avatar

ASSOCIATE PROF. DR. MOHD ANUAR BIN RAMLI

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

mohdanuar@um.edu.my
Latest Award
Anugerah pameran
Anugerah pameran
Year 2018
Latest Evaluation
Reviewer Jurnal Hukum Islam, IAIN Pekalongan, Indonesia
Reviewer
Year 2021 - 2023
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
UMG021L-2021
on going
FP007-2018A
end
PG225-2015B
end
PG209-2015B
end
PG218-2015B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

Anti-Extremism Fiqh As Retaliation Against Terrorism: An Introduction

2021

Islamist Extremism Ideology Rehabilitation Programs: A Critical Analysis

2021

Keperluan Persediaan Psikospiritual Dalam Pengurusan Secondary Traumatic Stress (STS) Bagi Kaunselor Petugas Covid-19

2021

Understanding Non-Muslims’ Reluctance to Halal Food: A Systematic Review

2021

Vaksin dan Vaksinasi Kanak-kanak Perspektif Hukum Islam

2019

Daging Kultur: Sejarah, Konsep dan Hukum Islam

2016

Maqasid al-Shari̒ah: Aplikasi Dalam Aspek Sosial Dan Perundangan

2016

Konflik Fatwa di Malaysia

2021

Penyalahgunaan Media Sosial Dan Aplikasi Atas Talian Ketika Pandemik COVID-19 Di Malaysia

2021

Penutupan Masjid Berhubung Penularan Wabak COVID-19: Analisis dari Perspektif Hukum Islam

2021

Raf' Darar Di Bawah Kuasa Pemerintah Dalam Menangani Wabak Kontemporari

2021

Potensi Kontrak Bestari Syariah Berasaskan Teknologi Blok Rantai (Blockchain) Sebagai Mekanisme Kawalan Risiko Perbankan Islam Ketika Wabak Covid-19