avatar

Dr. Nurulhuda Binti Ahmad Zaki

Department Of Fiqh And Usul

Academy Of Islamic Studies

zafran@um.edu.my
Latest Award
Pertandingan
Pertandingan
Year 2017
Latest Evaluation
Penyelia dan Pemeriksa Kertas Projek calon Sarjana Muda SyariahPenyelia dan Pemeriksa Kertas Projek calon Sarjana Muda Syariah
Penilai kertas projek calon sarjana muda syariah
Year 2015
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BK006-2017
on going
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Teknik Pengimejan Anak Bulan Selepas Ijtimak dengan Menggunakan Kamera CCD

2017

Kaedah Logaritma dalam Penentuan Arah Kiblat di Malaysia: Kajian Kitab Pati Kiraan Syeikh Tahir Jalaluddin

2017

Pengaruh Kitaran Fasa-fasa Bulan Terhadap Tabiat Hidup Ketam Nipah

2015

SEJARAH KRITERIA KENAMPAKAN ANAK BULAN DI MALAYSIA

2017

Sejarah Penggunaan Rubu' Mujayyab dalam Pengajian Falak di Malaysia

2016

Kajian Kecerahan Langit dalam Penetapan Waktu Solat Subuh di Malaysia

2016

Pentafsiran Astronomi dalam Penentuan Waktu Solat maghrib menggunakan Kaedah Ilmu Miqat di Malaysia

2016

Peranan Institusi JAKIM Dalam Menentukan Arah Kiblat di Malaysia dari Perspektif Syariah