avatar

DR. MADIAWATI BINTI MAMAT @ MUSTAFFA

Department of Literature

Academy of Malay Studies

atie@um.edu.my
Latest Award
Sijil perkhidmatan cemerlang
Sijil perkhidmatan cemerlang
Year 2017
Latest Evaluation
Sorry, no accessible evaluation record found

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF006K-2018
on going
SG002C-18HNE
on going
BKS018-2017
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Model Remaja Orang Asli yang Unggul dalam Bahlut

2018

Individualisme Faisal Tehrani Dalam Kepengarangan Berdasarkan Novel-novel Terpilih

2018

Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk

2017

Program Kesusasteraan Melayu di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Perlaksanaan dan Cabaran.

2019

Cerita Rakyat Pahang

2017

Sastera Melayu Merentas Zaman

2016

Pengajian Melayu Kotemprorari.

2007

Wacana Persuratan Melayu. Akademi Pengajian Melayu

2018

Kehendak Generazi Z Dalam Cerpen Terbaik 2016 Terbitan Fixi

2018

Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu

2018

Lagu Rakyat Kanak-kanak Kelangsungannya di Era Baharu

2018

Sastera Kanak-kanak Sebagai Medium Pendidikan Sepanjang Zaman