PERSONAL DETAIL


DR. ABU HANIFAH BIN HARIS

Department of History
Faculty of Arts and Social Sciences
 
  +603-79675573
  +603-79675463
  abuhanifah@um.edu.my
 Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/M-9776-2013
PubMed ID Link
  http://orcid.org/0000-0002-0129-4798

BIOGRAPHY


Abu Hanifah Haris holds a PhD degree in History of Malaysia (Middle East Influence) from the Department of History, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. His current research interest focuses on the Egyptian influences on the Malay society and Christian-Muslim relations.


ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • University of Malaya (UM) Alumi, Life Member, 2013, (University)
 • Nadwah Ilmuwan Muda, Chairman, 2015, (National)
 • PUSAT KAJIAN DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA, UNIVERSITI MALAYA (UMCEDEL), Member, 2016 to 2017, (University)
 • PUSAT KAJIAN DEMOKRASI DAN PILIHAN RAYA, UNIVERSITI MALAYA (UMCEDEL), Secretary, 2019 to 2020, (University)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Pengawas Jabatan, Faculty, 17/11/2019 to 20/11/2019
 • Ahli Jawatankuasa, Persidangan Kebangsaan Masyarakat dan Kebudayaan di Malaysia , Faculty, 18/02/2019 to 10/10/2019
 • Ahli Jawatankuasa, Reka Bentuk Logo Sambutan 60 Tahun Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 11/02/2019 to 31/12/2019
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 04/02/2019 to 04/02/2019
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 29/11/2018 to 30/11/2018
 • PENYELARAS KURSUS AIL4001 LATIHAN INDUSTRI, Faculty, 16/10/2018 to 31/08/2019
 • Penolong Ketua Pengarang, Jurnal Sejarah, Faculty, 15/10/2018 to 14/10/2019
 • Wakil Jabatan Sejarah, Jawatankuasa Pemeriksa Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia), Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 03/09/2018 to 31/08/2019
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 01/08/2018 to 01/08/2018
 • Ahli Jawatankuasa, Seminar Guru Sejarah, Faculty, 25/06/2018 to 12/08/2018
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 21/05/2018 to 22/05/2018
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 19/04/2018 to 20/04/2018
 • Wakil Jabatan Sejarah, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan (JKK), Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 01/04/2018 to 31/03/2020
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 22/03/2018 to 22/03/2018
 • PENYELARAS KURSUS AIX1001 PENGANTAR SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, Faculty, 05/02/2018 to 18/05/2018
 • Wakil Jabatan Sejarah, Jawatankuasa Laman Web, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 02/01/2018 to 01/01/2020
 • Wakil Jabatan Sejarah, Jawatankuasa Ijazah Tinggi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 01/11/2017 to 31/08/2018 (Jawatankuasa Ijazah Tinggi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial)
 • Pegawai Pengawal Kualiti Ijazah Dasar, Faculty, 30/10/2017 to 31/08/2018
 • Sidang Pengarang Jurnal Sejarah, Faculty, 01/09/2017 to 31/08/2019 (Jurnal Sejarah - Jabatan Sejarah, Universiti Malaya)
 • Wakil Fakulti, Jawatankuasa Penasihat Akademik, Institut Pengajian Siswazah (IPS), University Malaya, 05/08/2017 to 04/08/2019 (Fakulti Sastera dan Sains Sosial)
 • Ahli Jawatankuasa, Seminar STPM Peringkat Kebangsaan 2017, National, 31/07/2017 to 09/09/2017
 • PENYELARAS KURSUS AIX3001 ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM SAINS SOSIAL, Faculty, 01/06/2017 to 15/06/2018
 • Bendahari, Seminar Guru Sejarah, Faculty, 17/05/2017 to 11/08/2017
 • PENYELARAS KURSUS AIX1001 PENGANTAR SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, University Malaya, 13/02/2017 to 26/05/2017
 • Ahli Jawatankuasa 'Faculty of Arts and Social Sciences Graduate Colloquium', Faculty, 09/11/2016 (Ahli Jawatankuasa 'Faculty of Arts and Social Sciences Graduate Colloquium')
 • Pengawas Jabatan, Faculty, 27/10/2016 to 01/11/2016
 • Ahli Jawatankuasa Seminar STPM Peringkat Kebangsaan (Kali Ke-2), International, 14/09/2016 to 24/09/2016
 • Wakil Jabatan Sejarah, Jawatankuasa Laman Web, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 29/03/2016 to 29/03/2016
 • Timbalan Setiausaha, Persidangan Sejarah Sosioekonomi Malaysia 2016, Faculty, 17/02/2016 to 24/11/2016
 • Ahli Jawatankuasa, Kursus GXEX1417/GIG1005 Jalinan Masyarakat, Faculty, 22/01/2016 to 02/09/2016
 • PENGERUSI SEMINAR ULASAN BUKU, Faculty, 03/11/2015 to 31/08/2018
 • Ahli Jawatankuasa, Program Minggu Haluansiswa Sesi 2015/2016 Peringkat Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 01/09/2015 to 01/09/2015
 • Auditor Dalaman Universiti Malaya, University Malaya, 19/03/2015
 • Ahli Jawatankuasa, Simposium Janji Sejarah: Asas Berfikiran Aras Tinggi, Royale Chulan Damansara, Faculty, 22/01/2015 to 23/01/2015
 • PENYELARAS KURSUS AEEA3190 LATIHAN INDUSTRI, Faculty, 14/11/2014 to 31/08/2018
 • Ahli Jawatankuasa, Program Minggu Haluansiswa Sesi 2014/2015 Peringkat Fakulti Sastera dan Sains Sosial , Faculty, 03/09/2014 to 03/09/2014
 • Ahli Jawatankuasa, Bengkel Pascasiswazah 2014 (Siri Pertama), Faculty, 21/07/2014 to 31/12/2014
 • PEMANGKU PENYELARAS KURSUS GXEX1417 JALINAN MASYARAKAT, Faculty, 30/06/2014 to 22/08/2014
 • Wakil Jabatan Sejarah, Forum Malaysia-Brunei, Faculty, 20/05/2014 to 21/05/2014
 • Ahli Jawatankuasa, Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Perubahan, Fakulti Sastera dan Sains Sosial 2014, Faculty, 03/05/2014 to 04/05/2014
 • Ahli Jawatankuasa, Seminar 50 Tahun Sarawak Bersama Malaysia, Faculty, 18/03/2014 to 29/05/2014
 • Ahli Jawatankuasa, Latihan Industri, Jabatan Sejarah, Faculty, 10/03/2014 to 09/03/2015
 • Ahli Jawatankuasa, Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia Ke-7, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, International, 22/10/2013 to 24/10/2013
 • Ahli Jawatankuasa, Seminar Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Faculty, 20/09/2012
 • Ahli Jawatankuasa Induk, Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia Indonesia V, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, International, 12/07/2011 to 14/07/2011

