avatar

DR. MUHAMAD ALIHANAFIAH BIN NORASID

Department of Al-Quran and Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
Latest Award
Bronze medal in poster exhibition, minggu terbuka akademik apium (mita '19),
Bronze medal in poster exhibition, minggu terbuka akademik apium (mita '19),
Year 2019
Latest Evaluation
PENILAI MANUSKRIP "EKONOMI POLITIK DAN AMALAN TADBIR URUS MULIA: ISTIFADAH NEGARA USWATUN HASANAH KHALIFAH UMARPENILAI MANUSKRIP "EKONOMI POLITIK DAN AMALAN TADBIR URUS MULIA: ISTIFADAH NEGARA USWATUN HASANAH KHALIFAH UMAR
Reviewer
Year 2019
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF005L-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Pendekatan Quran Mengenai Dakwah Terhadap Remaja di Rumah Perlindungan Akhlak Remaja Wanita, JKM: Kajian dalam Aspek Pemulihan.

2019

Gagasan Pembangunan Modal Insan Rabbani oleh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Ke Arah Pemerkasaan Kader Dakwah

2019

The Quran Approach To The Religion Of The Religion In The Institution Of Practice Of Women, JKM's Protection: A Study In Recovery Aspects

2018

A Quranic Method on Da wah to the Adolescents: A Bibliometric Study

2018

Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran

2017

MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN.

2016

Quranic Research: Interaction of Knowledge, Science, and Civilization.

2016

Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran

2019

Pemikiran Dakwah Syeikh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Manifestasi Politik Sejahtera.

2019

Citra Dakwah dalam Masyarakat Majmuk Berteraskan Gagasan al-Quran: Antara Prinsip dan Pendekatan

2018

Keindahan Susunan Kalimah Bergandingan antara "هدى" (Huda) dan "رحمة" (Rahmah) dalam al-Quran: Satu Analisis Awal

2018

Pendekatan Wasatiyyah dalam Pentafsiran al-Quran oleh Abdul HAdi Awang Mengenai Wacana Masyarakat Majmuk di Malaysia