avatar

DR. ROHAIDAH BINTI HARON

Department of Language

Academy of Malay Studies

eyda1826@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BKS023-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Pertembungan Bahasa Di Selatan Thailand: Faktor Dan Implikasi

2018

Perubahan Fungsi dan Makna Peribahasa dalam Laman Facebook

2016

Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar-pelajar Universiti kebangsaan Yunnan di Akademi Pengajian Melayu

2018

Wacana Lisan Perspektif Undang-undang.

2016

BAHASA DAN IDENTITI WACANA MOHD NAJIB RAZAK

2018

Proses Penghasilan Wacana Dalam Wawancara Jejak Seorang Pemimpin

2016

Variasi Bahasa dalam Filem KL Gangster: Perspektif Sosiolinguistik

2016

Identiti kepimpinan dalam penghasilan wacana politik Mohamad Hassan

2016

Interdiskursiviti Dalam Wacana Perutusan: Tumpuan Terhadap Amanat Naib Canselor 2015