avatar

Dr. Muhamad Alihanafiah Bin Norasid

Department Of Al-quran And Al-hadith

Academy Of Islamic Studies

imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
Latest Award
Pendidikan
Pendidikan
Year 2017
Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2013

Manhaj al-Haraki Sayyid Muhammad Nuh dalam Karya Afat ‘ala al-Tariq dan Pengaruhnya Terhadap PAS Negeri Kedah.

2012

Variasi Aliran Tafsir di Andalus pada Era Kerajaan Muwahhidun (540H/1142M 667H/1268M): Satu Tinjauan Awal

2011

Manhaj Rabbani oleh Sa‘id Hawwa terhadap Pembangunan Modal Insan: Satu Analisis.

2017

MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN.

2016

Quranic Research: Interaction of Knowledge, Science, and Civilization.

2016

Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran

2018

MODULE OF AL-QURAN MEMORISATION

2016

Sa‘id Hawwa dan Penghasilan Karya Tafsir Al-Asas fi al-Tafsir: Aplikasi Konsep al-Wihdah al-Qur'aniyyah

2016

Tadabbur al-Qur’an Sebagai Mekanisme Pembangunan Modal Insan Rabbani: Sorotan Pemikiran Sa‘id Hawwa.

2016

Pemikiran Tasawuf Sa id Hawwa dalam Pentafsiran al-Qur an: Tinjauan Isu-isu Kerohanian Terpilih