PERSONAL DETAIL


DR. LUQMAN BIN HAJI ABDULLAH

Senior Lecturer
Department of Fiqh and Usul
Academy of Islamic Studies
 
  luqmanabdullah@um.edu.my
 Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-8890-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Expert Panel Member, 2013 to 2016, (University)
 • Jemaah Ulama Majlis Agama Islam Dan Adar Istiadat Melayu Kelantan, Panel Member, 2013 to 2014, (University)
 • Majlis Kelayakan Malaysia (MQA), Assessment Panel, 2018 to 2021, (National)
 • Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), Member Of Shariah Committee, 2018 to 2019, (National)
 • Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, Advisory Syariah, 2019 to 2020, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Ahli Jawankuasa Penyediaan Dokumen Semakan Kurikulum Program Sarjana Muda Syariah, Faculty, 04/12/2019 to 03/12/2020
 • Ahli Jawatankuasa Adhoc Kursus Bahasa Arab Sbg Kursus Teras Fakulti Utk Semakan Kurikulum Tahun 2019, Faculty, 29/05/2019 to 31/01/2020
 • Ahli Jawatankuasa Pemilihan Kemasukan Program Khas Bahasa Arab (PKBA) bagi sesi 201920, Faculty, 29/05/2019 to 31/08/2020
 • Editorial Board Committee Member of Jurnal Syariah, Faculty, 28/03/2019 to 27/03/2021
 • Head of Department, Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, 21/01/2019 to 15/05/2020
 • Head of Department, Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, 01/08/2018 to 20/01/2019
 • Committee member of Quality Committee of APIUM, Faculty, 26/04/2018 to 25/04/2020
 • Ahli Jawatnkuasa Pentadbiran UM Awqaf, University Malaya, 01/08/2017 to 31/12/2018 (UM Awqaf)
 • Ahli Jawatankuasa Penyediaan Dokumen Akreditasi Semula LPKP 03-2016 APIUM, Faculty, 01/09/2016 (Dokumen Akreditasi)
 • Head of Department, Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, 01/08/2016 to 31/07/2018
 • Proof Reader, Faculty, 29/05/2016 to 28/03/2017 (Jurnal Syariah)
 • Penyelaras Program Ijazah Sarjana Syariah, Faculty, 16/09/2015
 • Ahli Jawatankuasa Ijazah Tinggi APIUM, Faculty, 08/09/2014
 • Penyelaras Latihan Industri Jabatan Fiqh dan Usul, Faculty, 30/06/2014 to 30/08/2014
 • Editor for Jurnal Fiqh, Faculty, 01/06/2013 to 30/12/2015
 • Penyelaras Latihan Industri JFU, Faculty, 01/01/2013
 • Proof Reader For Jurnal Syariah, Faculty, 29/03/2012 to 28/03/2014
 • Pengawas Jabatan Fiqh dan Usul, Faculty, 19/12/2011 to 19/12/2011
 • Committe Member of APIUM ICT, Faculty, 26/09/2011 to 25/09/2013
 • Commitee member For APIUM web site, Faculty, 14/08/2009 to 13/08/2011
 • Organizing Commitee For International Seminar on Research in Islamic Studies, Faculty, 19/04/2008
 • Jurnal Fiqh Manager, Faculty, 19/01/2004

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Islamic Studies (waqf,zakat,usul al Fiqh,Amwal)
 • Zakat
 • Islamic Studies


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2019
 • Baharom Kassim, Mohd Roslan Mohd Nor. Abdul Karim Ali & Luqman Haji Abdullah.(2019). Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk. Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia 
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Nor Aini Ali (2019). Kutipan Zakat Rentas Sempadan: Teori Fiqh dan Realiti di Malaysia - Siri Kajian AZKA 1/2019. Kuala Lumpur: PPZ-MAIWP. 

2016
 • Luqman Haji Abdullah, Rushdi Ramli & Noor Fahimah Mohd Razif (2016). Maqasid al-Sgariah:Aplikasi Dalam Aspek Muamalat Dan Kehartaan. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul, Universiti Malaya. 
 • Luqman Abdullah; Paizah Ismail; Mohd Anuar Ramli & Muhammad Ikhlas Rosele, Konflik Fatwa di Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM, 2016. 
 • Razali Md Jani, Muhsin Nor Paizin, Luqman Haji Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2016) Menelusuri Isu-isu Kontemporari Zakat, Kuala Lumpur: PPZ. 
Chapter in Book

2019
 • Muhammad Safwan Harun, Luqman Haji Abdullah & Abdul Karim Ali (2019). Pemikiran Yususf al Qaradawi tentang kedudukan non Muslim dalam kalangan masyarakat Islam. In Baharom Kassim, Mohd Roslan Mohd Nor. Abdul Karim Ali & Luqman Haji Abdullah (Eds.), Menekuni Strategi Dakwah Dalam Masyarakat Majmuk (pp. 253 264). Shah Alam, Selangor: Persatuan Ulama Malaysia. 
 • Luqman Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2019), Faraid dan Falsafahnya Menurut al Quran dan Hadis. In Muhammad Hisyam Bin Mohamad & Siti Shamsiah Md Sufi (Eds.), Faraid dan Perancangan Pewarisan: Harta Beku, Bidangkuasa dan Amalan di Malaysia, (41-66). Kuala Lumpur: IKIM. 

2018
 • Luqman Hj Abdullah, Abdul Karim Ali, Noor Naemah Abdul Rahman, Muhammad Ikhlas Rosele, Nor Fahimah Mohd Razif & Muhammad Safwan Harun (2018). Aplikasi Hibah dalam Amalan Joint Tenancy: Analisis di Malaysia dan Singapura. Dalam, Mohd Roslan Mohd Nor, Khadher Ahmad & Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff (ed.), Penyelidikan Serantau Islam dan Alam Melayu: Pendidikan, Kewangan, Kehartaan, Kenegaraan dan Isu Kontemporari (hh. 49-58). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, UM. 
 • Luqman Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2018). Pendidikan Pondok dan Tahfiz: Cabaran dan Halatuju. Dalam Abdul Karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor & Baharom Kassim (eds.), Islam Era Malaysia Baharu: Dinamika Wacana Kepelbagaian Cabaran (hh. 289-305). Selangor: Persatuan Ulama Malaysia. 
 • Nor Fahimah Mohd Razif, Luqman Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele (2018). Analisis Instrumen Hibah Dalam Operasi Perbankan Islam: Tuntutan dan Kekangan. In Zahari Mahad Musa dan Dina Imam Supaat (Eds.), Isu-isu Semasa Islam dan Sains (pp. 253-264). Nilai: Penerbit USIM 
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah, Hussein Azeemi Abdullah Thaidi & Muhammad Firdaus Ab Rahman (2018). Aplikasi Zakat Pendapatan dalam Institusi Kewangan Islam di Malaysia. Dalam Azman Ab Rahman, Hussein Azeemi & Muhammad Firdaus (eds.). Kutipan dan Agihan Zakat Malaysia Baharu: Isu, Cabaran dan Harapan (hh. 299-306). Nilai: Penerbit USIM. 

2017
 • Noor Naemah Abdul Rahman, Ridzwan Ahmad, Luqman Abdullah. (2017). Persoalan hukum mengenai arahan perubatan awal. Dlm. S.M. Saifuddeen & M.M. Malek (Ed.), Arahan perubatan awal: Perspektif bioetika Islami (pp. 53-82). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia. 
 • Abdullah, L., Ahmad, W. M. W., Rahman, N. N. A. & Sukor, M. E. A. (2017). Wakaf di Malaysia dalam Era Selepas Kemerdekaan. Dalam Abdul Karim Ali & Mohd Roslan Mohd Nor (Eds.), 6 Dekad Kemerdekaan Agenda Menuju Kehadapan (331-342). Selangor:Persatuan Ulama Malaysia (PUM). 
 • Noor Naemah Abdul Rahman, Ridzwan Ahmad & Luqman Haji Abdullah (2017). Persoalan Hukum Mengenai Arahan Perubatan Awal. In Shaikh Mohd Saifuddeen Shaikh Mohd Salleh & Mohammad Mustaqim Malek (Eds.), Arahan Perubatan Awal Perspektif Bioetika Islami (pp. 53-82). Kuala Lumpur: IKIM. 
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Abdul Karim Ali (2017). Perkembangan Institusi Kewangan Islam di Malaysia dan Prospek Masa Hadapan. Dalam, Abdul Karim Ali & Mohd Roslan Mohd Nor (ed.). 6 Dekad Kemerdekaan: Agenda Menuju Kehadapan (hh. 123-150). Bangi: Persatuan Ulama Malaysia. 
 • Muhammad Ikhlas Rosele & Luqman Abdullah (2017). Perbahasan Zakat Saham Dan Realitinya di Malaysia. In Najahudin Lateh, Muhammad Rahimin Osman & Ghafarulahuddin Din (eds.), Isu-isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam (pp. 71-79).Selangor: ACIS, Universiti Teknologi MARA. 
 • Muhammad Safwan Harun, Luqman Haji Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2017), Pengurusan Wakaf Dalam Memelihara Maqasid al-Shariah, In Najahudin Lateh, Muhammad Rahimin Osman & Ghafarullahuddin Din (eds.,)Isu-isu Kontemporari Dalam Zakat, Wakaf dan Filantropi Islam (pp. 287-294). ACIS:UiTM. 
 • Nor Aini Ali & Luqman Abdullah. (2017). Model taksiran zakat padi di Malaysia. Dalam Zahari Mahad Musa, Azman Ab Rahman & Adibah Abdul Wahab (EDS.), Memperkasa kutipan dan agihan zakat di Malaysia (hh. 97-114). bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan: Penerbit USIM. 
 • Muhammad Ikhlas Rosele & Luqman Hj Abdullah (2017). Isu Pemilikan dalam Amalan Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam di Malaysia. In Zahari M. M, Azman A. R. & Adibah A. W. (eds.), Memperkasa Kutipan dan Agihan Zakat di Malaysia (pp. 89-96). Nilai: Penerbit USIM 

