avatar

Dr. Mohd Anuar Bin Ramli

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

mohdanuar@um.edu.my
Bibliometric Data
Latest Award
Pameran
Pameran
Year 2018
Latest Evaluation
Reviewer: Tajuk Artikel: Tanning (Dibagh) and Its Modern Application Jurnal: Journal of Contemporary Islamic Law (UKM)Reviewer: Tajuk Artikel: Tanning (Dibagh) and Its Modern Application Jurnal: Journal of Contemporary Islamic Law (UKM)
Reviewer
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
FP007-2018A
new
PG225-2015B
on going
PG209-2015B
on going
PG218-2015B
end
PG251-2015B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Kewajipan Vaksinasi Kanak-kanak: Autoriti Pemerintah Menurut Perspektif Hukum Islam

2018

Pandangan Yusuf al-Qaradawi Mengenai Zakat Pertanian: Analisis Isu Terpilih

2018

Gejala Takfirisme Dalam Gerakan Ekstremisme Agama Semasa

2018

Pandangan Shaykh Abdullah Bin Bayyah Tentang Konsep Keamanan: Kajian Terhadap Buku Khitab Al-Amni Fi Al-Islam

2019

Daging Kultur: Sejarah, Konsep dan Hukum Islam

2016

Maqasid al-ShariĚ’ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan

2016

Konflik Fatwa di Malaysia

2018

Terrorisme Tiada Agama : Mencari Titik Perdamaian Antara Umat Beragama

2018

Isu-Isu Sensitif Dalam Masyarakat Majmuk Di Malaysia Pasca Pilihanraya Umum (PRU14): Aplikasi Pendekatan Kesederhanaan

2018

Religious and Cultural Influences on the Selection of Menu

2018

Aplikasi Umum Al-Balwa Dalam Menangani Pencemaran Silang Produk Makanan