Curriculum Vitae

DR. NORHIDAYAH BINTI PAUZI

Senior Lecturer
 • Department of Fiqh and Usul
  Academy of Islamic Studies

AREAS OF EXPERTISE


 • USUL AL-FIQH
 • FIQH AL-HALAL WA AL-HARAM
 • ISLAMIC LAW OF CONSUMERISM

ACADEMIC QUALIFICATION


 • PhD
  Universiti Malaya (UM)

ADMINISTRATIVE DUTIES


 • Deputy Director
  02 Jan 2023 - present (UM Halal Research Centre, Deputy Vice-Chancellor (Research and Innovation))
 • Course Coordinator
  30 Aug 2021 - 31 Dec 2023 (Department)
 • Committee Members
  12 Oct 2022 - 31 Jan 2023 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  30 Aug 2021 - 31 Dec 2022 (Department)
 • Committee Members
  10 Sep 2021 - 31 Dec 2022 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  30 Aug 2021 - 31 Dec 2022 (Department)
 • Task Force Member
  14 Oct 2022 - 31 Dec 2022 (Department)
 • Coordinator
  01 Jan 2022 - 31 Dec 2022 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Committee Members
  24 May 2022 - 31 Dec 2022 (Department)
 • Committee Members
  18 Oct 2022 - 19 Oct 2022 (Department)
 • Committee Members
  18 Oct 2022 - 19 Oct 2022 (Department)
 • Committee Members
  18 Oct 2022 - 19 Oct 2022 (Department)
 • Coordinator
  01 Mar 2022 - 31 Jul 2022 (Department)
 • Coordinator
  13 Apr 2022 - 16 Jul 2022 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Coordinator
  22 May 2022 - 22 May 2022 (Faculty)
 • Coordinator
  18 Oct 2021 - 31 Jan 2022 (Department)
 • AHLI JAWATANKUASA KUALITI DI JABATAN DAN USUL
  01 Jan 2020 - 31 Dec 2020 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • AHLI JAWATANKUASA KECERIAN JABATAN FIQH DAN USUL
  06 Jan 2020 - 30 Dec 2020 (Faculty)
 • PERLANTIKAN SEBAGAI PENYEMAK DOKUMEN SEMAKAN KURIKULUM SARJANA MUDA SYARIAH
  12 May 2020 - 31 Aug 2020 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penyelaras Jadual Waktu
  01 Sep 2017 - 30 Sep 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Ahli Jawatankuasa Kualiti Jabatan Fiqh dan Usul
  01 Jul 2017 - 30 Jun 2019 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Bagi Pembentangan Proposal Defence
  22 May 2018 - 22 May 2018 (Department of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Bagi Pembentangan Proposal Defence
  18 Apr 2018 - 18 Apr 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Bagi Pembentangan Candidature Defence
  06 Apr 2018 - 06 Apr 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Bagi Pembentangan Candidature Defence
  16 Mar 2018 - 16 Mar 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Bagi Pembentangan Proposal Defence
  09 Feb 2018 - 09 Feb 2018 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Candidature Defence
  23 Nov 2017 - 23 Nov 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Bagi Candidature Defence
  23 Nov 2017 - 23 Nov 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Penilai Candidature Defence
  20 Jun 2017 - 20 Jun 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)
 • Pengerusi Majlis
  07 Apr 2017 - 07 Apr 2017 (Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies)

MEMBERSHIPS


 • AJK KEBAJIKAN DAN KECERIAAN , MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • PENYELARAS KERTAS PROJEK , MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • AJK KUALITI, MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • AJK BUKU PANDUAN SESI 2021/22 AKADEMI PENGAJIAN ISLAM , COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • AJK UNIT PENDAFTARAN DAN SIJIL , COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • AHLI JAWATANKUASA SEMINAR , MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • PENYELARAS SULAM, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • AHLI JAWATANKUASA SARJANA PENGURUSAN HALAL, COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • PENYELARAS JADUAL WAKTU , COMMITTEE MEMBER
  2021 to 2021 (University)
 • PERSATUAN PENGGUNA ISLAM MALAYSIA (PPIM), MEMBERS OF THE ASSOCIATION
  2017 to 2018 (National)

