keterikatan Fatwa Mazhab Syafi i : Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan, Seminar Kebangsaan Usul dan Fiqh SUFI 2004 pada 15-16 Mei 2004. Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej Universiti Islam, Malaysia (KUIM) Di Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), Kajang
 7. Ridzwan Ahmad (2004), Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa, Seminar Kebangsaan Usul dan Fiqh SUFI 2004 pada 15-16 Mei 2004. Anjuran Fakulti Syariah dan Undang-undang, Kolej Universiti Islam, Malaysia (KUIM) Di Institut Latihan Keselamatan Sosial KWSP (ESSET), Kajang
Other Publications
 1. Ridzwan Ahmad (2023). Sah atau tidak bayar zakat fitrah untuk individu lain. Malaysia Gazatte. 21 April 2023 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 2. Ridzwan Ahmad (2022). Kriteria pemilihan pemimpin PRU15. Malaysia. MalaysiaGazette. 18 November 2022 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 3. Ridzwan Ahmad (2022). Naratif kerajaan perpaduan dan kerajaan campuran di Malaysia. Malaysia Gazatte. 26 November 2022 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 4. Ridzwan Ahmad (2022). Puasa Sunat Arafah, ikut Arab Saudi atau Malaysia. BebasNews. 6 July 2022 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 5. Ridzwan Ahmad (2022). Wajib mengundi PRU15 walaupun tiada pemimpin idaman anda. MalaysiaGazette. 13 November 2022 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 6. Ridzwan Ahmad, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Abdul Hakim (2022). Pendekatan Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Isu Perkahwinan Beza Agama Di Indonesia dari Perspektif Maqasid Shari'ah dalam 11th INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY FIQH 2022 (SHISXI), Noor Naemah Abdul Rahman et al. (edit), p 139-144 - Extended Abstract
 7. Ridzwan Ahmad, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Abdul Hakim (2022). Pendekatan Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Isu Perkahwinan Beza Agama Di Indonesia Dari Perspektif Maqasid Shari'ah Dalam Noor Naemah Abdul Rahman et al. EXTENDED ABSTRACT, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies Universiti Malaya, p 139-144 - Extended Abstract
 8. Ridzwan Ahmad (2021). Covid-19 Mencari rawatan al-ternatif selain vaksin - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 9. Ridzwan Ahmad dan Dr. Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman (2021). Islam agama kedamaian bukan keganasan. Bebas News - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 10. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Adab Ketika Mendengar Azan, Majalah MIDI, bil. 116, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Julai 2011, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 11. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Alkohol Dalam Masakan, Majalah MIDI, bil. 107, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Februari 2011, hlm. 48-49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 12. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Beli Air Zam-zam Di Pasaran, Majalah MIDI, bil. 104, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Januari 2011, hlm. 48-49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 13. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Dilema Suami Terlanjur, Majalah MIDI, bil. 108, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Mac 2011, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 14. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Harta Pusaka Untuk Anak Angkat, Majalah MIDI, bil. 115, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Jun 2011, hlm. 44-45 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 15. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Hukum Pakai Bomoh Dan Hadis Payung Emas, Majalah MIDI, bil. 113, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Mei 2011, hlm. 44-45 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 16. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Hukum Tarian Poco-poco, Majalah MIDI, bil. 112, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Mei 2011, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 17. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Ilham Ketika Solat, Majalah MIDI, bil. 110, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 April 2011, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 18. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Keizinan Suami Dalam Mengerjakan Haji, Majalah MIDI, bil. 118, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Ogos, hlm. 60- 61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 19. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Kewajipan Solat Bagi Penyakit Strok, Majalah MIDI, bil. 114, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Jun 2011, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 20. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Mandi Bunga Untuk Dapat Jodoh, Majalah MIDI, bil. 106, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Februari 2011, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 21. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Puasa Nazar Yang Belum Tertunai, Majalah MIDI, bil. 111, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 April 2011, hlm. 46-47 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 22. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Tanda Taubat Diterima Allah, Majalah MIDI, bil. 109, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Mac 2011, hlm. 46-47 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 23. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Tertekan Dengan Sikap Tidak Adil Suami, Majalah MIDI, bil. 117, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Julai 2011, hlm. 44-45 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 24. Ridzwan bin Ahmad. (2011). Waktu Mustajab Berdoa, Mendadah Tangan Ke Langit, Majalah MIDI, bil. 105, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Januari 2011, hlm. 48-49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 25. Hak Ke Atas Wang KWSP Arwah Ayah, Majalah MIDI, bil. 102, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Disember 2010, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 26. Ridzwan bin Ahmad (2010). Solat Hajat, Majalah MIDI, bil. 95, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Ogos 2010, hlm. 48-49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 27. Ridzwan bin Ahmad (2010). Sumpah, Majalah MIDI, bil. 93, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Julai 2010, hlm. 102-103 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 28. Ridzwan bin Ahmad 2010. Ibadah 'Aqiqah, majalah MIDI, terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 81,15 Januari 2010, hlm. 102-103 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 29. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Gabung Puasa Qada Dengan Puasa Enam Syawal, Majalah MIDI, bil. 97, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 September 2010, hlm. 48-49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 30. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Ganti Puasa & Bayar Fidyah, Majalah MIDI, bil. 92, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Julai 2010, hlm. 108-109 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 31. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Hukum Pakai Baju Corak Binatang, Majalah MIDI, bil. 103, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Disember 2010, hlm. 48- 49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 32. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Keliru Bilangan Sebenar Rakaat Solat Tarawih, Majalah MIDI, bil. 96, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 September2010, hlm. 62- 63 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 33. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Keutamaan Suami Solat Berjemaah Di Masjid Atau Di Rumah, Majalah MIDI, bil. 99, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 Oktober 2010, hlm. 62-63 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 34. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Khasiat Solat Tahajud, Majalah MIDI, bil. 94, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Ogos 2010, hlm. 62-63 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 35. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Pemakaian Botox Dan Perawatan Emas, Majalah MIDI, bil. 101, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 November 2010, hlm. 48- 49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 36. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Poligami Yang Berdosa, Majalah MIDI, bil. 98, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Oktober 2010, hlm. 48-49 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 37. Ridzwan bin Ahmad. (2010). Zakat Wang KWSP, Majalah MIDI, bil. 100, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 November 2010, hlm. 60-61 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 38. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Alat Bantu Seks Goyahkan Institusi Kekeluargaan, majalah Mingguan Wanita, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 1376, 2-8 April 2010, hlm. 96-98 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 39. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Desak Anak Bercerai Kerana Menantu Penagih Dadah, Majalah MIDI, bil. 90, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 Jun2010, hlm. 108-109 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 40. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Gagal Tadbir Rumah Tangga Muslimah Tidak Layak Jadi Pemimpin, Majalah NUR, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 89,Mach 2010, hlm. 112-113 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 41. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Ingin Qada Solat, Majalah MIDI, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 83,15 Februari 2010, hlm. 102-103 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 42. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Ingin Walikan Anak Hasil Hubungan Terlanjur. Majalah MIDI, bil. 88, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 1 mei 2010, hlm. 108-109. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 43. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Mandi Wiladah Selepas Bersalin, majalah MIDI, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 82,1 Februari 2010, hlm. 108-109 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 44. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Mendoakan Keburukan Menimpa Suami, Majalah MIDI, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 85,15 Mach 2010, hlm. 102-103 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 45. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Pemberian Hadiah, Majalah MIDI, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 86,1 April 2010, hlm. 108-109 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 46. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Pensabitan Wasiat Terhadap Harta Pusaka, Majalah MIDI, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 87, 15 April 2010, hlm. 102-103 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 47. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Rasa Gundah Setelah Bomohkan Suami. Majalah MIDI, bil. 89, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd, Shah Alam, 15 mei 2010, hlm. 102-103. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 48. Ridzwan bin Ahmad. 2010. Ukiran Inai Pengantin, Majalah MIDI, Terbitan Kumpulan Karangkraf Sdn Bhd. Shah Alam, bil 84, 1 Mach 2010, hlm. 108-109 - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2022 - 2023, University Grant
  Metodologi Pendekatan Maqasid al-Shari'ah Dalam Penentuan Hukum Islam Semasa: Analisis Perbandingan Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majlis Ulama Indonesia (MUI) ( Principal Investigator(PI))
 2. 2017 - 2020, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembinaan Standard Halal Berasaskan Metodologi Fiqh Syafi'i Menurut Perspektif Maqasid Al Shariah ( Principal Investigator(PI))
 3. 2016 - 2019, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembinaan Model Wasatiyyah Dalam Menangani Gejala Ekstremisme Agama Di Malaysia ( Co-Researcher)
 4. 2016 - 2018, Others MOHE
  [rpif03-16um] Amalan Spekulasi Dalam Pasaran Hartanah Menurut Perspektif Maqasid Al-syariah ( Co-Researcher)
 5. 2014 - 2017, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  Aplikasi Prinsip Darurah alam Produk-produk bertangguh di Institusi Perbankan Islam Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 6. 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics)
  Pemakaian Maslahah Dalam Industri Takaful Di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 7. 2015 - 2015, Postgraduate Research Grant (PPP) - Course & Disertation
  Pemakaian Maqasid Al-shariah Dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa Di Indonesia : Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam ( Principal Investigator(PI))
 8. 2012 - 2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics)
  Transformasi Dalam Pengajian Tinggi Aliran Islam Di Malaysia ( Co-Researcher)
 9. 2009 - 2011, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  HILAH SYARIYYAH DALAM PRODUK PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA ( Main Supervisor)
 10. 2010 - 2011, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  KONSEP NILAI MASA WANG DARI PERSPEKTIF SYARAK DAN APLIKASINYA DALAM PRODUK-PRODUK PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA ( Main Supervisor)
 11. 2010 - 2011, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH DALAM PENENTUAN HUKUM : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM AL-SYATIBI ( Main Supervisor)
 12. 2007 - 2010, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  PEMAKAIAN MASLAHAH DALAM PRODUK-PRODUK PERBANKAN ISLAM BERTANGGUH (DEFERRED ISLAMIC BANKING PRODUCTS): KAJIAN TERHADAP PENGAMALANNYA DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA ( Principal Investigator(PI))
 13. 2008 - 2010, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  KONSEP HALALAN TAYYIBAN DAN PENGAPLIKASIANNYA DALAM PROSEDUR PENENTUAN MAKANAN HALAL JAKIM ( Main Supervisor)
 14. 2007 - 2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  MASLAHAH SEBAGAI SATU JUSTIFIKASI TERHADAP KEHARUSAN SAMBUTAN MAWLID AL-RASUL DI MALAYSIA ( Main Supervisor)
 15. 2008 - 2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  PENSABITAN HILAL DALAM TAKWIM HIJRI DAN KESANNYA TERHADAP PERMASALAHAN FIQH DI MALAYSIA ( Main Supervisor)
 16. 2008 - 2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research
  APLIKASI MASLAHAH DALAM PRODUK-PRODUK PERBANKAN ISLAM BERTANGGUH DI MALAYSIA ( Main Supervisor)
 17. 2007 - 2008, 7
  PEMAKAIAN MASLAHAH DALAM PRODUK-PRODUK PERBANKAN ISLAM BERTANGGUH (DEFERRED ISLAMIC BANKING PRODUCTS): KAJIAN TERHADAP PENGAMALANNYA DALAM SISTEM PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA ( Principal Investigator(PI))
 18. 2018 - 2022, Special Research Grant Scheme (SRGS)
  Pembinaan model pengendalian rawatan meterniti yang holistik di Malaysia ( Co-Researcher)
 19. 2018 - 2022
  Pembinaan model pengendalian rawatan materniti yang holistik di Malaysia (UniSza/SRGS-FKI2018/04), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) ( Co-Researcher)
 20. 2018 - 2021, Special Research Grant Scheme (SRGS) Fakulti Pengajian Kontemporari Islam (FKI)
  Pembinaan Model Pengendalian Rawatan Materniti Yang Holistik Di Malaysia ( Consultant)
 21. 2017 - 2020, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  PENILAIAN TERHADAP FIQH SHAFI'I DALAM ISU-ISU MAKANAN HALAL DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH ( Principal Investigator(PI))
 22. 2016 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembinaan Model Wasatiyyah Dalam Menangani Gejala Ekstremisme Agama Di Malaysia ( Co-Researcher)
 23. 2014 - 2017, Postgraduate Research Grant(PPP)
  Aplikasi darurah dalam produk-poduk bertangguh di Instiusi Perbankan Islam di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 24. 2015 - 2016, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pemakaian Maslahah Dalam Industri Takaful Di Malaysia ( Principal Investigator(PI))
 25. 2015 - 2016, Universiti Sains Islam Malaysia(USIM)
  Analisis Hukum Syarak Terhadap Arahan Do-Not-Intubate (DNI) ( Co-Researcher)
 26. 2015 - 2015, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  PENILAIAN TERHADAP FIQH SHAFI'I DALAM ISU-ISU MAKANAN HALAL DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL SHARIAH ( Principal Investigator(PI))
 27. 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pemakaian Konsep Halalan Tayyiban dari perspektif Maqasid Syari'ah Dalam Standard Makanan Halal Malaysia MS 1500:2009 ( Director)
 28. 2007 - 2011, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pemakaian Maslahah Dalam Produk-produk Perbankan Islam bertangguh (Deferred Islamic Bangking Products): Kajian Terhadap Pengamalannya Dalam Sistem Perbankan Islam di malaysia ( Director)
 29. 2007 - 2010, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Mekanisme Pembahagian Tanah Pusaka Dan Harta Sepencarian FELDA: Kajian Di FELDA Lurah Bilut, Bentung Pahang darul Makmur ( -Members)
 30. 2008
  Prinsip Hibah di dalam Undang-undang Islam dan Aplikasinya sebagai Instrumen Pengurusan Aset Orang Islam di Malaysia. Bersama PM Dr. Ahmad Hidayat Buang Projek Penyelidikan Hibah di bawah Pembiayaan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM) [rujukan 015/351/1] disiapkan pada oktober 2005
 31. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pengajaran Usul al-Fiqh di IPTA/IPTS di Malaysia ( Coordinator)
 32. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Pemakaian Maslahah Dalam Produk-produk Perbankan Islam bertangguh (Deferred Islamic Bangking Products): Kajian Terhadap Pengamalannya Dalam Sistem Perbankan Islam di malaysia ( Director)
 33. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  Faktor-faktor Keagamaan Dan Tingkah Laku Tingkah Bermoral Di Kalangan Remaja Melayu: Kajian Di Beberapa Negeri Terpilih Di Malaysia ( -Members)
 34. 2007 - 2008, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG)
  No Akaun Projek : FR021/2007A Tajuk Projek: PENGARUH FAKTOR KEAGAMAAN TERHADAP TINGKAHLAKU TIDAK BERMORAL DI KALANGAN REMAJA MELAYU : KAJIAN DI BEBERAPA NEGERI TERPILIH DI MALAYSIA ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Temu Bual Dari Calon Phd Mohamad Rizal Bin Mohamad Nor Universiti Sultan Azlan Shah, Perak, Pada 09/12/2020, Universiti Azlan Shah
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)
 • Temu Bual Dari Calon Phd Nazerah Mustafa, Universiti Islam Malaysia Pada 23.08.2020, UNiversiti Islam Malaysia
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)
 • Temu Bual Dari Calon Sarjana Nor Syuhada Binti Mohd Haris 20 Julai 2020, Akademi Pengajian Islam
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2020 (National)
 • Penilai Pembentangan Candidature Defence Calon Phd Ghalal Abdulrahman (17006971/1, Universiti malaya
  01 Jan 2020 - 01 Jan 2020 (International)
 • Penasihat Syariah Hotel De Palma,  Hotel De Palma
  01 Jan 2014 - 01 Jan 2017 (National)
 • Penasihat Syariah Bank Pembangunan Malaysia dan Anak Syarikatnya( Bank Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Berhad (Sme), Global Maritime Ventures Berhad (Gmv) dan Pembangunan Leasing Corporation Sdn. Bhd.), Bank Pembangunan Malaysia dan anak syarikatnya( Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME), Global Maritime Ventures Berhad (GMV) dan Pembangunan Leasing Corporation Sdn. Bhd.)
