PERSONAL DETAIL


ASSOCIATE PROF. DR. TENGKU INTAN MARLINA BINTI TENGKU MOHD ALI

Department of Literature
Academy of Malay Studies
 
  79677260
  79677214
  inmarlin@um.edu.my
 Department of Literature, Academy of Malay Studies, University of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, W.Persekutuan Kuala Lumpur, Malaysia
 
ResearcherID Link
  http://www.researcherid.com/rid/B-9944-2010

ACADEMIC QUALIFICATION
(Qualification), (Institution).PROFESSIONAL
(Organisation), (Role), (Year), (Level).


 • PERSATUAN EDITOR MALAYSIA (PEM), Academic Member, 2012, (National)
 • Persatuan Penulis Nasional Malaysia (PENA), Academic Member, 2013, (National)
 • Jurnal PENDETA, Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI), Associate Editor, 2018 to 2018, (University)
 • Persatuan Penyair Malaysia, Lifetime Member & Committee Members, 2020, (National)

ADMINISTRATIVE DUTIES
(Role), (Level), (Start date),(End Date).


 • Deputy Director of Research & Development, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/07/2016 to 31/07/2018
 • Deputy Director of Research & Development, Director's Office, Academy of Malay Studies, 01/08/2014 to 30/06/2016
 • Deputy Director, Director's Office, Academy of Malay Studies, 15/11/2013 to 31/07/2014
 • Head of Department, Department of Publications, Academy of Malay Studies, 01/07/2011 to 04/01/2012
 • Head of Department, Department of Publications, Academy of Malay Studies, 02/07/2010 to 30/06/2011
 • Mengawas Tugas-tugas Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi, Faculty, 20/02/2020 to 26/02/2020
 • Ketua Editor Jurnal Pengajian Melayu, University Malaya, 01/01/2020 to 31/12/2020
 • Penyelaras Ijazah Tinggi (Program Sarjana dan Doktor Falsafah), Faculty, 02/10/2019 to 31/12/2020
 • Ahli Jawatankuasa Kukuriukulum Program Sarjana Muda , University Malaya, 03/06/2019 to 02/06/2020 (Ahli Jawatankuasa Kukuriukulum Program Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu)
 • Ahli Jawatankuasa Penilaian Harga dan Teknikal APM 2018, Faculty, 01/01/2018 to 31/12/2018
 • Penyelaras Program Sayembara 2018, University Malaya, 01/01/2018 to 31/07/2019 (Penyelaras SAYEMBARA Menulis Cerpen Gallery Bookstore-Akademi Pengajian Melayu 2018)
 • Penyelaras Program Seminar Kerjaya 2018, Faculty, 01/01/2018 to 31/07/2018
 • Penyelaras Program SEBAHTERA 2018, Faculty, 01/01/2018 to 31/07/2018
 • Ahli Jawatankuasa Tender dan Pemantauan Kantin Fakulti 2017-2019, Faculty, 09/11/2017 to 08/11/2019 (Ahli Jawatankuasa Tender dan Pemantauan Kantin APM 2017-2019)
 • Pengerusi Pembentangan Hasil Persidangan 2017, Faculty, 06/06/2017 to 06/06/2017 (Pengerusi Persidangan 2017)
 • AJK Penilaian Harga dan Teknikal - Learning Space APM, Faculty, 09/01/2017 to 09/01/2017 (AJK Learning Space)
 • Pengerusi / Ketua Sidang Pengarang Buletin APM 2016-2017, University Malaya, 01/12/2016 to 31/07/2018 (Pengerusi Buletin merangkap Ketua Editor)
 • AJK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP), University Malaya, 01/12/2016 to 30/11/2018 (Urusan keselamatan dan pekerjaan APM)
 • Pengurus Risiko APM, University Malaya, 03/11/2016 to 02/11/2018 (Pengurus Risiko APM)
 • AJK Penilaian Harga PTj - Ruang Ijazah Tinggi, National, 01/11/2016 to 31/12/2016 (2016-2018)
 • Ahli Jawatankuasa Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Melayu, Faculty, 18/10/2016 to 30/06/2018 (Ahli Jawatankuasa Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Melayu)
 • Quality Manager, University Malaya, 01/08/2016 to 31/08/2018 (Pengurus Kualiti)
 • Ahli Jawatankuasa Sebahtera APM, UM-PBKKM, UKM 2016, National, 01/08/2016 to 31/10/2016 (Ahli Jawatankuasa Sebahtera APM, UM-PBKKM, UKM 2016)
 • Pengurus Pasukan Bencana/Kecemasan Fakulti, Faculty, 01/08/2016 to 28/07/2018 (Pengurus Pasukan Bencana/Kecemasan Fakulti)
 • AJK Siasatan Kes, Faculty, 01/07/2016 to 01/11/2016 (AJK Siasatan Kes)
 • Ahli Sidang Pengarang Jurnal Pengajian Melayu APM, UM, University Malaya, 01/01/2016 to 31/12/2017
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Ijazah Pertama Akademi Pengajian Melayu, University Malaya, 01/01/2016 (Jawatan sehingga diberitahu tamat tempoh Ketua Jabatan Ogos 2016)
 • Ahli Jawatankuasa Kurikulum Ijazah Pertama APM, University Malaya, 10/12/2015 to 09/12/2017 (AJK Kurikulum Ijazah Pertama APM)
 • Jawatankuasa Program QS Summer SWchool Summit Hi Tea 2015 APM, University Malaya, 02/12/2015 to 02/12/2015
 • Ahli Mesyuarat Lembaga Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, University Malaya, 28/08/2015 to 27/08/2015 (Ahli Mesyuarat Lembaga APM)
 • Jawatankuasa Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, University Malaya, 01/07/2015 (Jawatankuasa Penerbitan)
 • Jawatankuasa SEBAHTERA 2015, National, 05/03/2015 to 31/12/2015 (Jawatankuasa APM-UKM SEBAHTERA 2015)
 • AJK Jawatankuasa Bengkel Semakan Kurikulum Program Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Melayu, UM., Faculty, 29/01/2015 to 31/12/2015 (AJK Jawatankuasa Bengkel Semakan Kurikulum Program Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Melayu, UM. )
 • Ahli Panel Ijazah Kehormat dan Gelaran Profesor Emeritus APM, University Malaya, 01/01/2015 to 31/12/2015 (Panel Ijazah Kehormat dan Gelaran Profesor Emeritus APM)
 • Setiausaha I Jawatankuasa Kerja Siri Kedua Wacana Sulalatus Salatin 2014, National, 30/09/2014 to 30/09/2014 (Setiausaha I Jawatankuasa Kerja Siri Kedua Wacana Sulalatus Salatin 2014)
 • Ahli Sidang Pengarang Jurnal Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., University Malaya, 11/09/2014 to 10/09/2019 (Ahli Sidang Pengarang Jurnal Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.)
 • Penyunting Buku Transformasi Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu, University Malaya, 28/08/2014 to 30/09/2014 (Penyunting Buku Transformasi Pengajian Melayu Akademi Pengajian Melayu)
 • Head of Unit, Faculty, 01/08/2014 to 31/07/2015 (Ketua Jabatan Kesusasteraan)
 • Penyelia Latihan Industri APM 2014, Faculty, 18/07/2014 to 25/08/2014 (Penyeliaan Latihan Industri APM)
 • Penemuduga Kemasukan Program Pengajian Ijazah Dasar & Asasi Sesi 2014/2015, University Malaya, 14/03/2014 to 14/03/2015
 • Deputy Dean of Research, University Malaya, 15/11/2013 to 31/07/2014 (Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan)
 • Ahli Jawatankuasa Program Pengajian Melayu dan Multimedia, Faculty, 01/01/2013 to 31/12/2014
 • Ahli Jawatankuasa Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, Faculty, 22/04/2012 to 22/04/2014
 • Ketua Jabatan Penerbitan, Faculty, 02/02/2010 to 02/02/2012

AREAS OF EXPERTISE
(Area).


 • Literary Editing (Literary Editing)
 • Literary Theory (Semiotics and Psychology)
 • Humanities, Art and Culture (Malay Literature)


RECENT SELECTED PUBLICATIONS
(Publication).


Book

2019
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2019). Menelusuri Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Hashim Awang & Rohayati Junaidi. (2018). Cerita Rakyat Pahang. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 

2018
 • Maizira Abdul Majid, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Nur Yuhanis Mohd Nasir. (2018). Transformasi Pengajian Melayu dalam Era Generasi Z. Kuala Lumpur, KL: Institut Terjemahan & Buku Malaysia. 

2017
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Editor). (2017). Teori dan Kaedah Aplikasi Dalam Karya Sastera. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Puteri Roslina Abdul Wahid (Eds). (2017). Nilai Penterjemahan Dalam Masyarakat. Buku Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-16 (PPA-16). Kuala Lumpur: Intitut Terjemahan Buku Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Malaya. 

2016
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Zurinah Hassan & Shafa'atussara Silahudin.(2016). Wacana pantun Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur. 
 • Kamariah Kamarudin, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Mawar Safei. (2016). Takmilah, Semiotik dan Intertekstualiti dalam Karya Sastera Melayu. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. 

2015
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali et.al. (Penyelenggara). (2015). Transformasi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Editor). 2015. Monograf Kesusasteraan Melayu 2015. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar, 2015. Indexes of Adolescent Knowledge in Youth Novel. United Kingdom: Scholar Press. 

2014
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2014. Wan Ahmad Ismail: Dari Pulau ke Pentas. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2014. Semiotik Dalam Novel-novel Anwar Ridhwan, Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka 

2009
 • Norhayati Ab Rahman & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (Editor).(2009) Monograf Kesusasteraan Melayu 2009. Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina dan Mohamad Shaidan, 2009. Semiotik Peirce: Pemaknaan dan Penandaan. Kuala Lumpur: Quest Ahead Sdn. Bhd. 
Chapter in Book

2018
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustaffa, Nurhamizah Hashim & Eizah Mat Hussein. (2018). Kehendak Generazi Z Dalam Cerpen Terbaik 2016 Terbitan Fixi, Dlm. Transformasi Pengajian MelayDdalam Era Generasi Z. Kuala Lumpur: Institut Terjamahan dan Buku Malaysia. 
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2018). Pemikiran Nasionalisme dan Patriotisme dalam Novel-novel Terpilih Faizal Tehrani. Integrasi Nusa Maritim dan Penguat Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara. Makassar: Universitas Hassanuddin. 
 • Maznida Mahadi & Tengku Intan Marlin Tengku Mohd Ali. (2018). Dlm. Mohd Syahmir Alias, Mohammad Umair Abd Rahim & Steward Rickyues Mingat (Ed.). Seminar Falsafah dan Tamadun 2018 (SEFATA 2018) Memartabatkan Kemanusiaan Melalui Falsafah dan Tamadun (pp. 416-428). Minden: Universiti Sains Malaysia. 
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2018) Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Bahasa dan Sastera Melayu Warisan Budaya Bangsa . Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. 
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2018). Sastera Kanak-kanak Sebagai Medium Pendidikan Kanak-kanak Sepanjang Zaman. Dlm. Indirawati Zahid, Norhayati Ab Rahman & Promono. Khazanah Melayu Serumpun Dalam Era Baharu (234-249). Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya. 
 • Mardian Shah Omar, Hasmidar Hasan, Salinah Jaafar & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2018). Halangan Dalam Berbahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Indonesia di Malaysia. Dlm. Indirawati Zahid, Norahayati Ab Rahman & Pramono. Khazanah Melayu Serumpun Dalam Era Baharu (pp. 87-97). Kuala Lumpur: Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya. 