AWARD AND STEWARDSHIP


 • PERTANDINGAN PROJEK SULAM UM 2023 (KATEGORI PROJEK SULAM TERBAIK)
  Universiti Malaya, 2023 (University)
 • TENAGA PENGAJAR HALAL
  MAJLIS PROFESIONAL HALAL, 2023 (National)
 • KURSUS KEFATWAAN DI DARUL IFTA'
  DARUL IFTA', 2023 (International)
 • PENYELIA LATIHAN HALAL/ EKSEKUTIF HALAL BERTAULIAH BERDAFTAR DI BAWAH BADAN PROFESIONAL HALAL (JAKIM)
  JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA , 2022 (National)
 • CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGEMENT COMITTEE MEMBER (DEPUTY SECRETARY)
  UNIVERSITY OF MALAYA , 2020 (University)
 • CERTIFICATE OF ACKNOWLEDGEMENT ASSISTANT MODERATOR
  UNIVERSITY OF MALAYA , 2020 (University)
 • Silver Medal, Minggu Terbuka Akademik 2019
  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , 2019 (University)
 • Bronze Medal, Minggu Terbuka Akademik 2019
  Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya , 2019 (University)
 • Kertas Kerja Terbaik Dalam Seminar Hukum islam Semasa IX 2018 Peringkat Kebangsaan
  Seminar Hukum islam Semasa IX 2018 Peringkat Kebangsaan , 2018 (National)
 • Silver Medal
  Poster Exhibition (Reseach) Minggu Terbuka Akademik APIUM 2018 (MiTA'18) , Academy of Islamic Studies, Universiti of Malaya, Kuala Lumpur, 2018 (University)
 • Best Paper Awards
  Faculty of Economics and Muamalat, USIM & Sejong University , 2017 (International)
 • Best Paper Awards
  Faculty of Economics and Muamalat, USIM & Sejong University , 2017 (International)
 • Bronze Medal
  Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2015 (University)