2016
 • Luqman Haji Abdullah & Faisal @ Ahmad Faisal Abdul Hamid (2016). Pemikiran Said Ramadhan al Buti mengenai manhaj hukum. Dalam Ridzwan Ahmad, Raihanah Azahari & Noor Naemah Abdul Rahman, Pemikiran Hukum Islam Semasa: Aliran, Kritikan dan Aplikasi (Hlm. 2-36). Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh Dan Usul, Universiti Malaya 
 • Lufti Fauzi Sabari, Luqman Hj Abdullah & Hanafi Hamdani (2016). Kerangka asas penentuan had kifayah pelajar universiti: Pengalaman di UiTM Shah Alam. Dalam Norlina Ismail, Siti Zulaikha Mokhtar & Tengku Mansor Tengku Zainal Abidin (Penyunting), Isu kontemporari had kifayah zakat dan pengurusan di Malaysia (hlm. 83-98).Bandar Baru Nilai: Penerbit USIM. 
 • Muhammad Alimin, A.F., Draman, M.S., Nurul Kabir, Ahmad Shamsuddin, S.A., Ali, A.K., Haji Abdullah, L. & Hasan Adli, D.S. (2016). Ethical Issues Related to Adult Stem Cells Sources from the Islamic Perspective. In Mohd Yusoff, M.Y.Z & Norasid, M.A (Eds). Qur’anic Research: Interaction of Knowledge, Science and Civilization. (129-143). Malaysia: Centre of Qur’anic Research. 

2015
 • Muhammad Ikhlas Rsele & Luqman Haji Abdullah.2015. Amalan Pembayaran Zakat Institusi Kewangan Islam Di Malaysia: Satu Tinjauan. Dlm. Nor Aini Ali, Azizi Che Seman & Mohammad Taqiuddin Mohamad.Isu Kontemporari Pengurusan Dan Pembayaran Zakat Di Malaysia, hlm149- 158.Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Jabatan Suariah Dan Ekonomi, APIUM. 

2014
 • Luqman Haji Abdullah.2014.Survival pendidikan pondok dalam arus moden. Dlm. Abd Karim Ali & Rumaizi Ahmad(pnyt).Islam dan tajdid;tinjauan isu-isu dan perspektif semasa, hlm.175-187.Selangor:Persatuan Ulama Malaysia. 

2011
 • Luqman Haji Abdullah.2011. Kerangka Asas Dalam Pembinaan Hukum Fiqh Masyarakat Bukan Islam Masa Kini. In. Abdul Karim Ali & Rumaizi Ahmad Mustapha (eds.). Fiqh Masyarakat Bukan Islam Di Malaysia, pp. 221 - 230. Selangor: Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor 

2009
 • Luqman Abdullah.2009. Manhaj Fiqh Imam Ahmad Bin Hanbal. in Luqman Abdullah et.a., Manahij Fuqaha, Department of Fiqh and Usul,University of Malaya 
Article in Academic Journals

2020
 • Muhammad Safwan Harun, Luqman Hj. Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2019). Penerapan Elemen Wasatiyyah dalam Kerangka Pemikiran Fiqh al-Jihad Muhammad Said Ramadan al-Buti (W: 2013M). Journal of Muwafaqat, 3 (1): 1-15 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Safwan Harun, Luqman Haji Abdullah & Abdul Karim Ali (2020). Analisis Prinsip al-Darurah Dalam Pinjaman Berasaskan Riba Bagi Tujuan Pemilikan Rumah Dalam Kalangan Minoriti Muslim. AZKA International Journal of Zakat And Social Finance 1(1), 149-163. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Hajar Opir, Muhammed Yusuf, Norrodzoh Siren, Luqman Abdullah & Wan Yusnee Abdullah (2020). Analisa Fatwa Berkaitan Akidah Dalam Filem di Malaysia. Journal AFKAR. special issu, 137-172. (SCOPUS-Indexed)
 • Yasir Aziz Fadillah Mansor Shujaa Waqar Luqman Haji Abdullah (2020). The nexus between zakat and poverty reduction, is the effective utilization of zakat necessary for achieving SDGs: A multidimensional poverty index approach. Asian Social Work and Policy Review, 235-247 (SCOPUS-Indexed)

2019
 • Ali Zainal Abidin, Al Nahari Ahmad Ameen, Luqman H Abdullah أسباب الخلاف عند متأخري الشافعية \ Asbab al Ikhtilaf 'ind Mutaakhirin al Shafi'iyyah, Majallah al Qalam, Jaiah al Qalam li al 'Ulum al Insaniah, Vol.14, 224-225. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Fauzi Hamat, Muhammad Rashidi Wahab, Che Zarrina Sa‟ari, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, Azmil Zainal Abidin,Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman, Luqman Abdullah,Wan Adli Wan Ramli, Mohd Khairul Naim Che Nordin,Faizuri Abd Latif, dan Mohd Khafidz Soroni. (2019). Bidasan Terhadap Penolakan Asha'irah Sebagai Ahl Al-Sunnah Al-Jama'ah. Jurnal AL-UMMAH. 1(1), 1-36. Selangor: Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Non-ISI/Non-Scopus Indexed. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nurul Iman Mohd Zain, Luqman Abdullah. (2019). Pertukaran sistem kepada patuh syariah sebagai alternatif kepada sistem perbankan dan institusi kewangan konvensional: pengalaman di Malaysia (Conversion into Syariah Compliance System as an Alternative to Conventional Banking System and Financial Institutions: The Experience of Malaysia), Jurnal Hadhari: An International Journal, 11(1), 19-36. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Luqan Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2019). Konflik Antara Fatwa-fatwa Zakat Ke atas Wang Caruman Dalam Kumpulan Wan Simpanan Pekerja (KWSP) Di Malaysia: Analisis Fiqh. Jurnal Syariah. 3(27), 487-504. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Luqman Hj. Abdullah. Muhammad Ikhlas Roselea, Nor Fahimah Mohd Razifa, Abdul Karim Ali & Noor Naemah Abdul Rahman (2019), Muslim's trust property issues in Malaysia: a preliminary study, Journal of Emerging Economies & Islamic Research 7(2) 2019, 63 – 71 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Azri Bhari, Luqman Abdullah, Mohd Asyrof Zaki Yaakob, Mohammad Mahyuddin Khalid, Mohd Faiz Mohamed Yusof (2019), Analisis Literatur Kajian Zakat dan Maqasid Syariah, Journal of Fatwa Management and Research, 17 (2), 235-264 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Al-Nahari, Ameen Ahmed Abdullah Qasem; Monawer, Abu Talib Mohammad; Abdullah, Luqman Bin Haji; Ali, Abdul Karim Bin; Rahman, Noor Naemah Binti Abdul; Achour, Meguellati (2019). Loopholes in contemporary studies on maqāṣid al-sharīʿah in finance: A critical analysis. International Journal of Ethics and Systems. xx(xx), x- xx. (SCOPUS-Indexed)
 • Nor Fahimah Mohd Razif, Mohd Shahid Mohd Noh dan Luqman Abdullah. (2019) .Potensi Aset Digital Sebagai Aset yang Dikenakan Zakat: Satu Pengenalan. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. 18(3), 103-120 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Muhammad Safwan Harun, Luqman Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele (2018). Konsep Bid’ah Menurut Perspektif Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti (1929-2013). Al-Basirah Journal, 8(1): 11-22. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ali Zain al Abidin al Husaini, Luqman Haji Abdullah & Ameen Ahmad al Nahari. (2018). جهود شيخ الأزهر ابراهيم الباجوريفي حدمة المذهب الشافعي . JISTSR, 4 (2). 116-132. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Ikhlas Rosele,Luqman Hj. Abdullah, Nor Fahimah Mohd Razif & Khairul Azhar Meerangani (2019).Hadith Riba Dalam Kitab ‘Umdah al-Ahkam: Analisis Perspektif Fiqh, Jurnal Ulwan vol 1, 11-19. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Malek, M.M., Abdul Rahman, N.N., Hasan, M.S. L Abdullah. (2018) .Islamic Consideration on the application of patient's autonomy in End-Of-Life decision. Jornal of Religion and Health, 57(234),1 - 14. (ISI-Indexed)