  01 Jan 2013 - 01 Jan 2015 (National)
 • Penasihat Syariah Hotel De Palma, Hotel De Palma
  01 Dec 2010 - 01 Dec 2013 (National)
 • Penasihat Syariah Bank Pembangunan Malaysia Berhad, Bank Pembangunan Malaysia dan anak syarikatnya( Bank Perusahaan Kecil Dan Sederhana Malaysia Berhad (SME), Global Maritime Ventures Berhad (GMV) dan Pembangunan Leasing Corporation Sdn. Bhd.)
  01 Apr 2005 - 01 Apr 2013 (National)
 • Pengurus Unit Pengajian Awam, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (Umcced), Unit Pengajian Awam, Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCced)
  01 Aug 2006 - 01 Aug 2011 (National)
 • Ketua Unit Pembangunan Sosial Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Unit Pembangunan Sosial Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya
  01 Nov 2004 - 01 Nov 2009 (National)
 • Penasihat Shariah, Bank Pembangunan Malaysia dan SME Bank
  01 Apr 2005 - 01 Apr 2009 (National)
 • Pengerusi Jawatankuasa Penggubalan Modul Sijil Pengajian Islam Program Kerjasama Antara Akademi Pengajian Islam Dengan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (Perhebat)., Jawatankuasa Penggubalan Modul Sijil Pengajian Islam program kerjasama antara Akademi Pengajian Islam dengan Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT).
  01 Apr 2007 - 01 Apr 2008 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SEMINAR
 1. Maqasid al-Shari'ah Dalam Negara Sejahtera Di malaysia: Cabaran Dan Realiti Semasa, Seminar Kebnagsaan Politik Sejahtera 2019, Persatuan Ulama Malaysia & UKP (National) (23 Nov 2019 - 23 Nov 2019)
INVITED SPEAKER
 1. Puasa Sunat Arafah 1443H, ikut Arab Saudi atau Malaysia, Tazkirah Khas Bersempena Aidiladha 1443H, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International) (07 Jul 2022 - 07 Jul 2022)
 2. Pengenalan ilmu Maqasid al-Shari'ah, Panel Persidangan Tahunan Mahasisawa Se-Jordan (Pertama) kali ke 15, (International), 25/12/2020 until 26/12/2020, Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan  (International) (25 Dec 2020 - 26 Dec 2020)
 3. Salah Faham Terhadap Standard Maslahah Dan Mafsadah dalam menangani Isu-isu Semasa Di Malaysia, International Seminar on Contemporary Fiqg 2016 SHIS VIII, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International) (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 4. Advance Medical Directive dan beberapa persoalan hukum, Muzakarah Pakar Bioetika Islami Mengenai Isu Advance Medical Directive (AMD), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) (07 Apr 2015)
ORAL PRESENTER
 1. Hukum Perkahwinan Beza Agama Dari Perspektif Maqasid Shari'ah: Perbandingan Antara Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Dan Majelis Ulama Indonesia, INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY WORLD XII, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (UM), Malaysia, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, IndonesiaFaculty of Islamic Science, Prince of Songkla University (PSU), Thailand & Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam (International) (25 Jun 2023 - 26 Jun 2023)
 2. Pendekatan Majlis Ulama' Indonesia (MUI) dalam isu perkahwinan beza agama di Indonesia dari perspektif maqasid shariah, 11TH INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY FIQH 2022, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International) (18 Oct 2022 - 19 Oct 2022)
 3. PENDEKATAN MAJLIS ULAMA' INDONESIA (MUI) DALAM ISU PERKAHWINAN BEZA AGAMA DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH , 11TH INTERNATIONAL SEMINAR ON CONTEMPORARY FIQH 2022, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (International) (18 Oct 2022 - 19 Oct 2022)
PRESENTER
 1. al-Tatawwurat al-Mu'asarah wa Atharuha fi tagahyyur al-Ahkam, Seminar Hukum Islam Semasa X peringkat Antarabangsa 2020, Akademi Pengajian Islam Dan Persatuan Ulama Malaysia (National) (17 Nov 2020 - 18 Nov 2020)
 2. Pendekatan Ihtiyat Dalam Penetapan Status Halal Bagi Pembelian Makanan Secara Dalam Talian, Seminar Hukum Islam Semasa X Peringkat Antarabnagsa 2020, Akademi Pengajian Islam dan Persatuan Ulama Malaysia (International) (17 Nov 2020 - 18 Nov 2020)
 3. Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Syafie Dalam Pandangan Hukum Halal Haram Aditif Makanan Di Malaysia, Seminar Hukum Islam Semasa IX 2018, Akademi pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur (National) (19 Dec 2018 - 19 Dec 2018)
 4. Peranan Ulama Silam Dalam Kearifan Tempatan Bagi Memperkenalkan Konsep Maq id Al-Shari ah Dalam Kemahiran Berfikir: Suatu Analisis., Seminar Hukum Islam Semasa IX 2018, Jabatan Fiqh Dan Usul,Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (National) (19 Dec 2018 - 19 Dec 2018)
 5. MAQASID SYARIAH :ANTARA SYAFI IYYAH DAN MALIKIYYAH, SEMINAR ASAS MAQASID SYARIAH KE-3 PERINGKAT ANTARABANGSA 2018 (SAMS 2018)., PERSATUAN MAHASISWA PENTADBIRAN ISLAM & SYARIAH PERISYA, UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA) (International) (13 Apr 2018 - 14 Apr 2018)
 6. Aplikasi Metode Pemikiran Sistem Dalam Isu Polemik Antara Nass Syarak Dan Maslahah: Kajian Menurut Perspektif Maqasid al-Shari'ah, International Seminar on Contemporary Fiqh VIII 2016, Department of Fiqh And usul University Malaya (International) (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 7. Maqsid al- 'Adalah al-"Aqlaqiyyah wa Atharuha fi Tahqiq al-Tanmiyyah al-Iqtisadiyyah, International Seminar on Contemporary Fiqh VIII 2016, Department of Fiqh And usul University Malaya (International) (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 8. Aplikasi Maqasid al-Shari'ah Dalam Produk-produk Takaful: Satu Sorotan Literatur, International Seminar on Contemporary Fiqh VIII 2016, Departmen of Fiqh and Usul University Malaya (International) (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 9. Kepentingan I'tibar al-Ma'al Dalam Istinbat Hukum Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, International Seminar on Contemporary Fiqh VIII 2016, Department of Fiqh And Usul University Malaya (International) (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 10. Konsep al- ar rah Dari Perspektif Al-Quran & Usuliyyun: Analisa Menurut Kerangka Maqasid Al-Kulliyah, Seminar Wahyu Asas Tamadun (SWAT 2015) (International) (06 Dec 2015 - 07 Oct 2015)
