avatar

Associate Prof. Dr. Tengku Intan Marlina Binti Tengku Mohd Ali

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

inmarlin@um.edu.my
Latest Award
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Year 2017
Latest Evaluation
Pewasit Artikel Jurnal Melayu UKM_Nilai Islam Pewasit Artikel Jurnal Melayu UKM_Nilai Islam
Reviewer
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG478-15HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Individualisme Faisal Tehrani Dalam Kepengarangan Berdasarkan Novel-novel Terpilih

2018

Nafsu Lawwammah dalam Novel Tautan Hati

2018

Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk

2017

Keinginan Rasa Cinta, Kehormatan dan Kemasyhuran Dalam Puisi Terpilih Dharmawijaya.

2018

Cerita Rakyat Pahang

2017

Nilai Penterjemahan Dalam Masyarakat

2017

Teori dan Kaedah Aplikasi Dalam Karya Sastera

2016

Wacana Pantun Melayu

2018

Sejarah dan Tokoh: Syed Syeikh Al-Hadi: Pembaharu Semangat Islam dan Sosial

2017

Nasionalisme Dalam Novel Panggil Aku Melaju

2017

Etika Dalam Perspektif Kritikan Sastera

2017

Penerapan Semiotik-Pragmatik Dalam Karya Sastera