2017
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Etika Dalam Perspektif Kritikan Sastera (p.243-264). Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur: Intitut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (2017). Estetika Dalam Pantun Percintaan Dari Perspektif Ikon Metafora (p.265-286). Dlm. Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Fadzil Baharuddin & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Keinginan Rasa Cinta, Kehormatan dan Kemasyhuran Dalam Puisi Terpilih Dharmawijaya (p.161-184). Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur: Intitut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Awang Azman Awang Pawi (2017). Penerapan Semiotik-Pragmatik Dalam Karya Sastera. Dlm. Teori dan Kaedah Aplikasi Dalam Karya Sastera. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Awang Azman Awang Pawi, Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Genre Kabur Etnografi dan Fiksyen: Penerapan Ilmu Masyarakat. Dlm. Teori dan Kaedah Aplikasi Dalam Karya Sastera. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Mawar Safei & Kamariah Kamarudin. (2017). Nasionalisme Dalam Novel Panggil Aku Melaju. Zuliskandar Ramli et.al. (Editor). Seminar Antarabangsa ke-10 Ekologi Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran di Alam Melayu (EHMAP 10). Hotel Mahkota, Melaka. 
 • Eizah mat Hussain, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. Simbol Alam dan Pantun Daripada Perspektif Puitika Sastera Melayu. Dlm. Rahimah A.Hamid & Nurul Farhana Low Abdullah, Akal Budi Dalam Sastera Rakyat Naratif dan Bukan Naratif (p. 90-111). Minden: Pulau Pinang. 
 • Rohayati binti Junaidi, Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali & Madiawati binti Mamat @ Mustaffa. (2017). Kumpulan Puisi Mencari Makna Diri Berdasarkan Prinsip Stilistik J.J Webber. Dlm. Siti Zaleha Ibrahim et. al. (Eds), Kesepaduan Nilai-Nilai Sejagat Merentasi Globalisasi (pp. 1-22). Kajang: Selangor International Islamic University College (KUIS). 
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustaffa. (2017). Kritikan Sosial Dalam Novel-novel Terpilih Faisal Tehrani. Minden: Universiti Sains Malaysia. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali &Madiawati Mamat@Mustaffa. Cerita Rakyat Melayu: dari Tradisi Ke Moden dalam Buku Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur:ITBM 
 • Fauzi Hasan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2017). Analisis Prinsip Kehadiran Teori Teksdealisme dalam Surat-surat Perempuan Johor. Dalam Buku Sastera Melayu Merentas Zaman. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Buku Malaysia. 

2016
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar & Madiawati Mamat. 2016. Kritikan Sosial Terhadap Wanita dalam Peribahasa Melayu (p.p 273-282). Padang: Universiti Padang UNIPAD Press. 
 • Salinah Ja'afar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat. (2016). Peranan Bahasa Ibunda Dalam Melestarikan Puisi Melayu Tradisional Dalam Pendidikan Di Malaysia (pp. 363-368). Dlm Ariyanti S.S (Peny). Bahasa Ibu sebagai Sumber Budaya Literasi. Bandung: Unpad Press. 
 • Madiawati Mamat@Mustaffa ,Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Ja'afar. (2016). PenelitianTransformasi Bentuk Perulangan dari Teks ke Multimedia dalam Siri Unggas. Dlm Ariyanti,S.S.dkk(peny). Bahasa Ibu Sebagai Budaya Literasi 1. Bandung:Unpad Press. 
 • Zurinah Hassan, Tengku Intan Marlina & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2016). Unsur Puisi Dalam Lirik Lagu Melayu. Dlm. Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi et.al.(pp. 135-149) Pengajian Melayu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2016). Kumpulan Puisi Permata Dari Sudut Indeks Kritikan Sosial. Dlm. Mohd Taufik Arridzo Mohd Balwi et.al.(pp. 135-149) Pengajian Melayu Kontemporari. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2016). Persoalan Sukan dalam Novel-novel Remaja Pilihan. Dlm. Ab. Razak Bin Karim & Pramono (ed.). Khazanah Bahasa, Sastra dan Budaya Serumpun, hlm. 425-477. Kampus Unand Limau Manis, Padang: Penerbit Universitas Andalas. 

2015
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar & Eizah Mat Hussain. 2015. "Simbol Sirih dalam Pantun Dari Perspektif Puitika Sastera Melayu" dlm. Transformasi Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Eizah Mat Hussain dan Salinah Jaafar, Monograf Kesusasteraan Melayu, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (editor). Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa, 2015. Wanita dan Warisan Tradisi Dalam Antologi Dongeng Sang Puteri. Dlm. Monograf Kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Mohd Fadzil Baharudin & Hashim Awang, 2015. Keinginan Terhadap Kehormatan Dalam Puisi J.M Aziz. Dlm. Monograf Kesusasteraan Melayu, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (editor). Kuala Lumpur: Penerbit Akademi Pengajian Melayu. 
 • Tengku Intan Marlina & Kamariah Kamarudin, 2015. Sastera Islam di Malaysia, Dulu, Kini dan Nanti. Dlm. Sastra Kita: Kii, Dulu dan Nanti. Bandung: UNPAD Press. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Kamariah Kamarudin, 2015. Novel Popular di Malaysia: Dulu, Kini dan Nanti. Dlm. Sastra Kita: Kini, Dulu dan Nanti. Bandung: UNPAD Press. 

2014
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. 2014. Kapsul Nurani. Kuala Lumpur: Metromedia Solutions. 
 • Anjakan Paradigma Fungsi Leksikal Bahasa Melayu Akibat Pengaruh Laman Sosial 

2013
 • Puteri Roslina Abdul Wahid, Salinah Jaafar & Tengku Intan Marlina Tengku Ali. (2013). Language Planning and Terminology: An Insight of the Mak Yong Terminology. International Islamic University Malaysia. 115-126. 

2012
 • Tengku Intan Marlina bt Tengku Mohd Ali, Ummi hani Abu Hassan & Nor Raudah Haji Siren, 2012. Dlm. Norarfan Zainal et. al (editor), Galeri Ilmu Sdn. Bhd dan Sumbangannya Dalam Melestarikan Media Dakwah di Malaysia dlm. Membongkar Rahsia Pendidikan Islam, hlm. 418-423, Seminar Kerjasama Antara Universiti teknologi MARA Sarawak dengan Koleh Perguruan Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam: Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. 

2009
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Salinah Jaafar, 2009. \"Perubahan Makna Seerti dalam Terjemahan Indonesia-Melayu: Penelitian Penggunaan Kata dan Kesan Penghayatan Pembaca dalam Novel Ayat- ayat Cinta\". Dlm. Hasuria Che Omar & Rokiah Awang (editor), Kelestarian Bidang Penterjemahan. Kuala Lumpur: Persatuan Penterjemah Malaysia. 

2008
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2008. Konflik Jiwa Seorang Seniman dalam Hari-hari Terakhir Seorang Seniman. Dlm. Monograf Sastera, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali et.al, 2008. Empowering Malay Literature Paper For Education in Malaysia. Dlm. S.M Zakir et.al., Culture, language, and Literature: Paper in Honour of Thailand-Malaysia Cooperation. Terbitan PENA dan Universiti Prince of Songkhla, Thailand. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat@Mustaffa, 2008. Simbol Wanita dalam Pantun Percintaan. Dlm. Monograf Sastera, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2007
 • Karya Sastera Moden sebagai Pengisian Pengajian Sastera Kebangsaan di Jabatan Kesusasteraan Melayu, APM¿ (bersama) dlm. Rahim Aman et. al, Sebahtera 2: Pengajian Melayu Teras Pengajian Kebangsaan, Bangi: Universiti Kebangsaan Melaysia, 2007. 
Article in Academic Journals

2020
 • Nurhanis Sahiddan, Hashim Ismail & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2020). The Strength of Malayness Through Colonial Mimicry in Affifudin Omar's Tun Tuah. E-Bangi Journal Of Social Sciences and Humanities. Vol. 17, No.1 (2020), 188-200. (ISI-Indexed)

2019
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustafa. (2019). Subjektiviti Dalam Novel-novel Terpilih Faisal Tehrani. Jurnal Pengajian Melayu, Jil. 30, 1-25. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Keum Hyun Kim, Seung Yoan Rou, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Joseph Kim. (2019). Female Stereotyping and Gender Socialization through Proverbs and Idioms: A Comparative Study of Malaysia and Korea. Asian Women Journal. September 2019, Vol. 35, No. 3, pp. 25-44. (ISI-Indexed)
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat. (2019). Perubahan Persekitaran Kanak-kanak Dalam Novel Terpilih. Dlm. Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu (RUMPUN). Tanjong Malim: Persatuan Penulis Budiman. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2019). “Model Remaja Orang Asli yang Unggul dalam Bahlut”. Journal of Educational Research & Indigenous Studies. Institute of Teacher Education, Tengku Ampuan Afzan Campus, Pahang Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Maznida Mahadi, Tg Intan Marlina Tg Mohd Ali, Salinah Jaafar, Mawar Shafei (2019). Tema Kepentingan Kepelbagaian Gadjet. Dalam Jurnal Komunikasi 35 (3) hal 408-421. Bangi: UKM (SCOPUS-Indexed)
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat @ Mustaffa. (2019). Persekitaran Ekosistem dalam Novel Kanak-Kanak Terpilih (Exosystem Environment in Selected Children’s Novel). Akademika, 89(2), 111-122. (SCOPUS-Indexed)
 • Maznida Mahadi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar & Mawar Safei. (2019). Tema Kepentingan Kepelbagaian Gadjet Dan Komunikasi Digital. Jurnal Komunikasi. Jilid 35 (3). 408-421. Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur. (SCOPUS-Indexed)

2018
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat@mustaffa. (2018). Mesosistem Dalam Novel Kanak-kanak Terpilih. Dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 29, 181-200. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Maznida Mahadi & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2018). Perbandingan Dominasi Bentuk Emosi Dalam Novel Penyeberang Sempadan dan Kafka On The Shore. Jurnal Pengajian Melayu. Jilid 29, 30-50. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat. (2018). Individualisme Faisal Tehrani Dalam Kepengarangan Berdasarkan Novel-novel Terpilih. Dlm. Jurnal Rumpun:Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu. Tanjong Malim: Persatuan Penulis Budiman. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Noor Farhah Rosly, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Nurhamizah hashim. (2018). Nafsu Lawwammah dalam Novel Tautan Hati. Jurnal Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Bil. 17 (1) 2018: 16-30. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mustaffa. (2018). "Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk". GEMA Online Journal of Language Studies, Jilid 18 (1), 106-121, Februari, 2018. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (SCOPUS-Indexed)