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • History and Politics of Kelantan
 • Islam and Society in Malaysia
 • History and Politics of Middle East (Egypt)
 • The Egyptian Influence in Malay Society


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2020
 • Sivachandralingam Sundara Raja, Mardiana Nordin, Abu Hanifah Haris, Noraini Mohamed Hassan & Ho Hui Ling, Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baru, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2020. 

2019
 • Abu Hanifah Haris, Pengaruh Mesir Terhadap Masyarakat Melayu, 1906-1970: Daripada al-Imam Sehingga Kebangkitan Semua Islam, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2019 

2016
 • Arba'iyah Mohd Noor & Abu Hanifah Haris (ed.), Permata Budi: Karya Sumbangsih Sempena Persaraan Profesor Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2016. 

2013
 • Mohammad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Mardiana Nordin, Abu Hanifah Haris (ed.), Malaysia-Indonesia: Romantika Hubungan Bangsa Serumpun, Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2013. 
Chapter in Book

2020
 • Abu Hanifah Haris, "Polemik Kaum Muda-Kaum Tua di Kelantan Sebelum Merdeka: Satu Penelitian Awal", dalam Azharudin Mohamed Dali & Adi Baharudin (ed.), Warisan Kelantan XXXVIII, Kota Bharu, Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2019, hlm. 70-84 

2019
 • Abu Hanifah Haris, "Melaka: Makna di Sebalik Kejatuhan Barisan Nasional dan Kebangkitan Pakatan Harapan", dalam Zulkanain Abdul Rahman, Rosmadi Fauzi & Amer Saifude Ghazali (ed.), Pilihan Raya Umum Ke-14: Isu can Cabaran Malaysia Baharu, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2019. 

2018
 • Abu Hanifah Haris, "Pengaruh Mesir Terhadap Kesedaran Politik dan Sosial Orang Melayu", dalam Mohammad Redzuan Othman (ed.), Islam dan Masyarakat Melayu di Malaysia: Sejarah dan Perkembangan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2018, hlm. 197-250. 
 • Abu Hanifah Haris, "Sultan Muhammad Syah 1283-1339", dalam Abdullah Zakaria Ghazali, Abdul Rahman Haji Ismail & Zulkanain Abdul Rahman (ed.), Kesultanan Melayu Melaka 1262-1528: Penelitian Semula, Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP), 2018, hlm. 68-89. 
 • Abu Hanifah Haris, "Penghormatan Terhadap Mesir Dalam Kalangan Masyarakat Melayu", dalam Amer Saifude Ghazali, Zulkanain Abdul Rahman & Rosmadi Fauzi (ed.), Merentasi Sempadan Yang Melewati Zaman: Kumpulan Esei Sempena Persaraan Profesor Dato' Dr. Mohammad Redzuan Othman, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2018, hlm. 397-410. 
 • Abu Hanifah Haris, "Kisah Pelayaran Abdullah dan Gambaran Tentang Masyarakat Melayu Kelantan Pada Pertengahan Abad Ke-19", dalam Zuliskandar Ramli & Adi Baharudin (ed.), Warisan Kelantan XXXVII, Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2018, hlm. 100-161. 

