avatar

DR. AHMAD NAJIB BIN ABDULLAH

Department of Al-Quran & Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

dr_najib@um.edu.my
Latest Award
Pendidikan
Pendidikan
Year 2019
Latest Evaluation
PENILAI ARTIKEL JURNAL AL-BASIRAH, KONSEP KETUHANAN; KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN SHEIKH IBN AJIBAH DALAM TAFSIR AL-BAHR AL-MADID FI AL-TAFSIR AL-QUR'AN AL-MAJIDPENILAI ARTIKEL JURNAL AL-BASIRAH, KONSEP KETUHANAN; KAJIAN TERHADAP PEMIKIRAN SHEIKH IBN AJIBAH DALAM TAFSIR AL-BAHR AL-MADID FI AL-TAFSIR AL-QUR'AN AL-MAJID
Reviewer
Year 2016
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2016

Sumbangan Haji Muhammad bin Ahmad Al-Kelantani ( 1887 - 1967 ) dalam Bidang Pengajian Al-Quran

2015

Sumbangan Wahbah al-Zuhayli di Dalam Ilmu Tafsir Al- Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj

2015

Sumbangan Wahbah al-Zuhayli di Dalam Ilmu Tafsir Al- Quran: Tinjauan Terhadap Karya al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shariah wa al-Manhaj

2014

Perkembangan Kajian Berkaitan Qiraat Al-Quran di Malaysia: Satu Tinjauan

2020

PENGURUSAN EMOSI DALAM KISAH NABI YUSUF A.S

2013

Madkhal Al-Aqidah Al-Islamiyyah

2011

Israiliyyat & Hadith Palsu

2010

Al-Israiliyyat fi Tafsir Surah Yusuf

2018

Penulisan Tafsir Al-Qur'an dalam Majalah Pengasuh

2018

Kelantan di Bawah Bayangan al-Quran

2016

Ulama' al-Hadith wa Ishamatuhum fi Tanqiyah al-Sirah al-Nabawiyyah

2011

Isu-Isu Dalam Sirah Nabi SAW