avatar

DR. MUHAMAD ALIHANAFIAH BIN NORASID

Department of Al-Quran and Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
Latest Award
Pertandingan
Pertandingan
Year 2018
Latest Evaluation
Bengkel Refleksi Latihan Mengajar 1.0Bengkel Refleksi Latihan Mengajar 1.0
Facilitator
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF005L-2018
on going
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

A Quranic Method on Da wah to the Adolescents: A Bibliometric Study

2013

Manhaj al-Haraki Sayyid Muhammad Nuh dalam Karya Afat ‘ala al-Tariq dan Pengaruhnya Terhadap PAS Negeri Kedah.

2012

Variasi Aliran Tafsir di Andalus pada Era Kerajaan Muwahhidun (540H/1142M 667H/1268M): Satu Tinjauan Awal

2011

Manhaj Rabbani oleh Sa‘id Hawwa terhadap Pembangunan Modal Insan: Satu Analisis.

2018

Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran

2017

MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN.

2016

Quranic Research: Interaction of Knowledge, Science, and Civilization.

2016

Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran

2018

Keindahan Susunan Kalimah Bergandingan antara "هدى" (Huda) dan "رحمة" (Rahmah) dalam al-Quran: Satu Analisis Awal

2018

Transforming The Role of Surau APIUM for Campus Sustainability Through 'Imarah Green Project

2018

Pendekatan Wasatiyyah dalam Pentafsiran al-Quran oleh Abdul HAdi Awang Mengenai Wacana Masyarakat Majmuk di Malaysia

2018

MODULE OF AL-QURAN MEMORISATION