 11. Aceh Dan Paradigma Fiqh Alam Melayu: Analisis Sejarah, Aceh Development International Conference 2015, Academy of Islamic Studies, University of malaya (25 Nov 2015 - 26 Nov 2015)
 12. ANALISIS KONFLIK PRO-LIFE DAN PRO-CHOICE ISU PENGGUGURAN TERAPEUTIK DARI ASPEK MENJAGA NYAWA MENURUT AL-QURAN, International Seminar on al-Quran in Contemporary Society (10 Oct 2015 - 11 Oct 2015)
 13. Maslahah sebagai metode istinbat hukum serta aplikasinya dalam pembinaan hukum:satu analisis, International Seminar on usul al-Fiqh 2013 (iSUFI-2013), Universiti Sains Islam Malaysia (International) (23 Oct 2013 - 24 Oct 2013)
 14. Prinsip Asas Penentuan Halal Dan Haram Dalam Pemakanan, Seminar Hukum Islam Semasa vii 2011 (National) (14 Dec 2011 - 15 Dec 2011)
 15. Konsep Halalan Tayyiban Dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah Dalam Penentuan Makanan Halal Di Malaysia, Seminar Maqasid Syariah: Fiqh Kenegaraan dan Fiqh Pemakanan Peringkat Kebangsaan 2010, Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM (National) (15 Jul 2010)
 16. Keunggulan Metodologi Hukum Imam al-Shafi'i Dalam Menangani Permasalahan Hukum Islam Semasa, Seminar Hukum Islam Semasa vi 2009 Peringkat Kebangsaan , Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (National) (22 Oct 2009 - 23 Oct 2009)
 17. Hilal Sebagai Tanda Waktu Dalam Pelaksanaan Ibadat, Seminar Issues of Culture Anad Thought Malaysia-Jordan Perspektives (International) (01 Oct 2007)
 18. Sikap Liberal Dalam Memahami Fiqh Mazhab Syafi i: Realiti Dan Fenomena Di Malaysia, Seminar Hukum Islam Semasa V, Peringkat Kebangsaan 2007, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. (National) (22 Aug 2007 - 23 Aug 2007)
 19. Pemikiran Al-Ghazali dalam Bidang Fiqh dan Usul Fiqh: Kesinambungan dan Pembaharuan , Seminar Al-Ghazali: Tokoh Mujaddid Agung (16 Jun 2007)
 20. Memahami Kaedah-kaedah Fiqh Secara Praktis , Kursus Pemahaman Kaedah-kaedah Fiqhiyyah, Siyasah Shar iyyah dan Fiqh Muqaran, Instutut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National) (26 Mar 2007 - 29 Mar 2007)
 21. Penentuan Format Laporan Kertas Fatwa, Kursus Penyediaan Kertas Fatwa, Instutut Latihan Islam Malaysia (ILIM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) (National) (26 Feb 2007 - 28 Feb 2007)
 22. Produk Hibah dan Kesannya Kepada Pencapaian Maqasid Dalam Sistem Kekeluargaan Islam di Malaysia, Maqasid al-Shari ah and Its Realization in Contemporary Societes (International) (01 Oct 2006)
 23. Pengambilkiraan Uruf Masyarakat Majmuk Dalam Berfatwa : Analisis Terhadap Fatwa Terpilih, Seminar Antarabangsa Budaya dan Pemikiran Antara Negara China dan Malaysia (International) (01 Oct 2005)
 24. Kontradiksi Maslahah dengan Nass dan Hubungannya dengan Bid ah dalam Realiti Semasa di Malaysia, Seminar Hukum Islam Semasa IV, Peringkat Kebangsaan 2005 (28 Sep 2005 - 29 Sep 2005)
 25. Keterikatan Fatwa Mazhab Syafi i : Analisis Terhadap Fatwa-fatwa Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan, Seminar Kebangsaan Usul dan Fiqh (National) (01 Oct 2004)
 26. Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Penentuan Hukum Islam Semasa, Seminar Kebangsaan Usul dan Fiqh (National) (01 Oct 2004)
 27. Pengaruh Budaya Tempatan Terhadap Penentuan Hukum Menziarahi Rumah Terbuka Perayaan Agama Bukan Islam di Malaysia, Seminar Hukum Islam Semasa III, Peringkat Kebangsaan 2000 (National) (07 Nov 2000 - 08 Nov 2000)
 28. Pemakaian Maslahah dalam Produk-produk Perbankan Islam Di Malaysia BERTANGGUH DI MALAYSIA , International SEminar Research Islamic Studies (ISRIS) 2008, Academy of Islamic Studies (International) (  - 18 Dec 2008)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence (Cd) Bagi Calon Phd Muhsen Fb Alhajraf (S2038596/1), University, (Internal Examiner)
 2. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence Bagi Calon Phd Nur Mardia Bint Mazri (S2032266/1 ), University, (Internal Examiner)
 3. (2023) 3.Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence (Cd) Bagi Calon Phd Salmani Jasim Zahir Hamood (17202686/1), University, (Internal Examiner)
 4. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence (Cd) Bagi Calon Phd Abdullah M J Ma Alrashidi (S2042673/1), University, (Internal Examiner)
 5. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Mohammad Nadir Ghettas (S2196192/1), University, (Reviewer)
 6. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence (Cd) Bagi Calon Phd Saiful Islam (17086079/4), University, (Internal Examiner)
 7. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence Bagi Calon Phd Zubair Amir Nur Rashid (S2029234/1 ), University, (Internal Examiner)
 8. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence (Cd) Bagi Calon Phd Raihan Mohd Isa (17014392/3), University, (Internal Examiner)
 9. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Sarjana Sumaiyyah Mohd Zaki (S2115248/1), University, (Reviewer)
 10. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Za'Im Al-Hadi Bin Sallim (S2180777/1), University, (Reviewer)
 11. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Sultan Sabil (S2016883/1), University, (Internal Examiner)
 12. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Mohammad Alsharqawi (S204006/1), University, (Reviewer)
 13. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Saad Th M Th Alajmi (S2037222/1), University, (Internal Examiner)
 14. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Samira Elbalazi (S2138504/1), University, (Reviewer)
 15. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Sultan Almutairi (S2040014/1), University, (Reviewer)
