PERSONAL DETAIL


DR. MUHAMAD ALIHANAFIAH BIN NORASID

Department of Al-Quran and Al-Hadith
Academy of Islamic Studies
 
  +603-79676010
  imtiaz_alhuffaz@um.edu.my
 Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 

BIOGRAPHY


DILAHIRKAN DI HOSPITAL BESAR KUALA LUMPUR. ANAK SULUNG DARIPADA 12 ORANG ADIK-BERADIK.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • Persatuan Kebajikan dan Pengubatan Islam Malaysia Darussyifa', Member, 2014, (National)
 • Open University of Malaysia (OUM), Expert Panel Member, 2017 to 2017, (University)
 • Persatuan Ulama Malaysia (PUM), Board Of Committee, 2017 to 2019, (National)
 • Open Universiity of Malaysia, Examiner, 2018 to 2018, (University)
 • Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Consultancy To Review Training Curriculum, 2018 to 2018, (University)
 • Open University of Malaysia (OUM), Expert Panel Member, 2018 to 2018, (University)
 • Open University of Malaysia (OUM), Examiner, 2018 to 2018, (University)
 • Majlis Peperiksaan Malaysia, Examiner, 2018 to 2018, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Supervisor, University Malaya, 18/02/2019 to 09/06/2019 (Penyelia Latihan Mengajar)
 • Acting Treasurer, University Malaya, 16/06/2018 to 15/06/2020 (Bendahari Surau Akademi Pengajian Islam yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP))
 • Programme Coordinator, Faculty, 05/12/2017 to 31/05/2019 (Penyelaras Jadual Waktu Usuluddin, Akademi Pengajian Islam)
 • Programme Coordinator, Faculty, 22/05/2017 to 25/05/2018 (Penyelaras Buku Panduan Ijazah Dasar, Akademi Pe4ngajian ISlam, Universiti Malaya)
 • Programme Coordinator, University Malaya, 28/04/2017 to 31/12/2017 (Pembangun Kursus MOOC Universiti Malaya)
 • Penyusun Arkib Jurnal Al-Bayan, Faculty, 29/03/2017 to 28/03/2020

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Quranic and Hadis Studies (Tafsir Mawdu'i)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2018
 • M.Y. Zulkifli Mohd Yusoff, Adama Bamba, Mustaffa Abdullah, Abdollatif Ahmadi Ramchahi, Noor naemah Abdul Rahman, Muhamad Alihanifiah Norasid, Ahmad Yussuf, Selamat amir, MunirahAbdul Razzak, Asyiqin Ab Halim, Raja Jamilah Raja Yusof, Nur Akmal Zakiah Ahmad, Ahmad Zaim Sabirin Mohd Yusoff. (2018). Membahagiakan Manusia Dengan Petunjuk Al-Quran. Kuala Lumpur. Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya. 

2017
 • SEDEK ARIFFIN, MUSTAFFA ABDULLAH, MUHAMAD ALIHANAFIAH NORASID. (2017). MODUL-MODUL HAFAZAN AL-QURAN. KUALA LUMPUR: UM PRESS. 

2016
 • Zulkifli Yusoff & Muhamad Alihanafiah, (2016). Quranic Research: Interaction of Knowledge, Science, and Civilization. Kuala Lumpur, Centre of Quranic Research. 
 • Mohd Yakub Zulkifli Haji Mohd Yusoff, Nordin Ahmad, Ahmad Yussuf, Muhamad Alihanafiah Norasid, Selamat Amir, Adama Bamba, Mohd Zainuddin Wan Yusoff, Sukhairu Sulaiman, Shahrulkarnain Mohd Nazir. (2016). Memperkasa Generasi Al-Quran, Darul Quran JAKIM & Centre of Quranic Research (CQR) University of Malaya 
Chapter in Book

2019
 • Muhamad Alihanafiah Norasid (2019). Pemikiran Dakwah Syeikh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Manifestasi Politik Sejahtera. In Raja Hisyamudin Raja Sulong & Mohd Huzairi Awang@Husain (Eds.), Muafakat Ummah dalam Kerangka Politik Sejahtera. (pp. 109-142). Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia. 
 • Muhamad Alihanafiah Norasid (2019). Citra Dakwah dalam Masyarakat Majmuk Berteraskan Gagasan al-Quran: Antara Prinsip dan Pendekatan. In Baharom Kassim et.al, Citra Dakwah Fiqh Ta'ayush dan Cabaran Semasa (pp. 67-90). Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia. 

