avatar

DR. ABU HANIFAH BIN HARIS

Department of History

Faculty of Arts & Social Sciences

abuhanifah@um.edu.my
Latest Award
Perkhidmatan
Perkhidmatan
Year 2019
Latest Evaluation
Pemeriksa Dalam (Tesis PhD) - Mohd Shahrul Azha bin Mohd Shariff (AVA180018), "Peranan Majalah Qalam Dalam Isu Sosiopolitik Masyarakat Melayu, 1950-1970"
Internal examiner
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
RP053B-17SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Collaborator
Latest Publication
2021

Lepasan Mesir dan Perjuangan Politik di Terengganu ~ Sumbangan Wan Abdul Kadir Ismail dan Wan Mokhtar Ahmad

2021

Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu: Pengaruh Timur Tengah dan Peranan Ulama, 1910-an Sehingga 1950-an

2020

Sejarah Kerajaan Turki Uthmaniyah dan Sumbangannya dalam Bidang Sosiopolitik Abad Ke-14 Hingga Abad Ke-20

2020

Penglibatan Orang Arab Dalam Kegiatan Perdagangan dan Politik di Johor: Peranan dan Sumbangan Sayyid Muhammad Bin Ahmad Al-Sagoff (1836-1906)

2022

Masyarakat Islam di Malaysia dan Alam Melayu: Kesinambungan dan Perubahan

2020

Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baru

2019

Pengaruh Mesir Terhadap Masyarakat Melayu, 1906-1970: Daripada al-Imam Sehingga Kebangkitan Semua Islam

2016

Permata Budi: Karya Sumbangsih Sempena Persaraan Profesor Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam

2022

Pengaruh Mesir dalam Pendidikan Madrasah dan Sekolah Agama di Tanah Melayu, 1906-1970

2021

Sekilas Pandang Penubuhan Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

2021

Pengaruh Timur Tengah Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu

2020

Polemik Kaum Muda-Kaum Tua di Kelantan Sebelum Merdeka: Satu Penelitian Awal