2017
 • Mohd Fadzil Baharudin & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Keinginan Rasa Cinta, Kehormatan dan Kemasyhuran Dalam Puisi Terpilih Dharmawijaya. Dlm. Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat. (2017). Program Kesusasteraan Melayu di Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya: Perlaksanaan dan Cabaran. Jurnal Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia. Volume 16 (1), 16-31. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina & Madiawati Mamat@Mustaffa. 2017. Novel-novel Faisal Tehrani Dari Perspektif Teksdealisme. Dlm. Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mustaffa. 2007. "Persekitaran Kanak-kanak dalam Novel Beruk". Gema Online. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (SCOPUS-Indexed)

2016
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, (2016)). Kumpulan Cerpen Pascasejarah melalui Bacaan Semiotik. Dlm Jurnal Rumpun: Jurnal Antarabangsa Persuratan Melayu, Tanjong Malim: Universiti Perguran Sultan Idris, Jilid 3, 48-76. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Noraini Abdul Shukor. 2016. Padi sebagai Tanda dalam Peribahasa Melayu. Jurnal Melayu UKM 15 (1): 26-49. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2015
 • Tengku Intan Marlina binti Tengku Mohd Ali, Eizah Mat Hussain dan Salinah Jaafar, 2015. Simbol Tumbuhan Dalam Pantun Dari Perspektif Puitika Sastera Melayu. Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2015. Novel Melayu Dalam Pelbagai Perspektif. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

2014
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustafa, Nor Hamizah Hashim & Hashim Awang, 2014. "FROM TEXT TO ANIMATION: ADAPTATION OF BAWANG PUTIH BAWANG MERAH". Journal of Malay Literature. Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Masrina Itom, Disember 2014. Simbol Wanita Dalam Novel Ngayap. Jurnal Pangsura. Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2013
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2013. Ikon Wanita Melayu-Islam Dalam Tunggu Teduh Dulu. Jurnal Rumpun. Tanjong Malim: Universiti Perguruan Sultan Idris. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina & Salinah Jaafar, 2013. Simbol Kebesaran Daulat, Mahkota dan Keris dalam Hikayat Hang Tuah. Jurnal Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar, 2013. Adolescent Knowledge Indexes in Detektif Indigo. Journal of Malay Literature. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Salinah Ja'afar, 2012. Pemerkasaan Modal Insan: Pembentukan Sikap dan AKhlak Islamiah dalam Novel.Jurnal Melayu. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. 

2011
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar, Disember 2010. Ikon Wanita Islam antara Malaysia dan Indonesia Novel: Analisis Tanda dalam perkataan, Jurnal ASWARA. 

2010
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2010. Simbol dalam Novel-novel Anwar Ridhwan: Kesinambungan dan Kemantapan Bahasa. Jurnal RAMPAK Serantau, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Muhammad Jailani Abu Talib, 2010. From Awan Putih to Suasana Senja: A Texdealism Approach Towards Masuri S.N's Poetry. Journal of Malay Literature. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Abdul Hamid Adnan, 2010. Analisis Semiotik Lirik Lagu-lagu P.Ramlee. Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. 

2009
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Salinah Jaafar, 2009. Thougts, Dictions and Forms of Humour in Malay Pantun in Malay Literature Journal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2008
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali & Mohamad Mokhtar Abu Hassan, 2008. Teori Sastera Tempatan dalam Mengharungi Globalisasi dan Hegemoni Barat. Jurnal e- Utama, Jurnal Elektronik, Jilid 1, hlm. 1-10. Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Melayu. National Institute of Education, Singapore. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali, 2008. Teori Semiotik Peirce dan Morris: Satu Pengenalan. Jurnal Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. 

2007
 • Semiotik Peirce dan Morris: Pengenalan Kaedah Analisis Karya Sastera dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jilid 18, 2007. 
 • Ikon Pak Hassan Dalam Hari-hari Terakhir Seorang Seniman: Satu Kajian Semiotik, 2007 dlm Jurnal Pangsura: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara, Brunei Darussalam. 

2006
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2006. Hari-hari Terakhir Seorang Seniman: Indeksikal Dunia Nyata Lipur Lara dan Pendudukan Jepun di Tanah Melayu dlm. Jurnal Beringin, Akademi Seni Kebangsaan, Kuala Lumpur. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2006. Pertentangan Nilai dan Psikologi Orang Tua dalam Seorang Tua di Kaki Gunung Fahaman Hamzah dlm. Jurnal Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jilid 17. 

2005
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2005. Konsep Seni Untuk Seni Fahaman Hamzah. Jurnal Pengajian Melayu, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Jilid 15. 
Proceeding

2019
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Mardian Shah. (2019), Variasi Bahasa dalam novel Interlok dari Perspektif Hubungan Etnik. Prosiding SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KALI KEDUA 2019. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar & Mardian Shah. (2019). Peranan Wanita Dalam Novel-novel Terpilih Azmah Nordin Dari Perspektif Ekonomi. Prosiding Seminar Antarabangsa Pendidikan Bahasa, Sastera dan Budaya Melayu Kali Kedua 2019. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, Tg Intan Marlina & Shalina (2019). Persepsi penggunaan bahasa dalam merantau ke deli berdasarkan konsep etnosentrisme". Prosiding SEMINAR ANTARABANGSA PENDIDIKAN BAHASA, SASTERA, DAN BUDAYA MELAYU KALI KEDUA 2019. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2018
 • Rohayati Junaidi, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2018). Persekitaran Budaya Dalam Novel Kanak-kanak. Prosiding Integrasi Nusa Maritim dan Penguat Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara. Makassar: Universitas Hassanuddin. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Madiawati Mustaffa, Tengku Intan Marlina Mohd Ali, Rohayati Junaidi. (2018). Hubungan Rakyat dan Pemerintah dalam Tradisi Lisan dari Perpesktif Kepimpinan. dalam Prosiding Integrasi Nusa Maritim dan Penguat Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Fauzi Hassan, Tengku Intan Marlina Mohd Ali & Madiawati Mamat@Mustaffa. (2018). Pemikiran Nasionalisme dan Patriotisme dalam Novel-novel Terpilih Faizal Tehrani. Prosiding Integrasi Nusa Maritim dan Penguat Jalinan Kebinekaan Alam Melayu di Asia Tenggara. Makassar: Universitas Hassanuddin. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat@Mustaffa & Rohayati Junaidi. (2018). Penelitian Dialek Dalam Sastera Rakyat Pahang. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2018) Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke 10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Maizira Abdul Majid & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. Pantun Sebagai Komunikasi Dalam Novel Warisnya Kalbu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Fauzi Hasan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, & Madiawati Mamat@Mustafa. (2018). Gaya Bahasa dalam Novel-novel Faisal Tehrani. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Salinah Jaafar, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Maizira Abdul Majid. (2018) Keindahan Peribahasa dalam Media Sosial Facebook. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10. Penerbit UPM, Serdang (pp 1016-1023). Serdang: Penerbit UPM. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2017
 • Kamariah Kamarudin & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Peradaban Melayu Dalam Novel Pewaris Samudera dan Kudup Hijau Tropika Karya Husna Nazri. ICDETAH 2017. The 2nd International Conference On Communications, Media, Information Technology, Education, Environment, Tourism, Economics, Politics, Arts and Heritage. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris. p. 170-176. (Non-ISI/Non-SCOPUS)
 • Maizira Abdul Majid & Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2017. Warisan Budaya Melayu Dalam Novel Sri Rahayu Sebagai Medium Pendidikan. Internationl Conference on Humanities 2017 (PAPK) Priceeding. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2016
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Kamariah Kamarudin, 2016. Budaya Makanan Melayu dalam Cerpen-cerpen Melayu Pilihan. Prosiding Revitalisasi Nilai-nilai Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya, dan Alam Melayu Melalui Riset Multidisiplener. Makassar: Universitas Hasanuddin. Hlm. 192-303. (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2014
 • Koh Young Hun, Soh Byung Kuk, Seo Myeng Kyo (Ed), 2014. Bridging the unbridgeable: Changing Paradigms in Malay- Indonesian Studies. Proceeding of The 50th Anniversary Celebration International Coference. Page 83-93 (Non-ISI/Non-SCOPUS)

2012
 • Tengku Intan Marlina bt Tengku Mohd Ali, Madiawati Mamat @ Mustafa & Maizira Abdul Majid, 2012. Simbol Dalam Puisi J.M Aziz: Interpretasi Kehidupan Masyarakat Pesisi r Pantai. Dlm. Prosiding Seminar Internasional Bahasa Ibu (SIBI 2012): Keragaman Bahasa Ibu Sebagai Penanda Kebinekaan Budaya. (Penyunting Drs Muh. Abdul Khak, M.Hum et.al.) Kepala Balai bahasa Provinsi Jawa Barat. Hlm. 478-483. 

2011
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, Salinah Jaafar, Muhammad Jailani, 2011. Sastera Visual: Revilitasi dan Kesusasteraan Normatif. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu VII 2011, Universiti Putra Malaysia, hlm. 476-484. 

2010
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2010. Ikon Wanita Islam Antara Malaysia dan Indonesia Novel: Analisis Tanda Dalam Perkataan, dlm I Ketut Artawa et.al, Prosiding Perspektif Bahasa-bahasa Austronesia dan Non-Austronesia Kajian Bahasa dan Sastera, Bali: Udana Universiti Press. 

2008
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali (bersama), 2008.Wan Salmah dalam Kembara Warisan Tradisi. Dlm. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Akademi Pengajian Melayu, APM, 18 Disember 2008. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali (bersama), Analisis Kata-kata Usang Dialek Kelantan dalam Hikayat Seri Kelantan. Seminar Antarabangsa Dialek-dialek Austronesia di Nusantara III, 24-26 Januari 2008. Anjuran Fakulti Bahasa Melayu dan Linguistik, Universiti Brunei Darussalam. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali (bersama), 2008.Kehidupan dan Kegiatan Pengarang Peringkat Daerah. Dlm. Prosiding Seminar Hasil Penyelidikan Akademi Pengajian Melayu, APM, 18 Disember 2008. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali dan Salinah Jaafar, 2008. Penggunaan Kata Nama Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia dalam Terjemahan Novel Ayat-ayat Cinta. Dlm. Prosiding Persidangan Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, UPM, 11-12 Disember 2008. 
 • . Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali dan Madiawati Mamat@Mustaffa, 2008. Keberkesanan Perisian Cerita Unggas Sebagai Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui TMK. Dlm. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu: Penyediaan Bahan Pengajaran Melalui TMK, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 16-17 Disember 2008. 

