avatar

DR. MUHAMAD ALIHANAFIAH BIN NORASID

Department of Al-Quran and Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2019
Latest Evaluation
PENILAI MANUSKRIP "EKONOMI POLITIK DAN AMALAN TADBIR URUS MULIA: ISTIFADAH NEGARA USWATUN HASANAH KHALIFAH UMARPENILAI MANUSKRIP "EKONOMI POLITIK DAN AMALAN TADBIR URUS MULIA: ISTIFADAH NEGARA USWATUN HASANAH KHALIFAH UMAR
Reviewer
Year 2019
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF005L-2018
on going
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Pendekatan Quran Mengenai Dakwah Terhadap Remaja di Rumah Perlindungan Akhlak Remaja Wanita, JKM: Kajian dalam Aspek Pemulihan.

2019

The Quran Approach To The Religion Of The Religion In The Institution Of Practice Of Women, JKM's Protection: A Study In Recovery Aspects

2019

Gagasan Pembangunan Modal Insan Rabbani oleh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Ke Arah Pemerkasaan Kader Dakwah

2018

A Quranic Method on Da wah to the Adolescents: A Bibliometric Study

2018

Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran

2017

MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN.

2016

Quranic Research: Interaction of Knowledge, Science, and Civilization.

2016

Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran

2019

Pemikiran Dakwah Syeikh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Manifestasi Politik Sejahtera.

2019

Citra Dakwah dalam Masyarakat Majmuk Berteraskan Gagasan al-Quran: Antara Prinsip dan Pendekatan

2018

Pendekatan Wasatiyyah dalam Pentafsiran al-Quran oleh Abdul HAdi Awang Mengenai Wacana Masyarakat Majmuk di Malaysia

2018

Keindahan Susunan Kalimah Bergandingan antara "هدى" (Huda) dan "رحمة" (Rahmah) dalam al-Quran: Satu Analisis Awal