2017
 • Abu Hanifah Haris, "Dari Indonesia ke Tanah Melayu: Peranan Masyumi dalam Penubuhan Hizbul Muslimin, 1947-1948", dalam Norazlan Hadi Yaacob et al. (ed.), Dinamisme Masyarakat Melayu: Esei Sumbangsih Untuk Prof. Dr. Kanthasamy A/L Nallusamy, Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2017, hlm. 151-160. 

2016
 • Abu Hanifah Haris, "Perjuangan Politik dan Sumbangan Dato' Wan Abdul Kadir Ismail, 1960-1976", dalam Arba'iyah Mohd Noor & Abu Hanifah Haris (ed.), Permata Budi: Karya Sumbangsih Sempena Persaraan Profesor Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Adam, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2016, hlm. 31-48. 

2013
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Seruan Azhar (1925-1928) dan Idea Perpaduan Serumpun antara Penduduk Tanah Melayu dan Indonesia", dalam Mohammad Redzuan Othman, Md Sidin Ahmad Ishak, Mardiana Nordin, Abu Hanifah Haris (ed.), Malaysia-Indonesia: Romantika Hubungan Bangsa Serumpun, Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2013, hlm. 47-67. 
 • Abu Hanifah Haris, "Kegiatan Pertubuhan Sosiopolitik di Kelantan, 1945-1948: Satu Tinjauan Umum", dalam Abdullah Zakaria Ghazali & Zuliskandar Ramli (ed.), Warisan Kelantan XXXII, Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2013, hlm. 147-163. 
Article in Academic Journals

2019
 • Abu Hanifah Haris, "Dari Klang ke Petaling Jaya: Penubuhan dan Perkembangan Kolej Islam Malaya", Jurnal Malawati, Bil. 9, 2019, hlm. 9-26 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Abu Hanifah Haris, "Ulama dan Perjuangan Politik: Peranan Masyumi Terhadap Penubuhan Hizbul Muslimin di Tanah Melayu, 1947-1948", Jurnal Perspektif, Vol. 10, No. 3, 2018, hlm. 104-112. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Amer Saifude Ghazali, Abu Hanifah Haris & Zulkanain Abdul Rahman, "The Practice of Asian Democracy in Kelantan State, Malaysia, 1959-2013", Japanese Journal of Political Science, Vol. 19, No. 2, 2018, pp. 105-121. (ISI-Indexed)
 • Mohammad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris, "Ikhwan al-Muslimin dan Perjuangan Menegakkan Pemerintahan Islam di Mesir, 1948-1954", Jurnal al-Tamaddun, Bil. 13, No. 1, 2018, hlm. 13-26. (SCOPUS-Indexed)
 • Abu Hanifah Haris, "Pemerintahan Gamal Abdel Nasser dan Reaksi Orang Melayu, 1956-1970", Jebat, Vol. 45, No.1, 2018, hlm. 103-124. (SCOPUS-Indexed)
 • Muhammad Hafiz Samsudin & Abu Hanifah Haris, "Peranan dan Sumbangan Malay Society of Great Britain (MSGB) Terhadap Kebajikan Pelajar Melayu dan Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu, 1927-1957", Malaysia Dari Segi Sejarah, Bil. 45, 2017, hlm. 134-148. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Shamsul Azhar Yahya, Mohamad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris, "Tahalluf Siyasi Dalam Perjuangan Ikhwan al-Muslimin di Mesir, 1970-1981", Jurnal Hadhari, Edisi Khas 2017, hlm. 183-193. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Muhammad Hafiz Samsudin & Abu Hanifah Haris, "Sumbangan Tokoh Persekutuan Melayu Mesir (PMM) Terhadap Masyarakat Melayu Dalam Bidang Sosiopolitik, 1953-2000", Jurnal al-Muqaddimah, Bil. 4, No. 2, 2016, hlm. 1-23. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Muhammad Hafiz Samsudin & Abu Hanifah Haris, "Penubuhan dan Perkembangan Persekutuan Melayu Mesir (PMM), 1956-1964", Sejarah, No. 24, Bil. 2, 2015, hlm. 51-73. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Reaksi British Terhadap Kegiatan Majlis Agama Tertinggi (MATA) dan Hizbul Muslimin di Tanah Melayu, 1948-1949", Malaysia Dari Segi Sejarah, Bil. 42, 2014, hlm. 38-56. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Daripada Mufti Johor Ke Pengetua Kolej Islam Malaya - Sumbangan Abdul Jalil Hassan Dalam Mengukuhkan Kedudukan Islam dan Umat Islam Sehingga Tahun 1970", Malaysia Dari Segi Sejarah, Bil. 43, 2015, hlm. 147-161. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Kegiatan Pelajar Melayu di Kaherah, 1920-an hingga 1960-an", Sarjana, Vol. 30, No. 1, 2015, pp. 13-27. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Othman, M. R., Haris, A. H. 2015. The Role of Egyptian Influences on the Religious Dynamics and the Idea of Progress of Malayas Kaum Muda (Young Faction) before the Second World War. British Journal of Middle Eastern Studies (ISI-Indexed)
 • Abu Hanifah Haris, "Kegiatan Pelajar Melayu di Kaherah Sebelum Tahun 1970", Sejarah, No. 23, Bil. 2, 2014, hlm. 111-137. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Antara Air Mata dan Simpati: Perjuangan Pelajar Melayu Untuk Menubuhkan Rumah Melayu, 1920-an Hingga 1960-an", Purba, Bil. 34, 2015, hlm. 112-128. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Tunku Badlishah dan Peranannya dalam Pemberian $1,000,000 oleh Kerajaan Kedah Kepada British Menjelang Perang Dunia Kedua", Purba, Bil. 32, 2013, hlm. 135-145. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Suara Benar dan Polemik Berkenaan Isu Ketuk-Ketuk di Melaka, 1932-1933", Purba, Bil. 33, 2014, hlm. 114-130. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohammad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris, "The Role of Egyptian Influences on the Religious Dynamics and the Idea of Progress of Malaya's Kaum Muda (Young Faction) before the Second World War", British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 42, No. 4, 2015, pp. 465-480. (ISI-Indexed)