2007
 • Teori Konseptual Kata Kunci: Analisis Makna Konsep Kasih Sayang dalam Cerpen Keris Mas dan Zaharah Nawawi (kertas kerja bersama) dlm. Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-3 2007 di Universiti Pertanian Malaysia pda 13-14 November 2007 

2006
 • Transformasi dan Modifikasi dalam Puisi Melayu: Ke arah Pelestarian¿ (bersama Prof. Dr. Mohamad Mokhtar Abu Hassan) dlm. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, di Hotel Armada, Petaling Jaya. 
 • Kesan Pendudukan Jepun Terhadap Psikologi Wanita: Kajian Berdasarkan Beberapa Karya Sastera dlm. Prosiding Bengkel Antarabangsa, Pengalaman Manusia dalam Kesusasteraan Asia Tenggara dan Asia Timur Semasa Pendudukan Jepun, Akademi Pengajian Melayu dengan kerjasama Kementerian Kesenian dan Kebudayaan Malaysia, pada 30 November 1 Disember 2006 
 • Jabatan Kesusasteraan Melayu: Dulu. Kini dan Masa Depan¿ (bersama Prof. Dr. Mohamad Mokhtar Abu Hassan) dlm. Prosiding Seminar Sebahtera 2006, anjuran bersama Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya pada 28 Jun 2006 di Bilik Majlis, Universiti Kebangsaan Malaysia 
Mass Media(Newspaper,Radio,Tv,Popular Magazine)

2019
 • Tengku Intan Marlin tengku Mohd Ali. (2019). Tanda dan Petanda Dalam Cerpen. Dlm. Dewan Sastera. Januari 2019, Bil. a, 57-62. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2017
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Penyuntingan Karya Kreatif (Novel) Dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 9). Tunas Cipta. Bil. 11: 20-21. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Penyuntingan Karya Kreatif (Cerpen) Dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 8). Tunas Cipta. Bil. 10: 46-47. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Penyuntingan Karya Kreatif (Puisi) Dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 6). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, September, hlm. 42-43 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Penyuntingan Karya Kreatif (Cerpen) Dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 7). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, September, hlm. 46-47. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Penyuntingan Karya Sastera Kreatif dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 5). (pp. 15). Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil. 7, Julai 2017. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Penyuntingan Karya Sastera Kreatif dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 4). (pp. 14-16). Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil. 6, Jun 2017. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Indeks Kritikan Sosial Dalam Kumpulan Puisi Permata Kalbu (pp 21-28). Dewan Sastera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil 7, Julai 2017. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2017). Kesusasteraan Penyuntingan dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 3). (pp 60-61). Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil 5, Mei 2017. 
 • Fauzi Hasan, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Madiawati Mamat (2017). Suara-suara Terpinggir dari Perspektif Subaltern. (pp 8). Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil 7, Julai 2017. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali (2017). Penyuntingan Dalam Kesusasteraan Melayu Komunikatif (Bahagian 2). (pp. 16-17). Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bil. 2. 

2016
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (Ogos 2016). Penyuntingan Sastera STPM Pengenalan. Tunas Cipta. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2013
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali, 2013. Sabar, Reda dan Syukur. Tamadun Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 

2009
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali, 2009. Yang mana satu, kerana budaya terpaut bahasa atau kerana bahasa terpaut budaya? dlm.Dewan Bahasa, Kuala Lumpur, Mei 2009. 
Others

2020
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2020). Siapalah Aku. Dlm. Munsyi Mohamad Musip & Norain Umar, Ruang BIcara: Antologi Sajak Persoalan Kehidupan Semasa (p.p 200). Bukit Baru, Melaka: Wacana MBM 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2020). Realiti Sebuah Mimpi. Dlm. Munsyi Mohamad Musip & Norain Umar, Ruang BIcara: Antologi Sajak Persoalan Kehidupan Semasa (p.p 195-196) . Bukit Baru, Melaka: Wacana MBM. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2020). Roh Baik dan Maut. Dlm. Munsyi Mohamad Musip & Norain Umar, Ruang BIcara: Antologi Sajak Persoalan Kehidupan Semasa (p.p 194). Bukit Baru, Melaka: Wacana MBM. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2020). Doa Buat Roh. Dlm. Munsyi Mohamad Musip & Norain Umar, Ruang BIcara: Antologi Sajak Persoalan Kehidupan Semasa (p.p 197-198). Bukit Baru, Melaka: Wacana MBM. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd. Ali. (2020). Mawar Kasih. Dlm. Munsyi Mohamad Musip & Norain Umar, Ruang BIcara: Antologi Sajak Persoalan Kehidupan Semasa (p.p 199). Bukit Baru, Melaka: Wacana MBM. 

2018
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2018). Berat 66. Dlm Munsyi Mohamad Musip, Rimbun Kehidupan Anekdot dan Cerita Kehidupan (p.p 169-170), Bukit Baru: Wacana MbM. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2018). Helah. Dlm Munsyi Mohamad Musip, Rimbun Kehidupan Anekdot dan Cerita Kehidupan (p.p 173-175), Bukit Baru: Wacana MbM. 
 • Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali. (2018). Modiste. Dlm Munsyi Mohamad Musip, Rimbun Kehidupan Anekdot dan Cerita Kehidupan (p.p 170-172), Bukit Baru: Wacana MbM. 
 • Madiawati Mamat, Tengku Intan Marlina Tengku Mohd Ali & Salinah Jaafar. (2018) Simbol Perhubungan antara Wanita dan Lelaki dalam Peribahasa Melayu. Dalam Zaitul Azma Zainon Hamzah et al., Prosiding Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke 10. Penerbit UPM, Serdang (pp 958-969). Serdang: Penerbit UPM. 

2008
 • Pameran Poster untuk Projek Wan Salmah Dalam Kembara Warisan Tradisi. Seminar Hasil Penyelidikan Akademi Pengajian Melayu, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 18 Disember 2008. 

AREAS OF RESEARCH
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Level), (Source).


 • Pembinaan Modul Pengukuhan Perpaduan Hubungan Etnik Melalui Karya Sastera Kebangsaan, Principal Investigator(PI), 2019 - 2021, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Kemahiran Menulis KSBM: Kajian Kebolehan Tahap Berbahasa Penutur Asing di IPT (Geran Penyelidikan, Inovasi dan Inisiatif 108), Co-Investigator, 2018 - 2018, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Bahasa Dan Sastera Dalam Era Generasi Z, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020, UMRG Program (Book) - HNE, (National)
 • Perkembangan Buku Audio (Audiobooks) Satera Melayu di Malaysia, Consultant, 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Petua dan Amalan Kesuhatan Wanita Dalam Beberapa Kitab Tib Terpilih, Co-Investigator, 2018 - 2020, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • Nilai-Nilai Tempatan Dalam Buku Kesusasteraan Kanak-Kanak, Principal Investigator(PI), 2018 - 2020, RU Geran - Fakulti Program, (National)
 • Petua Dan Amalan Kesihatan Wanita Dalam Beberapa Kitab Tib Melayu Terpilih, Consultant, 2018 - 2020, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu Tinggi Berasaskan KBSM (Geran Penyelidikan, Inovasi dan Inisiatif 108), Principal Investigator(PI), 2018 - 2018, Kementerian Pendidikan Tinggi, (National)
 • PENGUMPULAN DAN DOKUMENTASI CERITA LISAN PAHANG, Co-Investigator, 2017 - 2018, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • KORPUS SASTERA SEBAGAI ALAT PENYAMPAIAN ILMU DAN PENDIDIKAN WARISAN SENI DAN BUDAYA MELAYU, Co-Investigator, 2017 - 2018, Bantuan Kecil Penyelidikan (BKP), (National)
 • International Forum For Korean Wave in Southeast Asian Islamic Nations: Present, Future and Strategy for Coexistence, Co-Investigator, 2017 - 2018, International Funding, (International)
 • Model Kepengarangan Golongan Profesional Melayu, Co-Investigator, 2016 - 2018, Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), (National)
 • Peribahasa Melayu Korea: Satu Kajian Perbandingan, Principal Investigator(PI), 2015 - 2017, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG) - HNE (Humanities & Ethics), (University)
 • Kajian Peradaban Melayu Abad ke-20 Dalam Novel Pilihan, Principal Investigator(PI), 2015 - 2016, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • E-Glosari Kesusasteraan (Projek Kedua), Principal Investigator(PI), 2014 - 2015, APM, (National)
 • Inter-Cultural Towards Peace Building, Co-Investigator, 2014 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Kajian Peradaban Melayu Abad ke-20 dalam Novel Pilihan, Principal Investigator(PI), 2014 - 2014, DBP, (National)
 • Terjemahan al-Quran Al-Mizan Terbitan Shapers Malaysia, Founder, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Co-Investigator, 2014 - 2014, , (National)
 • Penulis dan Penyelidik Buku Terjemahan Quran Al-Mizan Terbitan Shapers Malaysia, Founder, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS), Principal Investigator(PI), 2013 - 2014, MIHAS, (National)
 • Inter-Cultural Dialogue Towards Peace-Building, Co-Investigator, 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Inter-Cultural Dialogue Towards Peace Building, Co-Investigator, 2012 - 2014, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • E-Glosari Kesusasteraan Melayu, Principal Investigator(PI), 2012 - 2013, Tabung APM, (National)
 • MALAY IDENTITY AND ITS MANISFESTATIONS AND IN THE NUSANTARA REGION, Co-Investigator, 2011 - 2012, FLAGSHIP KLUSTER H&E, (National)
 • Kajian Ciri-ciri Leksiko-Semantik Dialek Kedah dan Perlis, Co-Investigator, 2010 - 2011, Geran Penyelidikan Universiti Malaya (UMRG), (National)
 • Khalayak Pengarang, Co-Investigator, 2007 - 2011, Akademi Pengajian Melayu, (National)

CONSULTATION PROJECT/CONSULTANCY
(Project title), (Role), (From)-(Until), (Organisation).


