avatar

DR. NORAINI BINTI MOHAMED HASSAN

Department of History

Faculty of Arts and Social Sciences

ainnorima@um.edu.my
Latest Award
Pencapaian am
Pencapaian am
Year 2022
Latest Evaluation
Panel penilai bagi Abdul Hafiz bin Ruslan (17219075/1) untuk proposal bertajuk "Pasukan Kawalan (Vigilante Corps) di Malaysia dan Singapura 1963-1972
Reviewer
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
SG003C-18SBS
end
RP053A-17SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2021

Hospital Bersalin Cina Kuala Lumpur, 1913-1941: Analisis terhadap aspek pengurusan dan kewangan

2020

Kajian Pendidikan Tinggi di Tanah Melayu Berdasarkan Laporan McLean (1938) dan Laporan Carr-Saunders (1948)

2020

Suruhanjaya McLean 1938 dan isu penubuhan universiti di Tanah Melayu [McLean Commission 1938 and the issue of establishment of university in Malaya]

2019

Wad Tai Wah, 1894-1940: Satu penelitian terhadap perkhidmatan kesihatan orang Cina di Selangor

2020

Menelusuri Sejarah Sosio-ekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baharu (Tracing the Socio-economic History of Malaya from a New Perspective)

2019

Eprosiding persidangan kebangsaan masyarakat dan kebudayaan di Malaysia

2016

Prosiding sejarah sosioekonomi Malaysia

2016

Kaedah penyelidikan dan panduan penulisan

2022

Perubahan sikap dan persepsi wanita di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu terhadap kesihatan sebelum Perang Dunia Kedua

2018

Penyelidikan beri-beri di Tanah Melayu dan Hindia Belanda, 1880-an hingga 1914

2016

Kesihatan awam di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sebelum Perang Dunia Kedua

2012

Orang Melayu dan Perkhidmatan Perubatan di Negeri-negeri Melayu Bersekutu, 1896-1941.