avatar

Dr. Madiawati Binti Mamat @ Mustaffa

Department Of Literature

Academy Of Malay Studies

atie@um.edu.my
Latest Award
Sorry, no award record found

Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
Sorry, no accessible project found
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2014

Adaptation of Bawang Putih Bawang Merah from Text to Animation

2013

Estetika Perkara (Matter): Kajian Keindahan Pengalaman Peristiwa Menyeronokkan dari Teks ke Multimedia Perisian Unggas

2011

Perkara (Matter) dalam Perisian Cerita Unggas 1 dari Perpekstif Model Persepsi Estetika

2009

Transformasi Medium dari Lisan, Teks dan Bentuk Multimedia dalam Cerita Unggas

2016

Pengajian Melayu Kotemprorari.

2007

Wacana Persuratan Melayu. Akademi Pengajian Melayu

2016

Sastera Rakyat dalam Multimedia Sebagai Medium Pemeliharaan Warisan Tempatan

2016

Kritikan Sosial Terhadap Wanita dalam Peribahasa Melayu

2016

Peranan Bahasa Ibunda Dalam Melestarikan Puisi Melayu Tradisional

2016

PenelitianTransformasi Bentuk Perulangan dari Teks ke Multimedia dalam Siri Unggas