avatar

DR. NUR AZIMAH BINTI MOHD BUKHARI

Department of Language

Academy of Malay Studies

azimah_bukhari09@um.edu.my
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 3 Projects
Project Title Progress Status
Terminografi Busana Tradisi Etnik Rungus
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2023

FAKTOR KECICIRAN MURID-MURID PROGRAM PEMULIHAN KHAS SEKOLAH RENDAH DI MALAYSIA

2022

TERMINOGRAFI BUSANA KADAZAN PENAMPANG

2020

Destar Melayu dari perspektif terminologi.

2020

Seni Persembahan Kuda Kepang Dari Perspektif Terminologi

2018

Pembelajaran bahasa kanak-kanak pemulisan khas

2017

Pembelajaran bahasa kanak-kanak bermasalah pembelajaran (Lambat Belajar).

2022

KEPERLUAN PEMBINAAN PERISIAN KURSUS BAGI GENERASI Z DALAM PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU

2020

Peristilahan Melayu dalam Konteks Peristilahan Antarabangsa: Penerapan Pendekatan Wuster dalam Peristilahan Seni Tenun Melayu

2018

Persembahan Melayu wayang kulit Kelantan: Penelitian dari sudut terminografi

2018

Generasi z dan pembelajaran bahasa: Penilaian formatif dalam kalangan pelajar pemulihan khas