2017
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Abdullah, Mohd Farhan Md Ariffin & Mohamad Zaim Isamail (2017). Konflik hukum zakat pendapat:satu penilaian, LJMS, vol. 1, 13-19. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Hajar Opir, Mohammed Yusof, Luqman Abdullah, Norrodzoh Binti Hj Siren, Yusmini Md Yusoff & Wan Yusnee Abdullah (2017), Pembinaan Kriteria Filem Patuh Syariah di Malaysia, Al Abqari: Journal of Islamic Social Science and Humanities, 12 (December), 71-91. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abdullah, L. H., Sukor, M. E. A., Ahmad, W. M. W. & Rahman, N. N. A. (2017). The Governance of WAKAF Land in Malaysia and Indonesia: A Comparative Perspective. International Journal of Management and Applied Science, 3(12), 38-41. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Shahidra Abdul Khalil, Abdul Karim Ali, Luqman Abdullah (2017). Takaful sebagai alternatif kepada 'aqilah dalam menjelaskan pampasan kepada pihak ketiga: Perbincangan isu-isu fiqh berbangkit. Jurnal Fiqh, 14. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Azri, B., Mohammad Mahyuddin, K., Luqman, A., Mohd Ashrof Zaki, Y., Mohd Dasuqkhi, M.S. and Mohd Solahuddin, S. (2017). Element of Swine from the Perspective of Fiqh Ruling and Fatwa. JSSH(S) Vol. 25 (SCOPUS-Indexed)

2016
 • Azri Bhari dan Luqman Haji Abdullah (2016), Senario Fatwa-fatwa zakat di Malaysia: Perspektif Maqasid Syariah, Jurnal Fiqh, vol. 13, 57-88. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohd Rushdi Ramli & Luqman Abdullah.2016. Agihan zakat terus kepada asnaf:analisis fiqh dan kedudukannnya di Malaysia. LJMS 10 :86-100. 
 • Hafizah Alaidin & Luqman hj Abdullah (2016). Asnaf fi sabilillah mengikut pandangan Yusuf al Qaradhawi:sorotan terhadap buku Fiqh al Zakah, Jurnal KIAS, bil. 1, 107 - 126. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah & Nor Aini Ali.2015.Perbandingan taksiran zakat pertanian di negeri-negeri terpilih di Malaysia. Jurnal Syariah 23(1):1-24. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Uzair Jamal Abdul Nasir & Luqman Haji Abdullah.2015.Fatwa-fatwa zakat di Negeri Perak:Satu Analisis.Labuan e-Journal of Muamalat and Society. Vol. 9:75-91. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Mohd Farhan Md. Ariffin.2015. Zakat atas syarikat di Malaysia:Analisis potensi.Jurnal Intelek Vol. 10 (1):25- 32. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhamad Firdaus Ab Rahman, Luqman Abdullah & Nor Aini Ali. (2015). Perbandingan Taksiran Zakat Pertanian di Negeri- negeri Terpilih di Malaysia. Jurnal Syariah 23(1): 1- 24 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Feirul Maliq Intajalle, Luqman haji Abdullah & Abdul Monir Yaacob.2015. Instrumen Pembahagian Pusaka Islam Di Singapura.The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research USIM 12 (1): 91-111. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Wan Zulkifli Wan Hassan, Jamsari Alias, Ezad Azraai Jamsari, Luqman Abdullah, Sidek Abdullah.2015.The Approach of Knowledge Transfer in Deriving Shafi ite Hukum.Mediterranean Journal of Social Sciences 6(1):260-271. (SCOPUS-Indexed)

2014
 • Othman Sahalan & Luqman Haji Abdullah.2014.Pengurusan Asnaf Muallaf Di Negeri Johor: Satu Sorotan (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Luqman Haji Abdullah et.al.2014.The Inconsistency in Assessing Agricultural Zakat. GJAT 4(1): 17-31 (SCOPUS-Indexed)
 • Hassan, W. Z. W., Alias, J., Muslim, N., Abdullah, L., Abdullah, S. 2014. Challenges in fatwa management in terengganu, malaysia Mediterranean Journal of Social Sciences (SCOPUS-Indexed)
 • Feirul Maliq Intajalle & Luqman Haji Abdullah.2014.PEMBAHAGIAN PUSAKA ISLAM DAN PERMASALAHANNYA DI SINGAPURA (Distribution of Muslim s Estate and Issues in Singapore).Journal of Southeast Asian Studies 19 (1):81-101. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Luqman Haji Abdullah.2014.Trusteeship of an Endowment in Islamic Law:Theory and Practice. IJSSHBS 1(3):108-113. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Wan Zulkifli Wan Hasan, Jamsari Alias, Ezad Azraai Jamsari,Luqman Abdullah & Sidek Abdullah.2014.Challenges in Fatwa Management in Terengganu.Mediterranean Journal of Social Sciences. 29 (5) : 9 - 18 (SCOPUS-Indexed)

2013
 • Mohamad Zaim Isamail, Mohd Farhan Md Ariffin, Luqman Haji Abdullah, Muhammad Ikhlas Rosele.2013. Zakat Pertanian Di Malaysia:Satu Kajian Pemerkasaan.LJMS (7): 33-47 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Nor Aini Ali & Luqman Abdullah. 2013. Isu-isu Fiqh Semasa Berkaitan Zakat Pertanian di Malaysia. Jurnal Syariah 21(3):231-258 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Ikhlas Roselea,Luqman Hj. Abdullah & Mohd Anuar Ramli.2013.Al-Qaradawi s Juristic Perspectives On Zakah of Agricultural Wealth as Reflected in His Fiqh Al Zakah.JEEIR. 1 (3): 2-12. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Khairun Najmi Saripudin, Shamsiah Mohamad, Nor Fahimah Mohd Razif,Luqman Haji Abdullah and Noor Naemah Abdul Rahman. 2012. Case study on sukuk musharakah issued in Malaysia. Middle East Journal of Scientific 12(2): 168- 175. (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • Wan Zulkifli Wan Hassan, Hasnan Kasan, Azwira Abdul Aziz, Zulkifli Mohamad,Jamsari Alias,M. Sabri Haron & Luqman Haji Abdullah. 2012.Sustainability of Fiqh In Critical Fatwas (Juristic Rulings) Concerning Zakat In Terengganu. Advances In Natural And Applied Sciences 6(7):1062-1074. (SCOPUS-Indexed)
 • Feirul Maliqa Intajalle, Luqman Haji Abdullah, Abdul Karim Ali and Mohd Roslan Mohd Nor. 2012. Islamic inheritance law among Muslim minority countries in Southeast Asia. Middle East Journal of Scientific Research 12(1): 114-118. (SCOPUS-Indexed)
 • Luqman Haji Abdullah, Wan Marhaini Wan Ahmad, Noor Naemah Abdul Rahman, Abdul karim Ali, Mohd Roslan Mohd Nor, Shahidra Abdul khalil & Ameen Ahmed Abdullah Qasen al-Nahari. 2012. Juristic Discourse on The Delay in Payment and Distribution of Zakat. Middle-East Journal of Scientific Research 12(2): 176-181. (SCOPUS-Indexed)
 • Rahimin Affandi Abdul Rahim, Saadan Man and Luqman Haji Abdullah. 2012. Transformation of shariah studies in Malaysian higher learning institution. Middle East Journal of Scientific Research 12 (2): 145-154. (ISI/SCOPUS Indexed Publication)
 • Wan Zulkifli, Luqman Abdullah, Wan Marhaini & Sidek Abdullah. 2012. The Dependence of Shafi`i Sect in Determining Rulings (Fatwas)on Tithe in Terengganu Malysia for the Years 2000 to 2005. Advances in Natural and Applied Sciences, 6(7): 1184-1193. (SCOPUS-Indexed)
 • Wan Zulkifli, Azizi Umar, Luqman Abdullah, Sidek Abdullah, Jamsari & Hasnan Kasan.2012. The Role of the Malay Archipelago Scholars in Terengganu in the Development of the Shafi'i Sect. Journal of Applied Sciences Research, 8 (11): 5333-5341. (SCOPUS-Indexed)

