avatar

Dr. Tengku Intan Marlina Binti Tengku Mohd Ali

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

inmarlin@um.edu.my
Latest Award
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Anugerah perkhidmatan cemerlang
Year 2017
Latest Evaluation
Unsur Gagasan 1 Malaysia Dalam Cerpen Penulis Muda Unsur Gagasan 1 Malaysia Dalam Cerpen Penulis Muda
Internal examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG478-15HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2017

Novel-novel Faisal Tehrani Dari Perspektif Teksdealisme

2017

Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk

2017

Keinginan Rasa Cinta, Kehormatan dan Kemasyhuran Dalam Puisi Terpilih Dharmawijaya.

2017

Program Kesusasteraan Melayu di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Perlaksanaan dan Cabaran.

2018

Cerita Rakyat Pahang

2017

Nilai Penterjemahan Dalam Masyarakat

2017

Teori dan Kaedah Aplikasi Dalam Karya Sastera

2016

Wacana Pantun Melayu

2018

Sejarah dan Tokoh: Syed Syeikh Al-Hadi: Pembaharu Semangat Islam dan Sosial

2017

Cerita Rakyat Melayu: dari Tradisi Ke Moden

2017

Nasionalisme Dalam Novel Panggil Aku Melaju

2017

Etika Dalam Perspektif Kritikan Sastera