PUBLICATIONS


Article in Journal
WoS
 1. Pauzi, N., Man, S., Nawawi, M., Abu-Hussin, M. F. (2019). Ethanol standard in halal dietary product among Southeast Asian halal governing bodies. Trends in Food Science Technology, 86, 375-380. doi:10.1016/j.tifs.2019.02.042
ESCI
 1. Jamaludin, Mohd Hafiz; Pauzi, Norhidayah; Jaafar, Syed Mohd Jeffri Syed (2022). Analysis of Factors for Applying Talfiq Concept according to Contemporary Islamic Scholars, ISLAMIYYAT-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES. 44(1), 27-40. doi:10.17576/islamiyyat-2022-4401-3
Scopus
 1. Pauzi N., Razali A., Syed Jaafar S.M.J., Jamaludin M.H., Mohd Razif N.F., Man S. (2022). Religiosity as a mediator in the relationship between perceived behavioural control and intention in patronising halal food premises, Food Research. 6(5), 300-309. doi:10.26656/fr.2017.6(5).631
Others
 1. Hazwani Kamarudin, Norhidayah Pauzi & Saadan Man. The Application on Concepts Halalan Tayyiban in Food Premises: A Conceptual Discourse. Journal of Fiqhiyyat. Vol. 3 No. 1 - 2022 (July Issue).
 2. Mohd Hafiz Jamaludin, Norhidayah Pauzi & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar (2022), Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pengaplikasian Konsep Talfiq Menurut Ulama Mu asirin, (44) 1, 27-40
 3. NORHIDAYAH PAUZI ET AL., (2021). TREND PENGGUNAAN BEJANA (AL-ANIYAH) DALAM KONTEKS KLASIK DAN SEMASA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. JURNAL PENGURUSAN DAN PENYELIDIKAN FATWA. VOL 26 (1).
 4. Wafaa mazlan., Ridzwan Ahmad., Norhidayah Pauzi., Madiha Baharuddin. (2021). Pemakaian Kaedah Ihtiyat Dalam MS1500: 2009: Prosedur Sembelihan Menurut Perspektif Mazhab Syafii. 27(1), 1-16.
 5. Atiqah Hazman et al., (2020). Kahwin Lari Tanpa Izin Wali Bagi Anak Dara Yang Masih Mempunyai Wali Nasab: Satu Analisis Ke Atas Fatwa Negeri Perlis.Journal of Islamic In Asia.IIUM.
 6. Hazwani Kamarudin, Norhidayah Pauzi et al., Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Premis Makanan Dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar: Satu Sorotan Literatur, Jurnal Fiqh, Vol. 17, No.1 (2020), 135-170.
 7. JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS, VOL 7, ISSUES 17, 2020, 2445-2452.
 8. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohd Fauzi Abu-Hussin, Muhamad Syazwan Faid, Norhidayah Pauzi, Saadan Man and Noratiqah Mohd Sabri. (2019).The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: a case study of Thailand. Journal of Islamic Marketing. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print (early cite).
 9. Norhidayah binti Pauzi & Saadan Man. (2019). Cabaran dan Elemen Kearifan Tempatan dalam Pensijilan Halal di Malaysia. Jurnal Fiqh, 16(1), 165-190.
 10. Raihan Mohd Isa, Saadan Man, Noor Naemah Abdul Rahman & Norhidayah Pauzi. (2019). Pengamalan Wanita Hamil dalam Masyarakat Melayu dari Perspektif Islam. Jurnal Fiqh 16(1), 191-224
 11. Norhidayah Pauzi et al. (2018) Analisis Perbandingan Fatwa Malaysia dan Indonesia: Kajian terhadap Isu-isu Halal Yang Terpilih. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa INFAD.
 12. Norhidayah Pauzi et al.(2018) Perkembangan Pensijilan Halal Di Malaysia 1974-2016: Satu Tinjauan. Online Journal of Research in Islamic Studies (RIS).
 13. Syed Mohd Jefferi Bin Syed Jaafar et all. (2018) Mekanisme Dawabit Ijtihad Dalam Hukum: Satu Analisis. Journal of Islamic Studies, Vol. 9. No.1.
 14. Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar et.al, (2018), Analisis Asas Pemikiran al-Shatibi (w.790H) Berhubung Teori Bid ah dalam Karyanya al- Itisam, Jurnal al-Afkar, 20 (2), 159-194
 15. Mohd Faez Mohd Shah dan Norhidayah Pauzi, (2017). Metodologi Pengeluaran Fatwa Di Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor. Jurnal Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD).
 16. Norhidayah Pauzi dan Saadan Man. (2017). Maslahah Dalam Vaksinasi: Analisis Terhadap Fatwa Malaysia dan Indonesia. Jurnal Fiqh.
 17. Sa'adan Man dan Norhidayah Pauzi. (2017). The Implication of Differences in Halal Standards of Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore. Journal of Muamalat and Islamic Finance Research.14(2), 157-170
 18. Norhidayah Pauzi dan Saadan Man, (2016). Cuka Wain Dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia dan Indonesia. Jurnal Fiqh, 13, pp-pp
 19. Norhidayah Pauzi dan Saadan Man. (2015). Analisis Fatwa-fatwa Bone China Dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Institut Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD), 5, 55-80.
 20. Norhidayah Pauzi dan Saadan Man (2015). Haiwan Jallalah Dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Jurnal Fiqh, 12, 57-78.