2014
 • Ahmed A.M. Atawna, Mohammad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris, "Political Pluralism from the Perspective of the Islamic Parties: Study on Freedom and Justice Party (FJP) in Egypt", Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 21, No. 9, 2014, pp. 1541-1549. (SCOPUS-Indexed)
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Mesir dan Hubungan Awal Dengan Masyarakat Melayu", UNISEL Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 1, No. 1, 2014, pp. 57-72. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Kaherah Sebagai Pusat Percetakan Karya Melayu-Islam, 1880-an Hingga 1960-an", Jurnal al-Tamaddun, Bil. 9, No. 1, 2014, hlm. 15-31. (SCOPUS-Indexed)
 • Ahmed A.M. Atawna, Mohammad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris, "Equality and Citizenship from the Perspective of the Islamic Parties: Study of Freedom and Justice Party (FJP) of Egypt", Middle-East Journal of Scientific Research, Vol. 21, No. 6, 2014, pp. 890-896. (SCOPUS-Indexed)

2013
 • Abu Hanifah Haris, "Pemergian Pelajar Melayu ke Mesir Dari Tahun 1910-an Hingga 1950-an: Cabaran dan Implikasi", Jurnal al-Tamaddun, Bil. 8, No. 1, 2013, hlm. 67-84. (SCOPUS-Indexed)
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Zulkifli Muhammad dan Perjuangan Politik Berteraskan Islam 1955-1964", Jurnal Usuluddin, Bil. 37, 2013, hlm. 83-116. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Sumbangan Lepasan Mesir dalam Bidang Pendidikan dan Penulisan di Tanah Melayu dan Indonesia, 1920-an Hingga 1970-an", International Journal of West Asian Studies, Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 1-26. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Keperluan dan Persediaan Dalam Perjalanan Menuntut Ilmu: Sejarah Pemergian Pelajar Melayu ke Kaherah, 1910-an Hingga 1950-an", Sejarah, No. 21, 2013, hlm. 87-104. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Mohammad Redzuan Othman & Abu Hanifah Haris, "Egyptian Influences on Malaya's Muslim Kaum Muda (Young Faction) before World War II", al-Shajarah, Vol. 18, No. 1, 2013, pp. 1-33. (ISI-Indexed)

2011
 • Abu Hanifah Haris & Mohammad Redzuan Othman, "Kemal Ataturk dan Pembaharuan di Turki: Polemik dalam Akhbar dan Majalah Melayu Pada Tahun 1920-an dan 1930-an", Sejarah, No. 19, 2011, hlm. 105-134. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Proceeding

