avatar

DR. NORAINI BINTI MOHAMED HASSAN

Department of History

Faculty of Arts & Social Sciences

ainnorima@um.edu.my
Latest Award
Pencapaian am
Pencapaian am
Year 2021
Latest Evaluation
Penilai untuk Calon Sarjana Abdul Mutalib bin Saifudin (AGB150018), "Towards a Self-Control National Carrier: Malaysian Airline System, 1966-1982"
Internal evaluator
Year 2021
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
SG003C-18SBS
end
RP053A-17SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

Hospital Bersalin Cina Kuala Lumpur, 1913-1941: Analisis terhadap aspek pengurusan dan kewangan

2020

Kajian Pendidikan Tinggi di Tanah Melayu Berdasarkan Laporan McLean (1938) dan Laporan Carr-Saunders (1948)

2020

Suruhanjaya McLean 1938 dan isu penubuhan universiti di Tanah Melayu [McLean Commission 1938 and the issue of establishment of university in Malaya]

2019

Wad Tai Wah, 1894-1940: Satu penelitian terhadap perkhidmatan kesihatan orang Cina di Selangor

2020

Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baharu

2019

Eprosiding persidangan kebangsaan masyarakat dan kebudayaan di Malaysia

2016

Prosiding sejarah sosioekonomi Malaysia

2016

Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan

2018

Penyelidikan beri-beri di Tanah Melayu dan Hindia Belanda, 1880-an hingga 1914

2016

Kesihatan awam di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sebelum Perang Dunia Kedua

2012

Orang Melayu dan Perkhidmatan Perubatan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, 1896-1941.

2011

Perkhidmatan Perubatan, 1878-1939.