Chapter in Books
 1. Othman, M. R. et al. (2023). The Challenges to Obtain Halal Certification for Henna Cosmetic: An Analysis from Islamic Perspective and Medical Benefits. In Rafiki, A. (Ed.), Digitalization in Halal Management. Springer. (Accepted for publication)
 2. Atiqah Hamzah et al. (2021). Perwalian Menurut Perspektif Fiqh: Satu perbincangan Konseptual. Kelestarian Pengajian Islam di Malaysia. Penerbit KUIM.
 3. Jamaludin, M. H., Norhidayah Pauzi, & Jaafar, S. M. J. S. (2021). PENGURUSAN JENAZAH KETIKA PENULARAN WABAK COVID-19 DARI PERSPEKTIF MASLAHAH. In R. ZAKARIA, S. ISMAIL, M. M. DAUD, & S. M. Z. B. KOYAK (Eds.), Pengajian Islam dan Cabaran Pandemik COVID 19 (pp. 275 282). PENERBIT FAKULTI PENGAJIAN PERADABAN ISLAM (FPPI) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).
 4. Muhammad Safwan Harun, Abdul Karim Ali & Norhidayah Pauzi (2021). Analisis Aktiviti Keagamaan di Malaysia Semasa Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Berdasarkan Prinsip al-Darurah, dalam Pengajian Islam dan Cabaran Pandemik COVID-19, Rohana Zakaria et al. (eds), pp. 213-223.
 5. Norhidayah Paui et al., (2020). Penggunaan bahan Pewarna Cochineal Dalam Makanan: Analisis Fatwa Malaysia, Brunei dan Indonesia. Penyelidikan Pengajian Islam Turath dan Kontemporari (h. 91-102). Kuala Lumpur: APIUM
 6. Norhidayah Pauzi, Saadan Man & Raihan Mohd Isa. 2020. Penggunaan Pewarna Cochineal Dalam Makanan: Analisis Fatwa Malaysia, Indonesia dan Brunei. Dlm. Mohd Roslan Mohd Nor, Khader Ahmad & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff (Eds..), Penyelidikan Pengajian Islam Turath & Kontemporari (pp.173-194). Kuala Lumpur: CQR UM.
 7. Pauzi, Norhidayah dan Man, Sa'adan. (2016). Maqasid al-Shari'ah Aplikasi Dalam Aspek Sains & Teknologi. Man, Sa'adan at al (Penyunting), Perkembangan Pensijilan Halal Negara MABIMS: Satu Analisa Perbandingan (141-177). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul.
Article in Proceeding
 1. Atiqah Hazman, Norhidayah Pauzi & Bahiyah Ahmad. 2021. Perwalian Menurut Perspektif Fiqh: Satu Perbincangan Konseptual. e-Proceedings of International Islamic Heritage Conference 2021 (IsHeC 21), 2 September 2021, Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS), Universiti Teknologi MARA, Melaka, Malaysia.
 2. Atiqah Hazman, Norhidayah Pauzi, Bahiyah Ahmad. Dakwah Dalam Mengatasi Isu Perkahwinan Lari Di Selatan Thailand. e-Prosiding Internasional Webinar On Dakwah & Human Development, 14- 15 OCT. 2021. Profesinonalisme Daie- Pillar of The Ummah Glory.95-108.
 3. NORHIDAYAH PAUZI & SAADAN MAN. (2020). PENSIJILAN HALAL MALAYSIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT (IR4.0) KERTAS KERJA DIBENTANGKAN DI SEMINAR HUKUM ISLAM SEMASA ANTARABANGSA 2020 PADA 17-18 NOVEMBER 2020, DI AKADEMI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYA
 4. Hazwani Kamarudin et al. " Pemilihan Premis Makanan Halal Dalam Kalangan Melayu Muslim," KOPSIS 2019.
 5. Norhidayah Pauzi at al, "Konsep Bejana Menurut Perspektif Hukum Islam Semasa", KOPSIS 2019.
 6. Man, Saadan and Pauzi, Norhidayah. (2017). The Implication of Differences in Halal Standard of Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore. Proceedings of the The first International Halal Management Conference (IHMC 2017), 359-364.
 7. Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi et al. (2017). Halal Food Industry in Thailand: History, Prospects and Challenges. Proceedings of the The first International Halal Management Conference (IHMC 2017), 359-364.
Other Publications
 1. Norhidayah Pauzi dan Asbah Razali. (2021). Tekanan PdPR di Saat Pandemik Covid 19: Pengajar vs Pelajar. Bebas News. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 2. Norhidayah Pauzi dan Mohammad Safwan Harun. (2021). Relevankah penggunaan Ivermectin kepada pesakit Covid-19?. Malaysia Gazette. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 3. Norhidayah Pauzi dan Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. (2021). Pandemik covid-19 jejaskan kesihatan mental. Bebas News. - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)
 4. Norhidayah Pauzi et al., (2021). Laporan Penyelidikan Geran Penyelidikan Fakulti, Isu-Isu Etika Dalam Perubatan Dalam Menangani Penyakit Berjangkit Menurut Perspektif Islam. - Policy Paper
 5. Norhidayah Pauzi et al., (2021). Laporan Progress Report Geran Penyelidikan Fakulti 2021. - Technical Report
 6. Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Nor Hidayah Pauzi (2021), PKP, PKPD dalam suasana Aidiladha, Utusan Malaysia, https://www.utusan.com.my/rencana/2021/07/pkp-pkpd-dalam-suasana-aidiladha/ - Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

