avatar

Associate Prof. Dr. Salinah Binti Ja'afar

Department Of Linguistics

Academy Of Malay Studies

b1salina@um.edu.my
Latest Award
Lain-lain
Lain-lain
Year 2017
Latest Evaluation
Nilai Pendidikan Dalam Pepatah Petitih Nilai Pendidikan Dalam Pepatah Petitih
External examiner
Year 2018
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP003C-14HNE
end
RP004-2012B
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Detection of Falsified Information Using Text Similarity Techniques: A Review

2018

Perubahan Fungsi dan Makna Peribahasa dalam Laman Facebook

2018

Pengaplikasian Model Awal Kit Asas Membaca Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kanak-Kanak Pemulihan Khas.

2018

Pantun Kanak-kanak dari Perspektif Semiotik Riffaterre

2017

Nilai Penterjemahan dalam Masyarakat

2016

Wacana Pantun Melayu

2016

Sinonim dan Kelingkaran Makna dalam Kamus.

2015

Indexes in Adolescent Knowledge in Youth Novel

2018

Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu

2017

PENGGUNAAN BAHASA IBUNDA SECARA INKLUSIF DALAM PENDIDIKAN DENGAN RUJUKAN KEPADA BAHASA MELAYU

2017

Simbol alam dalam pantun daripada perspektif puitika sastera Melayu

2016

Kritikan Sosial Terhadap Wanita dalam Peribahasa Melayu.