2018
 • Muhamad Alihanafiah Norasid, Sedek Ariffin & Mustaffa Abdullah (2018). Pendekatan Wasatiyyah dalam Pentafsiran al-Quran oleh Abdul Hadi Awang Mengenai Wacana Masyarakat Majmuk di Malaysia. In Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff & Adama Bamba, Membahagiakan Manusia dengan Petunjuk al-Quran (77-90). Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research University of Malaya 
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Sedek Ariffin (2018). Keindahan Susunan Kalimah Bergandingan antara "هدى" (Huda) dan "رحمة" (Rahmah) dalam al-Quran: Satu Analisis Awal. In Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff & Adama Bamba, Membahagiakan Manusia dengan Petunjuk Al-Quran (53-60). Kuala Lumpur: Centre of Quranic Research, University of Malaya 
 • Asmawati Muhamad, Mohd Yakub@Zulkifli Mohd Yusoff, Sumiani Yusoff, Roslan Mohd Nor, Zeeda Fatimah Mohamad, Muhamad Alihanafiah Norasid, Nurul Husna Mansor, & Nur Shahidah Paad (2018). Transforming The Role of Surau APIUM for Campus Sustainability Through 'Imarah Green Project. In Sumiani Yusoff (Ed.), University of Malaya Living Labs: Transforming Research into Action, vol. 2 (pp. 104-115). Kuala Lumpur: Sustainability Science Research Cluster UM 
 • SEDEK ARIFFIN, MUHAMAD ALIHANAFIAH NORASID (2018) DINAMIKA PENGAJIAN AL-QURAN DAN HADIS, MODULE OF AL-QURAN MEMORISATION, (PP. 87-98) UM PRESS: KUALA LUMPUR 

2016
 • Muhamad Alihanafiah bin Norasid (2016). Sa‘id Hawwa dan Penghasilan Karya Tafsir Al-Asas fi al-Tafsir: Aplikasi Konsep al-Wihdah al-Qur'aniyyah. In Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff, Mohd Roslan Mohd Nor, & Asyraf Isyraqi Jamil (Eds.), Penyelidikan Semasa dalam Pengajian Islam (pp. 2-18). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Muhamad Alihanafiah bin Norasid & Mustaffa Abdullah (2016), Pemikiran Tasawuf Sa‘id Hawwa dalam Pentafsiran al-Qur’an: Tinjauan Isu-isu Kerohanian Terpilih. In Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff & Muhamad Alihanafiah Norasid (Eds.), Qur’anic Research: Interaction of Knowledge, Science, and Civilization (pp. 61-77), Kuala Lumpur: Centre of Qur’anic Research. 
 • Muhamad Alihanafiah bin Norasid & Mustaffa Abdullah (2016). Tadabbur al-Qur’an Sebagai Mekanisme Pembangunan Modal Insan Rabbani: Sorotan Pemikiran Sa‘id Hawwa. In Sedek Ariffin, Khadher Ahmad, & Selamat Amir (Eds.), Tadabbur al-Qur’an: Isu dan Cabaran Semasa (pp. 83-100). Kuala Lumpur: Jabatan Al-Qur’an dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2014
 • Salsabil Haji Mohd Zain, Muhamad Alihanafiah Norasid, & Mustaffa Abdullah (2014), Penulisan Manuskrip Jawi di Alam Melayu: Satu Tinjauan Historis. In Mohd Roslan Mohd Nor & Khadher Ahmad (Eds.), Islam dan Ketamadunan Melayu: Sumbangan Ke Arah Kemajuan Sejagat (pp. 235-244). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2013
 • Muhamad Alihanafiah bin Norasid & Mustaffa Abdullah (2013), Manhaj Tarbiyah Rabbaniyyah oleh Sa‘id Hawwa dalam Pembangunan Modal Insan: Tumpuan kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir. In Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff (Ed.), Dimensi Islam dalam Penyelidikan Kontemporari (pp. 87-110). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
 • Salsabil Haji Mohd Zain, Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2013), Isra’iliyyat dalam Manuskrip Melayu: Kajian Terhadap Manuskrip Hikayat Bulan Berbelah. In Manuskrip Islam: Kelangsungan dan Cabaran. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 215-230. 

