avatar

DR. CHE ALEHA BINTI LADIN

Department of Educational Foundations and Humanities

Office of The Faculty of Education

chealeha@um.edu.my
Latest Award
Sijil penghargaan seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia awam (medc 2020)
Sijil penghargaan seminar kebangsaan majlis dekan pendidikan universiti awam malaysia awam (medc 2020)
Year 2020
Latest Evaluation
Reviewer Journal Article- Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan Vol 6. No.01 (2020) Reviewer Journal Article- Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan Vol 6. No.01 (2020)
Reviewer
Year 2020
Statistics
Annual Publications by Category
Summary of Budget vs Expenditure per vote for all research grants
Last 5 Projects
Grant Progress Status
GPF008O-2018
end
GPF015O-2018
end
GPF007O-2018
end
This information is generated from Research Grant Management System
Latest Publication
2020

Integration of 21st century Arts Education instructors at the Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur

2020

Tahap Taksonomi Pemikiran Kritis dalam Kalangan Guru Pendidikan Seni Visual

2020

Pameran Ini Saya Punya Kerja: Manifestasi dua seni

2019

The Application of 21st Century Education in Teaching Arts Studies in Private Primary Schools

2019

Asas Penyelidikan Pendidikan: Konsep dan Amalan untuk PISMP Institut Pendidikan Guru

2017

Buku Laporan Kumpulan Inovatif dan Kreatif Kumpulan KEME : Peratus tahap pencapaian kemahiran pedagogi guru pelatih Matematik bagi tajuk unit metrik adalah rendah.

2016

Buku Laporan Kumpulan Inovatif dan Kreatif Kumpulan KEME:Tempoh penyediaan laporan kehadiran pelajar ke kuliah mengambil masa yang lama

2020

International Conference on Education Research (InCER 2020)

2020

Pengetahuan, kemahiran dan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran komponen Kesusasteraan Melayu

2019

Tahap Kreativiti murid Tahun 5 dalam menghasilkan poster: Satu Kajian di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).

2019

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidkan Seni Visual sekolah rendah.