avatar

DR. ABU HANIFAH BIN HARIS

Department of History

Faculty of Arts & Social Sciences

abuhanifah@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2019
Latest Evaluation
Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Tesis PhD) - Norashikin Salleh (AVA190030), "Strategi dan Diplomasi Raja Haji dalam Pemerintahan Kerajaan Johor Abad Ke-18" (23 Disember 2020)Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Tesis PhD) - Norashikin Salleh (AVA190030), "Strategi dan Diplomasi Raja Haji dalam Pemerintahan Kerajaan Johor Abad Ke-18" (23 Disember 2020)
Internal examiner
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP053B-17SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Collaborator
Latest Publication
2021

Lepasan Mesir dan Perjuangan Politik di Terengganu ~ Sumbangan Wan Abdul Kadir Ismail dan Wan Mokhtar Ahmad

2020

Technical Education in Malaya: The Development of Technical School Kuala Lumpur, 1925 – 1940

2020

Penglibatan Orang Arab Dalam Kegiatan Perdagangan dan Politik di Johor: Peranan dan Sumbangan Sayyid Muhammad Bin Ahmad Al-Sagoff (1836-1906)

2020

Sejarah Kerajaan Turki Uthmaniyah dan Sumbangannya dalam Bidang Sosiopolitik Abad Ke-14 Hingga Abad Ke-20

2020

Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baru

2019

Pengaruh Mesir Terhadap Masyarakat Melayu, 1906-1970: Daripada al-Imam Sehingga Kebangkitan Semua Islam

2016

Permata Budi: Karya Sumbangsih Sempena Persaraan Profesor Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam

2013

Malaysia-Indonesia: Romantika Hubungan Bangsa Serumpun

2020

Polemik Kaum Muda-Kaum Tua di Kelantan Sebelum Merdeka: Satu Penelitian Awal

2019

Melaka: Makna di Sebalik Kejatuhan Barisan Nasional dan Kebangkitan Pakatan Harapan

2018

Penghormatan Terhadap Mesir Dalam Kalangan Masyarakat Melayu

2018

Sultan Muhammad Syah 1283-1339