avatar

DR. MARDIANA BINTI NORDIN

Department of History

Faculty of Arts and Social Sciences

mardiana@um.edu.my
Latest Award
Anugerah khidmat setia 20
Anugerah khidmat setia 20
Year 2020
Latest Evaluation
Zarina Begam binti Abdul Kadir, \"Peranan dan Pentadbiran Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, 1994-2004\", Disertasi MA, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2007. Zarina Begam binti Abdul Kadir, \"Peranan dan Pentadbiran Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, 1994-2004\", Disertasi MA, Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 2007.
Internal examiner

Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RG356-12HNE
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2019

Persaingan Kuasa di Antara Kerajaan Bone dengan Belanda di Sulawesi Selatan, 1846-1857

2019

Peranan Sultan Ala'eddin Suleiman Shah (1898-1938) Terhadap Pembangunan Agama Islam di Negeri Selangor

2016

Pembunuhan Sultan Abdul Jalil Syah IV di Kuala Pahang 1722: Persaingan Raja Kechil dengan Keluarga Bendahara di Johor

2016

Perkembangan Industri Sate di Kajang

2020

Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baharu

2018

Pengajian Malaysia Edisi Keenam

2017

Sejarah Tingkatan 2

2014

Pengajian Malaysia, Edisi Kelima

2019

"Salasilah Raja-Raja Perak"

2018

Karya Syair dan Catatan Sejarah Negeri Terengganu: Lambang Keintelektualan Seorang Permaisuri Melayu

2018

Sultan Abu Syahid 1339-1340

2016

Syair Sultan Maulana Dari Kedah dan Syair Perang Mengkasar Dari Goa: Gambaran Pengarang Melayu Terhadap Penjajah