avatar

DR. NURULHUDA BINTI AHMAD ZAKI

Department of Fiqh & Usul

Academy of Islamic Studies

zafran@um.edu.my
Latest Award
Penyelidikan
Penyelidikan
Year 2020
Latest Evaluation
Pruf Read Pruf Read
Pruf read article journal
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF007L-2019
on going
BK006-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Kesan Revolusi IR 4.0 Terhadap Perkembangan dan Ketepatan Aplikasi Kiblat dalam Telefon Pintar

2020

Coping with Anxiety during the Covid-19 Pandemic : A Case Study of Muslim Academics

2019

Cerapan Istiwa' Matahari dalam Penentuan Arah Kiblat di Malaysia

2019

Penentuan Arah Kiblat Menurut Sheikh Tahir Jalaluddin Dalam Kitabnya Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu Yang Lima dan Hala Kiblat dengan Logaritma

2020

Ilmu al-Miqat dalam Astronomi Islam

2019

Ilmu Falak dan Masyarakat di Nusantara: Astronomi Islam, Astronomi Cerapan, Astronomi Komuniti dan Astronomi Kebudayaan

2019

Integrasi Ilmu dalam bidang Astronomi Islam di Malaysia

2017

Sejarah Penggunaan Rubu' Mujayyab dalam Pengajian Falak di Malaysia

2016

Pentafsiran Astronomi dalam Penentuan Waktu Solat maghrib menggunakan Kaedah Ilmu Miqat di Malaysia

2016

Peranan Institusi JAKIM Dalam Menentukan Arah Kiblat di Malaysia dari Perspektif Syariah