2017
 • Abu Hanifah Haris, "Warisan Negeri-Negeri Melayu", dalam Sivachandralingam Sundara Raja et al. (ed.), Prosiding Seminar Guru Sejarah, Pemantapan dan Pengisian Ilmu Sejarah: Topik Terpilih dalam Sukatan Sejarah Tingkatan 5, 10-11 Ogos 2017, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2017, hlm. 1-21. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Muhammad Hafiz Samsudin & Abu Hanifah Haris, "Persekutuan Melayu Mesir (PMM) dan Persatuan Pelajar Melayu Malaysia di India (PPMMI): Latar Belakang dan Peranan", dalam Sivachandralingam Sundara Raja et al. (ed.), Prosiding Persidangan Sejarah Sosioekonomi Malaysia, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, hlm. 468-483. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Abu Hanifah Haris, "Tamadun Islam", dalam Shakila Yacob, Ahmad Kamal Ariffin Mohd Rus & Noraini Mohamed Hassan (ed.), Prosiding Simposium Janji Sejarah: Asas Berfikiran Aras Tinggi, The Royale Chulan Damansara, 22-23 Januari 2015, Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 2015, hlm. 129-141. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Abu Hanifah Haris, "Reaksi British Terhadap Kegiatan Hizbul Muslimin di Tanah Melayu, 1948-1949", dalam Prosiding Persidangan Intelektual Kebangsaan Malaysia 2013, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 17-18 April 2013, Tanjong Malim: Jabatan Sejarah dan Jabatan Pengajian Kemasyarakatan dan Kewarganegaraan, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2013, hlm. 1-18. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Abu Hanifah Haris, "Perjuangan dan Pemikiran Zulkifli Muhammad (1927-1964) serta Kaitannya Dengan Cabaran Semasa", dalam Aiza Maslan @ Baharudin et al. (ed.), Prosiding Seminar Kebangsaan Isu Ketamadunan dan Cabaran Semasa, Universiti Sains Malaysia, 27 November 2013, Pulau Pinang: Bahagian Falsafah dan Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 2013, hlm. 144-158. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2016
 • Abu Hanifah Haris, "Pengaruh Mesir dalam Majalah Pengasoh Pada Tahun 1920-an", Pengasoh, Bil. 646, Mei-Jun 2016, hlm. 2-6. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Isu dalam Tempoh Berkempen, Pemilihan Calon dan Parti Yang Bertanding Dalam Pilihan Raya Kecil Pasca PRU ke-14, Principal Investigator(PI), 2018 - 2019, Geran Penyelidikan, Institut Darul Ehsan (IDE), (National)
 • Pendidikan Sebagai Pemangkin Pembangunnan Sosioekonomi Negeri-negeri Melayu, Principal Investigator(PI), 2017 - 2018, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - SBS (Equitable Society), (University)
 • Cultural Atlas Of The Pre-independence Period Of The Malay Peninsula, Consultant, 2014 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG Programme) - HNE (Humanities & Ethics), (University)

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Panel Penilai Bagi Audit dan Penilaian Program Pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia, Program Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia), 2019-2019, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Penyelidik Bersama "Malaysian Muslims of Indian Origin", 2018-2018, Yayasan Pendidikan Islam
 • Penulis Siri Penulisan Sejarah Malaysia Baharu, "Sejarah Negeri Kedah Sehingga 1957", 2017-2017, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penyelidik dan Penulis Pengisian Peristiwa Sejarah Empayar Kerajaan Melayu Melaka Dari Tahun 1262 Hingga Tahun 1528, 2016-2016, Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP)
 • Penulis Projek "Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu Edisi Kedua", 2013-2013, Dewan Bahasa dan Pustaka

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (Apc) 2018, Universiti Malaya, 2019, (University)
 • Um Excellence Award, Naib Canselor, 2014, (University)
 • University of Malaya Excellent Awards 2014 - Phd Graduates (3 Years or Less), University of Malaya, 2014, (University)
 • Skim Latihan Akademik Bumiputera (Slab), University of Malaya, 2011, (University)
 • Pingat Emas Canselor, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2010, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


