avatar

DR. MUHAMAD ALIHANAFIAH BIN NORASID

Department of Al-Quran & Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2019
Latest Evaluation
EXTERNAL EXAMINER FOR ONLINE ORAL EXAMINATION (VIVA-VOCE), FACULTY OF QURANIC AND SUNNAH STUDIES USIM, STUDENT ABDUL FATAH ABDUL MAJID ARAN (3172577) EXTERNAL EXAMINER FOR ONLINE ORAL EXAMINATION (VIVA-VOCE), FACULTY OF QURANIC AND SUNNAH STUDIES USIM, STUDENT ABDUL FATAH ABDUL MAJID ARAN (3172577)
External examiner
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF005L-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Pendekatan Quran Mengenai Dakwah Terhadap Remaja di Rumah Perlindungan Akhlak Remaja Wanita, JKM: Kajian dalam Aspek Pemulihan.

2019

Gagasan Pembangunan Modal Insan Rabbani oleh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Ke Arah Pemerkasaan Kader Dakwah

2019

The Quran Approach To The Religion Of The Religion In The Institution Of Practice Of Women, JKM's Protection: A Study In Recovery Aspects

2018

A Quranic Method on Da wah to the Adolescents: A Bibliometric Study

2020

Al-Tajwid al-Musawwar

2018

Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran

2017

MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN.

2016

Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran

2020

Variasi Aliran Tafsir Islah dalam Pengajian Tafsir Moden.

2020

Konsep 'Imarah Menurut al-Quran: Ke Arah Memperkasa Institusi Masjid Sebagai Hub Kelestarian Alam Sekitar (Eko-Masjid)

2020

Peranan Institusi Ulama dalam Mencorak Kesejahteraan Politik Berteraskan al-Quran

2019

Citra Dakwah dalam Masyarakat Majmuk Berteraskan Gagasan al-Quran: Antara Prinsip dan Pendekatan