2011
 • Hashem Rifa'e, Abdul Karim Ali & Luqman Haji Abdullah.2011. ¿¿ ¿¿¿ "¿¿ ¿¿¿" ¿¿¿ ¿¿¿¿Jurnal Fiqh 8. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2009
 • Saadan Man, Abdul Karim Ali,Luqman Abdullah& Rushdi Ramli(2009),Kesesuaian Pemikiran Dan Amalan Mazhab Selain Shafi\'i Di Malaysia:satu Analisis Awal,Paper accepted to bepublished in Jurnal Fiqh No.6 2009. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2008
 • Wan Zulkifli Wan Hassan, Luqman Hj Abdullah, Saadan Man,Pemikiran Imam Al Shafi'i Mengenai Sadd al Zarai' Sebagai Sumber Hukum, in JURNAL FIQH 2008. hsl. 97-116. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Syed Hilmi Syed Abdul Rahman, Muhammad Yusuf, Luqman Haji Abdullah (2008), Konsep Halalan Tayyiba Dalam Pemakanan Dan Implikasinya Terhadap Kesempurnaan Ibadah/ The Concept of Halalan Tayyiba in Foods dan It s Implication in Ibadah. JURNAL USULUDDIN, bil. 28, 2008, pp. 79 - 92 (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Syed Mohammad hilmi Syed Abdul Rahman, Muhammed Yusof dan Luqman Hj Abdullah 2008.Konsep Halalan Tayyiba Dalam Pemakanan dan Implikasinya Terhadap Kesempurnaan Ibadah. Jurnal Usuluddin Bil. 28.: 79-92 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2007
 • Luqman Abdullah & Ni\'ma Jihatea (2007), Bermazhab Dalam Kerangka Amalan Bermazhab Shafi\'i Di Malaysia; satu Sorotan,Jurnal Fiqh No. 4. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2016
 • • Luqman Hj. Abdullah & Muhammad Ikhlas Rosele (2016). Isu Perbezaan Fatwa di Malaysia: Satu Tinjauan. Dalam Irwan Mohd Subri (ed.), Seminar Fatwa Antarabangsa (isFATWA) 2016, 189-194. Nilai: USIM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah & Mohd Anuar Ramli.2015. potensi zakat syarikat di Malaysia.Prosiding Persidangan Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi. hlm. 39-50. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Wan Marhaini Wan Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele & Luqman Haji Abdullah.2014.Zakat and Debt: Notes for Islamic Banks and Their Customers.Proceeding International Conference on Global Islamic Studies 2014, pp. 136-148. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Luqman Haji Abdullah.2014.Trusteeship of an Endowment in Islamic Law: Theory and Practice. Proceeding of the International Conference on Advances in Management, Economics and Social Science MES 2014, pp - 33 - 37. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Luqman Haji Abdullah, Wan Marhaini Wan Ahmad 7 Wan Zulkifli Wan Hasan.2014. Zakat on Salary and Wages: The Unsettled Juristic Issues. Proceeding International Conference on Global Islamic Studies 2014.pp. 194-199 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Luqman Haji Abdullah, Paizah Ismail, Muhammad Ikhlas Rosele, Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar, Ummi Farahin Yassin, Mohd Anuar Ramli & Wan Zulkifli Wan Hassan. 2013.Kedudukan Mazhab Shafi'i Dalam Fatwa-fatwa Zakat di Malaysia: Sorotan Fatwa Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Dari Tahun 2000-2010. Prosiding Seminar Isu-isu Kontemporari Dalam Mazhab Shafi'i, hlm. 139-155 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Nor Aini Ali & Luqman Abdullah. 2012. Amalan Taksiran Zakat Padi di Negeri-negeri Terpilih di Malaysia. Proceeding of The International Seminar on Research in Islamic Studies. Kuala Lumpur: Academy of Islamic Studies. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Luqman Haji Abdullah.2011.Latest Development of Traditional Islamic Education in Kelantan.International Conference on Technology, Education and Develoment Proceeding, pp.2193-2198 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2010
 • Luqman Abdullah.2010.The Future of Pondok Education in Malaysia.International Conference on Islamic Education Proceeding 2010, (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Ahmad Hidayat Buang, Mohd Roslan Mohd Nor & Luqman Abdullah.2010.The Madrasa System in Malaysia:Its Constribution to the Nation and Challenges, pp. 124-136 
 • Luqman Haji Abdullah et.al.(2010),legasi Ulama Kelantan:Tumpuan Kepada Tiga Ulama Pondok Utama Dalam Seruan Pembudayaan Ilmu, Prosiding Seminar Keintelektualan Islam 
Others

2006
 • Luqman Abdullah dan Rushdi Ramli(2006), Pemberian dan Penerimaan Wang Saguhati Dalam Pelaksanaan Ibadah di Kalangan Masyarakat Melayu / Gifts dan Hires in Ibadah as practised in Malay Culture: A Juristic Analysis in Md Salleh Hj Ahmad, Abd Karim Ali, Ridzwan Ahmad dan Mohd Zaidi Abdul Rahman (eds.), Hukum Islam dan Budaya Tempatan, Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, hal. 187-200. Paper originally presented at National Seminar on Contemporary Fiqh iii 2004, organized by Dept. of Fiqh dan Usul, University of Malaya, Kuala Lumpur, at Main Lecture Hall, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, on 18-19 September 2004. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Ulama viewpoint on corporate waqf in Southeast Asia, Co-Investigator, 2019 - 2019, The Ministry of Religion of Republic of Indonesia
 • Kajian Kutipan Zakat Rentas Sempadan : Teori Fiqh Dan Realiti Di Malaysia, Consultant, 2018 - 2019, Private Funding, (National)
 • Maqasid Al-shari Ah In Financial Transactions, Consultant, 2018 - 2019, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • Transformasi Dasar Dan Program Pengijazahan Di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Consultant, 2018 - 2019, Bantuan Khas Penyelidikan (BKP Special), (National)
 • Fiqh Kehartaan Malaysia: Konsep Dan Amalan, Consultant, 2017 - 2019, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • [rpif08-16um] Pengurusan Harta Amanah Orang Islam: Kajian Perbandingan Malaysia & Singapura, Principal Investigator(PI), 2016 - 2018, Others MOHE, (National)
 • Pemakaian Maslahah Dalam Industri Takaful Di Malaysia, Consultant, 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Comparative Study Of Waqf Land Development Between Fatwas, Mazhabs, States And Countries, Principal Investigator(PI), 2014 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), (University)
 • Penangguhan Pembahagian Harta Pusaka dalam Kalangan Masyarakat Islam di Kabupaten Aceh Besar, Principal Investigator(PI), 2013 - 2014, Postgraduate Research Grant (PPP) - Course & Disertation, (National)
 • Patterns of Contemporary Ijtihad and Ikhtilaf in Malay World and The Middle East: A Comparative Study, Consultant, 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Transformasi Dalam Pengajian Tinggi Aliran Islam Di Malaysia, Consultant, 2012 - 2013, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • KONFLIK FATWA DI MALAYSIA: FENOMENA DAN RANGKA PENYELESAIANNYA, Principal Investigator(PI), 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • The Application of Istibdal of Waqf Property in Malaysia and Singapore, Principal Investigator(PI), 2011 - 2012, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (University)
 • Zakat Tanaman: Taksiran dan Aplikasi di Malaysia (RG065/09HNE), Co-Investigator, 2009 - 2010, University of Malaya Research Grant, (University)
 • KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PUSAKA ISLAM DAN PUSAKA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA APLIKASINYA DI LAMONGAN, Main Supervisor, 2008 - 2009, Postgraduate Research Grant (PPP) - Research, (National)
 • Penerimaan Masyarakat islam Terhadap Amalan Percampuran Mazhab Dalam Isu-Isu Ibadat dan Kekeluargaan (FP015 / 2005D), Co-Investigator, 2008, , (National)
 • Penerimaan Masyarakat Islam Di Malaysia terhadap Amalan Percampuran Mazhab dalam Isu Ibadat and Kekeluargaan/ The Response of Muslims in Malaysia On The Issue of Adopting Different Mazhabs in The Cases of Ibadah and Family Law. Research approved and funded by University of Malaya (No. FP015/2005D), , 2008, , (National)
 • PERKEMBANGAN TERKINI PENGAJIAN PONDOK DI MALAYSIA, Principal Investigator(PI), 2008 - 2009, RU Geran, (National)
 • (Ahli) -Perkembangan Terkini Pengajian Pondok Di Malaysia, Co-Investigator, 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Perkembangan Terkini Pengajian Pondok Di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2008 - 2009, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)
 • Karya-karya Fiqh di Malaysia selepas Merdeka, Co-Investigator, 2007 - 2009, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Tajuk; Penerimaan Masyarakat Islam Terhadap Amalan Percampuran Mazhab Dalam Isu-Isu Ibadat dan Kekeluargaan, Co-Investigator, 2006 - 2007, Short Term Research Fund (Vote F)(PJP), (National)

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Ahli Jemaah Ulama MAIK, Committee Member, 2011-2012, majlis Agama islam dan adat Istoadat melayu kelantan
 • Penasihat Akademik, Penasihat, 2011-2014, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
 • Mesyuarat Prosedur Wakaf Korporat Majlis Agama Islam Johor, Committee Member, 2008-2008, Majlis Agama Islam Johor
 • Pakar Rujuk, Bengkel Perancangan Pembangunan dan Penyelarasan Harta Mal MAIN, Jabatan Wakaf zakat Dan Haji, Jabatan Perdana Menteri, 26 Jun 2007., Consultant, 2007-2007, Jabatan Wakaf , Zakat Dan Haji, Jabatan Perdana Menteri
 • Pakar rujuk, Mesyuarat Projek Penyediaan Tatacara Pengurusan Harta Luqatah, Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji, Jabatan Perdana Menteri, 16 Julai 2007., Consultant, 2007-2007, Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji, Jabatan Perdana Menteri

