avatar

DR. SYED MOHD JEFFRI BIN SYED JAAFAR

Department of Fiqh and Usul

Office of The Academy of Islamic Studies

syedjeffri89@um.edu.my
Latest Award
Penghargaan latihan mengajar 2020
Penghargaan latihan mengajar 2020
Year 2020
Latest Evaluation
Penilai pembentangan Candidature Defence calon sarjana bagi tajuk "Hubungan antara religiositi dengan pengambilan makanan halal dalan kalangan gelandangan Penilai pembentangan Candidature Defence calon sarjana bagi tajuk "Hubungan antara religiositi dengan pengambilan makanan halal dalan kalangan gelandangan
Reviewer
Year 2019
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF009L-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Pengaruh Pseudo-Salafi Dalam Mencarik Amalan Masyarakat Islam Malaysia: Satu Analisis

2020

Analisis Larangan Aktiviti Keagamaan di Masjid dalam Peruntukan Perintah Kawalan Pergerakan

2020

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Premis Makanan Dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar: Satu Sorotan Literatur

2019

Perspektif Ulama dalam Memahami Konsep Bid'ah: Suatu Tinjauan

2017

ANALISIS HADITH “BID‘AH DALALAH” MENURUT FUQAHA’ DAN MUHADDITHIN

2013

Prinsip-Prinsip Halal Dan Haram Menurut Yusuf Al-Qaradawi

2020

Seminar Hukum Islam Semasa Peringkat Kebangsaan kali ke -10

2019

Pemilihan Premis Makanan Dalam Kalangan Melayu Muslim Bandar: Satu Kajian Literatur

2019

Hadith Anjuran Menutup Bekas Makanan Dan Minuman Sebagai Instrumen Pematuhan Halalan Tayyiban

2019

Tarian Ravers” Menurut Perspektif Hukum Islam