2012
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2012), Tarbiyah Rabbaniyyah (Pendidikan Rabbani) menurut Al-Qur’an: Analisis Konseptual dalam Karya-Karya Tafsir Muktabar. In Transformasi Penyelidikan Dalam Bidang Pengajian Islam. Kuala Lumpur (pp. 895-906). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2011
 • Muhammad Arif Yahya, Muhammad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2011), Kecenderungan Tokoh-tokoh Dakwah dalam Penghuraian Al-Qur’an dan Hadis dari Aspek Haraki. In Khadher bin Ahmad, Ishak Suliaman, & Faisal Ahmad Shah (Eds.), Sunnah Nabawiyyah: Realiti dan Cabaran Semasa (pp. 569-588). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 

2010
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2010). Pembudayaan Ilmu Sebagai Pembina Peradaban Remaja: Tumpuan kepada Aktivis Mahasiswa Islam, in Kemelut Peradaban Remaja di Malaysia (pp. 87-106). Kuala Lumpur: Jabatan Al-Qur’an dan Al-Hadith, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
Article in Academic Journals

2020
 • Basirah Abu Bakar, Zulkifli Yusoff, & Muhamad Alihanafiah Norasid (2020). Pendekatan Quran Mengenai Dakwah Terhadap Remaja di Rumah Perlindungan Akhlak Remaja Wanita, JKM: Kajian dalam Aspek Pemulihan. QURANICA 12(1). (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2019
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2019). Gagasan Pembangunan Modal Insan Rabbani oleh Sa'id Hawwa dalam al-Asas fi al-Tafsir: Ke Arah Pemerkasaan Kader Dakwah. Jurnal Usuluddin, bilangan khas. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Bakar, B., Mohd.Yusoff, M., & Norasid, M. (2019). The Quran Approach To The Religion Of The Religion In The Institution Of Practice Of Women, JKM's Protection: A Study In Recovery Aspects. QURANICA - International Journal Of Quranic Research, 11(2), 103-128. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Basirah Abu Bakar, Zulkifli Mohd Yusoff & Muhamad Alihanafiah Norasid (2018). A Quranic Method on Da’wah to the Adolescents: A Bibliometric Study, QURANICA, International Journal of Quranic Research, Centre of Quranic Research (CQR), University of Malaya. Vol.10 (2), 89-108. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Muhammad Arif Yahya, Muhamad Alihanafiah Norasid, Khadher Ahmad, & Ishak Suliaman (2013). Manhaj al-Haraki Sayyid Muhammad Nuh dalam Karya Afat ‘ala al-Tariq dan Pengaruhnya Terhadap PAS Negeri Kedah. Jurnal Usuluddin. Bil. 38, 2013. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 51-82. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2012). Variasi Aliran Tafsir di Andalus pada Era Kerajaan Muwahhidun (540H/1142M 667H/1268M): Satu Tinjauan Awal. Jurnal al-Tamaddun. Bil. 7, Mei 2012. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 37-59. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Muhamad Alihanafiah Norasid (2011). Manhaj Rabbani oleh Sa‘id Hawwa terhadap Pembangunan Modal Insan: Satu Analisis. Jurnal Usuluddin. Bil. 33, 2011. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, h. 91-114. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2019