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Certificate of Appreciation, Minggu Terbuka Akademik Apium Mita 2019, Apium, 2019, (Ptj)
 • Gold Medal, Isu Kutipan Zakat Rentas Sempadan Di Malaysia Menurut Hukum Islam, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2019, (Ptj), Apium, 2019, (Ptj)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2019, (University)
 • Registered Syariah Advisor for Securities Commission Malaysia, Securities Commission Malaysia, 2017, (National)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2017, (University)
 • Bronze Medal, Category of Post Graduate Students, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2016, (Ptj)
 • Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (J.M.K), Darjah Kebesaran Negeri Kelantan, 2016, (National)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2013, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2006, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2003, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


PLEANARY/KEYNOTE SPEAKER
 • Islam and Moderation in Multi Religous Society: Malaysian Experience, 3rd International Conference on Islamic Studies 2019 (ICONIS), 2019-11-02 to 2019-11-02, IAIN Madura, (International)
INVITED SPEAKER
 • Traditional Education System in Malay Archipelago, Forum on Traditional Education System in Malay Archipelago, organized by IKATAN in conjuction with KL International Book Fair at PWTC., 2006-03-26 to 2006-03-26, IKATAN, (International)
 • Ibadah Korban Dalam Islam, Bengkel Ibadah Korban, 2009-07-07 to 2009-07-07, East Meat Sdn Bhd, (State)
 • Hukum Halal Dan Haram Dalam Pemakanan, Program Pemantapan Fatwa, 2009-08-07 to 2009-08-07, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan)
 • Isu-isu Bermazhab Dan Khilafiyyah Di Malaysia, Diskusi Ilmiah Isu-isu Khilafiyyah Semasa, 2010-02-06 to 2010-02-06, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, (State)
 • Isu-isu Semasa Zakat Di Malaysia, Program Pemantapan Fatwa, 2010-04-13 to 2010-04-13, Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, (Jabatan)
 • Peranan Institusi Masjid Dalam Menjaga dan Mentadbir Harta Wakaf/The Role of Mosque in administering waqf property, MAIS Intellectual Discourse, 2010-06-23 to 2010-06-23, Majlis Agama Islam Selangor, (State)
 • Perbincangan Dinar Dan Dirham Dalam Fiqh Zakat, Seminar Dinar Emas, 2010, 2010-12-22 to 2010-12-22, Qafilah International Ltd, (National)
 • Zakat For Islamic Financial Institutions, Bengkel Zakat Institusi-institusi Kewangan Islam, 2011-05-03 to 2011-05-03, Bank Negara Malaysia, (National)
 • Asas-asas Fiqh Dalam Penentuan Hukum Kes-kes Kemalangan Jalanraya , Seminar Fiqh Jalanraya, 2011-05-22 to 2011-05-22, Pejabat Mufti negeri Kelantan, (Negeri)
 • Konsep Dharurat dan Maslahah: Konsep dan syarat-syarat Pelaksanaan dalam Pembinaan hukum, Bengkel Istinbat Hukum, jabatan Kemajuan islam Malaysia, 2012-06-13 to 2012-06-13, Jabatan Kemajuan Islam Jakim, (National)
 • Maqasid Syariah Asas Pendekatan Siasah Syariyyah Dalam Pentadbiran, Wacana Ilmiah Maqasid Syariah, 2015-04-12 to 2015-04-12, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Kelantan, (State)
 • Maqasid Syariah dan Relevansinya Dalam Istinbat Hukum, Muzakarah Istinbat Hukum, 2015-10-28 to 2015-10-28, JAKIM, (National)
 • Faraid Dan Falsafah Pembahagian Pusaka Menurut Al Quran dan al Hadith, Seminar Faraid & Perancangan Pewarisan: Isu Harta Beku & Penyelesaiannya Di Malaysia, 2016-03-29 to 2016-03-30, Institut Kefahaman Islam Malaysia, (National)
 • sistem Pendidikan Pondok Di Malaysia, Persidangan Meja Bulat Institusi Pondok Malaysia, 2016-07-28 to 2016-07-28, JAKIM, (National)
 • Manhaj Fiqh Ahlu al Sunnah wa al Jamaah, Seminar Kebangsaan Asyairah Ahli Sunnah Waljamaah, 2017-12-10 to 2017-12-10, Universiti Kebangsaan Malaysia, (National)
 • Metodologi Pengiraan Zakat Bagi Institusi Kewangan Islam: satu analisis, MUZAKARAH CENDIKIAWAN SYARIAH NUSANTARA KE 12 (MUZAKARAH 12), 2018-07-03 to 2018-07-04, International Shariah Research academy for Islamic Finance, (Nusantara)
 • Perkembangan Pengajian Islam Tradisional di Malaysia Dalam Membentuk Identiti Melayu Islam, Seminar Hukum Islam Semasa IX Peringkat Kebangsaan 2018, 2018-12-19 to 2018-12-19, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (National)
 • Interpretasi Pembahagian Harta Pusaka Dan Hibah Menurut Syariah: Pendekatan Yang Praktikal Dan Implikasi Hukum, Muzakarah Ahli Majlis Penasihat Syariah Institusi Kewangan Islam ke 15, 2019-10-17 to 2019-12-17, JAKIM, (National)
PRESENTER
 • Ijtihad Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporari Menurut al Qaradhawi/Ijtihad in Contemporary Fiqh According to Al Qaradhawi: An Analysis., National Seminar on General Studies 2006 , 2006-06-13 to 2006-06-14, Faculty of Management and Human Resource, University of Technology Malaysia, (National)
 • Fatwa-fatwa Wakaf Di Malaysia: Analisis Khusus Di Negeri Kelantan, Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, 2006-09-12 to 2006-09-14, Jabatan wakaf, zakat dan Haji, jabatan Perdana Menteri, (National)
 • Bermazhab Dalam Kerangka Amalan bermazhab shafi'i di Malaysia:Satu Sorotan, Seminar Hukum Islam Semasa V 2007, 2007-08-22 to 2007-08-23, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, universiti Malaya, (National)
 • تجديد علم أصول الفقه فى الأندلس, Seminar Antarabangsa Andalusia 1300 Tahun, 2008-03-05 to 2008-03-06, Sekretariat falsafah Dan sains Islam, Universiti Sains Malaysia, (International)
 • Shariah Studies in Traditional and Modern Institute of Islamic Studies: A Comparison, Conference on Malaysian Study of Islam, 2008-06-28 to 2008-06-29, University of Wales, (International)
 • keterikatan kepada mazhab fiqh di Malaysia: Antara keserasian mazhab syafi'i dan tuntutan semasa, Seminar Fiqh dan pemikiran islam lestari, 2008-10-29 to 2008-10-30, Bahagain Pengajian Islam Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan USM dan JAKIM, (National)
 • Madrasah System in Malaysia:Its Contribution and Challenges, International Conference on Islamic Area Studies, 2008-11-22 to 2008-11-24, National Institute of Humanities, Japan & Asia-Europe Institute, University of Malaya, (International)
 • Pembangunan Harta Wakaf Semasa Dari Perspektif Mazhab Shafi'i: Rujukan Kepada Kes Istibdal, Seminar Hukum Islam Semasa VI 2009 Peringkat Kebangsaan, 2009-10-22 to 2009-10-23, Department of Fiqh and Usul, Academy Of Islamic Studies, University Of Malaya, (National)
 • Kerangka Asas Dalam Pembinaan Hukum Fiqh Masyarakat Bukan Islam Masa kini, Simposium Fiqh Masyarakat Bukan Islam Di Malaysia, 2009-12-23 to 2009-12-24, Persatuan Ulama Malaysia (Selangor), Jabatan Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, (National)
 • Sejarah Perkembangan Institusi Pondok dan Penekanan Kepada Kitab Jawi, Simposium Warisan Dan Tamadun Islam 2009, 2009-12-28 to 2009-12-29, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (National)
 • Latest Development of Traditional Islamic Education in Kelantan, International Conference Technology, Education and Develoment INTED 2011, 2011-03-07 to 2011-03-09, Internation Association for Technology, Education and Development, (International)
 • Juristic Issues in The Delays of Payment and Distribution of Zakah, International Zakat Conference, 2011-07-19 to 2011-07-21, World Zakat Forum, Indonesia, (International)
 • Trusteeship of An Endowment in Islamic Law: Theory and Practice, International Conference on Advances In Management, Economics and Social Sciences, 2014-06-07 to 2014-06-08, Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), (International)
 • : , Te 6th International Prophetic Heritage Conference 2018, 2018-10-02 to 2018-10-03, USIM, (International)
OTHERS
 • Solving Problems Creatively & Making Decisions Proficiently, International Workshop on Solving Problems Creatively & Making Decisions Proficiently held by Projacs International Training and Development Group at JW Marriot Hotel , 2006-11-05 to 2006-11-09, Projacs International Training and Development Group, (International)
 • رؤية قيادية لاجتهادات الفاروق عمر بن الخطاب, Internationla Seminar On leadership, 2007-07-10 to 2007-07-11, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)
 • Bidaah Hasanah, Wacana Bidaah Hasanah, 2008-03-17 to  , Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, (University)
 • Functions and Fundamentals of Waqf, Islamic Estate, Retirement & Waqf Planning (M5), 2009-01-21 to 2009-01-21, ZAR PERUNDING PUSAKA SDN BHD
 • Transformasi Sistem Pendidikan Pondok Di Malaysia, Persidangan Meja Bulat Transformasi Sistem Pendidikan Pondok Di Malaysia, 2014-05-22 to 2014-05-22, UPSI Dan Majlis Professor Negara, (National)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Dialog Isu Perkahwinan Kanak-kanank, Female Circumcission dan Vaccination, National Council of Women's Organization, 2019, 1, (National)
 • Panel Pakar Penyelidikan Istilah Wakaf, Kolej Profesional Baitulmal KUala Lumpur, 2019, 4, (National)
 • Ahli Jemaah Ulama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, 2019, 12, (Kelantan)
 • Panel Pakar Syariah, JAKIM, 2019, 36, (National)
 • Penilai Luar Program Diploma Pengajian Turath Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2018, 24, (International)
 • Penilai Pakar bagi Kajian "Pengurusan Dan Kurikulum Pondok Di Malaysia, JAKIM, 2017, 12, (National)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Mesyuarat Panel Pakar Syariah, JAKIM, Expert Advisor, 2019-2020, (National)
 • PAKAR PENYELIDIKAN ISTILAH WAKAF KOLEJ PROFESIONAL BAITULMAL KUALA LUMPUR (MILIK PENUH MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN)(MAiWP) DAN JABATAN WAKAF, ZAKAT DAN HAJi(JAWHAR), KOLEJ PROFESIONAL BAITULMAL KUALA LUMPUR, Expert Advisor, 2019-2019, (National)
 • Memberi Penerangan Dalam Kerja Lapangan Projek Penyelidikan Perakaunan Dan Pelaporan Kewangan Islam Bgai Institusi Wakaf, Zakat Dan Baitulmal di Malaysia, Pusat Pengajian Perakaunan, UKM, Expert Advisor, 2017-2017, (University)
 • Penilai Pakar Pengurusan dan Kurikulum Institusi Pondok di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Expert Advisor, 2017-2018, (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam Universiti Malaya, Penyeliaan Latihan Mengajar Jun 2009 ,  ( )
 • Rormuelee Lengsueni, Kitab Sullam al Mubtadi Fi Ma'rifat Tariqah al Muhtadi Karangan Sheikh Daud al Fattani, master dissertation submitted at department of Fiqh and usul, University of Malaya, 2009., Thesis Examination ,  ( )
 • Siarman Mohammad Idin, Kaedah Pembahagian Harta Pusaka Adat Tiga Luhah Tanah Sekudung Siulak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Master's dissertation submitted to Dept of Fiqh and usul, University of Malaya, March 2009., Thesis Examiner ,  ( )
