avatar

Dr. Maizira Binti Abdul Majid

Department Of Socioculture

Academy Of Malay Studies

maizira@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Pemeriksa Dalam Kertas Penyelidikan Bagi calon Ijazah Sarjana-Nabil Fikri Bin Muhammad Fairuz Pemeriksa Dalam Kertas Penyelidikan Bagi calon Ijazah Sarjana-Nabil Fikri Bin Muhammad Fairuz
Internal examiner
Year 2017
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BKS022-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2014

Kehidupan dan Budaya Padi Kadayan, Sarawak

2017

Drama dan Lakon dalam Pendidikan Melalui Skrip dan Persembahan Teater Siti di Alam Fantasi (SDAF) Dari Perspektif John Dewey.

2016

Adaptasi Bangsawan Puteri Saadong Peralihan Aspek Bahasa

2016

Sosio-Budaya dan Kesenian Melayu dalam Kerangka Pembinaan Identiti Kemelayuan

2016

Kasih Sayang dan Cinta Menurut Perspektif Melayu Dalam Novel Azfa Hanani.

2017

Drama Melayu Sebagai Sarana Pengajaran dan Pembelajaran Unsur Ironi dalam Bahasa Melayu.

2017

Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran Kesenian Melayu dalam Era Generasi Z

2017

WARISAN BUDAYA MELAYU DALAM NOVEL SRI RAHAYU SEBAGAI MEDIUM PENDIDIKAN

2012

Simbol dalam Puisi-Puisi J.M Aziz: Interprestasi Kehidupan Masyarakat Pesisir Pantai