PRESENTER
 • Seruan Azhar (1925-1928) dan Idea Perpaduan Serumpun Antara Penduduk Tanah Melayu dan Indonesia, Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia V, 2011-07-12 to 2011-07-14, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (International)
 • Sumbangan Lepasan Mesir dalam Bidang Pendidikan dan Penulisan di Tanah Melayu dan Indonesia, 1920-an Hingga 1960-an, 6th Indonesia-Malaysia International Conference, 2012-07-10 to 2012-07-12, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, (International)
 • Early Propagation of Waqf and Its Impact on Educational Development of the Society, 3rd International Conference on Islam and Higher Education (3rd ICIHE), 2012-10-01 to 2012-10-02, International Institute of Advanced Islamic Studies (IAIS) Malaysia, International Institute Of Islamic Thought (IIIT) East Asia, IKIP International College, (International)
 • Reaksi British Terhadap Kegiatan Hizbul Muslimin di Tanah Melayu, 1948-1949, Persidangan Intelektual Kebangsaan Malaysia 2013, 2013-04-17 to 2013-04-18, Jabatan Sejarah dan Arkeologi serta Jabatan Pengajian Sosial dan Kewarganegaraan, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, (National)
 • Peranan Masyumi dari Indonesia dalam Penubuhan Hizbul Muslimin di Tanah Melayu, 1947-1948, Persidangan Antarabangsa Hubungan Malaysia-Indonesia Ke-7, 2013-10-22 to 2013-10-24, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (International)
 • Perjuangan dan Pemikiran Zulkifli Muhammad (1927-1964) serta Kaitannya Dengan Cabaran Semasa, Seminar Kebangsaan Isu Ketamadunan dan Cabaran Semasa (SIKCAS) 2013, 2013-11-27 to 2013-11-27, Bahagian Falsafah dan Tamadun, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, (National)
 • Kegiatan Pelajar Melayu di Kaherah, 1940-an Hingga 1960-an, Seminar Penyelidikan Kebangsaan (SPK) 2014, 2014-05-24 to 2014-05-24, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, (National)
 • Antara Air Mata dan Simpati: Perjuangan Pelajar Melayu di Kaherah Untuk Menubuhkan Rumah Melayu, 1920-an Hingga 1960-an, Seminar Jabatan Sejarah 2014, 2014-09-12 to 2014-09-12, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (University)
 • Pelajar Melayu dari Tanah Melayu dan Indonesia di Kaherah dan Kegiatan Bercorak Politik Sebelum Tahun 1970, The 8th International Conference on Indonesia-Malaysia Relations, 2014-09-23 to 2014-09-24, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, Indonesia, (International)
 • Aplikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Mata Pelajaran Sejarah Tingkatan Empat: Bahagian Tamadun Islam, Simposium Janji Sejarah: Asas Berfikiran Aras Tinggi, 2015-01-22 to 2015-01-23, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (National)
 • Pengaruh Majalah Al-Manar Dalam Pengislahan Umat Islam: Kajian Awal Terhadap Artikel dan Surat-Menyurat Daripada Umat Islam di Alam Melayu, 1898-1935, Nadwah Ulama Nusantara IV, 2015-06-09 to 2015-06-10, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, (National)
 • Penghormatan Terhadap Mesir Dalam Kalangan Masyarakat Melayu, 1950-An Hingga 1970-An, Seminar Jabatan Sejarah 2015, 2015-10-30 to 2015-10-30, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (University)
 • Sekilas Pandang Penubuhan MAIK, Persidangan Nasional Sejarah Kepulauan Melayu 2016, 2016-10-11 to 2016-10-12, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, (National)
 • Persekutuan Melayu Mesir (PMM) dan Persatuan Pelajar Melayu Malaysia di India (PPMMI): Latar Belakang dan Peranan, Persidangan Sejarah Sosioekonomi Malaysia, 2016-11-23 to 2016-11-24, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (National)
 • Reaksi Orang Melayu Terhadap Isu-Isu Semasa di Mesir Semasa Pemerintahan Gamal Abdel Nasser, 1956-1970, In-House Seminar: Revisiting Malaysian History, Bil. 2, Siri 1, 2017, 2017-02-14 to 2017-02-14, Muzium Warisan Akademik, Universiti Kebangsaan Malaysia, (University)
 • Warisan Negeri-Negeri Melayu, Seminar Guru Sejarah, 2017-08-10 to 2017-08-11, Jabatan Sejarah, (University)
INVITED SPEAKER
 • Ulama dan Perjuangan Memperkasakan Umat: Pemikiran dan Perjuangan Zulkifli Muhammad dan Kaitannya dengan Cabaran Semasa, Nadwah Ulama Nusantara (NUN) V 2013, 2013-09-09 to 2013-09-09, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, (National)
 • Mesej Ilmu: Berjaya dan Menjayakan, Bengkel Pelajar Cemerlang 2013, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, 2013-10-30 to 2013-10-30, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (University)
