avatar

DR. ABD GANING BIN LAENGKANG

Dean Office

Academy of Malay Studies

abdganing@um.edu.my
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Latest Publication
2019

Bentuk-bentuk Lakuan Rujukan Tun Dr. Mahathir dalam Isu 1MDB

2019

Lakuan Bahasa Kritikan dalam Forum wacana Sinar Harian

2019

Konteks dan lakuan bukan bahasa dalam artikel kritikan Tun Dr. Mahathir Terhadap Isu 1MDB

2019

Lakuan Bahasa Ekspresi Tun Dr. Mahathir: Kajian Kes Terhadap 40 Artikel Chedet.cc

2023

Bahasa dalam Wacana Agama

2016

GARIS PANDUAN MATAPELAJARAN PENGAJIAN UMUM (MPU) (EDISI KEDUA)

2015

Kesantunan Bahasa Dalam Ceramah Motivasi Dr. Mohd Fadzilah Kamsah

2015

Falsafah dan Sistem Nilai Terhadap Penggunaan Bahasa

2023

SEMINAR BAHASA, SASTERA DAN KEBUDAYAAN MELAYU (SEBAHTERA 2023)

2023

SEMINAR LINGUISTIK DAN BAHASA DALAM MASYARAKAT MADANI.

2023

Kearifan Dalam Puisi Remaja: Kajian Kes Terhadap Puisi Dalam Majalah Dewan Siswa.

2019

Prosiding Seminar Linguistik Kebangsaan (SLiK2019)