 • Muhamad Alihanafiah Norasid. (2019). Tasawur Pendidikan Rabbani Menurut Al-Quran: Merekayasa Pemetaan Dakwah Terhadap Masyarakat Majmuk. In Zulkifli Mohd Yusoff & Sadollah Ahrari (Eds.), Proceeding of 9th Annual International Quranic Conference (MUQADDAS 9) Innovation and Creativity in Serving The Quran, Wisma R&D, University of Malaya, Kuala Lumpur (pp. 39-62). Kuala Lumpur, Malaysia: University of Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Muhamad Alihanafiah Norasid, (2013), Manhaj Dakwah oleh Syeikh Sa`id Hawwa dalam Pembangunan Rabbani: Satu Sorotan Ringkas. In Proceedings of the Isu-isu Dakwah Semasa, Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pp. 1-16. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Arif Yahya, Muhammad Alihanafiah Norasid, Mohd Hasrul Shuhari, Selamat Amir, 2013, Pendekatan Wasatiyyah Dalam Perbahasan Ayat-Ayat Mutashabihat: Analisis Terhadap Karya-Karya Tafsir Nusantara Terpilih, Prosiding Wasatiyyah International Confrence in the Qur an and Sunnah and its Contemporary Applications in Kingdom of Saudi Arabia and Malaysia, organized by the Islamic University in Madinah and University of Malaya Kuala Lumpur Malaysia, 26 September 2013 . (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2011
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2011), Manhaj Tarbiyah `Aqadiyyah oleh Sa`id Hawwa dalam Pembangunan Masyarakat Rabbani: Tumpuan kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir. In Proceedings of the Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek. Brunei: Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, pp. 133-150. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhamad Alihanafiah Norasid & Mustaffa Abdullah (2011), Manhaj Tarbiyah Rabbaniyyah oleh Sa`id Hawwa dalam Pembangunan Modal Insan: Tumpuan kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir. Proceedings of The Annual International Qur’anic Conference. Kuala Lumpur: Centre of Qur’anic Research, Universiti Malaya, pp. 535-555. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2015
 • Muhamad Alihanafiah Norasid (2015), Tamadun Ilmu Kerajaan Muwahhidun di Andalus. In Majalah Tamadun Islam, Februari 2015, pp. 80-84. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Pengertian Al-Quran Edisi Al-Mizan, Co-Investigator, 2018 - 2019, Private Funding, (National)
 • Celik Al-Quran, Consultant, 2018 - 2019, RU Geran - UMCares, (National)
 • Wacana Masyarakat Majmuk Dalm Al-Quran Dan Polemiknya Di Malaysia, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Transforming The Role Of Surau APIUM For Campus Sustainability Through 'Imarah Green Project', Consultant, 2016 - 2020, UM Living Lab Grant Programme - SUS (Sustainability Science), (National)

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Bronze Medal in Poster Exhibition, Minggu Terbuka Akademik Apium (Mita '19), , Academy of Islamic Studies, University of Malaya, , 2019, (University)
 • Juri Perujian Hafazan Al-Quran Peringkat Universiti Malaya, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2018, (University)
 • Gold Medal in The Poster Exhibition in Conjunction With Minggu Terbuka Akademik Apium (Mita '18), Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2018, (University)
 • Anugerah Pendidikan Cemerlang, Koperasi Muslimin Malaysia Berhad, 2017, (National)
 • Juri Perujian Hafazan Al-Quran Peringkat Universiti Malaya, Lajnah Huffaz, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2017, (University)
 • Silver Medal ْResearch Poster Competition in Conjunction With International Conference On Tadabbur Al-Quran: Innovation and Development (Muttasiq Ii), University of Malaya, 2016, (International)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