 16. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Phd Muneerah M a E a Alresheedi (S2193922/1), University, (Reviewer)
 17. (2023) Penilai Artikel Albasirah Journal Bertajuk " Relevansi Pandangan Hukum Kh. Abdul Hamid (W. 1352 H/1933 M.) Terhadap Kemajuan Zaman: Satu Analisis Terhadap Kitab Tarjuman ", International, (Reviewer)
 18. (2023) Panel Pakar Rujuk Bagi Geran Geran Khas Penyelidikan (UM-G015l-2022) Bertajuk "Perluasan Takrifan Asnaf Zakat Menurut Perspektif Maslahah ", University, (Reviewer)
 19. (2023) Panel Penyemak Buku Telaga Biru 2023 Bertajuk "Soal Jawab Solat Mengikut Mazhab Yang Empat ", National, (Reviewer)
 20. (2023) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence (Cd) Bagi Calon Phd Muhamat Faizal Bin Marjani (S2035453/1), University, (Internal Examiner)
 21. (2023) Panel Seminar Pembentangan Proposal Defence (Pd) Bagi Calon Sarjana Megat Aiman Hakim Bin Megat Sharifuddin (S2196192/1), University, (Reviewer)
 22. (2023) Panel Pakar Rujuk Bagi Geran Penyelidikan Kolej Universiti Islam Perlis (Kuips)-[Stg -058/2022] Bertajuk "Analisis Fatwa Alkohol (Etanol) Dalam Makanan dan Minuman Menurut Perspektif Maqasid Syariah Di Malaysia", National, (External Examiner)
 23. (2023) Pakar Rujuk Bagi Geran Penyelidikan Kolej Universiti Islam Perlis (Kuips)-[Stg -058/2022] Bertajuk "Analisis Fatwa Alkohol (Etanol) Dalam Makanan dan Minuman Menurut Perspektif Maqasid Syariah Di Malaysia", National, (Reviewer)
 24. (2022) Temu Bual Pakar Dengan Calon Sajana Syariah Norhaleeda Binti Dzulkifly Bertajuk 'Penggunaan Emas Dalam Produk Menurut Perspektif Hukum Islam'", University, (Reviewer)
 25. (2022) Temubual Pakar Dengan Muhammad Muzzammil Bin Mat Rodzi , Pelajar Sarjana Muda Pengajian Islam Bertajuk 'Kefahaman Masyarakat Terhadap Elemen Maslahah Dalam Fatwa Forex Online Trading', University, (Reviewer)
 26. (2022) Panel Seminar Proposal Defence Bagi Calon Phd Muhsen F B Alhajraf, University, (Reviewer)
 27. (2022) Seminar Penilai Pembentangan Candidature Defence Bagi Calon Phd Farah Khaledah Binti Adam, University, (Internal Examiner)
 28. (2022) Panel Seminar Proposal Defence Bagi Calon Sarjana Abdulrahman M J Aleidan, University, (Reviewer)
 29. (2022) Panel Seminar Proposal Defence Bagi Calon Phd Abdalhady R M M M Alajmi, University, (Reviewer)
 30. (2022) Panel Seminar Proposal Defence Bagi Calom Sarjana Mohammad H Q N M Alhajeri, University, (Reviewer)
 31. (2022) Seminar Pembentangan Candidature Defence Bagi Calon Phd Abdullah R M M Alajmi, University, (Internal Examiner)
 32. (2022) Penilai Artikel Bertajuk ' Economic Sustainability from Maqasid Al-Shariah Perspective in Ir 4.0 Era", International, (Reviewer)
 33. (2022) Panel Seminar Proposal Bagi Calon Phd Muhamat Faizal Marjani, University, (Reviewer)
 34. (2022) Panel Seminar Pembentangan Candidature Defence Bagi Calon Muhammad Hafizuddin Bin Samat, University, (Internal Examiner)
 35. (2021) Temu Bual Pakar Bagi Projek Penyelidikan Frgs Unisza/2019/Frgs/Rr318 (27) Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Perspektif Maqasid Al-Shariah., National, (Reviewer)
 36. (2021) Panel Seminar Hasil Calon Phd Zubaidi Sulaiman (17045231/3)Bertajuk Siyasah Al-Qadi Dalam P{Entadbiran Kehakiman: : Analisis Terhadap Pemakaian Arahan Amalan Kehakiman Mahkamah Syariah Di Malaysia, University, (Internal Evaluator)
 37. (2021) Panel Candidature Defence Calon Phd Zubaidi Sulaiman (17045231/3)Bertajuk Siyasah Al-Qadi Dalam P{Entadbiran Kehakiman: : Analisis Terhadap Pemakaian Arahan Amalan Kehakiman Mahkamah Syariah Di Malaysia, University, (Internal Evaluator)
 38. (2021) Panel Pembentangan Proposal Defence- Ahmad Uzair Izzuddin Bin Ismail (17081026/3 ), University, (Internal Evaluator)
 39. (2021) Panel Pembentangan Proposal Defence- Saad Th M Th H Alajmi (S2037222), University, (Internal Evaluator)
 40. (2021) Panel Pembentangan Proposal Defence- Ahmad Uzair Izzudin Bin Ismail (17081026/3), University, (Internal Evaluator)
 41. (2021) Panel Pembentangan Seminar Hasil- Galal Farhan Abdulrahman (17006971/1), University, (Internal Evaluator)
 42. (2021) Panel Pembentangan Candidature Defence- Mr. Suharit Payu (Ima180010 / 17198463/1 ), University, (Internal Evaluator)
 43. (2021) Pemeriksa Dalaman Tesisi Sarjana Calon Abdur Rahman Bin Malek (17051378/1), University, (Internal Examiner)
 44. (2018) Penilai Pembentangan Proposal Defence calon Sarjana Aishah binti jainuddin (IGA160053) pada 17 Ogos 2018, (Penilai pembentangan proposal Defence Sarjana)
 45. (2018) Penilai Pembentangan Proposal Defence calon Sarjana Ahmad Usaid bin Mohamad Asri (IOA170011) pada 17 ogos 2018 , (Penilai Pembentangan Proposal Sarjana)
 46. (2018) Pemeriksa tesis Ph.D bagi calon Nora''inan binti Bahari (IHA110049) , (Internal Examiner)
 47. (2018) Penilai Pembentangan Proposal Defence calon Sarjana Atiqah binti Hazman (IOA170005) pada 14 Disember 2018, (Penilai pembentangan Proposal Defence Sarjana)
 48. (2018) Penilai Pembentangan Proposal Defence calon Doktor Falsafah Mohd Huefiros Efizi Husain (IVA170074) pada 21 Disember 2018, (Penilai Pembentangan Proposal Defence)
 49. (2018) Penilai Manuskrip bertajuk Penyelesian Isu Kontemporari Berasaskan Maqasid al-Syari''''ah, Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA), (Penilai Manuskrip)
 50. (2018) Editor Jurnal Fiqh, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam UM., (Editor)
 51. (2018) Penilai Pembentangan Proposal Defence calon Sarjana SitinNur Hazimah binti Hamid (IGA160066) pada 14 Disember 2018, (Penilai Pembentangan Proposal Sarjana)
 52. (2016) Pemeriksa Tesis Ph.D bagi Calon Syed Mohd Jefri bin Sayd Jaafar () bertajuk "Analisis Perbandingan Antara Pemikiran Ibn 'Abd al-Salam Dan al-Shatibi Tentang Teori Bid'ah ", (Internal Examiner)
 53. (2016) Pemeriksa tesis Calon Phd Mohd Hafiz Bin Jamaludin yang bertajuk "APLIKASI TALFIQ DALAM RESOLUSI SYARIAH MAJLIS PENASIHAT SYARIAH BANK NEGARA MALAYSIA", (Internal Examiner)
