avatar

DR. MAHYUDIN BIN DAUD

Islamic Education Programme

Academy of Islamic Studies

muhyi@um.edu.my
Latest Award
Keynote speaker (persidangan)
Keynote speaker (persidangan)
Year 2010
Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

KETOKOHAN SHEIKH MUSTAFA ISMAIL DAN SUMBANGANNYA DALAM DUNIA TILAWAH AL-QURAN SECARA BERTARANNUM: KAJIAN TERHADAP USLUB AL-QIRAAH, Wan Hilmi Wan Abdullah, Mahyudin Daud

2018

MANHAJ HAJI ABDUL RAHMAN LUBUK TAPAH DALAM PENULISAN ILMU FIQH: TUMPUAN TERHADAP KARYA PEDOMAN SOLAT BERJEMAAH. Ahmad Murshidi Mustapha, Mahyudin Daud

2017

Garis Panduan Pendalilan Berasaskan Ayat al-Ahkam dalam Penghujahan Hukum Islam Semasa di Malaysia

2011

al-Akhta' al-Sya'iah fi al-Lughah al-Arabiyyah lada Tolabah al-Tamhidiyyah bi Akadimiyyah al-Dirasah al- Islamiyyah bi Jamiati Malaya

2010

Tahap Kepuasan Jemaah Terhadap Perkhidmatan Masjid: Kajian di Masjid-masjid di Kota Bharu Kelantan

2018

Prosedur Pendalilan Ayat al-Ahkam Dalam Argumentasi Hukum Islam Semasa Di Malaysia