avatar

Dr. Mohd Taufik Arridzo Bin Mohd Balwi

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

taufik@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG479-15HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2014

MIGRASI TRADISI PESANTREN JAWA KE MALAYSIA

2014

SYAIR MA'RIFAT:MENCANAI MUTIARA MEMPERKASA AGAMA

2007

\"KAEDAH RUWAH: MEMPERKASA DISPLIN FILOLOGI MELAYU\",

2004

KITAB MAARIJ AL-LAHFAN ILA HAQA IQ AL-IRFAN: MENGUNGKAP KETOKOHAN TUNKU PALOH SEBAGAI ULAMA DAN UMARA

2016

Pengajian Melayu Kontemporari

2014

JALINAN HUBUNGAN KETURUNAN JAWA DI SABAK BERNAM, SELANGOR, MALAYSIA DAN ORANG JAWA DI PULAU JAWA, INDONESIA MELALUI KITAB TARJAMAH SABĪL AL-‘ABĪD ‘ALĀ JAWHARAH AL-TAWḤĪD KARANGAN KYAI HAJI MUḤAMMAD ṢĀLIḤ BIN ‘UMAR SAMĀRĀNĪ PADA AKHIR ABAD KE-19 – PERTENGAHAN ABAD KE-20

2003

Kesusasteraan dan Undang-undang

2016

Pemikiran Kontemporari Dalam Unsur Kejenakaan Sastera Melayu Islam

2016

Pengaruh Kitab Tarjamah Sabil al-'Abid 'Ala Jawharah al-Tawhid Karangan Kyai Haji Muhammad Salih bin 'Umar samarani dalam Ritual Kematian Masyarakat Keturunan Jawa di Sabak Bernam, Selangor, Malaysia

2010

"NOVEL HIKAYAT FARIDAH HANUM: SESUAIKAH DIANGKAT SEBAGAI NOVEL ISLAM?

2009

Al-Tafsir Al-Mawddu\'i=>Kaedah Mawdu\'i: Keserasiannya Menganalisis Kesusasteraan Melayu (Sastera Kitab)