RESEARCH PROJECT


National
 1. 2020 - 2020, Geran Penyelidikan Fakulti
  Isu Etika dalam Perubatan Penyakit Berjangkit Menurut Perspektif Islam ( Principal Investigator(PI))
 2. 2020 - 2020, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  ISTITAAH DALAM PENGURUSAN HAJI DI MALAYSIA ( Consultant)
 3. 2019 - 2019, MRUN-YOUNG RESEARCHERS GRANT SCHEME (MYRGS
  Malaysian vegetation, Sono-encapsulation of valuable food ingredients, Stimuli-release of food, Halal modified-food product, Machine automation in food industries ( Consultant)
 4. 2019 - 2019, MRUN-YOUNG RESEARCHERS GRANT SCHEME (MY-RGS)
  PEMBANGUNAN ONTOLOGI INTERAKSI UBAT-MAKANAN MELALUI PEMETAAN ONTOLOGI ( Consultant)
 5. 2019 - 2019, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Pembinaan Standard Syariah Dalam Penggunaan Daun Ketum (Mitragyna Speciosa) Bagi Rawatan Perubatan ( Consultant)
 6. 2019 - 2019, GERAN FAKULTI PENYELIDIKAN
  KAJIAN TERHADAP STATUS HAIWAN AIR DARI PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS ( Principal Investigator(PI))
 7. 2019 - 2019, SPECIAL GRANT PROJECT 2019: BOOK PUBLICATION
  FIQH KEPENGGUNAAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Principal Investigator(PI))
 8. 2019 - 2019, Others MOHE
  PENGLIBATAN KOMUNITI KAMPUS DALAM MEMPROMOSI BUDAYA ISLAM: KAJIAN TERHADAP PUSAT EDU-PELANCONGAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA ( Consultant)
 9. 2018 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS)
  Skim Penipuan Terancang Berorientasikan Wang Di Malaysia dan Mekanisme Kawalannya Melalui Suruhanjaya Pencegahan Penipuan Malaysia ( Consultant)