CONFERENCE
 • Penulisan Manuskrip Jawi di Alam Melayu: Satu Tinjauan Historis, International Conference On Islamic and Malay World (ICON-IMAD 4) , 2014-08-19 to 2014-08-20, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)
PLEANARY/KEYNOTE SPEAKER
 • The Story in The Quran: The Education of Luqman al-Hakim, International Conference of The Amazing al-Quran, 2017-05-07 to 2017-05-07, Islamic Revealed Knowledge Student's Secretariat, IIUM, (International)
INVITED SPEAKER
 • TASAWUR PENDIDIKAN RABBANI MENURUT AL-QURAN: MEREKAYASA PEMETAAN DAKWAH TERHADAP MASYARAKAT MAJMUK, IJTIMA' GURU-GURU AGAMA NEGERI PERAK, 2019-11-13 to 2019-11-13, JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI PERAK DAN MASJID SULTAN IDRIS SHAH II, (National)
PRESENTER
 • Variasi Aliran Tafsir di Andalus pada Era Kerajaan Muwahhidun: Satu Tinjauan Awal, Seminar ASEAN Tamadun Andalusia, 2010-10-19 to 2010-10-20, Universty Sains Malaysia, (International)
 • Prinsip Amal Jama`i sebagai Pemangkin Revivalisme Islam: Satu Tinjauan Awal., Social Sciences and Postgraduates National Seminar, 2010-11-22 to 2010-11-23, Social Science School, Universiti Sains Malaysia, (National)
 • Manhaj Tarbiyah Rabbaniyyah oleh Sa`id Hawwa dalam Pembangunan Modal Insan: Tumpuan kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir., The Annual International Quranic Conference., 2011-01-11 to 2011-01-12, Centre of Quranic Research University of Malaya, (International)
 • Manhaj Tarbiyah `Aqadiyyah oleh Sa`id Hawwa dalam Pembangunan Masyarakat Rabbani: Tumpuan kepada Karya al-Asas fi al-Tafsir., Seminar Serantau Pengajian Usuluddin di Institusi Pengajian Tinggi Abad 21: Cabaran dan Prospek., 2011-04-04 to 2011-04-05, Sultan Sharif Ali University, Brunei, (International)
 • Kecenderungan Tokoh-tokoh Dakwah dalam Penghuraian Al-Qur an dan Hadis dari Aspek Haraki, Seminar Antarabangsa Sunnah Nabawiyyah: Realiti dan Cabaran Semasa , 2011-07-12 to 2011-07-13, Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, (International)
 • Sumbangan Para Mufassir Andalus: Ketokohan dan Metodologi Pentafsiran., World Congress of Islamic History and Civilization., 2011-10-10 to 2011-10-11, Department of History and Islamic Civilization, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)
 • Hak Khiyar dalam Isu Kepenggunaan di Malaysia: Satu Analisis, Seminar Hukum Islam Islam Semasa VII Peringkat Kebangsaan pada 14-15 Disember 2011 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. , 2011-12-14 to 2011-12-15, Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, UM, (National)
 • Tarbiyah Rabbaniyyah (Pendidikan Rabbani) Menurut Al-Qur an: Analisis Konseptual dalam Karya-Karya Tafsir Muktabar, International Seminar on Research in Islamic Studies 2 (ISRIS 2), 2012-02-15 to 2012-02-16, Academy of Islamic Studies, (International)
 • Manhaj Dakwah oleh Syeikh Sa`id Hawwa dalam Pembangunan Rabbani: Satu Sorotan Ringkas., Seminar Antarabangsa Dakwah dan Pembangunan Insan, 2013-05-14 to 2013-05-15, Department of Dakwah and Human Development, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)
 • Ketokohan Sa id Hawwa dalam Bidang Tafsir: Sorotan Elemen Tajdid dalam Penghasilan Karya Al-Asas fi al-Tafsir, International Conference On Tajdid In Quranic Studies (MUTTASIQ), 2014-11-18 to 2014-11-19, Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, (International)
 • Pemikiran Tasawuf Sa id Hawwa dalam Pentafsiran al-Qur an: Tinjauan Isu-isu Kerohanian Terpilih, The 6th Annual International Qur anic Conference 2016 (MUQADDAS 6) , 2016-07-19 to 2016-07-20, Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM, (International)