 • Pengaruh Timur Tengah Terhadap Perjuangan Kemerdekaan Malaysia, Seminar Kebangsaan Tamadun dan Warisan Islam (TAWIS) , 2019-01-24 to 2019-01-24, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), (National)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Pemeriksa Dalam (Tesis M.A.) - Anis Munirah Mohd Nor (AGE120002), "Hubungan Turki dengan Tanah Melayu dan Reaksi Orang Melayu, 1874-1938", Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Pemeriksa Dalam (Tesis M.A.) - Ainil Amira Shahidin (AGE140011), "Evolusi Pembandaran Ipoh, 1945-1962", Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis M.A.) - Ainil Amira Shahidin (AGE140011), "Evolusi Pembandaran Ipoh, 1945-1962", Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Tesis MA) - Mohd Faizal Zakaria (AGB150006), "Pertubuhan Belia di Kelantan, 1949-1966", Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Penilai Pembentangan Proposal Kursus Metodologi Penyelidikan (Tesis MA) - Azuan Jemat (AGB140021), "Kesultanan Melayu Banting Berdasarkan Beberapa Buah Manuskrip Banting di Sarawak", Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Pemeriksa Dalam (Tesis PhD) - Norazlan Hadi Yaacob (AHA070002), "Kebangkitan Semula Islam di Malaysia: Peranan dan Sumbangan Angkatan Belia Islam Malaysia, 1971-2008", Thesis ,  (2016)
 • Penilai Artikel, Jurnal Penyelidikan Dedikasi, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, Tahun 2016, Article In Journal ,  (2016)
 • Penilai Research Proposal (Tesis PhD) - Mohammad Tawfik Yaakub (HHB140017), "Kesepaduan Politik Melayu-Islam: Analisis Hubungan UMNO-PAS Dari Tahun 1968-2008", Thesis ,  (2016)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis M.A.) - Anis Munirah Mohd Nor (AGE120002), "Sejarah Hubungan Politik Daulah Turki Uhtmaniyah dengan Tanah Melayu, 1876-1942", Thesis ,  (2016)
 • Pemeriksa Dalam (Tesis M.A.) - Iffa Iffarena Jamuldin (AGE120003), "Sejarah Rural and Industrial Development Authority, 1950-1965", Thesis ,  (2015)
 • Pemeriksa Dalam (Tesis PhD) - Latifah Abdul Latiff (AHA100029), "The Role and Contribution of the Hadrami Arabs in Malaya, 1819-1967", Thesis ,  (2015)
 • Audit Kualiti Dalaman Universiti Malaya, Bil. 16 / 2015, 5-22 Mei 2015, Audit ,  (2015)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis M.A.) - Fadzli Zainal Abidin (AGE100003), "Hubungan Sabah dan Filipina, Tahun 1970 Hingga 2000", Thesis ,  (2014)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis M.A.) - Yanin Wongmai (AGD110003), "The Construction of 'Thai-Identities' among the Tai-Speaking Buddhists of Kedah, 1900-1990", Thesis ,  (2014)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis M.A.) - Nik Afifah Nik Mustafa (AGB120006), "Reaksi Masyarakat Melayu Kelantan Terhadap Teknologi Kesihatan, 1910-1941", Thesis ,  (2014)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis M.A.) - Rozaini Ahmad (AGB120005), "Penglibatan Orang Cina Dalam Pentadbiran dan Ekonomi Kedah, 1909-1941", Thesis ,  (2014)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis PhD) - Mashitah Sulaiman (AHA110001), "Islamic Resurgence and Religiosity among the Malay Middle and Low-Income Classes in Selangor and Kuala Lumpur, 1977-2014", Thesis ,  (2014)
 • Penilai Candidature Defense (Tesis PhD) - Latifah Abdul Latiff (AHA100029), "The Role and Contribution of the Hadrami Arabs in Malaya, 1819-1967", Thesis ,  (2014)
 • Pemeriksa Dalam (Tesis PhD) - Ahmed A.M. Atawna (AHA100020), "Democratic Approach of Political Islam: A Study on Muslim Brotherhood of Egypt, 1984-2012", Thesis ,  (2014)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Temu Bual Tugasan TITAS, "Kedatangan Islam Dalam Mencorakkan Alam Melayu", Universiti Malaya, (University), 27/04/2018 until 27/04/2018
 • Temu Bual Projek TITAS, "Masalah Integriti di Malaysia", UPM, Serdang , (University), 31/10/2017 until 31/10/2017
 • Lawatan ke Tapak Ekskavasi Perbadanan Adat dan Melayu Warisan Negeri Selangor (PADAT) berhampiran Makam Almarhum Sultan Abdul Samad, Banting, Selangor , (Department), 03/07/2017 until 03/07/2017
 • Lawatan akademik ke School of History, University of Kent, Canterbury, United Kingdom, (International), 20/03/2017 until 24/03/2017
 • Abu Hanifah Haris, "Pengeboman Ankara: Di Mana Dunia & Mengapa Turki?", Wacana Akademik Sejarah, Anjuran Persatuan Sejarah Universiti Malaya, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya., (Community), 20/04/2016 until 20/04/2016
 • Road Show Jabatan Sejarah, SMK Tinggi Setapak, Selangor, (Government), 03/11/2015 until 03/11/2015
 • Abu Hanifah Haris, "Ceramah Perkongsian Pintar", SMK Wakaf Bharu, Kelantan, (Government), 05/09/2015 until 05/09/2015
 • Temu Bual Orang Sumber (Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 - Sejarah), SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor, (Government), 02/07/2015 until 02/07/2015
 • Abu Hanifah Haris, "Kesedaran Sosial dan Penghormatan Terhadap Mesir dalam Kalangan Masyarakat Melayu, 1940-An Hingga 1970-An", Wacana Nadwah Ilmuwan Muda, (Community), 08/03/2014 until 08/03/2014