CONSULTANCY PROJECT


 • Penyampai Kuliah Fiqh Mar'Ah 2020/2021, Mahasiswi dan Mahasiswa Universiti Malaya
  01 Dec 2020 - 01 Dec 2020 (National)
 • Pelantikan Penilai Pakar Dalam Simposium Zakat 2019, -
  01 Dec 2019 - 01 Dec 2019 (National)
 • Penyampai Kuliah Fiqh Mar'Ah, -
  01 Dec 2019 - 01 Dec 2019 (National)
 • Pengumpulan Data Melalui Soal Selidik, -
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)
 • Penyampai Kuliah Fiqh Mar'Ah, -
  01 Dec 2018 - 01 Dec 2018 (National)

PAPER PRESENTED


INVITED SPEAKER
 1. PENGAMALAN MAZHAB SHAFII DALAM PRODUK MAKANAN DI MALAYSIA, THE 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HALAL, POLICY, CULTURE AND SUSTANAIBILITY ISSUES, UNIVERSITI MUSLIM INDONESIA (International) (18 Sep 2023 - 19 Sep 2023)
 2. HALATUJU MELAKAR KECEMERLANGAN MASA DEPAN MAHASISWA, KECEMERLANGAN MAHAISISWA, PEJABATA ATASE KEDAH (International) (30 Aug 2023 - 30 Aug 2023)
ORAL PRESENTER
 1. ANALISIS PENGGUNAAN ANALGESIK OPIOID DALAM RAWATAN KESAKITAN MENURUT KAEDAH FIQH AL-DARAR YUZAL, 5TH INTERNATIONAL ISLAMIC HERITAGE CONFERENCE 2023, UITM MELAKA (University) (15 Mar 2023 - 16 Mar 2023)
PRESENTER
 1. PENSIJILAN HALAL MALAYSIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT (IR4.0), SEMINAR HUKUM ISLAM ANATARABANGSA 2020, JABATAN FIQH DAN USUL, AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA  (International) (17 Nov 2020 - 18 Nov 2020)
 2. Konsep Bejana Dari Perspektif Hukum Islam: Satu Pandangan Hukum, Kolokium Penyelidikan Siswazah 2019, Kolej Universiti Islam Melaka  (University) (14 Nov 2019 - 14 Nov 2019)
 3. Analisis Perbandingan Piawaian Halal Dalam Prosedur Sembelihan Haiwan Di Asia Tenggara, 2nd Islamic Management Development Conference IMDeC2018 at Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kedah, Universiti Teknologi MARA, Cawangan Kedah (National) (27 Jun 2018 - 28 Jun 2018)
 4. Implementation of Wasatiyyah Concept in Islamic Consumerisme in Malaysia , The 7th Internasional Conference on islam in Malay World, Postgraduate Program UIN SGD Bandung (International) (19 Sep 2017 - 21 Sep 2017)
 5. Perkembangan Pensijilan Halal Negara MABIMS: Satu Analisis Perbandingan , International Seminar On Contemporary Fiqh 2016, Jabatan Fiqh dan Usul  (International) (05 Oct 2016 - 06 Oct 2016)
 6. Analisis Perbandingan Piawaian Halal Antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, Pembentangan Poster Penyelidikan Sempena Dengan Minggu Terbuka Akademik (MiTA 2015), Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya (University) (20 Apr 2015 - 24 Apr 2015)
OTHERS
 1. KAHWIN LARI TANPA IZIN WALI BAGI ANAK DARA YANG MASIH MEMPUNYAI WALI NASAB: SATU ANALISIS KE ATAS FATWA NEGERI PERLIS , NATIONAL SEMINAR IN CONTEMPORARY FIQH (NSCF) 2020, International Islamic University Malaysia (IIUM) (International) (09 Dec 2020 - 09 Dec 2020)