 • Ali Akbar, Pentafsiran Ayat-ayat Mawarith Menurut h. Munawir Sjadzali, dissertation submitted for master degree at Dept of Quran and Hadith, University of Malaya, 2009., Thesis Examination ,  ( )
 • Pelajar Sarjana Muda Pendidikan Islam sessi 2005/06, Penyeliaan Latihan Mengajar Mei - Julai 2006 ,  ( )
 • Syh. Noorul Madihah Syed Husin (2007), Kefahaman Masyarakat Islam tentang Ihdad: Kajian Di Bandar Dungun Terengganu, Disertasi Sarjana, Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., Thesis Examiner ,  ( )
 • Jurnal Fiqh Article Review, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Jurnal Muamalat, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pengagihan Surplus Dana Tabarru': Kajian di Syarikat Prudential BSN, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Journal of Muwafaqat, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Jamal Ahmed Abdulgasem Ajaj, الصكوك الاسلامية ودورها في ادارة السيولة نحو اعداد مقترح تطبيقي في ظل القوانين والتشريعات الجديدة في ليبياInstitute of Islamic Banking and Finance IIUM, Thesis ,  (2019 - 2019)
 • Al Qanatir International Journal of Islamic Studies, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Candidature Defense for Master Student, Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Panel Penilai Geran Penyelidikan RU Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Project ,  (2018 - 2018)
 • Panel Penilai Jurnal Muamalat JAKIM, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Progam Sarjana Muda Kauseling dan Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak, Fakulti Pendidikan, Pengakreditasian Semula Program Sarjana Muda ,  (2017 - 2017)
 • Panel Penilai Jurnal Muamalat JAKIM, Article In Journal ,  (2017 - 2017)
 • “Pembentukan Institusi Pengajian Tinggi Berteraskan Wakaf di Malaysia: Cadangan Model Pelaksanaannya” JURNAL SYARIAH, Article In Journal ,  (2017 - 2017)
 • تحقيق المناط دراسة تطبيقة قرارات اراجحي, Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Xenotransplantantasi Unsur Khinzir sebagai Medium Terapeutik Menurut Perspektif Islam dan Saintifik, Article In Journal ,  (2016)
 • Farhana, Muhammad Suhaimi,Wakaf Sebagai Pelengkap Pembiayaan Awam di Malasyia, Disertasi PhD Jabatan Syariah Dan Ekonomi, API, Thesis ,  (2016)
 • Journal of Rural Studies 'Transformation in Expension of Agricultural Zakat Revenue in Malaysia Based on Maqasid Shariah", Article In Journal ,  (2016)
 • Jurnal Muamalat JAKIM, Article In Journal ,  (2016)
 • Potensi Wakaf Tunai Dalam Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat Di Kelantan, Thesis ,  (2016 - 2016)
 • Industrial Training, Industrial Training ,  (2015)
 • Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa INFAD, Article In Journal ,  (2015 - 2015)
 • Jurnal Fiqh تحليل كيفية توزيع مال الزكاة على المصارف الثمانية فى بيت المال بترنجانو, Article In Journal ,  (2015)
 • Penilaian untuk akreditasi penuh program Diploma Syariah Islamiah, Kolej Antarabangsa Unifield, Laporan Untuk Akreditasi ,  (2015 - 2015)
 • Penganderaitan Dalam Produk Takaful Keluarga: Kajian Dari Perspektif Ekonomi Islam, Thesis ,  (2014 - 2014)
 • Candidature defense for PhD proposal defense, Ghotbaddin Zahedian., Thesis ,  (2014 - 2014)
 • Jurnal Muamalat Bil 7/2014, Article In Journal ,  (2014 - 2014)
 • ANALISIS PERBEZAAN FATWA MENGENAI UNIT AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) DI Malaysia, Thesis ,  (2014 - 2014)
 • Wakaf Kesihatan di Hospital Waqaf An Nur: Kajian Dari Pespektif Ekonomi Islam, Thesis ,  (2014 - 2014)
 • Jurnal Muamalat, Article In Journal ,  (2013 - 2013)
 • Penyeliaan Latihan Industri di Singapura, Penyeliaan Latihan Industri ,  (2013)
 • Jurnal Teknologi, Article In Journal ,  (2013 - 2013)
 • Penilai Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Kewangan Dan Kehartaan Islam 2013, anjuran Jabatan Syariah Dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Article In Proceeding ,  (2012 - 2012)
 • Using Gold Dinar Currency for International Trade among OIC Countries, Thesis ,  (2012 - 2012)
 • Kepelbagaian Kaedah Pungutan Zakat: Analisis di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam wilayah Persekutuan Dari tahun 2003-2009, Jurnal syariah, Article In Journal ,  (2012 - 2012)
 • دور وزارة الأوقاف والشئون الدينية في رعاية أوقاف مؤسسات المجتمع المدني بسلطة عمان, Jurnal fiqh, Article In Journal ,  (2012 - 2012)
 • Mohammed Ali Ali Sharafi (2011),آليات الحماية القانونية لحقوق الانسان فى القانون الدولي والشريعة الاسلامية:دراسة مقارنة,Master Thesis, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, IIUM., Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Zulfahmi, Metodologi Ijtihad Imam al Syafi'i: Analisis Pembaharuan berkaitan Aspek Munakahat Di Malaysia, Disertasi Sarjana Syariah, Jabatan Fiqh Dan Usul, Universiti Malaya, 2011., Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Ahmad Ali Mohammed al Sagher, كتاب اجابة السائل شرح بغية الآمل نظم الكافل لمحمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني (1182ه( دراسة وتحقيق, Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Universiti Malaya, Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Fuadah Johari, Pelaksanaan Sistem Cukai al Kharaj Dengan Cukai Tanah Malaysia:Suatu Analisis Perbandingan, Phd thesis, Department of Syariah and Economics,University of Malaya. 2011., Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Kedudukan Dhawi Al Arham Di dalam sistem Pembahagian Pusaka Islam: Satu kajian di Negeri Kedah darul Aman, Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Mohd Akram Bin Dahaman @Dahlan, Pengaruh perubahan Sosial Dalam Penetapan fatwa Di Malaysia Dan Singapura, Tesis Phd, jabatan Fiqh dan Usul, Api, Universiti Malaya, Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Mohamad Aboonajmi, مقارنة الإختلافات في أحكام الميراث بين الذاهب الأربعة والقانون المدني الإيراني, Thesis ,  (2011 - 2011)
 • Azman Abd Rahman, جباية أموال الزكاة وصرفها فى ماليزيا: هيئة زكاة سلانجور نموذجا, Thesis ,  (2010 - 2010)
 • Khaled hasan Mohammed al Baadani, المنار فى المختار من جواهر البحر الزخار للامام صالح بن المهدى المقبلى (1108 ه): دراسة وتحقيق ,PhD Thesis of Dept. of Fiqh Fiqh and Usul, University of Malaya, 2010., Thesis ,  (2010 - 2010)
 • Yousef Mohamed al Jetlawi, الضوابط السرعية للبطاقة الائتمانية,, Thesis ,  (2010)
 • Ishaaku,الحرابة فى المجتمع الماليزى, thesis submitted for master degree at Dept of Fiqh and Usul, University of Malaya, 2007., Thesis ,  (2007 - 2007)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Timbalan Pengerusi Ahli Jawatnkuasa Kariah Surau Jumaat Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (University), 16/07/2018 until 15/06/2020
 • Ahli Panel Bicara Pondok "Masa Depan Institusi Pondok di Kelantan" dalam program Ijtimak Pondok Kelantan 2018 anjuran Yayasan amanah Tok Kenali Kelantan, (State), 21/04/2018 until 21/04/2018
 • Jawatankuasa Higher Education Forum (HEF) 2018 Islamic Economies @4IR : Waqf Revival, Royale Chulan Hotel, 22 - 23 febuari 2018, (National), 22/02/2018 until 23/02/2018
 • Kuliah tafaqquh Mingguan di Ruwaq Akademi Pengajian Islam, (Community), 29/01/2018 until 31/12/2018
 • Ahli Jawatankuasa Pengurusan Bersama Wakaf MAIK Muamalat, (State), 17/01/2018 until 16/01/2020
 • Ceramah Maulud al Rasul Pondok Lubok Tapah, Pasir Mas, Kelantan, (Community), 02/12/2017 until 02/12/2017
 • Daurah Tadribiyyah Madkhal ila Kutub al Syafiiyyah, (University), 29/11/2017 until 29/11/2017
 • Penceramah dalam Bengkel MyWaqf 1.0 anjuran Um Awqaf, (National), 23/11/2017 until 23/11/2017
 • Penilai Luar bagi Program Diploma Pengajian Turath, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS) , (University), 01/09/2017 until 31/08/2019
 • Bicara Ad Deen Pensyariatan Ubadah Korban Surau al Mujahidin Taman Desa Surada, Bandar Baru Bangi , (Country), 19/08/2017 until 19/08/2017
 • Tafaqquh Mingguan Syarah al Waraqat (setiap Isnin), Ruwaq al Waraqat, APIUM, (University), 07/08/2017 until 18/12/2017
 • Panel Penilai Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 2017 -2020, (Government), 02/04/2017 until 03/04/2020
 • Kuliah Maghrib Bulanan Surau al Abrar Bandar Baru Bangi, (Community), 11/01/2017 until 13/12/2017
 • Penasihat Surau Al-Mujahidin Taman Desa Surada, (Community), 02/01/2017 until 31/12/2017
 • Pengerusi Bengkel Garis Panduan Pensijilan Patuh Syariah Bagi Kluster hospital Dan Perkhidmatan Kesihatan, (Government), 01/08/2016 until 01/08/2016
 • Presenter at Persidangan Meja Bulat Institusi Pendidikan Pondok Di Malaysia, (National), 28/07/2016 until 28/07/2016
 • Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Kariah Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur, (Community), 16/06/2016 until 15/06/2018
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Penubuhan Badan Pengesahan Patuh Syariah JAKIM, (Government), 04/02/2016 until  
 • Panel Diskusi Fiqh Ramadhan, Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, (University), 20/07/2012 until 20/07/2012
 • Pembentang Seminar Fiqh Ramadhan, Persdatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor, (State), 14/07/2012 until 14/07/2012
 • Tenaga Pengajar Program Islamic Studies APIUM-Sweden 2011, (Ptj), 21/06/2011 until 24/07/2011
 • Pengerusi Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan, (State), 01/09/2010 until 01/04/2011
 • Pengerusi, Persatuan Ulama Malaysia, Cawangan Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, (State), 16/06/2010 until 17/06/2013
 • Forum Kepimpinan Dalam NGO-NGO Islam Selangor - Ahli Panel, (State), 21/11/2009 until 21/11/2009
 • Kuliah Maghrib Bulana (Fiqh) Surau al Abrar Seksyen 7 Bandar Baru Bangi Selangor, (Community), 01/06/2009 until  
 • Kuliah Bulanan (Syarah Hikam Tok Pulau Manis) masjid al Muhsinin, Petaling Jaya, (Community), 31/01/2009 until  
 • Timbalan Pengerusi Pusat Pembangunan Pondok Berhad (Kelantan), (State), 10/11/2008 until  
 • Kuliah Dwi Mingguan (Usul Fiqh & Seerah) Masjid Rahmaniah Pondok Lubok Tapah, Pasir Mas, Kelantan., (Community), 05/04/2008 until  
 • Pengerusi Madrasah Rahmaniah Pondok Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan, (Community), 01/04/2008 until  
 • Penceramah Program \"Ceramah Penjelasan Isu-isu Akidah Dan syariah\",Masjid Dato\' Kamaruddin, Seksyen 51A Petaling Jaya, anjuran Badan Da\'wah Daerah Petaling, Majlis Agama Islam Selangor. , (Community), 31/03/2008 until  
 • Ahli Jawatankuasa Lajnah Intelek dan Profesional Persatuan Ulama Malaysia, (Country), 29/01/2008 until 31/12/2009
 • Kelas Tafaqquh bagi Imam-imam Wilayah Persekutuan (Kitab al Iqna'), (State), 15/08/2005 until 31/08/2006
 • Ahli Jawatankuasa Pemegang Amanah Pusat Pembangunan Pondok Berhad, Kelantan, (State), 19/02/2001 until  

