avatar

Dr. Madiawati Binti Mamat @ Mustaffa

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

atie@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
BKS018-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2018

Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk

2017

Program Kesusasteraan Melayu di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Perlaksanaan dan Cabaran.

2017

Novel-novel Faisal Tehrani Dari Perspektif Teksdealisme

2017

Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk

2017

Sastera Melayu Merentas Zaman

2016

Pengajian Melayu Kotemprorari.

2007

Wacana Persuratan Melayu. Akademi Pengajian Melayu

2018

Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu

2017

Kumpulan Puisi Mencari Makna Diri Berdasarkan Prinsip Stilistik J.J Webber.

2017

Cerita Rakyat Melayu: dari Tradisi Ke Moden

2017

Teori Persepsi Estetika dalam Sastera Multimedia