ACADEMIC/PROF. SERVICES


Evaluation
 1. (2023) Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Calon Sarjana Shariah - Nik Wafa' Binti Nik Mohd Rosdi (17199322/1 | Ioa180021), University, (Internal Examiner)
 2. (2023) "The Term “ ” (Qing Zhen) Islamized by Chinese Muslim Sholars as Well as Evolved a Mark for Purity and Authenticity of Al L Food in China,", International, (Reviewer)
 3. (2023) Panel Member for Presentation of Candidature Defence - Hafizi Zikry Hasim (S2011039/1), University, (Internal Examiner)
 4. (2023) Panel Member for Presentation of Candidature Defence - Raihan Binti Mohd Isa (17014392/3 / Iva170095), University, (Internal Examiner)
 5. (2023) Halal Vaksin in Malaysia, National, (Reviewer)
 6. (2023) Panel Pembentangan Candidature Defence Calon Doktor Falsafah Jabatan Syariah dan Undang Undang, Apium, University, (Internal Examiner)
 7. (2023) Panel Member for Presentation of Proposal Defence – Mohd Taufik Bin Che Age (17202424/1 / Ioa190005), University, (Reviewer)
 8. (2022) Panel Member for Presentation of Candidature Defence - Ahmad Mustafa Bin Surdi Roslan, University, (Internal Examiner)
 9. (2022) Panel Untuk Sesi Proposal Defence Ijazah Doktor Falsafah Institut Pengajian Termaju (IAS), University, (Reviewer)
 10. (2022) Pakar Penilai Bagi Instrumen Kepenggunaan Patuh Syariah Sewaktu Kenaikan Harga Barangan, National, (Reviewer)
 11. (2022) Development of Qibla Direction Determinant Using Sunshadow, National, (Reviewer)
 12. (2022) Panel Penilai Bagi Pembentangan Seminarproposal Defence Mphil - Nursyamimi Zawani Binti Mohd Shoid, University, (Reviewer)
 13. (2022) Pakar Penilai Instrumen Kajian, National, (Reviewer)
 14. (2022) Pemeriksa Calon Sarjana Syariah - Al-Uyuna Binti Mohd Amin, University, (Internal Examiner)
 15. (2022) Panel Pembentangan Proposal Defence Nurhazirah Binti Halim, University, (Reviewer)
 16. (2022) Pemeriksa Calon Sarjana Syariah(Undang-Undang Syariah) - Ain Najwa Hidayah Binti Rajman, University, (Internal Examiner)
 17. (2022) Pernikahan Online Ketika Pendemik Covid-19 Menurut Perspektif Hukum Islam, University, (Internal Examiner)
 18. (2022) Jenayah Pemalsuan Makanan Halal Di Malaysia, University, (Internal Examiner)
 19. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Proposal Defence - Mohammad Nasharudin Bin Ali Besar (17197339/2), University, (Internal Assessor)
 20. (2021) Submission of a Master Dissertation for Examination - Ain Najwahidayah, University, (Internal Examiner)
 21. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Candidature Defence Norsyuhada Binti Mohd Haris (17028023/1 / Iga150063), University, (Internal Evaluator)
 22. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Proposal Defence-Muhamad Afiq Bin Abd Razak (17013544/4 / Iva190013), University, (Internal Assessor)
 23. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Proposal Defence- Nikwafa' Binti Nik Mohd Rosdi (17199322/1 / Ioa180021), University, (Internal Assessor)
 24. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Proposal Defence- Nikwafa' Binti Nik Mohd Rosdi (17199322/1 / Ioa180021), University, (Internal Assessor)
 25. (2021) Submission of Master of Shari Ah (Fiqh and Usul)- Zailani, University, (Internal Examiner)
 26. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Candidature Defence- Ainnajwa Hidayah Bt Rajman(17201988/1 / Iob190001), University, (Internal Evaluator)
 27. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Proposal Defence- Ibrahim Bin Abubakar (17219636/1), University, (Internal Assessor)
 28. (2021) Mohon Penilaian Fyp (Hafiz Masrom), University, (Internal Assessor)
 29. (2021) Status Premis Makanan Yang Menggunakan Tanda No Pork dan No Lard Tanpa Pensijilan Halal Daripada Jakim : Kajian Terhadap Kefahaman Mahasiswa Di Universiti Malaya., University, (Internal Examiner)
 30. (2021) Notis Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa Calon Sarjana Syariah (Fiqh dan Usul) - Ahmad Usaid Bin Mohamad Asri (17006557/3 / Ioa170011), University, (Internal Examiner)
 31. (2020) PENGGUNAAN KETUM (MITRAGYNASPECIOSA) SEBAGAI RAWATAN ALTERNATIF MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( The Use of Kratom (MitragynaSpeciosa) as an Alternative Medicine in the Perspective of Islamic Law), (Internal Examiner)
 32. (2020) ABBATTOIR LAWS: NON-COMPLIANCE AND HEALTH PROBLEMS , (Reviewer)
 33. (2020) PENGGUNAAN KETUM (MITRAGYNASPECIOSA) SEBAGAI RAWATAN ALTERNATIF MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( The Use of Kratom (MitragynaSpeciosa) as an Alternative Medicine in the Perspective of Islamic Law), (Reviewer)
 34. (2020) PENGHASILAN PRODUK MAKANAN BERASASKAN KAEDAH PENGHADAMAN BIOPROSES DARI PERSPEKTIF HALALAN TAYYIBAN , (Internal Examiner)
 35. (2020) PENGHASILAN PRODUK MAKANAN BERASASKAN KAEDAH PENGHADAMAN BIOPROSES DARI PERSPEKTIF HALALAN TAYYIBAN, (Reviewer)
 36. (2019) PEMBANGUNAN MODEL PERTAHANAN MAKANAN HALALAN TAYYIBAN DI MALAYSIA , (Reviewer)
 37. (2019) ANALISIS BUDAYA POPULAR DALAM MASYARAKAT MELAYU DARI PERSPEKTIF AL-'URF , (Reviewer)
 38. (2019) KAEDAH PENENTUAN HAID WANITA MENURUT PERSPEKTIF FIQH DAN SAINS , (Reviewer)
 39. (2019) PENGHASILAN PRODUK MAKANAN BERASAKAN KAEDAH PENGHADAMAN BIOPROSES DARI PERSPEKTIF HALALAN TAYYIBAN , (Internal Examiner)
 40. (2019) PEMBANGUNAN PELANCONGAN HALAL DI LOMBOK, INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM , (Internal Examiner)
 41. (2019) ANALISIS BUDAYA POPULAR DALAM KALANGAN MASYARAKAT MELAYU DARI PERSPEKTIF AL-'URF , (Internal Examiner)
 42. (2019) HUBUNGAN ANTARA RELIGIOSITI DENGAN PENGAMBILAM MAKANAN HALAL DALAM KALANGAN GELANDANGAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR , (Reviewer)
 43. (2019) ANALISIS PALEBELAN DAN PENJENAMAAN BERUNSUR AGAMA ISLAM PADA PRODUK MAKANAN DI MALAYSIA , (Reviewer)
 44. (2019) ANALISIS PANDANGAN ULAMA SEMASA DI MALAYSIA DALAM ISU DOBI MESRA MUSLIM , (Reviewer)
 45. (2019) PENYEBARAN MAKLUMAT PALSU BERKAITAN PRODUK HALAL DI MALAYSIA: ANALISIS DARI TAHUN 1007-2016 , (Internal Examiner)
 46. (2019) PENYEBARAN MAKLUMAT PALSU BERKAITAN PRODUK HALAL DI MALAYSIA: ANALISIS DARI TAHUN 2007-2016 , (Internal Examiner)
 47. (2019) PELANTIKAN PENILAI PEMBENTANGAN TESIS SEBELUM PENYERAHAN BAGI CALON DOKTOR FALSAFAH , (Reviewer)
 48. (2019) KAEDAH AL-INTIQAL MENURUT FIQH: KAJIAN TERHADAP PENGHASILAN PRODUK MAKANAN , (Reviewer)
 49. (2019) APLIKASI FORENSIK HALAL DALAM MENANGANI JENAYAH PRODUK PENGGUNA , (Reviewer)
 50. (2019) APLIKASI TEORI ISTIHALAH DALAM PRODUK -PRODUK FARMASEUTIKAL YANG BERUNSURKAN NAJIS: KAJIAN DI INDONESIA , (Reviewer)
 51. (2018) PROPOSAL DEFENCE , (Reviewer)
 52. (2018) PROPOSAL DEFENCE , (Reviewer)
 53. (2018) CANDIDATURE DEFENCE , (Reviewer)
 54. (2018) JOURNAL RESEARCH IN ISLAMIC STUDIES , (Reviewer)
 55. (2018) HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN HUKUM PENGGUNAAN INTERNET DENGAN TAHAP KETAGIHAN INTERNET PELAJAR SEKOLAH MUKIM SUBANG, SELANGOR , (Internal Examiner)
 56. (2018) ISU-ISU HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL , (Internal Examiner)
 57. (2018) ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT LUAR BANDAR TERHADAP HUBUNGKAIT NUSYUZ ISTERI DENGAN SIKAP SUAMI, (Internal Examiner)
 58. (2018) PENGUMPULAN DATA MELALUI SOAL SELIDIK , (Advisory Committee)
Contribution to external organisation
 1. (2020) KULIAH FIQH MAR'AH 2020, Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (PMAPIUM) Sesi 2020/2021, University
 2. (2019) TEMU BUAL PENYELIDIKAN PRODUK HALAL , INSTITUT PENYELIDIKAN PRODUK HALAL UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA
 3. (2019) PERLANTIKAN PENILAI PAKAR DALAM SIMPOSIUM DISKUSI ZAKAT 2019 , AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA
 4. (2019) PELANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SEMAKAN KOKURIKULUM BAGI KURSUS PENGANTAR PENGAJIAN SYARIAH , AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA
 5. (2019) PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA PENYEDIAAN DOKUMEN SEMAKAN KOKURIKULUM BAGI PROGRAM SARJANA MUDA SYARIAH , AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA
Contribution to event
 1. (2022) Moderatur Shis 2022, University, (Panelist/Moderator)
 2. (2021) Jemputan Sebagai Panel Pembentangan Candidature Defence Laila Aiman Binti Zakaria (17021088/3 / Ima170020), University, (Panelist/Moderator)
 3. (2021) Jemputan Sebagai Ahli Panel Forum 'Wanita dan Maruah Tanggungjawab Siapa?', University, (Course Facilitator)
Media appearance
 1. (2022) Ahli Panel Rancangan My Halal, National, (Panelist/Moderator)
 2. (2022) Penceramah Kuliah Fiqh Mar'Ah, National, (Panelist/Moderator)

