avatar

DR. ABU HANIFAH BIN HARIS

Department of History

Faculty of Arts and Social Sciences

abuhanifah@um.edu.my
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 3 Projects
Project Title Progress Status
Sejarah Moden Pahang
on going
Pendidikan Sebagai Pemangkin Pembangunnan Sosioekonomi Negeri-negeri Melayu
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2023

Development of the Hijaz Liberation Movement and Anti Ibn Saud, 1920s to 1930s

2022

Gerakan Anti-Ibn Saud di Hijaz: Kemunculan, Perjuangan dan Kejatuhan Hijaz Liberation Party, 1928-1936

2022

Isu-Isu Alam Sekitar dan Perhutanan di Tanah Melayu Sehingga Tahun 1901

2021

Lepasan Mesir dan Perjuangan Politik di Terengganu ~ Sumbangan Wan Abdul Kadir Ismail dan Wan Mokhtar Ahmad

2023

Ketokohan dan Sumbangan Pemikir Islam Alam Melayu

2022

Budiman: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Profesor Dato' Dr. Mohammad Redzuan Othman

2022

Pemikir Politik Islam Alam Melayu di Malaysia

2022

Masyarakat Islam di Malaysia dan Alam Melayu: Kesinambungan dan Perubahan

2023

Pemikiran Sheikh Junid Tola (1886-1948) Berkenaan Wakaf

2022

Kerajaan Uthmaniyah di Turki : Kemunculan, Perkembangan, Sumbangan, 1300-1924

2022

Pemikiran Politik Islam di Malaysia: Cabaran Masa Hadapan

2022

Pemikir Politik Islam Melayu