avatar

DR. AHMAD SHAMSURI BIN MUHAMAD

Department of Educational Psychology & Counselling

Faculty of Education

shamsuri.muhamad@um.edu.my
Latest Award
Lain-lain
Lain-lain
Year 2019
Latest Evaluation
to examine PhD Thesis entitled "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRES PERANAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DI MALAYSIA" by Mohd Faizal Hassanto examine PhD Thesis entitled "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRES PERANAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DI MALAYSIA" by Mohd Faizal Hassan
Internal examiner
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
IIRG005B-2020HWB
on going
RF003O-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

The Effects of Surface and Deep Learning Strategies on Academic Achievement in English among High school students: Do Implicit Beliefs of Intelligence Matter?

2020

Kesahan dan Kebolehpercayaan Modul PIKE (Program Intervensi Kecerdasan Emosi) Ke atas Banduan dalam Penjara Johor.

2020

Leaving The Bird s Nest: The Experience Of Malaysian Students Studying Abroad

2019

Hubungan antara kecenderungan untuk berubah dengan umur dan kekerapan residivisme dalam kalangan banduan.

2020

Kaunseling Kerjaya dan Vokasional

2020

Kemahiran Asas Kaunseling

2020

Teori Kaunseling Perkahwinan

2018

Penglibatan Ibu Bapa Dan Hubungannya Dengan Kesejahteraan Emosi Dalam Kalangan Remaja Miskin Bandar

2011

Keperluan Kaunseling Rehabilitasi Kepada Golongan Kurang Upaya di Malaysia