 54. (2016) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi calon AHMAD FAUWAZ BIN ALI @FADZIL (IGA 120003)MANHAJ TARJIH DAN TAKHRIJ SA AD AL-DIN MUS AD HILALI DALAM KITAB AL-BASAMAH AL-WIRATHIYYAH, (Internal Examiner)
 55. (2016) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi calon Ahmad Fauwaz bin Ali@ Fadzil (IGA120003) bertajuk "MANHAJ TARJIH DAN TAKHRIJ SA AD AL-DIN MUS AD HILALI DALAM KITAB AL-BASAMAH AL-WIRATHIYYAH ", (External Examiner)
 56. (2015) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi calon Lutfi Fauzi bin Sabari bertajuk "Kaedah Pengagihan Zakat Di Universiti Teknologi MARA Shah Alam Dari Perspektif Maqasid Syariah", (Internal Examiner)
 57. (2015) Penilai pembentangan candidature defence bagi calon Ph.D, Mohd Hafiz bertajuk "Talfiq di dalam Fatwa Perbankan Islam di Malaysia " di Jabatan Syariah dan Undang-Undang, APIUM , (Penilai Candidature Defence)
 58. (2015) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi Nor Asmahan binti Abdul Kadir (IGA110018) bertajuk "Faktor Pengamalan Perancang Keluarga Di Putrajaya: Analisis Maqasid Syariah", (Internal Examiner)
 59. (2015) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi Calon Ummi Farahin binti Yasin (IGA120025) bertajuk "Pennetuan Uruf Pemakaian Emas Dalam Zakat Emas Perhiasan: Kajian Perbandingan Antara Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor" , (Internal Examiner)
 60. (2013) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi calon Khalid Hindik al-Harbi(IGA1000039) bertajuk ضوابط سماحة الإسلام في الصيام: دراسة تأصيلية تحليلية" , (Internal Examiner)
 61. (2013) jurnal fiqh, (pruf reader)
 62. (2013) Pemeriksa Tesis sarjana bagi Jalal Alwan Salman (Iraq)(IGC070048) bertajuk "ضوابط سماحة الإسلام في الصيام: دراسة تأصيلية تحليلية" , (Internal Examiner)
 63. (2013) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi Nur Jannah Bt Ballazi(IGAC090078) bertajuk "Penentuan Tarikh-tarikh Penting Dalam Sirah rasulullah s.a.w. Berdasarkan Pengiraan Takwim Hijri Terkini " , (Internal Examiner)
 64. (2012) Pembacaan pruf artikel Jurnal Fiqh 2012, (Editing & Proofreading)
 65. (2012) Pemeriksa tesis sarjana bagi Calon Jalal Alwan Salman (Iraq)(IGC070048)bertajuk اجتهادات عمر بن الخطاب الإدارية في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية, (Internal Examiner)
 66. (2012) Pemeriksa Tesis Ph.D bagi Calon Rohani Desa bertajuk "Aplikasi Kaedah al-Darurah Dalam Perkhidmatan Kesihatan Di Malaysia", (External Examiner)
 67. (2012) Editor Jurnal Fiqh, Jabatan Fih Dan Usul, Akademi Pengajian Islam UM. , (Editor)
 68. (2012) tesis sarjana bertajuk"Analisis Metode Jawapan Hukum Dalam Ruangan Soal Jawab Agama Akhbar Harian Metro Tahun 2010, (Internal Examiner)
 69. (2012) Pemeriksa Tesis Sarjana bagi Calon Mohamad Ramadan Habibi [Indonesia(IGAC080062)] bertajuk "Pengaruh Fatwa Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Fatwa Berkaitan Politik Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Di Indonesia" , (Internal Examiner)
 70. Penilai pembentangan candidature defence bagi calon Ph.D, Hasanulddin bin Mohd (IHA090062) di Jabatan Fiqh Dan Usul, APIUM , (penilai )
 71. Penilai pembentangan candidature defence bagi calon Sarjana Syariah Shamsul Azizul bin Marinsah (IGA110106) di Jabatan Fiqh Dan usul, APIUM, (Penilai)
 72. Penilai pembentangan candidature defence bagi calon sarjana Syariah Muhamad Firdaus bin Ab Rahman (IGA110038)di Jabatan Fiqh Dan Usul, APIUM, (Penilai)
Contribution to external organisation
 1. (2021) Temu Bual Pakar Bagi Projek Penyelidikan Frgs Unisza/2019/Frgs/Rr318 (27) Bertajuk Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Perspektif Maqasid Al-Shariah, National, (Resource Person)
Contribution to event
 1. (2022) Moderator Bagi Pembentangan Ucaputama Seminar Hukum Islam Semasa Xi Peringkat Antarabangsa 2022, International, (Panelist/Moderator)
 2. (2022) Moderator Bagi Pembentangan Ucaputama Seminar Hukum Islam Semasa Xi Peringkat Antarabangsa, International, (Panelist/Moderator)
 3. (2022) Timbalan Pengarah Jawatan Kuasa Gerak Kerja Syarahan Pengajian Syariah Peringkat Kebangsaan, National, (Event Organiser)
 4. (2022) Timbalan Pengarah Syarahan Pengajian Syariah Kali Ke 3 Siri I, Siri Ii & Siri III Peringkat Kebangsaan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, National, (Event Organiser)
 5. (2021) Pengerusi Panel Pembentangan Proposal Defence- Thamer S S S B E Almutairi (Kuwait) (S2035476/1), University, (Panelist/Moderator)
Mentoring
 1. (2021) Temubual Pakar Projek Penyelidikan Calon Noor Umairah Binti Mazlan (17140413) Bertajuk "Reliability of Pcr Testing On Porcine Dna Detection for Halal Authentication", University, (Mentor)
 2. (2021) Temubual Pakar Bagi Projek Penyelidikan Pelajar Nur Erma Farisha Binti Mohd Halim Shah Bertajuk Status of Alcohol in Cough Relief Syrup Products in Malaysia from Shariah Views, University, (Mentor)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) اخذ العوض عن الحقوق وأحكامه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون, Meshal S M H Alsafeh
 2. (2023) مقصد المساواة في الإسلام, SALEH ABDULHADI MOHAMMED
 3. (2023) صلاحية المجتهد في تقدير المصلحة وأثرها في دليل الاستصلاح وتطبيقاتها الفقهية, KHALED S M A H ALHERAIJI
 4. (2023) إزالة شعور وجه المرأة بالليزر دراسة فقهية مقارنة, SAMAA A Y M S ALSAEED
 5. (2023) القواعد الفقهية المستخلصة من كتاب الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي, Khaled Alotaibi
 6. (2023) القواعد الفقهية من شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (باب العبادات), MANSOUR ALLAIFAN
 7. (2023) الاستدعاء المنهجي في الدراسات الإسلامية – أصول الفقه أنموذجًا, Abdelwahab Benbellil
 8. (2023) المقاصد الشرعية في الفقه الإباضي كتاب الضياء للعوتبي أنموذجا, ALI SULTAN KHALFAN AL SHAMSI
 9. (2022) The Relationship Between al-Kulli and al-Juz'i from the Perspective of Maqasid al-Syariah: A Study on Yusuf al-Qaradawi’s Thought, ZAENAL MUTAQIN
