avatar

Dr. Rohaidah Binti Haron

Department Of Language

Academy Of Malay Studies

eyda1826@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BKS023-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2016

Kesilapan Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar-pelajar Universiti kebangsaan Yunnan di Akademi Pengajian Melayu

2016

BAHASA DAN IDENTITI WACANA MOHD NAJIB RAZAK

2016

Variasi Bahasa dalam Filem KL Gangster: Perspektif Sosiolinguistik

2016

Identiti kepimpinan dalam penghasilan wacana politik Mohamad Hassan

2016

Interdiskursiviti Dalam Wacana Perutusan: Tumpuan Terhadap Amanat Naib Canselor 2015

2016

Ragam bahasa dalam wacana perbicaraan di Mahkamah