 • Pakar Perunding Projek Budaya Makanan Dalam Karya Sastera Melayu Moden, 2020-2020, Universiti Putra Malaysia
 • Penilai Proposal Geran Penyelidikan FRGS 2020, 2020-2020, Kementerian Pendidikan Tinggi
 • Penilai Manuskrip Buku Ilmiah Penerbit UPM, 2020-2020, UPM
 • Sidang Editor Jurnal (Editorial Board), 2019-2019, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Pemeriksa Luar Tesis PhD Universiti Perguruan Sultan Idris, 2019-2019, UPSI
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD Fakulti Sastera dan Sains Sosial UM, 2019-2019, Universiti Malaya
 • Pewasit Artikel Jurnal Komunikas UiTM, 2019-2019, UiTM
 • Penilai Kumpulan Cerpen Pengakhiran ITBM 2018, 2018-2018, Intitut Terjemahan Buku Malaysia
 • Penilai Manuskrip Penerbitan UKM Sendeng Barat, 2018-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Pemeriksa Dalam Tesis Master APM_Feminisme 2018, 2018-2018, APM
 • Pewasit Jurnal Melayu UKM_Kewujudan Sayembara dan Hadiah Sastera, 2018-2018, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Pemeriksa Dalam Tesis Sarjana Pengajian Melayu 2017 - Konsep Kemisikinan dan Perjuangan Dalam Cerpen-cerpen Norsiah Gapar: Penerapan Terhadap Teori Konseptual Kata Kunci, 2017-2017, University of Malaya
 • Pewasit Jurnal Rumpun, 2017-2017, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Invited Speaker/Fasilitator, Program Bakat Siswa Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada 2-5 Mac 2017., 2017-2017, DBP
 • Pewasit Jurnal Pendeta 2017, 2017-2017, Universiti Pendidikan Sultan Idris
 • Pewasit Jurnal Pengajian Melayu 2017, 2017-2017, Akademi Pengajian Melayu
 • Pembangun Kursus MOOC Unicersiti Malaya. 2017., 2017-2017, DBP
 • Penilai Manuskrip "Merom" DBP 2016, 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Novel "Bara Di Tanjung", 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Sehelai Daun dari Pohon Sidrah, 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)
 • Penilai Manuskrip Novel Hujan DBP 2016, 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pewasit Jurnal Pertanika UPM 2016, 2016-2016, Universiti Putra Malaysia
 • Pemeriksa Luar Tesis Master UPM 2016_Ridzuan Harun, 2016-2016, Universiti Putra Malaysia
 • Pemeriksa Luar Tesis Phd Universiti Malaysia Sabah (UMS) Patricia Anak Ganing 2016, 2016-2016, Universiti Malaysia Sabah (UMS)
 • PENILAI MANUSKRIP (WA), 2016-2016, MALAYSIAN INSTITUTE OF TRANSLATION & BOOKS
 • Penilai Manuskrip Ilmiah Dimensi Melayu 2016, 2016-2016, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)
 • Penilai Manuskrip Novel Carina ITBM, 2016-2016, Institut Terjemahan Buku Malaysia
 • Penilai Manuskrip Novel DBP_Wak Narto, 2016-2016, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pemeriksa OUM Peperiksaan Akhir Semester Kursus Kesusasteraan Melayu HBML4203, 2016-2016, Open University Malaysia (OUM)
 • Pemeriksa Luar Master Universiti Putra Malaysia - Faziela Abu Bakar 2016, 2016-2016, Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Penilai Manuskrip Cerita Tentang Lidah 2016, 2016-2016, Intitut Terjemahan dan Buku Malaysia
 • Pemeriksa Luar Tesis Master UPM_Mohd Firdaus 2015, 2015-2015, UPM
 • Pengerusi Pembaca Luar KOMSAS 2015 Tingkatan 2 Sastera Melayu, 2015-2015, DBP
 • Pewasit Makalah Jurnal Terbitan Khas APM - Bagaikan Puteri, 2015-2015, Akademi Pengajian Melayu
 • Panel Pakar Bidang Cerpen DBP 2015, 2015-2015, DBP
 • Pengerusi Pembaca Luar KOMSAS Tingkatan 5 2015, 2015-2015, DBP
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD_Nurhamizah Hashim 2015, 2015-2015, UM
 • Panel Pakar Bidang Kritikan Sastera DBP 2015, 2015-2015, DBP
 • Pewasit Jurnal Melayu UKM 2015_Kanon Melayu, 2015-2015, UKM
 • Penilai Manuskrip DBP Manisnya Rambutan, 2015-2015, DBP
 • Panel Pakar Bidang Sastera Bandingan DBP 2015, 2015-2015, DBP
 • Pewasit Jurnal Melayu UKM_Hak Asasi Melayu 2015, 2015-2015, UKM
 • Pewasit Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu DBP_Pernyataan Modal Insan dalam Novel KOMSAS, 2015-2015, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pewasit Jurnal Pengajian Melayu APM_Komponen Kesedaran Peribadi Dalam Novel Remaja, 2015-2015, APM
 • Hakim Hadiah Sastera Perdana 2015 (Cerpen), 2015-2015, DBP
 • Pewasit Jurnal Pengajian Melayu APM_Semiotik, 2015-2015, UM
 • Pakar Rujuk Kursus (SME) bagi Open University Malaysia, 2015-2015, Open University Malaysia
 • Pensyarah Sambilan Kursus TITAS AWA5152 ASWARA 2015 - Kuliah, 2015-2015, Akademi Seni dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • Penilai Manuskrip ITBM_Wayang Pacak, 2015-2015, ITBM
 • Pemeriksa Luar Tesis Master UPM 2015_Nik Fazli, 2015-2015, UPM
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD UM Nursham Abdul Aziz 2015, 2015-2015, UM
 • Pewasit Jurnal Melayu UKM_Syair Ma'arifat 2015, 2015-2015, UKM
 • Pewasit Jurnal Antarabangsa DBP_Bongai sebagai Menisfestasi Budaya Masyarakat Melayu, 2015-2015, DBP
 • Penilai Jurnal Terbitan Khas APM 2015_Pengalaman IIML, 2015-2015, Akademi Pengajian Melayu
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD_Wan Norlidza Wan Mohd Zain, 2015-2015, Universiti Malaya
 • Pewasit Jurnal Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia., 2015-2015, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Pemeriksa Luar Tesis Master UPM Norshuhaida Othman, 2015-2015, Universiti Putra Malaysia
 • Pewasit/Penilai Makalah Jurnal Pengajian Melayu, APM: Kepimpinan Dalam Hikayat Awang Sulung Merah Muda, 2015-2015, Universiti Malaya
 • Penilai Manuskrip Ilmiah ITBM 2015, 2015-2015, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia
 • Pemeriksa Luar Tesis Masters UPM_Norshuhaida bt Othman, 2015-2015, Universiti Putra Malaysia
 • Pemeriksa Luar Tesis Master_Norshuhaida Othman UPM 2015, 2015-2015, UPM
 • Pensyarah Kursus Teras Pemikiran Kreatif dan Kritis (AWA4062), 2015-2015, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • Penilai Manuskrip Cik Bidadari, 2014-2014, Institut Terjemahan Buku Malaysia
 • Penilai Artikel Tarbiah Remaja Jurnal APM, 2014-2014, Akademi Pengajian Melayu
 • Penilai Manuskrip Aura ITBM, 2014-2014, Institut Terjemahan Buku Malaysia
 • Pengerusi Panel Pembaca Luar KOMSAS, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pensyarah Sambilan, 2014-2014, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • External Examiner (Masters), 2014-2014, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 • Panel Penilai Peringkat Saringan Hadiah Sastera Perdana Malaysia untuk tahun 2013, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Tarbiah Alam Jurnal APM, 2014-2014, Akademi Pengajian Melayu
 • Penilai Skrip DVD Tokoh Sasterawan Negara, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pemeriksa Dalam Tesis Masters, 2014-2014, Universiti Malaya
 • Pensyarah Sambilan, 2014-2014, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • Pewasit Jurnal UKM, 2014-2014, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Penceramah (Pensyarah Sambilan), 2014-2014, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
 • Penilai Manuskrip Anggerik Penerbitan DBP, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Maharani Penerbitan DBP, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Biarlah Di Halaman DBP, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penyunting Manuskrip Seharum Kelopak Yang Berguguran, 2014-2014, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pemeriksa Dalam Tesis PhD_Raja Rajeswari Seetha Raman, 2014-2014, Akademi Pengajian Melayu
 • Editor, 2014-2014, Academy of Malay Studies
 • Penceramah Bengkel Kursus Penulisan dan Pengucapan Bahasa Melayu Anjuran Suruhanjaya Syarikat Malaysia, 2013-2013, Suruhanjaya Syarikat Malaysia
 • Pentranskripsi, 2013-2013, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penyunting, 2013-2013, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pakar Bidang Sastera Moden - Cerpen, 2013-2013, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Pakar Bidang Sastera Moden - Sastera Bandingan, 2013-2013, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Penilai Manuskrip Novel Bulan Tenggelam DBP, 2013-2013, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Kursus Pemikiran Kreatif dan Kritis, 2013-2013, Akademi Seni Kebangsaan (ASWARA)
 • PEWASIT ARTIKEL, 2012-2012, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • EXTERNAL DISSERTATION EXAMINER FOR MASTER OF ARTS - NURSAJIDAH, 2012-2012, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
 • MASTER EXTERNAL EXAMINER (UBD)- SITI RAHMAH, 2012-2012, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM
 • PENILAI MANUSKRIP (Perjuangan Kami), 2012-2012, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA
 • PAKAR RUJUK KURSUS KESUSASTERAN DAN KOMSAS (HBML4203), 2012-2012, OPEN UNIVERSITY MALAYSIA
 • Penilali Artikel Jurnal Pengajian Melayu, 2011-2011, Akademi Pengajian Melayu
 • Penilai Manuskrip "Hening Cipta" DBP, 2011-2011, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Editor, 2011-2011, Akademi Pengajian Melayu
 • Pakar Rujuk Kursus di Fakulti Pendidikan Bahasa di Open University (OUM), 2011-2011, Open University Malaysia (OUM)

AWARDS AND RECOGNITIONS
(Name of Award), (Awarding Institution), (Year Awarded), (Level).


 • Pemenang Hadiah Hasdi Iii 2017 - Karya Eceran, Persatuan Penulis Negeri Terengganu (Pelita), 2017, (National)
 • Pingat Gangsa H-Inovasi 2017, Universiti Kebangsaan Malaysia (Ukm), 2017, (National)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2017, (University)
 • Sijil Penghargaan, Universiti Andalas, Padang, Indonesia, 2016, (International)
 • Sijil Kecemerlangan, Dte Consult Sdn Bhd, 2016, (Ptj)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2016, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2015, (University)
 • Anugerah Hadiah Sastera Darul Iman (Hasdi Ii) 2014/2015, Kerajaan Negeri Terengganu, 2015, (National)
 • Excellence Service Award, University Malaya, 2012, (University)
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2012, University Malaya, 2012, (University)
 • Certificate of Excellent Service, University Malaya, 2011, (University)
 • Anugerah Kencana 2011, Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya, 2011, (University)

PRESENTATIONS
(Title), (Event), (Date Presented), (Organiser), (Level).


CONFERENCE
 • Warisan Budaya Melayu Dalam Novel Sri Rahayu Sebagai Medium Pendidikan, International Conference on Humanities 2017 (PAPK), 2017-05-24 to 2017-05-25, Universiti Malaysia Sabah, (International)
INVITED SEMINAR
 • Sastera Melayu dan Kerelevenanya dengan Masa Kini, Wacana Kritikan Sastera Dalam pendidikan Bahasa Melayu, 2017-12-22 to 2017-12-22, Dewan Bahasa dan Pustaka bersama Universiti Putra Malaysia, (National)
INVITED SPEAKER
 • Antara Dua Deru: Indeksikal Tanda-tanda Kehidupan, Seminar Pemikiran Sasterawan Negara Arena Wati, 2009-06-02 to 2009-06-03, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, (National)
 • Pemikiran Moden Dalam Hikayat Cermin Kehidupan, Bengkel Syed Syeikh al-Hadi, 2009-11-23 to 2009-11-25, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Peranan Bahasa Melayu Kontemporari dalam Terjemahan al-Quran di Malaysia, Bengkel Terjemahan al-Quran MIHAS, 2010-03-06 to 2010-03-08, MIHAS, (National)
 • Konflik Jiwa dalam Hari-hari Terakhir Seorang Seniman, Bicara Karya sastera Sasterawan Negara Anwar Ridhwan, 2010-10-14 to  , Universiti Kebangsaan Malaysia, (University)
 • Indeks Pengetahuan Remaja dalam Detektif Indigo, Seminar Sastera Kanak-kanak dan Remaja, 2011-11-01 to  , Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, Majlis Buku Kanak-kanak & Remaja, Universiti Putra Malaysia, (National)
 • Pre- Colonial Knowledge In the Malay World , Malay Identity and Its Manifestations in Malaysia and in the Nusantara Region (MALI) , 2013-07-08 to 2013-07-08, FLAGSHIP PROJECT SEMINAR (MALI), (International)
 • Indeks Budaya Dalam Justeru Impian Di Jaring, Bengkel Projek Kajian Budaya Dalam Novel Remaja, 2014-09-24 to 2014-09-24, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Psikologi Islam Dalam Kumpulan Cerpen Catatan Anakanda Bonda, Siri Diskusi Buku 2014, 2014-10-30 to 2014-10-30, Akademi Pengajian Melayu, (National)
 • PASCA SEJARAH DARI PERSPEKTIF SEMIOTIK, MAJLIS BICARA KARYA SASTERAWAN TERENGGANU, 2015-05-25 to 2015-05-25, DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA DAN PELITA, (National)
 • Sejarah Teori dan Kritikan Sastera di Malaysia, Ceramah Pelajar Universitas Andalas (UNANND) 2015, 2015-11-24 to 2015-11-24, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (International)
 • Karya Poul Nangang Kumpulan Puisi Permata Kalbu, Seminar Sastera Sarawak 2016, 2016-05-11 to 2016-05-11, Dewan Bahasa dan Pustaka dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (National)
 • Persoalan Sukan Dalam Novel Remaja Pilihan, Seminar Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Serumpun, 2016-05-26 to 2016-05-26, Universitas Andalas, Padang dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (International)
 • Pengurusan dan Penerbitan Sastera, Seminar Pengurusan Sastera, 2017-04-29 to 2017-04-29, Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), (National)
 • Tuhan, Bagaimana untuk Aku Ada Perasaan, Diskusi Buku ASWARA 2017, 2017-11-07 to 2017-11-07, Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, (National)
 • Semiotik, Wacana Kuliah Sastera Bandingan 2017, 2017-12-08 to 2017-12-08, Universiti Kebangsaan Malaysia, (National)
 • Rentas Kehidupan Dalam Kumpulan Cerpen Perempuan Berambut Merah, Three Contemporary Female Writers: Impactful or Just Another Face?, 2018-07-08 to 2018-07-08, Galeri Petronas, (National)
 • Kemahiran Bertutur Bahasa Melayu Tinggi Dalam Kalangan Malim Berdasarkan Aspek Bahasa, Seminar Kebangsaan Pendidikan dan Inovasi, 2018-10-26 to 2018-10-27, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Kemahiran Bertutur Dalam Bahasa Melayu Tinggi Dalam Kalangan Malim Berdasarkan Kerangka Standard Bahasa Melayu , Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi, 2018-10-26 to 2018-10-27, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Bingkisan 3 Puteri, Bicara Buku Bingkisan 3 Puteri Sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2019 pada 6 April 2019 (Sabtu), 2-3 petang di Reruai MAPIM, Dewan Tun Razak 3, PWTC Kuala Lumpur., 2019-04-06 to 2019-04-06, Penerbit Universiti Putra Malaysia, (National)
PRESENTER
 • Emosi Melayu dalam Pantun: Satu Pandangan Awal Berdasarkan Tema, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2003, 2003-07-11 to 2003-07-12, Akademi Pengajian Melayu,UM, (International)
 • Jabatan Kesusasteraan Melayu: Dulu. Kini dan Masa Depan, Seminar Sebahtera 2006, 2006-06-01 to  
 • Transformasi dan Modifikasi dalam Puisi Melayu: Ke arah Pelestarian, Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu 2006, 2006-06-01 to  
 • Kesan Pendudukan Jepun Terhadap Psikologi Wanita: Kajian Berdasarkan Beberapa Karya Sastera, The People's Experiences During The Japanese Occupation in Southeast and East Asian Literature: Comparative Studies (Bengkel Antarabangsa, Pengalaman Manusia dalam Kesusasteraan Asia Tenggara dan Asia Timur Semasa Pendudukan Jepun), 2006-11-30 to 2006-12-01, Academy of Malay Studies and with cooperation from The Toyota Foundation, The Ministry of Culture, Arts and Heritage, and Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur., (International)
 • Teori Konseptual Kata Kunci: Analisis Makna Konsep Kasih Sayang dalam Cerpen Keris Mas dan Zaharah Nawawi, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-3 2007 , 2007-06-01 to  
 • Simbol dalam Karya Sastera: Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa, Persidangan Antarabangsa Kesinambungan dan Pemantapan Bahasa di Asia Tenggara , 2007-07-20 to 2007-07-23, Persatuan Linguistik, (International)
 • Ikon Metafora dalam Pantun Percintaan, Seminar Media Seni dan Warisan Ke-5, 08 Sep 2007 to 08 Sep 2007, , 2007-09-08 to 2014-04-08, Jabatan Pengajian Media, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, (National)
 • Keberkesanan Perisian Cerita Unggas Sebagai Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Melalui TMK., Persidangan Antarabangsa Pengajian Melayu: Penyediaan Bahan Pengajaran Melalui TMK, anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 2008-06-01 to  , (International)
 • Penggunaan Kata Nama Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia dalam Terjemahan Novel Ayat-ayat Cinta., Persidangan Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu, UPM, 2008-06-01 to  , (International)
 • Wan Salmah dalam Kembara Warisan Tradisi, Seminar Hasil Penyelidikan , 2008-06-01 to  
 • Analisis Kata-kata Usang Dialek Kelantan dalam Hikayat Seri Kelantan, Seminar Antarabangsa Bahasa dan Linguistik Brunei Darussalam, 2008-06-01 to 2008-06-02, Universiti Brunei Darussalam, (International)
 • "Perubahan Makna dan Kesesuaian Leksikal dalam Terjemahan Novel Indonesia-Melayu", Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia, 2009-08-06 to 2009-08-08, Universiti Malaya, (International)
 • Ikon Wanita Melayu-Islam Dalam Tunggu Teduh Dulu, Diskusi Buku 2009, 2009-11-19 to  , Akademi Pengajian Melayu, UM, (University)
 • Ikon Wanita Islam Antara Malaysia dan Indonesia Novel: Analisis Tanda Dalam Perkataan, 5th International Seminar on Austronesian Languages and Literatures, 2010-08-01 to  
 • Sastera Visual: Revilitasi dan Kesusasteraan Normatif., Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu VII 2011, Universiti Putra Malaysia, 2011-01-01 to  , (International)
 • PEMERKASAAN MODAL INSAN: PEMBENTUKAN SIKAP DAN AKHLAK ISLAMIAH DALAM NOVEL, Seminar Sebahtera, 2011-12-22 to  , Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaya, (University)
 • Simbol Dalam Puisi J.M Aziz: Interpretasi Kehidupan Masyarakat Pesisi r Pantai., Seminar Internasional Bahasa Ibu (SIBI 2012): Keragaman Bahasa Ibu Sebagai Penanda Kebinekaan Budaya., 2012-07-01 to 2012-07-02, Universiti Bandung, Indonesia, (International)
 • Daya Hidup Dialek Kedah Dari Perspektif Leksiko-Semantik, International Conference Vitality of Language and Culture, 2013-05-05 to 2013-05-06, Malaysian Association of Modern Language, (International)
 • Inter-Cultural Communication Towards Peace Building In Novels Ombak Bukan Biru, Missing Piece 1 and Missing Piece 2, International Language For Communication Conference (ILCC 2013), 2013-08-23 to 2013-08-25, International Islamic University Malaysia, (International)
 • Anjakan Paradigma Cerita Rakyat Dari Tradisi ke Moden, Bridging The Unbridgeable: Changing Paradigms in Malay-Indonesion Studies, 2014-05-14 to 2014-05-14, Hankuk University of Foreign Studies, (International)
 • Anjakan Paradigma Fungsi Leksikal Dalam Bahasa Melayu Akibat Daripada Pengaruh Laman Sosial, Bridging The Unbridgeable: Changing Paradigms in Malay-Indonesion Studies , 2014-05-15 to 2014-05-15, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea, (International)
 • Cerita Rakyat, Seminar Pembentangan Kertas Kerja "International Conference Bridging The Unbridgeable Changing Paradigms"., 2014-06-04 to 2014-06-04, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (International)
 • SIMBOL TUMBUHAN DALAM PANTUN DARI PERSPEKTIF PUITIKA SASTERA MELAYU DALAM PENDIDIKAN , International Conference On Language Studies, 2014-10-27 to 2014-10-28, Universiti Malaysia Sarawak dan Kementerian Pendidikan Malasyias, (International)
 • Sastera Popular di Malaysia: Dulu, Kini dan Nanti, Seminar Internasional Sastra Bandung 2015 (SISBA 2015), 2015-10-07 to 2015-10-08, Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pendidikan Indonesia, (International)
 • Lirik-lirik Lagu Kontemporari, Seminar SEBAHTERA 2015, 2015-10-27 to 2015-10-27, Akademi Pengajian Melayu dan Universiti Kebangsaan Malaysia, (University)
 • Budaya Makanan Melayu dalam Cerpen-cerpen Melayu Pilihan., Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya, dan Alam Melayu (Seminar Antarabangsa ASBAM ke-5), 2016-08-01 to 2016-08-03, Universitas Hasanuddin, Makassar, (International)
 • Kritikan Sosial Terhadap Wanita Dalam Peribahasa Melayu, Seminar International Bahasa Ibu (SIBI) 2016, 2016-10-04 to 2016-10-05, Balai Pustaka Jawa Barat, (International)
 • Indeks Herba Dalam Novel Herba Legasi Bonda, Persidangan Antarabangsa Perubatan Melayu 2017, 2017-11-15 to 2017-11-16, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (International)
 • Mak Wan's Massage Oil For Traditional and Complementry Medicine, Persidangan Antarabangsa Perubatan Melayu 2017, 2017-11-15 to 2017-11-16, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, (International)
 • Nasionalisme Dalam Novel Panggil Aku Melaju, Seminar Antarabangsa ke-10 Ekologi Habitat Manusia dan Perubahan Persekitaran di Alam Melayu (EHMAP 10)., 2017-11-18 to 2017-11-19, ATMA, (International)
 • Simbol Perhubungan Wanita-Lelaki dalam Peribahasa Melayu, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10, 2018-02-06 to 2018-02-07, Universiti Putra Malaysia (UPM), (International)
 • Pantun Sebagai Komunikasi Dalam Novel Warisnya Kalbu, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10, 2018-02-06 to 2018-02-07, Universiti Putra Malaysia, (International)
 • Penelitian Dialek Dalam Sastera Rakyat Pahang, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10, 2018-02-06 to 2018-02-07, Universiti Putra Malaysia, (International)
 • Gaya Bahasa dalam Novel-novel Faisal Tehrani, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu ke-10, 2018-02-06 to 2018-02-07, Universiti Putra Malaysia, (International)
 • Persekitaran Budaya Dalam Novel Kanak-kanak, Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu (ASBAM) yang ke-7, 2018-07-28 to 2018-07-29, ATMA , (International)
 • Pemikiran Nasionalisme dan Patriotisme dalam Novel-novel Terpilih Faizal Tehrani, Seminar Antarabangsa Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya (ASBAM) ke-7, 2018-07-28 to 2018-07-29, ATMA, (International)
 • Tahap Kebolehan Menulis Dalam Kalangan Pelajar Asing di Universiti Swasta, Seminar Kebangsaan Pendidikan dan Inovasi, 2018-10-26 to 2018-10-27, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Tahap Penguasaan Aspek Sintaksis Pelajar Asing Di Universiti Awam dan Swasta, Seminar Kebangsaan Pendidikan dan Inovasi , 2018-10-26 to 2018-10-27, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Gangguan Morfologi dan Sintaksis Kemahiran Menulis Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Asing Rumpun Nusantara, Seminar Kebangsaan Penyelidikan dan Inovasi, 2018-10-26 to 2018-10-27, Kementerian Pendidikan Malaysia, (National)
 • Sastera Kanak-kanak sebagai Medium Pendidikan Kanak-kanak Sepanjang Zaman, Seminar Antarabangsa Khazanah Melayu Serumpun Dalam Era Baharu, 2018-11-14 to 2018-11-16, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya dan Universiti Andalas, Padang, (International)
 • Halangan Dalam Berbahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Indonesia di Malaysia, Seminar Antarabangsa Khazanah Melayu Serumpun Dalam Era Baharu, 2018-11-14 to 2018-11-15, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Universitas Andalas Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu, Universiti Malaya Dewan Bahasa dan Pustaka, (International)
 • Kearifan Tempatan Dalam Kulit Buku Sastera Kanak-kanak Terpilih Terbitan PTS, Seminar Sastera Kanak-kanak dan Remaja 2019, 2019-05-02 to 2019-05-02, Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Universiti Putra Malaysia, (National)
OTHERS
 • Kehidupan dan Kegiatan Pengarang Peringkat Daerah, Seminar Hasil Penyelidikan Akademi Pengajian Melayu, 2008-06-01 to  
 • Pengerusi Pembaca Luar Antologi Kesusasteraan Melayu Moden Tingkatan 4 dan 5: Kubentang Sehelai Peta, Bengkel Panel Pembaca Luar Pogram Penerbitan Buku KOMSAS, 2014-09-26 to 2014-09-27, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)
 • Antologi Teks Komponen Sastera Dalam KOMSAS Tingkatan 4 Jaket Kulit Dari Instanbul & Novel Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran BM Tingkatan 1 Pelari Muda, Bengkel (2) Pembaca Luar Program Pembaca luar Program Penerbitan Buku Teks Komponen Kesusasteraan Melayu (KOMSAS) untuk kegunaan Mulai 2015 , 2014-10-04 to 2014-10-05, Dewan Bahasa dan Pustaka, (National)

EXPERT LINKAGES
(Linkages Description), (Organisation), (Year of Involvement), (Duration), (Level).


 • Pewasit Jurnal AKADEMIKA UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, 2020, 1, (University)
 • Penilai Geran FRGS Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), 2020, 1, (National)
 • Pewasit Jurnal Rumpun, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2019, 24, (National)
 • Pengkaji dan Penulis Bersama dalam Asian Women Journal 2019 (ISI Journal), Laboratary Program for Korean Studies through Ministry of Education of Republic Korea and Korean Studies Promotion Services of Academy of Korean Studies and University of Malaya Research Grant (UMRG), 2019, 24, (International)
 • Pembentang Kertas Kerja, Universiti Goethe Frankfurt, German & Universiti Putra Malaysia, 2019, 12, (International)
 • Editorial Board Journal of PENDETA UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2019, 2019, (National)
 • Pembentang Kertas Kerja Seminar Kanak-kanak dan Remaja, Dewan Bahasa dan Pustaka & Universiti Putra Malaysia & Jaringan Komuniti Sastera Kanak-kanak dan Remaja, 2019, 12, (National)
 • Pengkaji Golongan Profesional Dalam Kesusasteraan Melayu: Ilmu dan Kreativiti, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), 2018, (National)
 • Pengkaji Penyelidikan Inisiatif 108 Pemartabatan Pendidikan Bahasa Melayu, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Institut Pendidikan Guru (IPG) & Unit Perlaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU), 2018, (National)
 • AHLI JAWATANKUASA SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN BAHASA MELAYU KE-10 (SALPBM X), Universiti Putra Malaysia, 2018, 2, (International)
 • Co-Researcher For AKS Grant (AKS-2017-C41), Malaysia-Korea Research Center, 2017, 12, (International)
 • Persidangan Antarabangsa di Universiti Andalas, Padang, Universiti Andalas, Padang, 2016, (International)
 • Persidangan Antarabangsa di Hankuk Universiti Korea, Universiti Hankuk Korea, 2015, 1, (International)

EVALUATION ACTIVITIES
(Description), (Evaluation Activity),(Year).


 • Pewasit Jurnal Pangsura: Jurnal Pengkajian dan Penelitian Sastera Asia Tenggara., Article In Journal ,  (2020 - 2020)
 • Pewasit Artikel Jurnal Komunikasi UiTM 2019, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Jurnal Rumpun 2019 UPSI, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Jurnal MANU 2019 Universiti Malaysia Sabah (UMS), Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Jurnal Melayu 2019 UKM, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Jurnal Pengajian Melayu 2019 UM, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Jurnal AKADEMIKA 2019 UKM, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Pewasit Artikel Jurnal Kemanusiaan : The Asian Journal of Humanities 2019 USM, Article In Journal ,  (2019 - 2019)
 • Penilai Manuskrip Buku Bingkisan Putri Penerbit UPM 2019, Book ,  (2019 - 2019)
 • Penilai Manuskrip Penerbitan Buku Penerbit UKM 2018, Book ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal Alam dan Tamadun Melayu UKM_Pelaksanaan Wasiat Sebagai Medium Menentukan Kecemerlangan dan Kejatuhan Kerajaan Samudera Pasai Dalam Hikayat Raja-raja Pasai, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal Geografia: Malaysian Journal of Society and Space, Universiti Kebangsaan Malaysia_Kemandirian wanita dan ekonomi Kelantan., Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal Academia UKM_Seeing Through Sufi's Eyes: Deciphering Ibn Arabi and Hamzah Fansuri., Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal Melayu UKM_Kewujudan Sayembara dan Hadiah Sastera, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal Rumpun 2018_Naluri Kemasyarakatan, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal PENDETA UPSI_Resepsi Pelajar Terhadap Teks KOMSAS, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Artikel Jurnal Melayu UKM_Nilai Islam, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Jurnal Melayu_Novel Tarbiah, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Peranan Wasiat Dalam Raja Pasai (Tesis PhD UPM 2018), Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Prinsip Pembelajaran Mentalis Dalam Teks Kesusasteraan Melayu Sekolah Menengah (Pemeriksa Tesis Master UPSI), Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Artikel Jurnal Bahasa 2018, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Pewasit Artikel Jurnal Rumpun 2018, Article In Journal ,  (2018 - 2018)
 • Imej Wanita Dalam Novel Asam Pedas untuk Dia dan Ombak Rindu: Kajian Feminis. Tesis Sarjana (Master) Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., Thesis ,  (2018 - 2018)
 • Pelaksanaan Pengurusan Dalam Hikayat Raja Pasai, Tesis Master UPM, 2017., Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Penyeberang Sempadan Sebagai Naskhah Propaganda Anti Komunis: Satu Tinjauan Pensejarahan Baru, Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Unsur Gagasan 1 Malaysia Dalam Cerpen Penulis Muda, Thesis ,  (2017 - 2017)
 • Fenomena Sosial Dalam Novel Pilihan, Tesis Master UPM, 2017., Thesis ,  (2017 - 2017)

CONTRIBUTION TO SOCIETY
(Contribution To Society), (Level), (Start Date), (End Date).