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed
 • Master Degree, Khairul Azhar Bin Abdul Aziz, PENGAGIHAN ZAKAT KEPADA SEKTOR PENDIDIKAN DI PERAK: KAJIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU PERAK, 2016/2017
 • Master Degree, Ali Zeinelabdin Elhusseine Sayed Ahmed Zayed, (Al-Shanshuri and His Methodology in the Law of Inheritance: An Analytical Study), 2016/2017
 • Master Degree, Ali Zeinelabdin Elhusseini Sayed Ahmed Zayed, (Al-Shanshuri and His Methodology in the Law of Inheritance: An Analytical Study), 2016/2017
 • Master Degree, Wan Mohd Khairul Anuar Bin Abdul Munaf, HAD KIFAYAH DALAM AGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF FAKIR DAN MISKIN DI NEGERI KELANTAN: KAJIAN DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (The Limit of Kifayah in the Distribution of Zakat to the Asnaf of Fakir and Miskin in Kelantan: A Study from the Perspective of Maqasid Al-Shariah), 2016/2017
 • Master Degree, Ali Zeinelabdin Elhusseini Sayed Ahmed Zayed, (Al-Shanshuri and His Methodology in the Law of Inheritance: An Analytical Study), 2016/2017
 • Master Degree, Khairul Azhar Bin Abdul Aziz, PENGAGIHAN ZAKAT KEPADA SEKTOR PENDIDIKAN DI PERAK: KAJIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU PERAK, 2016/2017
 • Master Degree, Hafizah Binti Alaidin, PENTAFSIRAN ASNAF FI SABILILLAH DAN KESANNYA TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT DI MALAYSIA (The Interpretation of Asnaf Fi Sabilillah and its Effect in the Distribution of Zakah in Malaysia), 2015/2016
 • Master Degree, Musliadi Fardan, ISU PENGURUSAN HARTA ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH: KAJIAN TERHADAP RESPON MAJLIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH (MPUA) (Issues in Administration of Zakah at Baitul Mal Aceh: A Study on the Response of Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPUA)), 2015/2016
 • Master Degree, Hafizah Binti Alaidin, PENTAFSIRAN ASNAF FI SABILILLAH DAN KESANNYA TERHADAP PENGAGIHAN ZAKAT DI MALAYSIA (The Interpretation of Asnaf Fi Sabilillah and its Effect in the Distribution of Zakah in Malaysia), 2015/2016
 • Doctoral Degree (PhD), Azri Bin Bhari, ANALISIS FATWA ZAKAT DI MALAYSIA DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH, 2015/2016
 • Doctoral Degree (PhD), Muhammad Ikhlas Bin Rosele, ISU PEMBAYARAN ZAKAT INSTITUSI KEWANGAN ISLAM DI MALAYSIA, 2015/2016
 • Master Degree, Afifah Binti Hamdan, PENGAGIHAN ZAKAT KEPADA ASNAF MUALAF DI KUALA LUMPUR: KAJIAN DARI PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI?AH (The Distribution of Zakah to the Asnaf of Muallaf in Kuala Lumpur: A Study from Maqasid al-Shariah Perspectives), 2015/2016
 • Master Degree, Mohd Rusydi Bin Ramli, PEMBAYARAN ZAKAT FITRAH KEPADA BUKAN AMIL: KAJIAN DI KUALA TERENGGANU (Payment of Zakah Fitrah to Non Amil: A Study at Kuala Terengganu), 2014/2015
 • Master Degree, Lufti Fauzi Bin Sabari, KAEDAH PENGAGIHAN ZAKAT DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SHAH ALAM DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Methods of Zakat Distribution at MARA University of Technology Shah Alam from the Perspective of Maqasid Shariah), 2014/2015
 • Master Degree, Othman Bin Sahalan, PERSEPSI MUALLAF TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN ASNAF: KAJIAN DI JOHOR BAHRU (Muallaf?s Perception towards the Development Programme of Asnaf: A Study in Johor Bahru), 2014/2015
 • Master Degree, Zuwariah Binti Muhamad Nor, ISU PEMBANGUNAN WAKAF DESA FAHMI, KLANG, SELANGOR : ANALISIS HUKUM (Issue in the Development of Waqf Desa Fahmi, Klang, Selangor : An Analysis from Islamic Jurisprudence ), 2014/2015
 • Master Degree, Nur Zulfah Binti Md Abdul Salam, ANALISIS FATWA ISTIBDAL HARTA WAKAF DI MALAYSIA (Analysis of Fatwas on Istibdal of Wakaf Property in Malaysia), 2014/2015
 • Master Degree, Muhamad Uzair Bin Gamal Abdul Nasir, PEMBAYARAN ZAKAT PERNIAGAAN OLEH SYARIKAT-SYARIKAT TEKSTIL DI NEGERI PERAK (The Payment of Zakah among Textile Companies in the State of Perak), 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Feirul Maliq Bin Intajalle, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA DI SINGAPURA: PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN DARI SUDUT HUKUM ISLAM, 2013/2014
 • Master Degree, Gamal Achyar Bin Ridwan Rani, KESAN PENANGGUHAN PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA DALAM KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN ACEH BESAR, INDONESIA (The Effect of Delaying the Distribution of Bequest among Muslims Society in Kabupaten Aceh Besar, Indonesia), 2013/2014
 • Master Degree, Muhamad Firdaus Ab Rahman, PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN DI MALAYSIA BERDASARKAN MAQASID SYARIAH, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Nor Aini Binti Ali, TAKSIRAN DAN APLIKASI ZAKAT PADI DI MALAYSIA, 2012/2013
 • Doctoral Degree (PhD), Marzoq Aidaros Ali Owair, (Syarh al-Rahbiyyah by Qadi Abu Bakar bin Ahmad al-Sabti: Text and Analysis), 2012/2013
 • Master Degree, Suryani Binti Masnan, KAEDAH PEMBAYARAN ZAKAT PENDAPATAN MELALUI SKIM POTONGAN GAJI OLEH LEMBAGA ZAKAT SELANGOR, 2011/2012
 • Master Degree, Yunita Rahmah, PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA DALAM MASYAKARAT MUSLIM DI KECAMATAN BABAT, JAWA TIMUR INDONESIA, 2011/2012
 • Doctoral Degree (PhD), Feirul Maliq Bin Intajalle, Pewarisan Islam Di Sinagapura, 2010/2011
 • Master Degree, Raouane Azziz, THE FIXITIES AND FLEXIBILITIES IN THE ISLAMIC LAW OF SUCCESSION: AN ANALYSIS, 2010/2011
 • Master Degree, Alawfi Omar Awadhallah R, CONDITIONS AND ITS LEGAL EFFECTS ON MARRIAGE CONTRACT: ANALYTICAL STUDY, 2010/2011
 • Master Degree, Nik Norazmalinda Binti Abd Aziz, PEMBAYARAN ZAKAT DALAM KALANGAN PENGUSAHA-PENGUSAHA BATIK DI KOTA BHARU, KELANTAN, 2010/2011
 • Master Degree, Othman Bin Sahalan, zakat, 2009/2010
 • Master Degree, Suryani Masnan, Skim Potongan Zakat Gaji, 2009/2010
 • Doctoral Degree (PhD), Nor Aini Ali, Pentaksiran Zakat Padi di Malaysia, 2008/2009
 • Master Degree, Hairullfazli Bin Mohammad Som, AMIL DALAM INSTITUSI ZAKAT KOMTEMPORARI: KAJIAN DI LEMBAGA ZAKAT SELANGOR, 2008/2009
 • Master Degree, Paiz Bin Hassan, ISU TANAH WAKAF MASJID KAPITAN KELING PULAU PINANG: MASALAH DAN PENYELESAIAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM, 2007/2008
 • Master Degree, Yunita Rahmah, Aplikasi Hukum Pusaka islam Di Lamongan Jawa Timur Indonesia, 2007/2008
 • Master Degree, Mohd Faiz Hassan, Masalah Tanah Wakaf Masjid Kapitan Keling dan Penyelesaiannya Menurut Islam, 2007/2008
 • Master Degree, Al Awfi, Omar Awadhallah, االشروط وآثاره فى عقد النكاح : دراسة تحليلية اصولية, 2006/2007
 • Master Degree, Raouane Azziz, المواريث بين الثبات والتغير, 2006/2007
 • Master Degree, Nik Norazmalinda Abd Aziz, Zakat Pembatik Di Kota Bharu, 2004/2005
 • Master Degree, Hairul Fazli Mohammad Som, Amil Dalam Institusi Pungutan Zakat:Kajian Di Lembaga Zakat Selangor, 2003/2004

