avatar

DR. NORHIDAYAH BINTI PAUZI

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

da_my85@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2020
Latest Evaluation
PENGHASILAN PRODUK MAKANAN BERASASKAN KAEDAH PENGHADAMAN BIOPROSES DARI PERSPEKTIF HALALAN TAYYIBAN PENGHASILAN PRODUK MAKANAN BERASASKAN KAEDAH PENGHADAMAN BIOPROSES DARI PERSPEKTIF HALALAN TAYYIBAN
Internal examiner
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BK018-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis

2020

THE INFLUENCE OF EMOTIONAL, MORAL AND SOCIAL SUPPORTS IN FAMILY TO RELAPSE AMONG FORMER DRUG ADDICTS

2020

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Premis Makanan Dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar: Satu Sorotan Literatur

2019

Cabaran dan Elemen Kearifan Tempatan dalam Pensijilan Halal di Malaysia.

2020

Penggunaan Pewarna Cochineal Dalam Makanan: Analisis Fatwa Malaysia, Indonesia dan Brunei.

2020

Penggunaan Bahan Pewarna Cochineal Dalam Makanan: Analisis Fatwa Malaysia, Brunei dan Indonesia

2016

Perkembangan Pensijilan Halal Negara MABIMS: Satu Analisa Perbandingan

2020

PENSIJILAN HALAL MALAYSIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT (IR4.0)

2019

Pemilihan Premis Makanan Halal Dalam Kalangan Melayu Muslim

2019

Konsep Bejana Menurut Perspektif Hukum Islam Semasa

2017

The Implication of Differences in Halal Standard of Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore