avatar

DR. AHMAD KAMAL ARIFFIN BIN MOHD RUS

Department of History

Faculty of Arts and Social Sciences

akamal@um.edu.my
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 3 Projects
Project Title Progress Status
Pentadbiran Imigresen Di Malaysia, 1957-2003
end
Menangani Penyakit Berjangkit Di Semenanjung Malaysia, 1957-2010: Evolusi, Pentadbiran Dan Permasalahan
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2024

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM): Satu Penilaian Sejarah

2023

Menangani Penyakit Berjangkit Di Malaysia Sebelum Penguatkuasaan Akta 342

2023

Masalah dan Isu Pendidikan Pada Era Pemerintahan Raja Brooke di Sarawak

2023

ISSUES OF POVERTY AMONGST THE KEDAH MALAY COMMUNITY DURING THE FIRST QUARTER OF THE 20TH CENTURY

2023

Ketokohan dan Sumbangan Pemikir Islam Alam Melayu

2022

Pemilihan Ipoh sebagai Ibu Negeri Perak: Proses Perpindahan dan Reaksi Masyarakat 1927-1945

2020

Masyarakat Melayu Menghadapi Perubahan, 1850-1941

2020

MACC: The History: The Battle For A Corruption-Free Malaysia

2023

Agama Dididik, Moden Dibela: Ibu Zain (1903-1989) dalam Wacana Kemajuan Pendidikan Wanita Melayu

2022

Pemilihan Ipoh sebagai Ibu Negeri Perak: Proses Perpindahan dan Reaksi Masyarakat 1927-1945

2019

Kerana Nila? Kekalahan Barisan Nasional di Negeri Sembilan Meskipun Kepimpinan Dihormati

2018

Jejak Juang yang Terabai: Senu Abdul Rahman dalam Politik Malaysia, 1946-1985.