avatar

DR. HO HUI LING

Department of History

Faculty of Arts & Social Sciences

hohuiling@um.edu.my
Latest Award
Pencapaian am
Pencapaian am
Year 2021
Latest Evaluation
Pemeriksa Dalam Disertasi Calon Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia) - Kavitha A/P R. Kumar "Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan di Melaka Dengan Tumpuan Kepada Kampung Baru, 1948-1960"
Internal examiner
Year 2022
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF034B-2020
on going
GPF017J-2018
end
RP053E-17SBS
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2022

The Dayaks and the Communist Movement in Sarawak, 1963-1990

2022

"THE MARGINAL ENEMY": THE IMAGE OF THE COMMUNIST PARTY OF MALAYA FROM THE PERSPECTIVE OF THE THAI STATE, 1948-1989

2022

Penglibatan Cawangan Khas Dalam Membanteras Gerakan Komunis di Perak, 1948-1960

2021

Kerjasama Malaysia-Thailand Dalam Membanteras Gerakan Komunis di Perbatasan Malaysia, 1968-1989

2020

Menelusuri Sejarah Sosioekonomi Tanah Melayu dari Perspektif Baharu

2017

Hubungan Etnik di Malaysia

2015

Pergerakan Bersenjata Parti Komunis Malaya 1968-1989: Kebangkitan Semula dan Penumpasannya.

2013

Hubungan Etnik di Malaysia, Edisi Ketiga

2019

Collective Punishment: Langkah Kerajaan Memerangi Komunis di Tanah Melayu, 1948-1960

2018

Pentadbiran British di Kelantan, 1910-1941

2016

Communities Liaison Committee: Ke Arah Menyelesaikan Isu-isu Perkauman di Tanah Melayu

2016

Perkembangan Kesedaran dan Gerakan Politik Sarawak, 1830-an hingga 1963