SUPERVISION


Postgraduate Student
PhD/ Doctoral
 1. (2023) KONSEP FIQH JADID DAN PEMAKAIANNYA DALAM ISU-ISU PERUBATAN DI MALAYSIA, NUR MARDIA BINTI MAZRI
 2. (2022) the factors influencing halal logistic service quality in malaysia, MOHAMAD I'RFAN BIN SHAHRUDDIN
Master
 1. (2023) KONSEP ISTIHALAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS : APLIKASI TERHADAP BEBERAPA PRODUK FARMASETIKAL DI MALAYSIA., NUR SUHADA MOHD ZAINUN
 2. (2023) The Usage of Gold in Cosmetics, Food and Pharmaceutical Products from Contemporary Islamic Perspective, NORHALEEDA BINTI DZULKIFLY
 3. (2023) النسبة الإدارية في العمل الخيري دراسة فقهية تطبيقية, Fayez H I A A Alenzi
 4. (2021) Malay Muslim Urban Community Behaviour in Selection of Halal Food Premises, HAZWANI BINTI KAMARUDIN
 5. (2021) Analysis on the use Opioid Analgesic in Pain Treatment According to Islamic Legal Maxim al-Darar Yuzal, SHAHROM BIN SHAHRIN
 6. (2020) The Application of the Method of Ihtiyat in MS 1500: 2009 according to the Perspective of the Shafie Madhhab, WAFAA' BINTI MAZLAN
 7. (2020) Calon belum buat pembentangan proposal dan candidatre defence, AISYAH BINTI JAINUDIN
 8. (2019) Analysis of Contemporary Fatwas in Malaysia Relating to Elopement in Southern Thailand, ATIQAH BINTI HAZMAN
Under Graduate Students
 1. (2022) STATUS OF ALCOHOL IN COUGH RELIEF SYRUP PRODUCTS IN MALAYSIA FROM SHARIAH VIEWS
 2. (2022) Kelonggaran Dalam Tanggungjawab Isteri Bagi Wanita Berkerjaya
 3. (2022) Kaedah Penyembelihan Moden Mengikut Perspektif Syariah
 4. (2021) Persepsi Pelajar APIUM terhadap Konsep Makanan Halal Menurut Islam
 5. (2021) Kajian Penerimaan ProgramVaksinasi dan Kesannyadalam PemeliharaanMaqasid Al Shari ah : Kajian di Kampung Pinang TunggalKepala Batas Pulau Pinang
 6. (2021) Faktor-Faktor yangMempengaruhi GelagatPengguna Muslim dalamPembelian Produk Halal diPasaran: Kajian TerhadapMasyarakat Kuala Besut,Terengganu.

TEACHING


Bachelor
 1. (2022) IIP1007 - Fiqh Al-Halal Wa Al-Haram
 2. (2021) IIP1007 - Fiqh Al-Halal Wa Al-Haram
 3. (2021) IIX1003 - Introduction to Shariah Studies
 4. (2021) IIX2014 - Islamic Consumerism
 5. (2021) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 6. (2021) IIP1001 - Nazariyyah Al-Hukm
 7. (2021) IIP1009 - Nazariyyah Al-Hukm Al-Syar I Fi Usul Al-Fiqh
 8. (2021) IIP3007 - Shariah Project Paper
 9. (2018) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 10. (2018) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism
 11. (2018) IIP1001 - Nazariyyah Al-Hukm
 12. (2018) IIP1007 - Fiqh Al-Halal Wa Al-Haram
 13. (2018) IIX1003 - Introduction to Shariah Studies
 14. (2017) IFEH2114 - Islamic Law of Consumerism