 • Kepelbagaian Tafsiran dalam Memahami Nas al-Qur an: Tumpuan Terhadap Beberapa Isu Agama di Malaysia, International Conference On Islamic Jurisprudence (ICIJ) 2016 , 2016-10-20 to 2016-10-21, Department of Shariah, Faculty of Islamic Studies, The National University of Malaysia & Cllege of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Thailand., (International)
 • Tadabbur al-Qur an Sebagai Mekanisme Pembangunan Modal Insan Rabbani: Sorotan Pemikiran Sa id Hawwa, International Conference On Tadabbur al-Quran (MUTTASIQ II) pada 15-16 November 2016 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya., 2016-11-15 to 2016-11-16, Department of Al-Quran and Al-Hadith, Academy of Islamic Studies, UM, (International)
 • Konsep Aql Menurut al-Quran: Satu Analisis Tematik, International Conference of Islamic and Contemporary Issues (ICIC) pada 5-6 Disember 2016 di Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. , 2016-12-05 to 2016-12-06, Research and Development Unit, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, (International)
 • Pendekatan Wasatiyyah dalam Pentafsiran Al-Quran oleh Abdul Hadi Awang Mengenai Wacana Masyarakat Majmuk di Malaysia, International Conference On Islamic and Malay World VII (ICON-IMAD VII), 2017-09-19 to 2017-09-21, Postgraduate Program UIN SGD Bandung, Collegue Islamic Studies (CIS), Akademi Pengajian Islam Malaysia, and University Sultan Sharif Ali al-Islamiyah, (International)
 • TRANSFORMING THE ROLE OF SURAU APIUM FOR CAMPUS SUSTAINABILITY THROUGH IMARAH GREEN PROJECT: SURAU APIUM, International Seminar on Islam and Green Technology 2017, 2017-11-20 to 2017-11-20, International Institute of Advanced ISlamic Studies (IAIS) Malaysia, (International)
 • Transforming The Role of Surau APIUM for Campus Sustainability Through Imarah Green Project, International Seminar On Islam and Green Technology, 2017-11-20 to 2017-11-20, International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, (International)
 • Pemikiran Modal Insan Rabbani oleh Sa'id Hawwa dalam Al-Asas fi Al-Tafsir: Ke Arah Pembinaan Kader Muslim, The 7th Annual International Qur'anic Conference 2017, 2017-12-12 to 2017-12-13, Centre of Quranic Research, UM, (International)
 • Melestarikan Ajaran al-Quran dan al-Sunnah Melalui Imarah Masjid, Bengkel Kelestarian Surau APIUM: Imarah Green Project 2018, 2018-09-22 to 2018-09-22, Academy of Islamic Studies, (University)
 • Keindahan Susunan Kalimah Bergandingan antara Huda dan Rahmah dalam al-Quran: Satu Analisis Awal, The 8th Annual International Quranic Conference 2018, 2018-11-14 to 2018-11-15, Centre of Quranic Research, Academy of Islamic Studies, UM, (International)
 • CITRA DAKWAH DALAM MASYARAKAT MAJMUK MENURUT AL-QURAN: ANTARA PRINSIP DAN PENDEKATAN, SEMINAR SERANTAU; DAKWAH DALAM MASYARAKAT MAJMUK, 2019-10-19 to 2019-10-19, PERSATUAN ULAMA MALAYSIA (PUM), (International)
 • PEMIKIRAN DAKWAH SYEIKH SA'ID HAWWA DALAM AL-ASAS FI AL-TAFSIR; MANIFESTASI POLITIK SEJAHTERA, SEMINAR KEBANGSAAN POLITIK SEJAHTERA, 2019-11-22 to 2019-11-23, PERSATUAN ULAMA MALAYSIA DAN PERSATUAN USRAH KEBAJIKAN PROFESIONAL, (National)
 • Tasawur Pendidikan Rabbani Menurut al-Quran: Merekayasa Pemetaan Dakwah Terhadap Masyarakat Majmuk, The 9th Annual International Quranic Conference (MUQADDAS 9), 2019-11-26 to 2019-11-27, Centre of Quranic Research and Qaf Group, (International)
OTHERS
 • Modul Metode Tafsir al-Quran dan Modul Ulum al-Quran, Bengkel Semakan Modul-modul Kursus Pengajian Al-Quran dan Al-Hadith (KPQS), 2017-10-28 to 2017-10-29, Koordinator Unit Kursus Pengajian Al-Quran dan Hadith, Akademi Pengajian Islam, UM, (National)