Terminated
 • Doctoral Degree (PhD), Abdul Halim Bin Awang @ Sulong, MASALAH TANAH WAKAF DAN KESAHIHAN PENGURUSANNYA MENURUT HUKUM SYARAK: SATU KAJIAN KES TANAH WAKAF KONSESI CHENDERONG, KEMAMAN, TERENGGANU, 2014/2015
 • Doctoral Degree (PhD), Syed Muhammad Shahrizal Bin Syed Othman, Peranan Sains Forensik Dalam Pembuktian Kes-kes Jenayah: Satu Kajian Perbandingan Antara Undang-undang Sivil dan Sharenah Di Malaysia, 2013/2014
 • Doctoral Degree (PhD), Muhidin Bin Mokter, -, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Ahmad Tirmizi Bin Taha, -, 2008/2009
 • Doctoral Degree (PhD), Ahmad Termizi Taha, Zakat Dalam Pembanguan ummah Di Malaysia: kajian Di terengganu, 2006/2007

Ongoing
 • Master Degree, Tengku Maizura Binti Tengku Yahya, PENGURUSAN HARTA PUSAKA TIDAK DITUNTUT DI AMANAH RAYA BERHAD MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (The Administration of Unclaimed Inheritance at Amanah Raya Berhad from Islamic Law Perspective), 2016/2017
 • Doctoral Degree (PhD), Zainuddin Che Seman, Ikhtilaf Fuqaha Shafi'iyah Dalam Bab Solat; Kajian Syarah Matan Raudhah, 2013/2014
 • Master Degree, Mahmoud Ahmad Maaz, -

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, 2018/2019(1), 43, 3
 • METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, 2018/2019(2), 49, 3
 • METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, 2017/2018(2), 35, 3
 • METHODOLOGY OF SHARIAH STUDIES, 2017/2018(1), 31, 3
 • METHODS OF SHARIAH STUDIES, 2016/2017(1), 46, 3
 • METHODS OF SHARIAH STUDIES, 2013/2014(2), 28,
FIRST DEGREE
 • AL-DIRASAH AL-NASSIYYAH, 2018/2019(2), 6, 3
 • ISLAMIC LAW OF WAQF AND HIBAH, 2018/2019(2), 33, 3
 • MANAHIJ AL-FUQAHA', 2018/2019(1), 36, 3
 • JURISPRUDENCE OF SUCCESSION, 2018/2019(1), 16, 3
 • FIQH OF WAQF, 2017/2018(1), 17, 3
 • ISLAMIC LAW OF WAQF AND HIBAH, 2017/2018(2), 11, 3
 • TEXTUAL STUDIES, 2016/2017(2), 30, 3
 • JURISPRUDENCE OF ZAKAT, 2016/2017(1), 29, 3
 • FIQH OF WAQF, 2013/2014(2), 22,
 • TEXTUAL STUDIES, 2013/2014(2), 22,
 • FIQH OF WAQF, 2011/2012(2), 35, 42
 • JURISPRUDENCE OF ZAKAT, 2009/2010(1), 24,
 • JURISPRUDENCE OF SUCCESSION, 2009/2010(1), 84,
 • METHODOLOGY OF INTERPRETATION OF LEGAL TEXT, 2009/2010(2), 80,
 • FIQH AL MAWARITH, 2009/2010(2), 84,
 • Fiqh al Mawarith, 2008/2009(2), 83, 3
 • JURISPRUDENCE OF ISLAMIC WORSHIP I, 2008/2009(2), 60, 3
 • JURISPRUDENCE OF SUCCESSION, 2007/2008(2), 70, 3
 • Dirasah Nassiyyah, 2007/2008(2), 30,