avatar

DR. MUHAMAD ALIHANAFIAH BIN NORASID

Department of Al-Quran and Al-Hadith

Academy of Islamic Studies

imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2019
Latest Evaluation
Pemeriksa Tesis bertajuk: معالجة الشذوذ الجنسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية خمثا ؤشمخى يشقه oleh calon dari UAE
External examiner
Year 2021
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GA035-2021
end
GPF005L-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

Pendekatan Wasatiyah dalam Wacana Ayat-ayat Mutashabihat: Analisis Terhadap Karya-karya Tafsir Nusantara Terpilih

2020

Pendekatan Quran Mengenai Dakwah Terhadap Remaja di Rumah Perlindungan Akhlak Remaja Wanita, JKM: Kajian dalam Aspek Pemulihan.

2019

Gagasan Pembangunan Modal Insan Rabbani oleh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Ke Arah Pemerkasaan Kader Dakwah

2019

The Quran Approach To The Religion Of The Religion In The Institution Of Practice Of Women, JKM's Protection: A Study In Recovery Aspects

2020

Al-Tajwid al-Musawwar

2018

Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran

2017

MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN.

2016

Memperkasa Generasi Penghafaz Al-Quran

2021

Tasawur Pendidikan Rabbani Menurut Al-Quran: Ke Arah Pembentukan Keluarga Malaysia

2021

Pemerkasaan Islam oleh Kerajaan Malaysia Era kepimpinan Perdana Menteri ke-9: Sorotan Aktiviti dan Prestasi

2021

Variasi Aliran Tafsir Islah dalam Pengajian Tafsir Moden

2020

Peranan Institusi Ulama dalam Mencorak Kesejahteraan Politik Berteraskan al-Quran