EXPERT/TECHNICAL CONTRIBUTIONS
(Activity), (Organisation), (Role), (From)-(Until), (Level).


 • Bengkel Dasar Belia Kelantan - Pembangunan Belia Menurut Al-Quran dan Al-Sunnah, Jawatankuasa Beia, Sukran dan NGO Negeri Kelantan, Panelis, 2019-2019, (National)
 • review and enhance the modules, Open University Maaysia (OUM), Enhancer, 2019-2020, (National)
 • REVIEWING AND ENHANCING THE MODULE WHICH HAS BEEN ASSIGNED, OPEN UNIVERSITY MALAYSIA (OUM), Subject Matter Expert, 2019-2019, (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • PENILAI MANUSKRIP "EKONOMI POLITIK DAN AMALAN TADBIR URUS MULIA: ISTIFADAH NEGARA USWATUN HASANAH KHALIFAH UMAR, Book ,  (2019 - 2019)
 • MARKING THE STPM PAPER EXAMINATION, Stpm Paper Examination ,  (2019 - 2019)
 • ASSIGNMENT FOR ULUM AL-QURAN (SCIENCE OF AL-QURAN), E-assignment ,  (2019 - 2019)
 • Bengkel Refleksi Latihan Mengajar 1.0, Workshop ,  (2018 - 2018)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • host and du'a prayer in sustainable development seminar, (International), 25/04/2019 until 25/04/2019
 • teach and lecture in UM for Continuous Education (UMCCed) for public., (National), 10/03/2019 until 15/07/2020
 • Moderator, Carnival al-Quran and al-Hadith, (Local), 30/10/2018 until 01/11/2018
 • Moderator, Seminar Imarah Eco-Mosque, (Local), 15/05/2018 until 16/05/2018
 • Teaching Course for public (KPAQ) and examiner, (Local), 01/01/2018 until 30/06/2019

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing
 • Master Degree, Umar Bin Fauzi, Aliran Tafsir Makrifat: Kajian Terhadap Pemikiran Ismail Ariffin dalam Karya-karya Terpilih, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Basirah Binti Abu Bakar, Perbandingan Pengajian Tahfiz Di Singapura dan Malaysia: Kajian Terhadap Persijilan Tahfiz Darul Quran Singapura dan Darul Quran Kuala Kubu, 2018/2019
 • Master Degree, Mara Sangap Siregar, -, 2018/2019
 • Master Degree, Imran Bin Selamat, -, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Basirah Binti Abu Bakar, Manhaj Al-Quran Mengenai Dakwah Terhadap Remaja: Kajian Terhadap Institusi Perlindungan Akhlak Wanita, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Malaysia, 2016/2017
FIRST DEGREE/DIPLOMA/PRE-DEGREE
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Ongoing
 • Konsep Pengimarahan Rumah Allah menurut Al-Quran: Kajian Terhadap Surau Akademi Pengajian Islam, UM, 2017/2018, 1
 • Penyelewengan dalam Pentafsiran: Kajian Pemikiran Tafsir di Singapura, 2017/2018, 1
 • Hak Asasi Manusia menurut Al-Quran: Kajian Terhadap Pertubuhan G25 dan Sister In Islam (SIS), 2017/2018, 1

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • ADVANCED RESEARCH METHODOLOGY, 2017/2018(1), 60, 3
FIRST DEGREE
 • ANALYTICAL OF TAFSIR AND HADITH METHOD, 2017/2018(1), 16, 3
 • HAFAZAN (QURANIC MEMORISING), 2017/2018(2), 386, 1
 • EXEGESIS TEXTUAL STUDY, 2017/2018(1), 21, 3
 • QURANIC RECITATION AND MEMORIZATION, 2017/2018(1), 237, 2
 • THE SCIENCES OF AL-QUR'AN, 2016/2017(2), 40, 3
PRE-DEGREE (IF APPLICABLE)
 • AL-MADKHAL ILA ULUM AL-HADITH, 2017/2018(2), 54, 2