 • Taklimat kepada Guru dan Pelajar SMK Padang Midin, Kuala Terengganu, Terengganu., (University), 05/03/2020 until 05/03/2020
 • Bengkel Akhir Geran Penyelidikan FRGS UKM Model Kepengarangan Golongan Profesional 2018, (National), 16/12/2018 until 18/12/2018
 • Ahli Jawatankuasa SEMINAR SEBAHTERA 2018, (National), 05/12/2018 until 05/12/2018
 • Bengkel Kajian Peradaban Bangsa Abad ke-20 Dalam Novel Melayu Pilihan 2018, (National), 27/11/2018 until 28/11/2018
 • Peserta Seminar Kebangsaan Pendidikan Bermatlamatkan Kebahagiaan 2018, Anjuran Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya., (National), 23/11/2018 until 24/12/2018
 • Forum Penulis Kumpulan Penulis Profesional di Universiti Kebangsaan Malaysia, (National), 13/04/2018 until 13/04/2018
 • Bengkel Pembentangan Kertas Cadangan Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka & Institut Pendidikan Guru, (Government), 07/04/2018 until 09/04/2018
 • Pengerusi Bengkel SCOPUS Dalaman Peringkat APM 2018 (Khusus untuk pengesahan jawatan pensyarah baru DS51), (University), 22/02/2018 until 22/02/2018
 • PENGERUSI SESI SELARI SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN BAHASA MELAYU KE-10 (SALPBM X) , (International), 06/02/2018 until 07/02/2018
 • AHLI JAWATANKUASA SEMINAR ANTARABANGSA LINGUISTIK DAN PEMBUDAYAAN BAHASA MELAYU KE-10 (SALPBM X) , (International), 06/02/2018 until 08/02/2018
 • Pengerusi Bersama Majlis Penyampaian Hadiah Sayembara Menulis Cerpen Anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya - Gallery Bookstore Sdn Bhd 2018, (National), 01/02/2018 until 31/03/2018
 • Pengerusi Ahli Jawatankuasa Lawatan Pelajar-pelajar Korea ke Akademi Pengajian Melayu 2018, (International), 25/01/2018 until 25/01/2018
 • Ahlli Jawatankuasa Buletin APM 2018, (National), 01/01/2018 until 31/12/2018
 • Pengerusi AJK Seminar dan Pameran Peralatan, Memburu, Jerat dan Perangkap APM 2018, (National), 01/01/2018 until 31/05/2018
 • AJK Publisiti Bersama Majlis Penyampaian Hadiah Sayembara Menulis Cerpen Anjuran Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya - Gallery Bookstore Sdn Bhd 2018, (National), 01/01/2018 until 31/03/2018
 • AJK Tajaan Seminar dan Pameran Peralatan, Memburu, Jerat dan Perangkap APM 2018, (National), 01/01/2018 until 31/05/2018
 • Hakim Penulisan Kreatif Sambutan Hari OKU 2017, (National), 12/12/2017 until 13/12/2017
 • AJK Cenderamata Majlis Kuliah Sastera Bandingan MASTERA 2017, (Local), 21/11/2017 until 21/11/2017
 • Pengerusi Bersama Majlis Kuliah Sastera Bandingan MASTERA 2017, (International), 21/11/2017 until 21/11/2017
 • Pengerusi Persidangan Melayu Antrabangsa Melayu 2017, (International), 15/11/2017 until 16/11/2017
 • Ahli Jawatankuasa Pameran Peralatan Memburu, Jerat dan Perangkap APM 2017 , (National), 01/11/2017 until 30/11/2017
 • AJK Tajaan Pameran Peralatan Memburu, Jerat dan Perangkap APM 2017 , (National), 01/11/2017 until 30/11/2017
 • Perasmi Majlis Graduasi Sekolah Kali ke-8 2017 SMK Dato' AHmad Razali, Ampang, Selangor Darul Ehsan., (National), 30/09/2017 until 30/09/2017
 • Pengerusi Pameran Peralatan Memburu, Jerat dan Perangkap APM 2017 , (National), 01/08/2017 until 31/08/2017
 • Timbalan Pengerusi Syarahan Za'ba APM 2017 , (National), 11/07/2017 until 11/07/2017
 • AJK Publisiti Syarahan Za'ba APM 2017 , (National), 11/07/2017 until 11/07/2017
 • Participant in International Conference On Humanities 2017 (PAPK) , (International), 24/05/2017 until 25/05/2017
 • Pengerusi "Forum Cakna Wanita" Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka di PWTC, (National), 07/05/2017 until 07/05/2017
 • Peserta Perhimpunan 1000 Penulis di PWTC, Kuala Lumpur sempena Pesta Buku Kuala Lumpur 2017 (PBKL 2017). , (International), 06/05/2017 until 06/05/2017
 • Penasihat dan Ahli Jawatankuasa Pra Kongres Budaya 2017 Anjuran Pejabat Tan Sri Dato' Sri Utama Rais Yatim dan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya., (National), 09/04/2017 until 09/04/2017
 • Setiausaha Seminar GABEM 2016 (Program Konsolidasi Patriotisme Ekonomi Bumiputera), (National), 23/11/2016 until 23/11/2016
 • Kerjasama antara Bahagian Penyelidikan dan Pembangunan dengan Kluster Penyelidikan Humanities, Universiti Malaya dalam Majlis Pelancaran Buku Bertemakan Kemanusiaan 2016., (National), 21/09/2016 until 21/09/2016
 • Promosi Sayembara 2016 di MalaysiaGazzete, (Local), 05/08/2016 until 05/08/2016
 • Penyelaras Syarahan Perdana Prof Dr Mohamad Mokhtar Abu Hassan, (University), 21/07/2016 until 04/08/2016
 • Pengerusi Majlis Bicara Karya Luka Nering: Anugerah Sastera Antarabangsa Dublin 2016, (National), 01/03/2016 until 10/03/2016
 • Pengerusi Sayembara Menulis Cerpen Gallery Bookstore-Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2016, (National), 01/03/2016 until 28/12/2017
 • Ketua Hakim Saringan Sayembara Menulis Cerpen Gallery Bookstore-Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya 2016, (National), 01/03/2016 until 31/12/2016
 • Hakim Hadiah Sastera Perdana 2015 (Cerpen), (Government), 01/12/2015 until 31/12/2015
 • Jemputan Temubual MOOC Putra UPM 2015, (National), 04/08/2015 until 04/08/2015
 • Mesyuarat Akhir Panel Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2014, (National), 08/07/2015 until 08/07/2015
 • Hakim Deklamasi Puisi UPM 2015, (National), 21/05/2015 until 21/05/2015
 • JURI PESTA PANTUN INTEGRASI BUDAYA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) 2014 , (National), 13/03/2014 until 16/03/2014
 • Pengerusi Seminar Budaya Penyelidikan Dalam Menghasilkan Karya Bermutu, (International), 28/01/2014 until 28/01/2014
 • Hakim Pertandingan Pidato Kluster Peringkat Kebangsaan 2013, (National), 21/06/2013 until 22/06/2013
 • Ahli Jawatankuasa Seminar Sebahtera 2013, (International), 01/01/2013 until 31/12/2013
 • Ahli Jawatankuasa Program Pra Pekerjaan APM-SKET 2012, (University), 14/05/2012 until 24/05/2013
 • Ahli Jawatankuasa Penyelaras Kursus Asas PembudayaanKeusahawanan (APK), (University), 01/09/2011 until 30/08/2013

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(Product Name), (Type), (Reference), (Year), (Level).


 • Anekdot Berat 66 (Karya Kreatif), COPYRIGHT, 09/09/2018, (NATIONAL)
 • Anekdot Helah (Karya Kreatif), COPYRIGHT, 09/09/2018, (NATIONAL)
 • Anekdot Modiste (Karya Kreatif), COPYRIGHT, 09/09/2018, (NATIONAL)
 • Antologi Puisi Penyair Terengganu "Jemari Angin" (Kumpulan Sajak), COPYRIGHT, ISBN978-983-9039-21-4, 01/06/2015, (NATIONAL)
 • Sajak "Padamu Jua", Tamadun Islam, Disember 2014, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka., COPYRIGHT, 01/12/2014, (NATIONAL)
 • Sajak bertajuk "Pentas Dunia", Tamadun Islam, Oktober 2014, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka., COPYRIGHT, 01/10/2014, (NATIONAL)
 • Sajak "Sabar, redha dan Syukur", Tamadun Islam, November 2014, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, COPYRIGHT, 01/11/2014, (NATIONAL)

SUPERVISION


POST GRADUATE STUDENT
(Name of Degree), (Name of Candidates), (Title of Thesis), (Academic Session)

Completed
 • Master Degree, Nur 'izzatty Binti Muhiddin, KONFLIK JIWA DALAM CERPEN-CERPEN TERPILIH HAFIZAH ISZAHANID DARI PERSPEKTIF PSIKOANALISIS FREUD, 2017/2018
 • Doctoral Degree (phd), Rohayati Binti Junaidi, Pengaruh Ekologi Terhadap Persekitaran Kanak-kanak Dalam Novel-novel Hadiah Sastera Perdana Malaysia, 2015/2016
 • Master Degree, Noraini Binti Abd. Shukor, PADI DAN AIR SEBAGAI TANDA DALAM PERIBAHASA MELAYU: PENDEKATAN FIRASAT, 2015/2016
 • Doctoral Degree (phd), Fauzi Hassan, Keunggulan Pengarang Dalam Novel-novel Faisal Tehrani, 2015/2016
 • Master Degree, Maznida Binti Mahadi, Psikologi Watak Dalam Novel Malaysia dan Jepun: Kajian Perbandingan, 2015/2016
 • Master Degree, Noor Azlin Ayuni Binti Mohd Arshat, NOVEL PANGGIL AKU MELAJU: ANALISIS PSIKOLOGI WATAK DAN PENGARANG, 2014/2015
 • Doctoral Degree (phd), Mohd Fadzil Baharudin, Puisi Dharmawijaya: Analisis Psikologi Watak, 2014/2015
 • Doctoral Degree (phd), Eizah Binti Mat Hussain, SIMBOL DAN MAKNA DALAM PANTUN MELAYU BINGKISAN PERMATA, 2011/2012
 • Master Degree, Siti Nabilah Othman, Sastera Kanak-kanak Sebagai Modul Tarbiyatul Aulad Fi-Islam, 2010/2011
 • Master Degree, Noor Azlin Ayuni Binti Mohd Arshat, Novel Janji Aku Melaju: Analisis Psikologi Watak dan Pengarang, 2010/2011
 • Master Degree, Ramizah Bt. Rajib, Teori Teksdealisme: Analisis dalam Novel-novel Shahnon Ahmad, 2010/2011

Ongoing
 • Doctoral Degree (phd), Siti Nur Anis Binti Muhammad Apandi, -, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Hairul Anuar Bin Harun, Estetika Epistemologi dalam Karya M. Nasir, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Fauzi Bin Hasan, Keunggulan Kepengarangan Faisal Tehrani dari Perspektif Teksdealisme, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Tuan Nurizan Bt Raja Yunus, -, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Nurhanis Binti Sahiddan, Colonial Mimicry As A Strategy To Provide Strength In Malayness In Affifudin Omar?s Novels, 2018/2019
 • Master Degree, Noor Farhah Binti Rosly, NAFSU DALAM NOVEL-NOVEL TERPILIH FATIMAH SYARHAH, 2018/2019
 • Doctoral Degree (phd), Hajah Maiza Haji Aji, Kepercayaan Rakyat dalan Tradisi Lisan Terhadap Budaya Benda Masyarakat Melayu Kampung Ayer Brunei, 2017/2018
 • Doctoral Degree (phd), Siti Raihani Mohd Saaid, Skrip Filem P.Ramlee, 2017/2018
 • Doctoral Degree (phd), Se Yoon, KEGILAAN DALAM KARYA MELAYU, 2015/2016

TEACHING
(Course Title), (Academic Session), (No of Student), (No of Contact Hours).


POST GRADUATE
 • LITERATURE THEORIES, 2008/2009(2), 8, 16
FIRST DEGREE
 • COMERCIAL LITERATURE, 2016/2017, 26, 41
 • LITERATURE EDITING, 2016/2017, 11, 41
 • COMMERCIAL LITERATURE, 2016/2017, 11, 41
 • LITERATURE EDITING, 2015/2016(2), 14, 41
 • COMERCIAL LITERATURE, 2014/2015(2), 26, 41
 • LITERATURE EDITING, 2013/2014(2), 19, 0
 • LITERARY CRITICISM, 2013/2014(1), 30, 0
 • AESTHETICS, 2013/2014, 20, 0
 • COMERSIAL LITERATURE, 2013/2014(2), 35, 0
 • LITERARY CRITICISM, 2009/2010(1), 39, 50
 • LITERATURE AND LAW, 2009/2010(1), 83, 76
 • LITERATURE AND LAW, 2008/2009(1), 88, 80
 • COMERCIAL LITERATURE, 2008/2009(2), 61, 5
 • LITERARY CRITICISM, 2008/2009(1), 35, 50