avatar

DR. SYED MOHD JEFFRI BIN SYED JAAFAR

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

syedjeffri89@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2020
Latest Evaluation
PEWASIT JURNAL
Reviewer
Year 2021
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF009L-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

PENGHUJAHAN HADITH DAIF MENURUT PERSPEKTIF ULAMA FIQH DAN ULAMA HADITH

2021

Sejarah Ahl Al-Bayt Hadhrami di Pahang: Salasilah dan Sumbangan

2021

Trend Penggunaan Bejana (Al-Aniyah) Dalam Konteks Klasik Dan Semasa Menurut Perspektif Hukum Islam

2020

Pengaruh Pseudo-Salafi Dalam Mencarik Amalan Masyarakat Islam Malaysia: Satu Analisis

2021

Peranan Institusi Keluarga dan Kerajaan dalam Menangani Kanak-Kanak Tidak Terkawal Menurut Perspektif Syariah

2021

Konflik Dalam Kalangan Agamawan, Faktor dan Implikasinya Terhadap Kelestarian Keluarga Malaysia Pasca Pandemik COVID-19

2021

PENGURUSAN JENAZAH KETIKA PENULARAN WABAK COVID-19 DARI PERSPEKTIF MASLAHAH

2021

Konflk dalam Kalangan Agamawan: Faktor dan Implikasian Terhadap Kelestarian Keluarga Malaysia Pasca Pandemik Covid 19

2021

Kertas Polisi Persekutuan MKI: Fatwa Hukum Penentuan Dua Marhalah, Qaryah dan Balad Dari Perspektif Fiqh Semasa

2021

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR-PENENTUAN KADAR DUA MARHALAH, QARYAH DAN BALAD DARI PERSPEKTIF FIQH SEMASA