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Ongoing
 • Master Degree, Erman Agaoglu, The Development of the Technical School, Kuala Lumpur, 1925-1941, 2018/2019
 • Master Degree, Mohd Fazli Bin Abdul Malek, Pandangan Orang Arab Tentang Alam Melayu: Tumpuan Kepada Kitab Ummah al-Malayu, 2018/2019
 • Master Degree, Norhafizah Binti Izham, Amalan Berkhatan dalam Kalangan Masyarakat Melayu Sebelum Merdeka, 2017/2018
 • Master Degree, Mohd Nasuha Bin Sukaeni, Sejarah Penubuhan dan Perkembangan Sekolah Tinggi Muar, Johor, 1902-1981, 2016/2017
 • Master Degree, Herni Binti Henry, Sejarah Pelajar Indonesia di Kaherah, 1920-an Hingga 1940-an: Kegiatan dan Sumbangan, 2015/2016

Completed
 • Master Degree, Muhammad Hafiz Bin Samsudin, Peranan dan Sumbangan Persekutuan Melayu Mesir (PMM), 1956-2000, 2014/2015
 • Master Degree, Tan Chew Yi, Hubungan Perdagangan Antara Singapura Dengan Asia Barat: Peranan Gulf Cooperation Council (GCC), 1981-2013, 2013/2014
 • Doctoral Degree (phd), Shamsul Azhar Bin Yahya, Politik dan Dakwah dalam Perjuangan Ikhwan al-Muslimin di Mesir, 1970-1981, 2007/2008
FIRST DEGREE/DIPLOMA/PRE-DEGREE
(Course Title), (Academic Session), (No. of Candidates)

Completed
 • AEEA3180 PROJEK ILMIAH, 2016/2017, 5
 • AEEA3180 PROJEK ILMIAH, 2015/2016, 3
 • AEEA3180 PROJEK ILMIAH, 2014/2015, 4

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • THE GOLDEN AGE OF SOUTHEAST ASIAN HISTORY, 3RD-15TH CENTURY, 2014/2015(1), 3, 8
FIRST DEGREE
 • ISLAM AND POLITICS IN WEST ASIA, 2016/2017(2), 40, 64
 • HISTORY OF MALAYSIA, 2016/2017(1), 53, 20
 • INTRODUCTION TO EARLY HISTORY OF ASIAN CIVILIZATION, 2016/2017(2), 55, 32
 • HISTORY OF THE MIDDLE EAST TO 1919, 2016/2017(1), 8, 40
 • INTRODUCTION TO SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 2016/2017(2), 33, 12
 • HISTORY OF ISLAM IN SOUTHEAST ASIA, 2016/2017(2), 22, 14
 • ISLAM AND SOCIETY IN MALAYSIA, 1400-1990, 2016/2017(1), 36, 52
 • HISTORY OF MALAYSIA, 2016/2017(1), 54, 20
 • INDUSTRIAL TRAINING, 2016/2017(3), 57, 8
 • HISTORY OF THE MIDDLE EAST,1840-1919, 2015/2016(1), 14, 40
 • INTRODUCTION TO EARLY ASIAN CIVILIZATIONS, 2015/2016(2), 67, 36
 • ISLAM AND POLITICS IN WEST ASIA, 2015/2016(2), 34, 64
 • INDUSTRIAL TRAINING, 2015/2016(3), 9, 8
 • ISLAM AND SOCIETY IN MALAYSIA, 1400-2008, 2015/2016(1), 27, 40
 • INTRODUCTION TO EARLY ASIAN CIVILIZATIONS, 2014/2015(2), 137, 4
 • INDUSTRIAL TRAINING, 2014/2015(3), 55, 8
 • HISTORY OF SOUTH EAST ASIA FROM THE 1ST CENTURY - 15TH CENTURY, 2014/2015(1), 69, 7
 • ISLAM AND POLITICS IN WEST ASIA, 2014/2015(2), 27, 4
 • INTRODUCTION TO EARLY ASIAN CIVILIZATIONS, 2013/2014(2), 81, 8