 10. (2021) Fundamental Disagreement between al-Basari and al-Razi and its Jurisprudential implication: An Analytical study, ABDULAZIZ A J S ALNASHEMI
 11. (2021) Maqasid Al-Shari'ah Thought in The Context of Maslahah And its Application in High Order Thinking Skills (HOTS): A Case Study of its Implementation Among Islamic Education Teachers in The State Of Malacca, MOHD NIZAM BIN MOKHTAR
 12. (2021) The Concept of al-Maslahah and its Application According to al-Buti and al-Raysuni: A Comparative Study, ALA' MOHAMMAD ABED HALAWA
 13. (2020) Taida tajuk, ALA' MOHAMMAD ABED HALAWA
 14. (2020) Rekonstruksi Penjagaan Alam Sekitar Menuju Pembentukan Fiqh Alam Sekitar Di Indonesia, ZAENAL MUTAQIN
 15. (2020) Maqasid syariah Di Dalam Pendidikan syariah Islamiyah, MOHD NIZAM BIN MOKHTAR
 16. (2020) Arabicing Cybercrime Awareness among Accounting Students in Malaysia, ABDULAZIZ A J S ALNASHEMI
 17. (2019) Taida tajuk, ALA' MOHAMMAD ABED HALAWA
 18. (2019) PEMAKAIAN FIQH AL-SHAFI'I DALAM ISU-ISU MAKANAN HALAL DI MALAYSIA: ANALISIS DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH, TUAN SIDEK BIN TUAN MUDA
 19. (2019) Arabic, ABDULAZIZ A J S ALNASHEMI
 20. (2017) Hubungkait Antara Elemen Maqasid al-Shari'ah dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Petaksiran Pendiidikan Islam, Mohd Nizam bin Mokhtar
 21. (2017) Additional Financing and Its Forms and Provisions: An Applied Study in Saudi Banks, ALSHAIKHI, MOHAMMED KHALIL M
 22. (2016) The bank Guarantee in the Libyan Development bank and their Compatibility with Islamic law: A Jurisprudential Applied study, MOHAMED ALHASSAN MOHAMED HAMED ALHODAIRY
 23. (2014) PEMAKAIAN FIQH SYAFI'I DALAM ISU-ISU MAKANAN HALAL DI MALAYSIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID AL SHARIAH, Tuan Sidek bin Tuan Muda
 24. (2013) :, Salman Duaij Hamad Bosaeed
 25. (2012) Standard Maslahah Dan Mafsadah Dalam Rawatan Materniti Di Malaysia, Siti Khatijah Ismail
 26. (2011) Aplikasi prinsip DAR RAH dalam produk bertangguh di Institusi Perbakan Islam di Malaysia, Sumayyah Abd Aziz
 27. (2010) Interaksi dengan golongan bukan muslim di Malaysia dari perspektif maqasid syariah, Mohammad Nidzam bin Abdul Kadir
 28. (2009) Teori nilai masa wang dan parameter aplikasinya dalam perbankan Islam di Malaysia: Analisis berdasarkan Maslahah, Mohamed Fairooz bin Abdul Khir
 29. (2009) Penerapan Maqasid al-Syari'ah Sebagai Teori Sosiologi:Relevensinya Dalam kajian Hukum Islam SemasaMinoriti dalam Fiqh Semasa: Kajian dari Aspek Perhubungan Sosial, Ahmad Badri bin Abdullah
 30. (2009) Pembentukan Takwim Hijri dan Kepentingannya terhadap Permasalahan Fiqh di Malaysia, Radzuan bin Nordin
 31. (2009) Aplikasi Maqasid Syariah Dalam Fatwa Majlis Agama Islam Singapura, Badrul Fata
 32. (2009) Aplikasi konsep Halalan Tayyiban dari perspektif Maqasid Syari\'ah Dalam Industri Pemakanan Halal Di Malaysiausia, Sazelin binti Arif
 33. (2009) نموذحاقواعد الأولويات الفقهية وأثرها في ترشيد العمل الإسلامي في اليمن : التجمع اليمني للإصلاح (The Juridical Principle of Awlawiyyat and Its Impact on Guiding Islamic Activities in Yemen with a Special Reference to Yemeni Islah Party), AbdulRaqib bin Abdullah Hussen Obad
Master
 1. (2023) قاعدة العادة محكّمة وتطبيقاتها المعاصرة في المعاملاث المالية, Fatemah Almousad
 2. (2023) تطبيق قاعدة, Muhammad As`Ad Mahmud
 3. (2022) القواعد الفقهية المستخلصة من كتاب الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي, Khalifah Alazemi
 4. (2020) Proposed Topic: AMALAN SPEKULASI HARTANAH MENURUT PERPSEKTIF MAQASID SYARIAH, NOOR SAKINAH BINTI SAMSULKAMAL
 5. (2020) Proposed Topic: AMALAN SPEKULASI HARTANAH MENURUT PERPSEKTIF MAQASID SYARIAH, NOOR SAKINAH BINTI SAMSULKAMAL
 6. (2020) The Application of the Method of Ihtiyat in MS 1500: 2009 according to the Perspective of the Shafie Madhhab, WAFAA' BINTI MAZLAN
 7. (2019) PEMAKAIAN MASLAHAH DALAM PRODUK TAKAFUL KELUARGA DI PRUDENTIAL BSN TAKAFUL BERHAD, NIK ASMA' ADAWIYAH BINTI NIK DIN
 8. (2019) ISU-ISU PELAKSANAAN HUKUMAN HUDUD DI MALAYSIA DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARIAH, MOHAMMAD IQBAL BIN ABU YAZIZ
 9. (2019) APLIKASI KAEDAH IHTIYAT DALAM MS 1500: 2009 MENURUT PERSPEKTIF MAZHAB SYAFIE, WAFAA' BINTI MAZLAN
 10. (2018) HUBUNGKAIT ANTARA KAEDAH MAQASIDIYYAH DENGAN KAEDAH USULIYYAH DALAM PENENTUAN HUKUM ISLAM SEMASA, MOHD RASYIDI BIN ALI
 11. (2017) Amalan Spekulasi Dalam Pasaran harta Tanah Menurut Perspektif Maqasid al-Shari'ah, Noor Sakinah SamsulKamal
 12. (2016) PEMAKAIAN MAQASID SYARIAH DALAM KITAB AL-UMM: ANALISIS BAB JUAL BELI, SITI NAJWA BINTI MOHD. ABEDAH
 13. (2016) KESEDARAN MASYARAKAT MENGENAI OBJEKTIF SYARIAH DALAM PERKAHWINAN: KAJIAN DI DAERAH BRUNEI MUARA, RABIZAH BINTI HAJI DAIM
 14. (2016) HAK-HAK KEISTIMEWAAN MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI?AH (The Special Rights of Malay in the Federal Constitution of Malaysia from the Perspective of Maqasid al-Shari?ah), MUS'AB BIN NORKEFLI
 15. (2016) Hak-hak Keistimewaan Melayu Bumiputera Dalam Perlembagaan Persekutuan Dari Perspektif Maqasid al-Shari'ah, Mus'ab bin Norkefli
 16. (2015) Penilaian Terhadap Skim Ar-Rahnu PRIMAS Di KOperasi Perdana Nasional Malaysia Berhad Dari Perspektif Islam, Mohd Noor Sukrie bin Mohd Ridzuan
 17. (2015) Analisis Hukum Terhadap Produk Pri-Hibah Di As-Salihin Trustee Berhad, Farhatun Atmam binti Jamaluddin
 18. (2014) Kesan Pelaksanaan Syariah Islam Di Aceh Terhadap Pengajian Syariah Di Institut Agama Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia, Kartina M. Daud
 19. (2013) Penggunaan kalimah Allah Dalam kalangan bukan Islam Di Malaysia dari Perspektif Maqasid al-Syari'ah, Nabilah bt haron
 20. (2013) Pelaksanaan Akad Pembiayaan Peribadi-i Tawarruq di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), Hussein Azeemi bin Abdullah Thaidi
 21. (2010) Wasiat Kepada Ahli Waris: Kajian Dari Perspektif Uruf Dan Maslahah Di Malaysia, Suhaimah binti Junus
 22. (2010) Pemakaian Maqasid Syariah Dalam Kitab Ihya' 'Ulumuddin: Analisis ke atas Bab Rub' al-Adat, Mohd Hamim b Semaon
 23. (2009) Pengambilkiraan maslahah dalam Teori Pembinaan Kukurikulum Pendidikan Islam KBSM Kementerian Pendidikan Malaysia, Mohammad Adzli Mansor
 24. (2009) Pemakaian Maqasid Syari'ah dalam Produk Takaful Keluarga di Etiqa Takaful Berhad, Che Ismail Che Othman
 25. (2009) Pemakaian Maqasid al-Syari\\\'ah Dalam Produk Takaful Keluarga Di Etiqa Takaful Berhad, Che Ismail bin Che Othman
 26. (2009) Pemakaian Kaedah al-Khuruj Min al-Khilaf Mustahabb Dalam Menangani Perbezaan Pendapat Ulamak di Malaysia: Kajian Terhadap Isu-isu Terpilih Dalam Ibadat Di Malaysia, Ahmad Murshidi Bin Mustapha
 27. (2009) Metodologi KH. Siradjuddin Abbas Dalam Menjawab Isu-isu Khilafiyah Di Indonesia: Kajian Dalam buku 40 Masalah Agama, Zaenal Fathoni
 28. (2009) Maslahah sebagai Satu Justifikasi terhadap keharusan Sambutan Maulidur Rasul di Malaysia, Azri bin Bhari
 29. (2009) Konsep Maslahah dan Mafsadah Dalam Pennetuan Hukum: Analisis Perbandingan di antara Imam al-Ghazzali Dan Imam al-Shatibi, Akbar Sarif
 30. (2009) Hubungkait antara Konsep ihtiyat dengan Kaedah Fiqh 'Idha dha al-amr ittasa'a' dalam permasalahan Ibadat dari perspektif Mazhab Shafi'i, Mohd Asri bin Yaacob
 31. (2009) Aplikasi beberapa Kaedah Fiqh dalam Pengurusan Wakaf di Majlis Agama Islam Kedah (MAIK), Nor Hayati binti Md Dahlal
 32. (2009) al-Hiyal al-Shar'iyyah dalam produk-produk Perbankan Islam Di Malaysia, Badriah bt Nordin
Under Graduate Students
 1. (2008) Tabarruj Muka bagi Wanita berdasarkan 'Urf Masa Kini
 2. (2008) Busana Muslimah: Kajian berdasarkan 'Urf Masa Kini
 3. (2007) Hukum Menziarahi Jenazah Bukan Islam Dalam masyarakat malaysia: Analisis dari perspektif Maslahah
 4. (2007) Aplikasi Rukhsah Dalam Kehidupan Masyarakat Moden
 5. (2007) al-Umur bi Maqasidiha dan Kesannya Terhadap Transaksi Bay' al-'inah: Satu Analisis pandangan Fukaha
 6. (2006) Sambutan Perayaan Berkembar Antara Islam dan Bukan Islam di Malaysia dari perspektif Maqasid Syari'ah
 7. (2006) Aplikasi kaedah al-Asl fi al-Ashya' al-Ibahah dalam Instrumen Perbankan Islam Di Malaysia
 8. (2006) Al-'Umur bi Maqasidiha: Aplikasi dalam Hukum Islam Semasa di Malaysia

TEACHING


Master
 1. (2022) IOA7001 - Maqasid Al-Syari'Ah
 2. (2021) IOA7001 - Maqasid Al-Syari'Ah
 3. (2020) IOA7001 - Maqasid Al-Syari'Ah
Bachelor
 1. (2022) IIP3002 - Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah
 2. (2022) IIP3005 - Al-`Urf Wa Al-Maslahah
 3. (2021) IIP3002 - Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah
 4. (2021) IIP3005 - Al-`Urf Wa Al-Maslahah
 5. (2020) IIP3002 - Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah
 6. (2020) IIP3005 - Al-`Urf Wa Al-Maslahah

PATENT/IPR


 • Garis Panduan Pengguguran Janin Abnormal Patuh Syariah
  COPYRIGHT
 • garis panduan pengguguran janin abnormal patuh syariah
  Patent (National)
 • I-Maternity Care
  Copyright (National)

SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES


 • Panel Penyemak Buku Telaga Biru 2023 Bertajuk &Quot;Soal Jawab Solat Mengikut Mazhab Yang Empat &Quot;, (06 Mar 2023 - 06 May 2023) (National)
 • Tazkirah Khas Sempena Aidiladha 1443h Bertajuk 'Puasa Sunat Arafah: Ikut Ketetapan Kerajaan Malaysia', (07 Jul 2022 - 07 Jul 2022) (National)
 • Panel Persidangan Tahunan Mahasisawa SE-Jordan (Pertama) Kali Ke 15, (25 Dec 2020 - 26 Dec 2020)
 • Penemuduga Calon Phd Mohamad Rizal Bin Mohamad Nor Universiti Sultan Azlan Shah, Perak, (09 Dec 2020 - 09 Dec 2020)
 • Moderator Sesi Selari Seminar Hukum Islam Semasa X Peringkat Antarabangsa 2020, (17 Nov 2020 - 18 Nov 2020)
 • Timbalan Pengarah Jawatan Kuasa Seminar Hukum Islam Semasa X Peringkat Antarabangsa 2020, (17 Nov 2020 - 18 Nov 2020)
 • Panel Seminar Candidatue Defence Tesis Phd Calon Galal Farhan Abdulrahman (17006971/1), (23 Oct 2020 - 23 Oct 2020)
 • Penemu Bual Calon Phd Nazerah Mustafa Dari Universiti Islam Malaysia Pada 23.08.2020, (23 Aug 2020 - 23 Aug 2020)
 • Penemu Bual Calon Pelajar Sarjana Syariah, Nor Syuhada Binti Mohd Haris Bertajuk, "Fiqh Al-TaysīR : Pandangan Ulama Semasa Di Malaysia Dalam Isu Dobi Mesra Muslim". Apium, (20 Jul 2020 - 20 Jul 2020)
 • Pemeriksa Tesis Sarjana Syariah Calon Sahida Binti Che Sidek (Iga150002) Bertajuk Pelaksanaan Hibah Umra dan Hibah Ruqba Di Amanah Raya Berhad (Arb) Mengikut Perspektif Fiqh, (01 Jun 2020 - 01 Aug 2020)
 • Pemeriksa Tesis Phd Calon Muhammad Sofwan Bin Harun(Iha160023), (24 Jul 2019 - 24 Nov 2019)
 • Penilai Pembentangan Tesis Phd Muhammad Sofwan Bin Harun, (02 Jul 2019 - 02 Jul 2019)
 • Pemeriksa Tesis Sajana Syariah Bagi Calon Abdul Samad Bin Abdoll Aziz (Iga160023), (01 Jul 2019 - 30 Nov 2019)
 • Penilai Pembentangan Proposal Defence Phd Mohd Hueferos, (22 May 2019 - 22 Mar 2019)
 • Penilai Pembentangan Proposal Defence Calon Sarjana Atiqah Binti Hazman (Ioa170005) Pada 14 Disember 2018, (14 Dec 2018 - 14 Dec 2018)
 • Pemeriksa Tesis Doktor Falsafah Bagi Calon Nora'Inan Binti Bahari (Iha11049), (16 Oct 2018 - 16 Feb 2019)
 • Pemeriksa Tesis Doktor Falsafah Bagi Calon Nora'Inan Binti Bahari (Iha11049), (16 Oct 2018 - 16 Feb 2019)
 • Penilai Manuskrip Bertajuk Penyelesian Isu Kontemporari Berasaskan Maqasid Al-Syari'Ah, (10 Oct 2018 - 10 Feb 2019)
 • Penasihat Persatuan Warisan Fathoni Malaysia (Ppm-033-10-20092018), (01 Oct 2018 - 30 Sep 2021)
 • Ahli Jawatankuasa Program Penyelidikan Berpandu Jabatan Fiqh dan Usul, (01 Aug 2018 - 31 Aug 2019)
 • Unit Kertas Kerja Seminar Hukum Islam Semasa Ix 2018 Malaysia, (09 Feb 2018 - 09 Feb 2019)
 • Timbalan Pengarah Jawatankuasa Syarahan Pengajian Syariah Ii Prof Emeritus Dato' Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (01 Jun 2016 - 01 Jul 2017)
 • Pengerusi Seminar Pengukuhan Keluarga Islam Anjuran Jabatan Fiqh dan Usul dan Persatuan Ulama Malaysia Pada 4 April 2015, (01 Dec 2015 - 05 Dec 2015)
 • Ahli Jawatankuasa Lajnah Penyelidikan dan Tarjih Persatuan Ulama Malaysia Sesi 2009/2011, (16 Feb 2009 - 16 Feb 2011)